Eiendommer med jordskiftesaker i ├śLEN GML kommune:

Gnr
Gnr 54
Gnr 55
Gnr 61
Gnr 67
Gnr 68
Gnr 69
Gnr 78
Gnr 82
Gnr 90
Gnr 93
Gnr 101
Gnr 102
Gnr 103
Gnr 104
Gnr 105
Gnr 110
Gnr 113
Gnr 117
Gnr 126
Gnr 127
Gnr 128
Gnr 131
Gnr 132
Gnr 133