Eiendommer med jordskiftesaker i BOKN kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 0
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 34
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 16
Gnr 9 Bnr 27
Gnr 9 Bnr 86
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 15
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 19
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 24
Gnr 10 Bnr 25
Gnr 10 Bnr 47
Gnr 10 Bnr 48
Gnr 10 Bnr 49
Gnr 10 Bnr 50
Gnr 10 Bnr 51
Gnr 10 Bnr 52
Gnr 10 Bnr 59
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 36
Gnr 11 Bnr 37
Gnr 11 Bnr 50
Gnr 11 Bnr 52
Gnr 11 Bnr 56
Gnr 11 Bnr 57
Gnr 11 Bnr 74
Gnr 11 Bnr 83
Gnr 11 Bnr 99
Gnr 11 Bnr 101
Gnr 11 Bnr 107
Gnr 11 Bnr 143
Gnr 11 Bnr 147
Gnr 11 Bnr 197
Gnr 11 Bnr 252
Gnr 11 Bnr 254
Gnr 11 Bnr 282
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 20
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27