Eiendommer med jordskiftesaker i KVAM kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 0
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 21
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 0
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 0
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 36
Gnr 4 Bnr 38
Gnr 4 Bnr 49
Gnr 4 Bnr 50
Gnr 4 Bnr 67
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 0
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 14
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 0
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 0
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 15
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 25
Gnr 7 Bnr 26
Gnr 7 Bnr 27
Gnr 7 Bnr 29
Gnr 7 Bnr 31
Gnr 7 Bnr 33
Gnr 7 Bnr 39
Gnr 7 Bnr 51
Gnr 7 Bnr 58
Gnr 7 Bnr 59
Gnr 7 Bnr 68
Gnr 7 Bnr 69
Gnr 7 Bnr 70
Gnr 7 Bnr 71
Gnr 7 Bnr 72
Gnr 7 Bnr 76
Gnr 7 Bnr 83
Gnr 7 Bnr 84
Gnr 7 Bnr 92
Gnr 7 Bnr 95
Gnr 7 Bnr 96
Gnr 7 Bnr 114
Gnr 7 Bnr 121
Gnr 7 Bnr 123
Gnr 7 Bnr 144
Gnr 7 Bnr 152
Gnr 7 Bnr 154
Gnr 7 Bnr 155
Gnr 7 Bnr 171
Gnr 7 Bnr 172
Gnr 7 Bnr 189
Gnr 7 Bnr 212
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 0
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 31
Gnr 10 Bnr 53
Gnr 10 Bnr 60
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 0
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 40
Gnr 11 Bnr 45
Gnr 11 Bnr 46
Gnr 11 Bnr 47
Gnr 11 Bnr 56
Gnr 11 Bnr 69
Gnr 11 Bnr 84
Gnr 11 Bnr 127
Gnr 11 Bnr 175
Gnr 11 Bnr 354
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13
Gnr 14
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 16
Gnr 19 Bnr 17
Gnr 19 Bnr 18
Gnr 19 Bnr 21
Gnr 19 Bnr 22
Gnr 19 Bnr 28
Gnr 19 Bnr 36
Gnr 19 Bnr 40
Gnr 19 Bnr 45
Gnr 19 Bnr 46
Gnr 19 Bnr 50
Gnr 19 Bnr 51
Gnr 19 Bnr 69
Gnr 19 Bnr 80
Gnr 19 Bnr 85
Gnr 19 Bnr 87
Gnr 19 Bnr 90
Gnr 19 Bnr 97
Gnr 19 Bnr 99
Gnr 19 Bnr 100
Gnr 19 Bnr 105
Gnr 19 Bnr 106
Gnr 19 Bnr 107
Gnr 19 Bnr 108
Gnr 19 Bnr 121
Gnr 19 Bnr 127
Gnr 19 Bnr 142
Gnr 19 Bnr 152
Gnr 19 Bnr 163
Gnr 19 Bnr 168
Gnr 19 Bnr 169
Gnr 19 Bnr 173
Gnr 19 Bnr 174
Gnr 19 Bnr 176
Gnr 19 Bnr 179
Gnr 19 Bnr 181
Gnr 19 Bnr 182
Gnr 19 Bnr 183
Gnr 19 Bnr 184
Gnr 19 Bnr 187
Gnr 19 Bnr 190
Gnr 19 Bnr 191
Gnr 19 Bnr 192
Gnr 19 Bnr 206
Gnr 19 Bnr 210
Gnr 19 Bnr 211
Gnr 19 Bnr 213
Gnr 19 Bnr 222
Gnr 19 Bnr 223
Gnr 19 Bnr 236
Gnr 19 Bnr 237
Gnr 19 Bnr 238
Gnr 19 Bnr 241
Gnr 19 Bnr 242
Gnr 19 Bnr 250
Gnr 19 Bnr 254
Gnr 19 Bnr 262
Gnr 19 Bnr 268
Gnr 19 Bnr 269
Gnr 19 Bnr 273
Gnr 19 Bnr 275
Gnr 19 Bnr 277
Gnr 19 Bnr 278
Gnr 19 Bnr 286
Gnr 19 Bnr 290
Gnr 19 Bnr 297
Gnr 19 Bnr 299
Gnr 19 Bnr 303
Gnr 19 Bnr 308
Gnr 19 Bnr 311
Gnr 19 Bnr 312
Gnr 19 Bnr 316
Gnr 19 Bnr 317
Gnr 19 Bnr 322
Gnr 19 Bnr 323
Gnr 19 Bnr 324
Gnr 19 Bnr 325
Gnr 19 Bnr 334
Gnr 19 Bnr 335
Gnr 19 Bnr 343
Gnr 19 Bnr 344
Gnr 19 Bnr 353
Gnr 19 Bnr 356
Gnr 19 Bnr 357
Gnr 19 Bnr 359
Gnr 19 Bnr 360
Gnr 19 Bnr 363
Gnr 19 Bnr 369
Gnr 19 Bnr 370
Gnr 19 Bnr 371
Gnr 19 Bnr 373
Gnr 19 Bnr 374
Gnr 19 Bnr 375
Gnr 19 Bnr 376
Gnr 19 Bnr 377
Gnr 19 Bnr 378
Gnr 19 Bnr 380
Gnr 19 Bnr 381
Gnr 19 Bnr 390
Gnr 19 Bnr 392
Gnr 19 Bnr 393
Gnr 19 Bnr 394
Gnr 19 Bnr 395
Gnr 19 Bnr 396
Gnr 19 Bnr 399
Gnr 19 Bnr 400
Gnr 19 Bnr 401
Gnr 19 Bnr 402
Gnr 19 Bnr 403
Gnr 19 Bnr 404
Gnr 19 Bnr 405
Gnr 19 Bnr 406
Gnr 19 Bnr 407
Gnr 19 Bnr 408
Gnr 19 Bnr 410
Gnr 19 Bnr 420
Gnr 19 Bnr 429
Gnr 19 Bnr 432
Gnr 19 Bnr 433
Gnr 19 Bnr 440
Gnr 19 Bnr 443
Gnr 19 Bnr 450
Gnr 19 Bnr 463
Gnr 19 Bnr 472
Gnr 19 Bnr 478
Gnr 19 Bnr 482
Gnr 19 Bnr 485
Gnr 19 Bnr 486
Gnr 19 Bnr 487
Gnr 19 Bnr 491
Gnr 19 Bnr 517
Gnr 19 Bnr 518
Gnr 19 Bnr 537
Gnr 19 Bnr 563
Gnr 19 Bnr 567
Gnr 19 Bnr 570
Gnr 19 Bnr 610
Gnr 19 Bnr 668
Gnr 19 Bnr 692
Gnr 19 Bnr 703
Gnr 19 Bnr 712
Gnr 19 Bnr 817
Gnr 19 Bnr 819
Gnr 19 Bnr 820
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 26
Gnr 21 Bnr 31
Gnr 21 Bnr 32
Gnr 21 Bnr 35
Gnr 21 Bnr 58
Gnr 21 Bnr 62
Gnr 21 Bnr 63
Gnr 21 Bnr 64
Gnr 21 Bnr 66
Gnr 21 Bnr 67
Gnr 21 Bnr 68
Gnr 21 Bnr 69
Gnr 21 Bnr 74
Gnr 21 Bnr 75
Gnr 21 Bnr 79
Gnr 21 Bnr 83
Gnr 21 Bnr 96
Gnr 21 Bnr 97
Gnr 21 Bnr 98
Gnr 21 Bnr 104
Gnr 21 Bnr 107
Gnr 21 Bnr 108
Gnr 21 Bnr 119
Gnr 21 Bnr 120
Gnr 21 Bnr 121
Gnr 21 Bnr 122
Gnr 21 Bnr 123
Gnr 21 Bnr 124
Gnr 21 Bnr 127
Gnr 21 Bnr 128
Gnr 21 Bnr 135
Gnr 21 Bnr 150
Gnr 21 Bnr 151
Gnr 21 Bnr 152
Gnr 21 Bnr 153
Gnr 21 Bnr 154
Gnr 21 Bnr 159
Gnr 21 Bnr 169
Gnr 21 Bnr 179
Gnr 21 Bnr 188
Gnr 21 Bnr 189
Gnr 21 Bnr 192
Gnr 21 Bnr 228
Gnr 21 Bnr 231
Gnr 21 Bnr 233
Gnr 21 Bnr 234
Gnr 21 Bnr 235
Gnr 21 Bnr 245
Gnr 21 Bnr 248
Gnr 21 Bnr 252
Gnr 21 Bnr 264
Gnr 21 Bnr 267
Gnr 21 Bnr 275
Gnr 21 Bnr 276
Gnr 21 Bnr 285
Gnr 21 Bnr 320
Gnr 21 Bnr 321
Gnr 21 Bnr 322
Gnr 21 Bnr 323
Gnr 21 Bnr 356
Gnr 21 Bnr 359
Gnr 21 Bnr 362
Gnr 21 Bnr 367
Gnr 21 Bnr 385
Gnr 21 Bnr 389
Gnr 21 Bnr 429
Gnr 21 Bnr 430
Gnr 21 Bnr 431
Gnr 21 Bnr 432
Gnr 21 Bnr 437
Gnr 21 Bnr 438
Gnr 21 Bnr 439
Gnr 21 Bnr 487
Gnr 21 Bnr 488
Gnr 21 Bnr 489
Gnr 21 Bnr 507
Gnr 21 Bnr 508
Gnr 21 Bnr 510
Gnr 21 Bnr 544
Gnr 21 Bnr 557
Gnr 21 Bnr 558
Gnr 21 Bnr 559
Gnr 21 Bnr 580
Gnr 21 Bnr 581
Gnr 21 Bnr 582
Gnr 21 Bnr 584
Gnr 21 Bnr 612
Gnr 21 Bnr 665
Gnr 21 Bnr 666
Gnr 21 Bnr 669
Gnr 21 Bnr 693
Gnr 21 Bnr 703
Gnr 21 Bnr 722
Gnr 21 Bnr 723
Gnr 21 Bnr 732
Gnr 21 Bnr 735
Gnr 21 Bnr 736
Gnr 21 Bnr 738
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 0
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 17
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 0
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 18
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25 Bnr 20
Gnr 25 Bnr 21
Gnr 25 Bnr 22
Gnr 25 Bnr 23
Gnr 25 Bnr 24
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 26
Gnr 25 Bnr 27
Gnr 25 Bnr 28
Gnr 25 Bnr 29
Gnr 25 Bnr 31
Gnr 25 Bnr 32
Gnr 25 Bnr 33
Gnr 25 Bnr 34
Gnr 25 Bnr 35
Gnr 25 Bnr 36
Gnr 25 Bnr 37
Gnr 25 Bnr 38
Gnr 25 Bnr 39
Gnr 25 Bnr 40
Gnr 25 Bnr 41
Gnr 25 Bnr 42
Gnr 25 Bnr 43
Gnr 25 Bnr 44
Gnr 25 Bnr 45
Gnr 25 Bnr 47
Gnr 25 Bnr 48
Gnr 25 Bnr 49
Gnr 25 Bnr 50
Gnr 25 Bnr 51
Gnr 25 Bnr 52
Gnr 25 Bnr 53
Gnr 25 Bnr 54
Gnr 25 Bnr 55
Gnr 25 Bnr 58
Gnr 25 Bnr 61
Gnr 25 Bnr 63
Gnr 25 Bnr 64
Gnr 25 Bnr 68
Gnr 25 Bnr 69
Gnr 25 Bnr 76
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 27
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 12
Gnr 31 Bnr 22
Gnr 31 Bnr 37
Gnr 31 Bnr 110
Gnr 31 Bnr 135
Gnr 31 Bnr 196
Gnr 31 Bnr 274
Gnr 31 Bnr 275
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 36
Gnr 32 Bnr 39
Gnr 32 Bnr 40
Gnr 32 Bnr 73
Gnr 32 Bnr 146
Gnr 32 Bnr 147
Gnr 32 Bnr 402
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 0
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 33
Gnr 33 Bnr 38
Gnr 33
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 11
Gnr 35 Bnr 13
Gnr 35 Bnr 21
Gnr 35 Bnr 24
Gnr 35 Bnr 34
Gnr 35 Bnr 37
Gnr 35 Bnr 40
Gnr 35 Bnr 43
Gnr 35 Bnr 54
Gnr 35 Bnr 56
Gnr 35 Bnr 106
Gnr 35 Bnr 108
Gnr 35 Bnr 109
Gnr 35 Bnr 135
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 0
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 0
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42 Bnr 10
Gnr 42 Bnr 12
Gnr 42 Bnr 13
Gnr 42 Bnr 14
Gnr 42 Bnr 20
Gnr 42 Bnr 21
Gnr 42 Bnr 22
Gnr 42 Bnr 29
Gnr 42 Bnr 31
Gnr 42 Bnr 46
Gnr 42 Bnr 49
Gnr 42 Bnr 50
Gnr 42 Bnr 51
Gnr 42 Bnr 78
Gnr 42 Bnr 79
Gnr 42 Bnr 80
Gnr 42 Bnr 81
Gnr 42 Bnr 87
Gnr 42 Bnr 102
Gnr 42 Bnr 129
Gnr 42 Bnr 130
Gnr 42 Bnr 131
Gnr 42 Bnr 132
Gnr 42 Bnr 187
Gnr 42 Bnr 191
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 0
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43 Bnr 23
Gnr 43 Bnr 42
Gnr 43 Bnr 75
Gnr 43 Bnr 77
Gnr 43 Bnr 79
Gnr 43 Bnr 101
Gnr 43 Bnr 157
Gnr 43 Bnr 204
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44 Bnr 15
Gnr 44 Bnr 52
Gnr 44 Bnr 55
Gnr 44 Bnr 56
Gnr 44 Bnr 62
Gnr 44 Bnr 79
Gnr 44 Bnr 144
Gnr 44 Bnr 197
Gnr 44 Bnr 254
Gnr 44 Bnr 350
Gnr 44 Bnr 623
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 0
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48
Gnr 49
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 16
Gnr 51 Bnr 18
Gnr 51 Bnr 36
Gnr 51 Bnr 47
Gnr 51 Bnr 50
Gnr 51 Bnr 53
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 18
Gnr 53 Bnr 21
Gnr 53 Bnr 77
Gnr 53
Gnr 54
Gnr 55
Gnr 57 Bnr 0
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 7
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 10
Gnr 57 Bnr 11
Gnr 57 Bnr 20
Gnr 57 Bnr 23
Gnr 57 Bnr 26
Gnr 57 Bnr 68
Gnr 57
Gnr 58
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 7
Gnr 60 Bnr 11
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60 Bnr 18
Gnr 60 Bnr 27
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 11
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 10
Gnr 64 Bnr 11
Gnr 64
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 0
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 0
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 0
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70 Bnr 6
Gnr 70 Bnr 7
Gnr 70 Bnr 8
Gnr 70 Bnr 9
Gnr 70 Bnr 17
Gnr 70 Bnr 42
Gnr 70 Bnr 46
Gnr 70 Bnr 47
Gnr 70 Bnr 58
Gnr 70 Bnr 62
Gnr 70 Bnr 63
Gnr 70 Bnr 67
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71 Bnr 12
Gnr 71 Bnr 15
Gnr 71 Bnr 18
Gnr 71 Bnr 20
Gnr 71 Bnr 21
Gnr 71 Bnr 24
Gnr 71 Bnr 28
Gnr 71 Bnr 29
Gnr 71 Bnr 31
Gnr 71 Bnr 33
Gnr 71 Bnr 37
Gnr 71 Bnr 39
Gnr 71 Bnr 41
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72
Gnr 73
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 0
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 14
Gnr 75 Bnr 17
Gnr 75 Bnr 42
Gnr 75 Bnr 44
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 0
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 64
Gnr 77 Bnr 68
Gnr 77 Bnr 72
Gnr 77 Bnr 102
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78
Gnr 79
Gnr 83 Bnr 0
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 11
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83 Bnr 15
Gnr 83 Bnr 17
Gnr 83 Bnr 18
Gnr 83 Bnr 19
Gnr 83 Bnr 20
Gnr 83 Bnr 23
Gnr 83 Bnr 24
Gnr 83 Bnr 26
Gnr 83 Bnr 28
Gnr 83 Bnr 30
Gnr 83 Bnr 45
Gnr 83 Bnr 47
Gnr 83 Bnr 52
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 0
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 7
Gnr 86 Bnr 8
Gnr 86 Bnr 9
Gnr 86 Bnr 10
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87 Bnr 19
Gnr 87 Bnr 20
Gnr 87 Bnr 22
Gnr 87 Bnr 27
Gnr 87 Bnr 49
Gnr 87 Bnr 63
Gnr 87 Bnr 108
Gnr 87 Bnr 130
Gnr 87 Bnr 140
Gnr 87 Bnr 174
Gnr 87 Bnr 191
Gnr 87
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 0
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 0
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 0
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 0
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 4
Gnr 95 Bnr 5
Gnr 95 Bnr 6
Gnr 95 Bnr 7
Gnr 95 Bnr 8
Gnr 95 Bnr 9
Gnr 95 Bnr 10
Gnr 95 Bnr 11
Gnr 95 Bnr 15
Gnr 95 Bnr 18
Gnr 95 Bnr 19
Gnr 95 Bnr 39
Gnr 95 Bnr 40
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 0
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 5
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97 Bnr 6
Gnr 97 Bnr 7
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98 Bnr 4
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 5
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 7
Gnr 99
Gnr RV Bnr 7
Gnr RV
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100 Bnr 7
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100 Bnr 9
Gnr 100 Bnr 12
Gnr 100 Bnr 27
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101
Gnr 102
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 0
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 0
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109
Gnr 110
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 7
Gnr 112 Bnr 9
Gnr 112 Bnr 10
Gnr 112 Bnr 11
Gnr 112 Bnr 12
Gnr 112 Bnr 13
Gnr 112 Bnr 14
Gnr 112 Bnr 15
Gnr 112 Bnr 16
Gnr 112 Bnr 17
Gnr 112 Bnr 18
Gnr 112 Bnr 19
Gnr 112 Bnr 20
Gnr 112 Bnr 21
Gnr 112 Bnr 22
Gnr 112 Bnr 23
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 0
Gnr 114 Bnr 8
Gnr 114 Bnr 23
Gnr 114 Bnr 52
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 6
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115 Bnr 8
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117 Bnr 3
Gnr 117 Bnr 4
Gnr 117 Bnr 5
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117 Bnr 7
Gnr 117 Bnr 12
Gnr 117 Bnr 17
Gnr 117 Bnr 18
Gnr 117 Bnr 19
Gnr 117 Bnr 20
Gnr 117 Bnr 21
Gnr 117 Bnr 22
Gnr 117 Bnr 23
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 5
Gnr 118 Bnr 7
Gnr 118 Bnr 18
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119 Bnr 6
Gnr 119 Bnr 7
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 6
Gnr 120 Bnr 8
Gnr 120 Bnr 9
Gnr 120 Bnr 10
Gnr 120 Bnr 15
Gnr 120 Bnr 16
Gnr 120 Bnr 17
Gnr 120 Bnr 18
Gnr 120 Bnr 21
Gnr 120 Bnr 31
Gnr 120 Bnr 78
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 0
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 5
Gnr 121 Bnr 6
Gnr 121 Bnr 7
Gnr 121 Bnr 8
Gnr 121 Bnr 9
Gnr 121 Bnr 10
Gnr 121 Bnr 11
Gnr 121 Bnr 12
Gnr 121 Bnr 13
Gnr 121 Bnr 14
Gnr 121 Bnr 16
Gnr 121 Bnr 17
Gnr 121 Bnr 22
Gnr 121 Bnr 23
Gnr 121 Bnr 26
Gnr 121 Bnr 29
Gnr 121 Bnr 31
Gnr 121 Bnr 32
Gnr 121 Bnr 34
Gnr 121 Bnr 39
Gnr 121 Bnr 41
Gnr 121 Bnr 42
Gnr 121 Bnr 80
Gnr 121 Bnr 91
Gnr 121 Bnr 124
Gnr 121 Bnr 125
Gnr 121 Bnr 129
Gnr 121 Bnr 130
Gnr 121 Bnr 165
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 0
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 3
Gnr 122 Bnr 4
Gnr 122 Bnr 5
Gnr 122 Bnr 6
Gnr 122 Bnr 8
Gnr 122 Bnr 10
Gnr 122 Bnr 11
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 0
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123 Bnr 5
Gnr 123 Bnr 7
Gnr 123 Bnr 8
Gnr 123 Bnr 9
Gnr 123 Bnr 11
Gnr 123 Bnr 15
Gnr 123 Bnr 16
Gnr 123 Bnr 17
Gnr 123 Bnr 18
Gnr 123 Bnr 19
Gnr 123 Bnr 20
Gnr 123 Bnr 26
Gnr 123 Bnr 28
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 0
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 7
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 13
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 0
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 7
Gnr 125 Bnr 13
Gnr 125 Bnr 15
Gnr 125 Bnr 20
Gnr 125 Bnr 21
Gnr 125 Bnr 24
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 0
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 11
Gnr 126 Bnr 15
Gnr 126 Bnr 16
Gnr 126 Bnr 24
Gnr 126 Bnr 28
Gnr 126 Bnr 30
Gnr 126 Bnr 31
Gnr 126 Bnr 32
Gnr 126 Bnr 33
Gnr 126 Bnr 34
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127 Bnr 5
Gnr 127 Bnr 10
Gnr 127 Bnr 17
Gnr 127 Bnr 58
Gnr 127
Gnr 128
Gnr 129
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 0
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 0
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 0
Gnr 133 Bnr 5
Gnr 133 Bnr 6
Gnr 133 Bnr 7
Gnr 133 Bnr 9
Gnr 133 Bnr 11
Gnr 133 Bnr 14
Gnr 133 Bnr 16
Gnr 133 Bnr 17
Gnr 133 Bnr 20
Gnr 133 Bnr 36
Gnr 133 Bnr 43
Gnr 133 Bnr 48
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 0
Gnr 134 Bnr 9
Gnr 134 Bnr 15
Gnr 134 Bnr 18
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 0
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 0
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 13
Gnr 136 Bnr 14
Gnr 136 Bnr 15
Gnr 136 Bnr 26
Gnr 136
Gnr 137
Gnr 138
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 3
Gnr 140 Bnr 4
Gnr 140 Bnr 5
Gnr 140 Bnr 6
Gnr 140 Bnr 7
Gnr 140 Bnr 17
Gnr 140
Gnr 141
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 0
Gnr 143
Gnr 144
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 5
Gnr 146 Bnr 9
Gnr 146 Bnr 14
Gnr 146 Bnr 20
Gnr 146 Bnr 24
Gnr 146 Bnr 25
Gnr 146 Bnr 27
Gnr 146 Bnr 34
Gnr 146
Gnr 1130 Bnr 1
Gnr 1130