Eiendommer med jordskiftesaker i MELAND kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 0
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 29
Gnr 1 Bnr 33
Gnr 1 Bnr 35
Gnr 1
Gnr 4 Bnr 0
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 14
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 0
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 28
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 0
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 0
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 0
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 0
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 25
Gnr 10 Bnr 107
Gnr 10 Bnr 121
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 0
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 0
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 0
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 0
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 0
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 0
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16 Bnr 18
Gnr 16 Bnr 20
Gnr 16 Bnr 29
Gnr 16 Bnr 31
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 0
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 0
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 18
Gnr 18 Bnr 20
Gnr 18 Bnr 21
Gnr 18 Bnr 23
Gnr 18 Bnr 25
Gnr 18 Bnr 29
Gnr 18 Bnr 40
Gnr 18 Bnr 42
Gnr 18 Bnr 45
Gnr 18 Bnr 47
Gnr 18 Bnr 58
Gnr 18 Bnr 59
Gnr 18 Bnr 67
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 0
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 26
Gnr 19 Bnr 29
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 0
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 0
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 21
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 0
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22 Bnr 26
Gnr 22 Bnr 28
Gnr 22 Bnr 64
Gnr 22 Bnr 103
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 0
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 0
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 17
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 0
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 20
Gnr 25 Bnr 22
Gnr 25 Bnr 24
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 28
Gnr 25 Bnr 34
Gnr 25 Bnr 36
Gnr 25 Bnr 40
Gnr 25 Bnr 41
Gnr 25 Bnr 45
Gnr 25 Bnr 52
Gnr 25 Bnr 54
Gnr 25 Bnr 55
Gnr 25 Bnr 58
Gnr 25 Bnr 59
Gnr 25 Bnr 60
Gnr 25 Bnr 76
Gnr 25 Bnr 92
Gnr 25 Bnr 113
Gnr 25 Bnr 114
Gnr 25 Bnr 119
Gnr 25 Bnr 141
Gnr 25 Bnr 145
Gnr 25 Bnr 154
Gnr 25 Bnr 165
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 0
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 23
Gnr 26 Bnr 25
Gnr 26 Bnr 26
Gnr 26 Bnr 28
Gnr 26 Bnr 29
Gnr 26 Bnr 38
Gnr 26 Bnr 39
Gnr 26 Bnr 43
Gnr 26 Bnr 48
Gnr 26 Bnr 50
Gnr 26 Bnr 54
Gnr 26 Bnr 60
Gnr 26 Bnr 72
Gnr 26 Bnr 75
Gnr 26 Bnr 76
Gnr 26 Bnr 79
Gnr 26 Bnr 81
Gnr 26 Bnr 83
Gnr 26 Bnr 84
Gnr 26 Bnr 89
Gnr 26 Bnr 90
Gnr 26 Bnr 91
Gnr 26 Bnr 94
Gnr 26 Bnr 95
Gnr 26 Bnr 96
Gnr 26 Bnr 97
Gnr 26 Bnr 98
Gnr 26 Bnr 99
Gnr 26 Bnr 100
Gnr 26 Bnr 102
Gnr 26 Bnr 110
Gnr 26 Bnr 127
Gnr 26 Bnr 132
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 0
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 0
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 0
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 0
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 18
Gnr 31 Bnr 19
Gnr 31 Bnr 21
Gnr 31 Bnr 22
Gnr 31 Bnr 23
Gnr 31 Bnr 24
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 0
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34 Bnr 11
Gnr 34 Bnr 15
Gnr 34
Gnr 36 Bnr 0
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 31
Gnr 36 Bnr 58
Gnr 36 Bnr 64
Gnr 36 Bnr 67
Gnr 36 Bnr 69
Gnr 36 Bnr 82
Gnr 36 Bnr 101
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37 Bnr 16
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 0
Gnr 38 Bnr 24
Gnr 38 Bnr 31
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 0
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39 Bnr 12
Gnr 39 Bnr 13
Gnr 39 Bnr 14
Gnr 39 Bnr 15
Gnr 39 Bnr 19
Gnr 39 Bnr 20
Gnr 39 Bnr 25
Gnr 39 Bnr 30
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 0
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 0
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 0
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 19
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 0
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 10
Gnr 43 Bnr 17
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 0
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 0
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 10
Gnr 45 Bnr 11
Gnr 45 Bnr 12
Gnr 45 Bnr 13
Gnr 45 Bnr 14
Gnr 45 Bnr 16
Gnr 45 Bnr 19
Gnr 45 Bnr 25
Gnr 45 Bnr 36
Gnr 45 Bnr 60
Gnr 45 Bnr 61
Gnr 45 Bnr 65
Gnr 45 Bnr 73
Gnr 45 Bnr 74
Gnr 45 Bnr 76
Gnr 45 Bnr 77
Gnr 45 Bnr 81
Gnr 45 Bnr 84
Gnr 45 Bnr 87
Gnr 45 Bnr 90
Gnr 45 Bnr 108
Gnr 45 Bnr 118
Gnr 45 Bnr 125
Gnr 45 Bnr 126
Gnr 45 Bnr 127
Gnr 45 Bnr 131
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 0
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 0
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47 Bnr 11
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47 Bnr 14
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47 Bnr 20
Gnr 47 Bnr 52
Gnr 47 Bnr 59
Gnr 47 Bnr 95
Gnr 47 Bnr 101
Gnr 47 Bnr 102
Gnr 47 Bnr 103
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 0
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 32
Gnr 48 Bnr 45
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 0
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 9
Gnr 49 Bnr 10
Gnr 49 Bnr 11
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 15
Gnr 49 Bnr 16
Gnr 49 Bnr 21
Gnr 49 Bnr 22
Gnr 49 Bnr 23
Gnr 49 Bnr 25
Gnr 49 Bnr 26
Gnr 49 Bnr 27
Gnr 49 Bnr 31
Gnr 49 Bnr 32
Gnr 49 Bnr 44
Gnr 49 Bnr 48
Gnr 49 Bnr 55
Gnr 49 Bnr 57
Gnr 49 Bnr 58
Gnr 49 Bnr 59
Gnr 49 Bnr 60
Gnr 49 Bnr 61
Gnr 49 Bnr 62
Gnr 49 Bnr 63
Gnr 49 Bnr 65
Gnr 49 Bnr 72
Gnr 49 Bnr 73
Gnr 49 Bnr 74
Gnr 49 Bnr 76
Gnr 49 Bnr 78
Gnr 49 Bnr 81
Gnr 49 Bnr 85
Gnr 49 Bnr 91
Gnr 49 Bnr 93
Gnr 49 Bnr 95
Gnr 49 Bnr 96
Gnr 49 Bnr 98
Gnr 49 Bnr 100
Gnr 49 Bnr 108
Gnr 49 Bnr 114
Gnr 49 Bnr 140
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 0
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50 Bnr 10
Gnr 50 Bnr 11
Gnr 50 Bnr 12
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 14
Gnr 50 Bnr 15
Gnr 50 Bnr 16
Gnr 50 Bnr 17
Gnr 50 Bnr 18
Gnr 50 Bnr 19
Gnr 50 Bnr 20
Gnr 50 Bnr 21
Gnr 50 Bnr 23
Gnr 50 Bnr 24
Gnr 50 Bnr 25
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 0
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 8
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 10
Gnr 51 Bnr 11
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51 Bnr 13
Gnr 51 Bnr 16
Gnr 51 Bnr 17
Gnr 51 Bnr 19
Gnr 51 Bnr 20
Gnr 51 Bnr 21
Gnr 51 Bnr 23
Gnr 51 Bnr 25
Gnr 51 Bnr 32
Gnr 51 Bnr 33
Gnr 51 Bnr 36
Gnr 51 Bnr 38
Gnr 51 Bnr 47
Gnr 51 Bnr 51
Gnr 51 Bnr 64
Gnr 51 Bnr 73
Gnr 51 Bnr 106
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 0
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52 Bnr 13
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52 Bnr 32
Gnr 52 Bnr 36
Gnr 52 Bnr 37
Gnr 52 Bnr 39
Gnr 52 Bnr 40
Gnr 52 Bnr 41
Gnr 52 Bnr 42
Gnr 52 Bnr 43
Gnr 52 Bnr 44
Gnr 52 Bnr 45
Gnr 52 Bnr 46
Gnr 52 Bnr 47
Gnr 52 Bnr 48
Gnr 52 Bnr 49
Gnr 52 Bnr 50
Gnr 52 Bnr 51
Gnr 52 Bnr 52
Gnr 52 Bnr 53
Gnr 52 Bnr 54
Gnr 52 Bnr 55
Gnr 52 Bnr 56
Gnr 52 Bnr 57
Gnr 52 Bnr 58
Gnr 52 Bnr 59
Gnr 52 Bnr 64
Gnr 52 Bnr 71
Gnr 52 Bnr 72
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 0
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 0
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 0
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 15
Gnr 56 Bnr 25
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 0
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57 Bnr 12
Gnr 57 Bnr 13
Gnr 57 Bnr 15
Gnr 57 Bnr 22
Gnr 57 Bnr 23
Gnr 57 Bnr 26
Gnr 57 Bnr 47
Gnr 57 Bnr 48
Gnr 57 Bnr 49
Gnr 57 Bnr 50
Gnr 57 Bnr 51
Gnr 57 Bnr 53
Gnr 57 Bnr 57
Gnr 57 Bnr 83
Gnr 57