Eiendommer med jordskiftesaker i FUSA kommune:

Gnr
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4 Bnr 19
Gnr 4 Bnr 20
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 0
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 0
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 0
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 0
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 27
Gnr 9 Bnr 41
Gnr 9 Bnr 46
Gnr 9 Bnr 54
Gnr 9 Bnr 55
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 0
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 17
Gnr 10 Bnr 21
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 24
Gnr 10 Bnr 25
Gnr 10 Bnr 27
Gnr 10 Bnr 28
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 0
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 24
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 0
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15 Bnr 18
Gnr 15 Bnr 19
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 0
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 0
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 20
Gnr 18 Bnr 24
Gnr 18 Bnr 32
Gnr 18 Bnr 39
Gnr 18 Bnr 43
Gnr 18 Bnr 46
Gnr 18 Bnr 50
Gnr 18 Bnr 56
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 0
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 0
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 0
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 25
Gnr 23 Bnr 31
Gnr 23 Bnr 70
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 0
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 0
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 0
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 12
Gnr 31 Bnr 14
Gnr 31 Bnr 15
Gnr 31 Bnr 17
Gnr 31 Bnr 24
Gnr 31 Bnr 28
Gnr 31 Bnr 33
Gnr 31 Bnr 41
Gnr 31 Bnr 45
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 0
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 0
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 0
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 20
Gnr 34 Bnr 27
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 0
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 14
Gnr 36 Bnr 20
Gnr 36 Bnr 21
Gnr 36 Bnr 89
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 0
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 7
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 10
Gnr 40 Bnr 13
Gnr 40 Bnr 22
Gnr 40 Bnr 31
Gnr 40 Bnr 80
Gnr 40 Bnr 83
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 0
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 0
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 0
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43
Gnr 45 Bnr 0
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 0
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 0
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 0
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 0
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 0
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 0
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52
Gnr 54 Bnr 0
Gnr 54
Gnr 56 Bnr 0
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 0
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 7
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 0
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 0
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 0
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 16
Gnr 61 Bnr 18
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 0
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63
Gnr 65 Bnr 0
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 0
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 0
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 0
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 0
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 0
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 0
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 0
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 0
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 0
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 0
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 9
Gnr 75 Bnr 10
Gnr 75 Bnr 11
Gnr 75 Bnr 12
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 0
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 0
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 7
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77 Bnr 9
Gnr 77 Bnr 10
Gnr 77 Bnr 11
Gnr 77 Bnr 30
Gnr 77 Bnr 32
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 0
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 13
Gnr 78 Bnr 14
Gnr 78 Bnr 19
Gnr 78 Bnr 30
Gnr 78 Bnr 31
Gnr 78 Bnr 37
Gnr 78 Bnr 44
Gnr 78 Bnr 45
Gnr 78 Bnr 73
Gnr 78 Bnr 89
Gnr 78 Bnr 100
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 14
Gnr 79 Bnr 15
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 0
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 0
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 0
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 0
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 0
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 10
Gnr 84 Bnr 12
Gnr 84 Bnr 13
Gnr 84 Bnr 28
Gnr 84 Bnr 33
Gnr 84 Bnr 35
Gnr 84 Bnr 37
Gnr 84 Bnr 43
Gnr 84 Bnr 49
Gnr 84 Bnr 78
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 0
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 6
Gnr 85 Bnr 13
Gnr 85 Bnr 14
Gnr 85 Bnr 16
Gnr 85 Bnr 22
Gnr 85 Bnr 44
Gnr 85 Bnr 132
Gnr 85 Bnr 136
Gnr 85 Bnr 137
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 0
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 8
Gnr 86 Bnr 9
Gnr 86 Bnr 10
Gnr 86 Bnr 12
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 0
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87 Bnr 6
Gnr 87 Bnr 7
Gnr 87 Bnr 8
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 0
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 14
Gnr 88 Bnr 19
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 0
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 8
Gnr 89 Bnr 14
Gnr 89 Bnr 17
Gnr 89 Bnr 20
Gnr 89 Bnr 33
Gnr 89 Bnr 35
Gnr 89 Bnr 40
Gnr 89 Bnr 43
Gnr 89 Bnr 44
Gnr 89 Bnr 51
Gnr 89 Bnr 58
Gnr 89 Bnr 61
Gnr 89 Bnr 69
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 0
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90 Bnr 11
Gnr 90 Bnr 12
Gnr 90 Bnr 13
Gnr 90 Bnr 15
Gnr 90 Bnr 17
Gnr 90 Bnr 18
Gnr 90 Bnr 20
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 0
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 10
Gnr 91 Bnr 11
Gnr 91 Bnr 15
Gnr 91 Bnr 20
Gnr 91 Bnr 26
Gnr 91 Bnr 27
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 0
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 0
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 9
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 0
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 21
Gnr 94 Bnr 28
Gnr 94 Bnr 32
Gnr 94 Bnr 56
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 0
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 53
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 4
Gnr 98 Bnr 6
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 0
Gnr 99 Bnr 35
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100 Bnr 7
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100 Bnr 11
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 0
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 7
Gnr 101 Bnr 9
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 18
Gnr 101 Bnr 19
Gnr 101 Bnr 30
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 0
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 0
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 0
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 0
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106 Bnr 7
Gnr 106 Bnr 8
Gnr 106 Bnr 16
Gnr 106 Bnr 19
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 0
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108 Bnr 5
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 0
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112 Bnr 8
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 0
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 4
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 0
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 4
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 0
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116
Gnr 118 Bnr 0
Gnr 118 Bnr 3
Gnr 118 Bnr 15
Gnr 118 Bnr 16
Gnr 118 Bnr 18
Gnr 118 Bnr 21
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119 Bnr 4
Gnr 119 Bnr 11
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 7
Gnr 120 Bnr 11
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 0
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 8
Gnr 121 Bnr 9
Gnr 121 Bnr 10
Gnr 121 Bnr 12
Gnr 121 Bnr 13
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 4
Gnr 122 Bnr 5
Gnr 122 Bnr 6
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 7
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 23
Gnr 124 Bnr 50
Gnr 124 Bnr 51
Gnr 124 Bnr 52
Gnr 124 Bnr 54
Gnr 124 Bnr 55
Gnr 124 Bnr 56
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 0
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 0
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 3
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 0
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 0
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 0
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 2
Gnr 132