Eiendommer med jordskiftesaker i ODDA kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1
Gnr 3
Gnr 4
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 42
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14
Gnr 15
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17
Gnr 18
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 0
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26
Gnr 27
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 0
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 13
Gnr 30 Bnr 16
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30 Bnr 18
Gnr 30 Bnr 19
Gnr 30 Bnr 21
Gnr 30 Bnr 22
Gnr 30 Bnr 23
Gnr 30 Bnr 24
Gnr 30 Bnr 27
Gnr 30 Bnr 28
Gnr 30 Bnr 29
Gnr 30 Bnr 30
Gnr 30 Bnr 31
Gnr 30 Bnr 32
Gnr 30 Bnr 33
Gnr 30 Bnr 40
Gnr 30 Bnr 53
Gnr 30 Bnr 55
Gnr 30 Bnr 56
Gnr 30 Bnr 66
Gnr 30 Bnr 81
Gnr 30 Bnr 86
Gnr 30 Bnr 113
Gnr 30 Bnr 128
Gnr 30 Bnr 141
Gnr 30 Bnr 185
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 49
Gnr 31 Bnr 57
Gnr 31 Bnr 109
Gnr 31 Bnr 204
Gnr 31 Bnr 235
Gnr 31 Bnr 238
Gnr 31 Bnr 498
Gnr 31 Bnr 505
Gnr 31 Bnr 506
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 36
Gnr 34 Bnr 104
Gnr 34 Bnr 172
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 16
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 27
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39 Bnr 30
Gnr 39 Bnr 50
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 0
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 18
Gnr 40 Bnr 24
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 0
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 13
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 0
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 13
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 0
Gnr 59 Bnr 41
Gnr 59 Bnr 75
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 0
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 53
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 0
Gnr 61 Bnr 11
Gnr 61 Bnr 102
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 0
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 48
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 18
Gnr 63 Bnr 96
Gnr 63 Bnr 98
Gnr 63 Bnr 165
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 41
Gnr 64 Bnr 60
Gnr 64 Bnr 294
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 0
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 10
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70
Gnr 71
Gnr 72
Gnr 73
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75