Eiendommer med jordskiftesaker i UTSIRA kommune:

Gnr
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 15
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 17
Gnr 26 Bnr 18
Gnr 26 Bnr 19
Gnr 26 Bnr 20
Gnr 26 Bnr 22
Gnr 26 Bnr 29
Gnr 26 Bnr 44
Gnr 26 Bnr 45
Gnr 26 Bnr 51
Gnr 26 Bnr 52
Gnr 26 Bnr 62
Gnr 26 Bnr 64
Gnr 26 Bnr 75
Gnr 26 Bnr 91
Gnr 26 Bnr 96
Gnr 26 Bnr 99
Gnr 26 Bnr 111
Gnr 26 Bnr 112
Gnr 26
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 20
Gnr 28 Bnr 21
Gnr 28 Bnr 25
Gnr 28 Bnr 26
Gnr 28 Bnr 30
Gnr 28 Bnr 32
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31