Eiendommer med jordskiftesaker i STORD kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 0
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 29
Gnr 3 Bnr 30
Gnr 3 Bnr 33
Gnr 3 Bnr 37
Gnr 3 Bnr 38
Gnr 3 Bnr 39
Gnr 3 Bnr 40
Gnr 3 Bnr 41
Gnr 3 Bnr 42
Gnr 3 Bnr 43
Gnr 3 Bnr 46
Gnr 3 Bnr 48
Gnr 3 Bnr 55
Gnr 3 Bnr 58
Gnr 3 Bnr 61
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 0
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 27
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 0
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 0
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 15
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 27
Gnr 21 Bnr 78
Gnr 21 Bnr 96
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 32
Gnr 22 Bnr 34
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 21
Gnr 23 Bnr 23
Gnr 23 Bnr 24
Gnr 23 Bnr 26
Gnr 23 Bnr 31
Gnr 23 Bnr 32
Gnr 23 Bnr 33
Gnr 23 Bnr 35
Gnr 23 Bnr 37
Gnr 23 Bnr 38
Gnr 23 Bnr 39
Gnr 23 Bnr 43
Gnr 23 Bnr 44
Gnr 23 Bnr 66
Gnr 23 Bnr 73
Gnr 23 Bnr 86
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 20
Gnr 24 Bnr 30
Gnr 24 Bnr 40
Gnr 24 Bnr 41
Gnr 24 Bnr 45
Gnr 24 Bnr 47
Gnr 24 Bnr 48
Gnr 24 Bnr 49
Gnr 24 Bnr 51
Gnr 24 Bnr 56
Gnr 24 Bnr 57
Gnr 24 Bnr 58
Gnr 24 Bnr 59
Gnr 24 Bnr 60
Gnr 24 Bnr 66
Gnr 24 Bnr 67
Gnr 24 Bnr 95
Gnr 24 Bnr 96
Gnr 24 Bnr 106
Gnr 24 Bnr 151
Gnr 24 Bnr 174
Gnr 24 Bnr 232
Gnr 24 Bnr 233
Gnr 24 Bnr 236
Gnr 24 Bnr 249
Gnr 24 Bnr 263
Gnr 24 Bnr 265
Gnr 24 Bnr 270
Gnr 24 Bnr 274
Gnr 24 Bnr 277
Gnr 24 Bnr 278
Gnr 24 Bnr 292
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 24
Gnr 26 Bnr 64
Gnr 26 Bnr 65
Gnr 26 Bnr 159
Gnr 26 Bnr 167
Gnr 26 Bnr 174
Gnr 26 Bnr 183
Gnr 26 Bnr 218
Gnr 26 Bnr 230
Gnr 26 Bnr 231
Gnr 26 Bnr 310
Gnr 26 Bnr 457
Gnr 26 Bnr 507
Gnr 26 Bnr 537
Gnr 26 Bnr 710
Gnr 26 Bnr 782
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27 Bnr 64
Gnr 27 Bnr 228
Gnr 27 Bnr 361
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 24
Gnr 29 Bnr 25
Gnr 29 Bnr 26
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 19
Gnr 32 Bnr 26
Gnr 32 Bnr 37
Gnr 32 Bnr 42
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 0
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 0
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 12
Gnr 38 Bnr 28
Gnr 38 Bnr 31
Gnr 38 Bnr 46
Gnr 38 Bnr 74
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39 Bnr 16
Gnr 39 Bnr 18
Gnr 39 Bnr 23
Gnr 39 Bnr 30
Gnr 39 Bnr 32
Gnr 39 Bnr 34
Gnr 39 Bnr 39
Gnr 39 Bnr 41
Gnr 39 Bnr 48
Gnr 39 Bnr 81
Gnr 39 Bnr 96
Gnr 39 Bnr 112
Gnr 39 Bnr 119
Gnr 39 Bnr 344
Gnr 39 Bnr 585
Gnr 39 Bnr 612
Gnr 39 Bnr 666
Gnr 39 Bnr 689
Gnr 39 Bnr 690
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 299
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 21
Gnr 44 Bnr 22
Gnr 44 Bnr 27
Gnr 44 Bnr 63
Gnr 44 Bnr 240
Gnr 44 Bnr 261
Gnr 44 Bnr 459
Gnr 44 Bnr 478
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 108
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 10
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46 Bnr 43
Gnr 46 Bnr 66
Gnr 46 Bnr 69
Gnr 46 Bnr 112
Gnr 46 Bnr 129
Gnr 46 Bnr 148
Gnr 46 Bnr 276
Gnr 46 Bnr 296
Gnr 46 Bnr 333
Gnr 46 Bnr 414
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 47
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 11
Gnr 55 Bnr 16
Gnr 55 Bnr 27
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 20
Gnr 56 Bnr 26
Gnr 56 Bnr 28
Gnr 56 Bnr 36
Gnr 56 Bnr 40
Gnr 56 Bnr 328
Gnr 56 Bnr 337
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 80
Gnr 57 Bnr 131
Gnr 57 Bnr 153
Gnr 57 Bnr 471
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58 Bnr 15
Gnr 58 Bnr 24
Gnr 58 Bnr 29
Gnr 58 Bnr 40
Gnr 58 Bnr 44
Gnr 58 Bnr 45
Gnr 58 Bnr 85
Gnr 58 Bnr 102
Gnr 58 Bnr 106
Gnr 58 Bnr 123
Gnr 58 Bnr 129
Gnr 58 Bnr 151
Gnr 58 Bnr 152
Gnr 58 Bnr 190
Gnr 58 Bnr 242
Gnr 58 Bnr 305
Gnr 58 Bnr 307
Gnr 58 Bnr 313
Gnr 58 Bnr 325
Gnr 58 Bnr 349
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 22
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60 Bnr 15
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 18
Gnr 61 Bnr 23
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 9
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63 Bnr 11
Gnr 63 Bnr 12
Gnr 63 Bnr 13
Gnr 63 Bnr 14
Gnr 63 Bnr 15
Gnr 63 Bnr 16
Gnr 63 Bnr 17
Gnr 63 Bnr 18
Gnr 63 Bnr 19
Gnr 63 Bnr 20
Gnr 63 Bnr 21
Gnr 63 Bnr 22
Gnr 63 Bnr 23
Gnr 63 Bnr 24
Gnr 63 Bnr 25
Gnr 63 Bnr 26
Gnr 63 Bnr 27
Gnr 63 Bnr 28
Gnr 63 Bnr 29
Gnr 63 Bnr 30
Gnr 63 Bnr 31
Gnr 63 Bnr 32
Gnr 63 Bnr 33
Gnr 63 Bnr 34
Gnr 63 Bnr 35
Gnr 63 Bnr 36
Gnr 63 Bnr 37
Gnr 63 Bnr 38
Gnr 63 Bnr 39
Gnr 63 Bnr 40
Gnr 63 Bnr 41
Gnr 63 Bnr 42
Gnr 63 Bnr 43
Gnr 63 Bnr 44
Gnr 63 Bnr 45
Gnr 63 Bnr 46
Gnr 63 Bnr 47
Gnr 63 Bnr 48
Gnr 63 Bnr 49
Gnr 63 Bnr 50
Gnr 63 Bnr 51
Gnr 63 Bnr 52
Gnr 63 Bnr 53
Gnr 63 Bnr 54
Gnr 63 Bnr 55
Gnr 63 Bnr 56
Gnr 63 Bnr 57
Gnr 63 Bnr 58
Gnr 63 Bnr 59
Gnr 63 Bnr 60
Gnr 63 Bnr 61
Gnr 63 Bnr 62
Gnr 63 Bnr 63
Gnr 63 Bnr 64
Gnr 63 Bnr 65
Gnr 63 Bnr 66
Gnr 63 Bnr 67
Gnr 63 Bnr 68
Gnr 63 Bnr 69
Gnr 63 Bnr 70
Gnr 63 Bnr 71
Gnr 63 Bnr 72
Gnr 63 Bnr 73
Gnr 63 Bnr 74
Gnr 63 Bnr 75
Gnr 63 Bnr 76
Gnr 63 Bnr 77
Gnr 63 Bnr 78
Gnr 63 Bnr 79
Gnr 63 Bnr 80
Gnr 63 Bnr 81
Gnr 63 Bnr 82
Gnr 63 Bnr 83
Gnr 63 Bnr 84
Gnr 63 Bnr 85
Gnr 63 Bnr 86
Gnr 63 Bnr 87
Gnr 63 Bnr 88
Gnr 63 Bnr 89
Gnr 63 Bnr 90
Gnr 63 Bnr 91
Gnr 63 Bnr 92
Gnr 63 Bnr 93
Gnr 63 Bnr 94
Gnr 63 Bnr 95
Gnr 63 Bnr 96
Gnr 63 Bnr 97
Gnr 63 Bnr 98
Gnr 63 Bnr 99
Gnr 63 Bnr 100
Gnr 63 Bnr 101
Gnr 63 Bnr 102
Gnr 63 Bnr 103
Gnr 63
Gnr 64
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67