Eiendommer med jordskiftesaker i TYSVÆR kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 39
Gnr 1 Bnr 42
Gnr 1 Bnr 61
Gnr 1 Bnr 62
Gnr 1 Bnr 142
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 29
Gnr 3 Bnr 33
Gnr 3 Bnr 35
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 21
Gnr 4 Bnr 26
Gnr 4 Bnr 28
Gnr 4 Bnr 30
Gnr 4 Bnr 42
Gnr 4 Bnr 76
Gnr 4 Bnr 96
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 24
Gnr 8 Bnr 26
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17 Bnr 17
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17 Bnr 21
Gnr 17 Bnr 22
Gnr 17 Bnr 23
Gnr 17 Bnr 24
Gnr 17 Bnr 28
Gnr 17 Bnr 29
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 24
Gnr 18 Bnr 34
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 36
Gnr 19 Bnr 52
Gnr 19 Bnr 138
Gnr 19 Bnr 143
Gnr 19 Bnr 144
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 14
Gnr 20 Bnr 25
Gnr 20 Bnr 31
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 21
Gnr 23
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27
Gnr 28
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 11
Gnr 35 Bnr 14
Gnr 35 Bnr 15
Gnr 35 Bnr 17
Gnr 35 Bnr 45
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 14
Gnr 39 Bnr 15
Gnr 39 Bnr 16
Gnr 39 Bnr 20
Gnr 39 Bnr 22
Gnr 39 Bnr 24
Gnr 39 Bnr 33
Gnr 39 Bnr 39
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 13
Gnr 41 Bnr 14
Gnr 41 Bnr 22
Gnr 41 Bnr 34
Gnr 41 Bnr 66
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48
Gnr 49
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 18
Gnr 51 Bnr 19
Gnr 51 Bnr 21
Gnr 51 Bnr 22
Gnr 51 Bnr 24
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 25
Gnr 53 Bnr 51
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 11
Gnr 55 Bnr 12
Gnr 55 Bnr 13
Gnr 55 Bnr 14
Gnr 55 Bnr 15
Gnr 55 Bnr 16
Gnr 55 Bnr 17
Gnr 55 Bnr 18
Gnr 55 Bnr 19
Gnr 55 Bnr 20
Gnr 55 Bnr 23
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 47
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 11
Gnr 57 Bnr 13
Gnr 57 Bnr 14
Gnr 57 Bnr 15
Gnr 57 Bnr 16
Gnr 57 Bnr 18
Gnr 57 Bnr 19
Gnr 57
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59 Bnr 9
Gnr 59 Bnr 13
Gnr 59 Bnr 15
Gnr 59 Bnr 16
Gnr 59 Bnr 18
Gnr 59 Bnr 19
Gnr 59 Bnr 20
Gnr 59 Bnr 22
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 7
Gnr 60 Bnr 8
Gnr 60 Bnr 9
Gnr 60 Bnr 10
Gnr 60 Bnr 11
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60 Bnr 13
Gnr 60 Bnr 14
Gnr 60 Bnr 17
Gnr 60 Bnr 26
Gnr 60 Bnr 30
Gnr 60 Bnr 33
Gnr 60 Bnr 34
Gnr 60 Bnr 36
Gnr 60 Bnr 51
Gnr 60 Bnr 54
Gnr 60 Bnr 74
Gnr 60 Bnr 88
Gnr 60 Bnr 95
Gnr 60 Bnr 149
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 9
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63 Bnr 11
Gnr 63 Bnr 12
Gnr 63 Bnr 15
Gnr 63 Bnr 16
Gnr 63 Bnr 17
Gnr 63 Bnr 19
Gnr 63 Bnr 21
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 9
Gnr 65 Bnr 10
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65 Bnr 12
Gnr 65 Bnr 14
Gnr 65 Bnr 17
Gnr 65 Bnr 18
Gnr 65 Bnr 24
Gnr 65 Bnr 30
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66 Bnr 6
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68 Bnr 9
Gnr 68 Bnr 10
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 20
Gnr 68 Bnr 21
Gnr 68 Bnr 38
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 56
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 11
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72 Bnr 11
Gnr 72 Bnr 13
Gnr 72 Bnr 25
Gnr 72 Bnr 28
Gnr 72 Bnr 69
Gnr 72 Bnr 86
Gnr 72 Bnr 106
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 9
Gnr 75 Bnr 12
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 7
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77 Bnr 9
Gnr 77 Bnr 10
Gnr 77 Bnr 11
Gnr 77 Bnr 12
Gnr 77 Bnr 13
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 9
Gnr 79 Bnr 10
Gnr 79 Bnr 18
Gnr 79 Bnr 23
Gnr 79 Bnr 26
Gnr 79 Bnr 35
Gnr 79 Bnr 44
Gnr 79 Bnr 45
Gnr 79 Bnr 80
Gnr 79 Bnr 89
Gnr 79 Bnr 98
Gnr 79 Bnr 112
Gnr 79 Bnr 116
Gnr 79 Bnr 117
Gnr 79 Bnr 130
Gnr 79 Bnr 136
Gnr 79 Bnr 137
Gnr 79 Bnr 162
Gnr 79 Bnr 180
Gnr 79 Bnr 185
Gnr 79 Bnr 190
Gnr 79 Bnr 198
Gnr 79 Bnr 208
Gnr 79 Bnr 231
Gnr 79 Bnr 241
Gnr 79 Bnr 263
Gnr 79 Bnr 268
Gnr 79 Bnr 274
Gnr 79 Bnr 512
Gnr 79 Bnr 558
Gnr 79 Bnr 584
Gnr 79 Bnr 590
Gnr 79 Bnr 595
Gnr 79 Bnr 597
Gnr 79 Bnr 615
Gnr 79 Bnr 750
Gnr 79 Bnr 752
Gnr 79 Bnr 861
Gnr 79
Gnr 79 Bnr1069
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80 Bnr 7
Gnr 80 Bnr 8
Gnr 80 Bnr 9
Gnr 80 Bnr 21
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 17
Gnr 83
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 7
Gnr 86 Bnr 8
Gnr 86 Bnr 11
Gnr 86 Bnr 12
Gnr 86 Bnr 14
Gnr 86 Bnr 21
Gnr 86 Bnr 45
Gnr 86 Bnr 46
Gnr 86 Bnr 48
Gnr 86 Bnr 86
Gnr 86 Bnr 102
Gnr 86 Bnr 106
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 6
Gnr 89 Bnr 12
Gnr 89 Bnr 20
Gnr 89 Bnr 25
Gnr 89 Bnr 26
Gnr 89 Bnr 30
Gnr 89
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 5
Gnr 95 Bnr 6
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 7
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98 Bnr 4
Gnr 98 Bnr 5
Gnr 98 Bnr 6
Gnr 98 Bnr 7
Gnr 98 Bnr 8
Gnr 98 Bnr 9
Gnr 98 Bnr 10
Gnr 98 Bnr 12
Gnr 98 Bnr 18
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 4
Gnr 99 Bnr 10
Gnr 99 Bnr 11
Gnr 99 Bnr 12
Gnr 99 Bnr 37
Gnr 99 Bnr 44
Gnr 99 Bnr 45
Gnr 99 Bnr 46
Gnr 99 Bnr 53
Gnr 99 Bnr 67
Gnr 99 Bnr 68
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 5
Gnr 102 Bnr 8
Gnr 102 Bnr 9
Gnr 102 Bnr 10
Gnr 102 Bnr 12
Gnr 102 Bnr 17
Gnr 102 Bnr 18
Gnr 102 Bnr 167
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103 Bnr 7
Gnr 103 Bnr 8
Gnr 103 Bnr 9
Gnr 103 Bnr 10
Gnr 103 Bnr 11
Gnr 103 Bnr 12
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104 Bnr 6
Gnr 104 Bnr 7
Gnr 104 Bnr 8
Gnr 104 Bnr 9
Gnr 104 Bnr 10
Gnr 104 Bnr 11
Gnr 104 Bnr 14
Gnr 104 Bnr 30
Gnr 104 Bnr 38
Gnr 104 Bnr 48
Gnr 104 Bnr 56
Gnr 104 Bnr 61
Gnr 104 Bnr 78
Gnr 104 Bnr 79
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 8
Gnr 105 Bnr 10
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 16
Gnr 106 Bnr 40
Gnr 106
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 11
Gnr 109 Bnr 17
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 5
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112 Bnr 7
Gnr 112 Bnr 8
Gnr 112 Bnr 9
Gnr 112 Bnr 10
Gnr 112 Bnr 18
Gnr 112 Bnr 19
Gnr 112 Bnr 21
Gnr 112 Bnr 22
Gnr 112 Bnr 23
Gnr 112 Bnr 40
Gnr 112 Bnr 44
Gnr 112 Bnr 46
Gnr 112 Bnr 50
Gnr 112
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 10
Gnr 114 Bnr 13
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 6
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115 Bnr 8
Gnr 115 Bnr 9
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 6
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119 Bnr 4
Gnr 119 Bnr 5
Gnr 119 Bnr 9
Gnr 119 Bnr 14
Gnr 119 Bnr 26
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 5
Gnr 121 Bnr 8
Gnr 121 Bnr 9
Gnr 121 Bnr 10
Gnr 121 Bnr 11
Gnr 121 Bnr 16
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 5
Gnr 122 Bnr 6
Gnr 122 Bnr 13
Gnr 122 Bnr 20
Gnr 122 Bnr 27
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 16
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 9
Gnr 124 Bnr 10
Gnr 124 Bnr 12
Gnr 124 Bnr 13
Gnr 124 Bnr 14
Gnr 124 Bnr 15
Gnr 124 Bnr 17
Gnr 124 Bnr 21
Gnr 124 Bnr 23
Gnr 124 Bnr 24
Gnr 124 Bnr 27
Gnr 124 Bnr 28
Gnr 124 Bnr 29
Gnr 124 Bnr 30
Gnr 124 Bnr 31
Gnr 124 Bnr 32
Gnr 124 Bnr 33
Gnr 124 Bnr 35
Gnr 124 Bnr 36
Gnr 124 Bnr 39
Gnr 124 Bnr 66
Gnr 124 Bnr 89
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125 Bnr 5
Gnr 125 Bnr 6
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128 Bnr 3
Gnr 128 Bnr 4
Gnr 128 Bnr 6
Gnr 128 Bnr 7
Gnr 128 Bnr 11
Gnr 128 Bnr 12
Gnr 128 Bnr 13
Gnr 128 Bnr 14
Gnr 128 Bnr 15
Gnr 128
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130 Bnr 4
Gnr 130 Bnr 5
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 2
Gnr 132 Bnr 3
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134 Bnr 3
Gnr 134
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 11
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139 Bnr 4
Gnr 139 Bnr 5
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 5
Gnr 142
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 5
Gnr 144 Bnr 6
Gnr 144 Bnr 7
Gnr 144 Bnr 8
Gnr 144 Bnr 13
Gnr 144 Bnr 14
Gnr 144 Bnr 20
Gnr 144 Bnr 27
Gnr 144 Bnr 33
Gnr 144 Bnr 45
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 6
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 3
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147 Bnr 2
Gnr 147
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149 Bnr 3
Gnr 149 Bnr 4
Gnr 149 Bnr 5
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150 Bnr 2
Gnr 150 Bnr 3
Gnr 150 Bnr 4
Gnr 150
Gnr 150 Bnr1000
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 3
Gnr 151 Bnr 4
Gnr 151 Bnr 7
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 3
Gnr 152 Bnr 4
Gnr 152 Bnr 9
Gnr 152 Bnr 10
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153 Bnr 2
Gnr 153 Bnr 3
Gnr 153 Bnr 4
Gnr 153 Bnr 5
Gnr 153 Bnr 7
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154 Bnr 2
Gnr 154 Bnr 3
Gnr 154 Bnr 4
Gnr 154 Bnr 5
Gnr 154 Bnr 6
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155 Bnr 2
Gnr 155 Bnr 3
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 1
Gnr 156 Bnr 2
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158 Bnr 2
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 2
Gnr 159 Bnr 3
Gnr 159 Bnr 4
Gnr 159 Bnr 5
Gnr 159 Bnr 6
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161 Bnr 2
Gnr 161 Bnr 3
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162 Bnr 2
Gnr 162 Bnr 3
Gnr 162 Bnr 5
Gnr 162 Bnr 7
Gnr 162 Bnr 12
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 3
Gnr 163 Bnr 4
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 2
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164 Bnr 4
Gnr 164 Bnr 7
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 2
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166 Bnr 4
Gnr 166 Bnr 11
Gnr 166 Bnr 15
Gnr 166 Bnr 20
Gnr 166 Bnr 24
Gnr 166 Bnr 33
Gnr 166 Bnr 43
Gnr 166 Bnr 45
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167 Bnr 3
Gnr 167 Bnr 4
Gnr 167 Bnr 5
Gnr 167 Bnr 6
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168 Bnr 2
Gnr 168 Bnr 3
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169 Bnr 3
Gnr 169 Bnr 4
Gnr 169 Bnr 5
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 6
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 1
Gnr 171 Bnr 2
Gnr 171
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172 Bnr 2
Gnr 172 Bnr 3
Gnr 172 Bnr 4
Gnr 172 Bnr 5
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 3
Gnr 174 Bnr 4
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175 Bnr 2
Gnr 175 Bnr 3
Gnr 175 Bnr 6
Gnr 175 Bnr 7
Gnr 175 Bnr 8
Gnr 175 Bnr 9
Gnr 175 Bnr 10
Gnr 175 Bnr 13
Gnr 175 Bnr 36
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 3
Gnr 183 Bnr 4
Gnr 183 Bnr 5
Gnr 183 Bnr 6
Gnr 183 Bnr 8
Gnr 183 Bnr 20
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 5
Gnr 184 Bnr 8
Gnr 184 Bnr 10
Gnr 184 Bnr 21
Gnr 184 Bnr 27
Gnr 184 Bnr 29
Gnr 184 Bnr 30
Gnr 184 Bnr 53
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 2
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185 Bnr 5
Gnr 185 Bnr 14
Gnr 185 Bnr 34
Gnr 185 Bnr 45
Gnr 185 Bnr 60
Gnr 185 Bnr 61
Gnr 185 Bnr 63
Gnr 185 Bnr 68
Gnr 185 Bnr 71
Gnr 185 Bnr 73
Gnr 185 Bnr 77
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 3
Gnr 187 Bnr 4
Gnr 187 Bnr 5
Gnr 187 Bnr 9
Gnr 187 Bnr 11
Gnr 187 Bnr 13
Gnr 187 Bnr 14
Gnr 187 Bnr 15
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 4
Gnr 188 Bnr 5
Gnr 188 Bnr 6
Gnr 188 Bnr 7
Gnr 188 Bnr 8
Gnr 188 Bnr 9
Gnr 188 Bnr 10
Gnr 188 Bnr 11
Gnr 188 Bnr 12
Gnr 188 Bnr 15
Gnr 188 Bnr 19
Gnr 188 Bnr 23
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189 Bnr 2
Gnr 189 Bnr 3
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189 Bnr 5
Gnr 189 Bnr 6
Gnr 189 Bnr 8
Gnr 189 Bnr 9
Gnr 189 Bnr 10
Gnr 189 Bnr 11
Gnr 189 Bnr 13
Gnr 189 Bnr 16
Gnr 189 Bnr 17
Gnr 189 Bnr 18
Gnr 189 Bnr 20
Gnr 189 Bnr 21
Gnr 189 Bnr 24
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190 Bnr 5
Gnr 190 Bnr 6
Gnr 190 Bnr 7
Gnr 190 Bnr 8
Gnr 190 Bnr 9
Gnr 190 Bnr 13
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 4
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194 Bnr 3
Gnr 194 Bnr 4
Gnr 194 Bnr 5
Gnr 194 Bnr 6
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 2
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 2
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199 Bnr 3
Gnr 199 Bnr 4
Gnr 199 Bnr 5
Gnr 199 Bnr 6
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 2
Gnr 200 Bnr 3
Gnr 200