Eiendommer med jordskiftesaker i ØYGARDEN kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 0
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 0
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 0
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 0
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 14
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 17
Gnr 5 Bnr 18
Gnr 5 Bnr 25
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 0
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 13
Gnr 6 Bnr 14
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 16
Gnr 6 Bnr 17
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6 Bnr 20
Gnr 6 Bnr 21
Gnr 6 Bnr 22
Gnr 6 Bnr 23
Gnr 6 Bnr 24
Gnr 6 Bnr 33
Gnr 6 Bnr 34
Gnr 6 Bnr 54
Gnr 6 Bnr 59
Gnr 6 Bnr 61
Gnr 6 Bnr 63
Gnr 6 Bnr 68
Gnr 6 Bnr 140
Gnr 6 Bnr 144
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 0
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 15
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 25
Gnr 7 Bnr 31
Gnr 7 Bnr 34
Gnr 7 Bnr 35
Gnr 7 Bnr 36
Gnr 7 Bnr 37
Gnr 7 Bnr 38
Gnr 7 Bnr 40
Gnr 7 Bnr 41
Gnr 7 Bnr 47
Gnr 7 Bnr 51
Gnr 7 Bnr 52
Gnr 7 Bnr 68
Gnr 7 Bnr 106
Gnr 7 Bnr 121
Gnr 7 Bnr 125
Gnr 7 Bnr 126
Gnr 7 Bnr 139
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 0
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 0
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9 Bnr 28
Gnr 9 Bnr 29
Gnr 9 Bnr 30
Gnr 9 Bnr 34
Gnr 9 Bnr 35
Gnr 9 Bnr 42
Gnr 9 Bnr 68
Gnr 9 Bnr 73
Gnr 9 Bnr 80
Gnr 9 Bnr 97
Gnr 9 Bnr 126
Gnr 9 Bnr 127
Gnr 9 Bnr 137
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 21
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11 Bnr 43
Gnr 11 Bnr 51
Gnr 11 Bnr 104
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13
Gnr 34 Bnr 0
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34 Bnr 103
Gnr 34 Bnr 262
Gnr 34 Bnr 263
Gnr 34 Bnr 264
Gnr 34 Bnr 265
Gnr 34 Bnr 266
Gnr 34 Bnr 267
Gnr 34 Bnr 268
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 0
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 11
Gnr 35 Bnr 12
Gnr 35 Bnr 13
Gnr 35 Bnr 14
Gnr 35 Bnr 16
Gnr 35 Bnr 18
Gnr 35 Bnr 28
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 0
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 12
Gnr 36 Bnr 35
Gnr 36 Bnr 36
Gnr 36 Bnr 43
Gnr 36 Bnr 54
Gnr 36 Bnr 65
Gnr 36 Bnr 110
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 0
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 30
Gnr 38 Bnr 80
Gnr 38 Bnr 506
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 0
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 0
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 7
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 11
Gnr 40 Bnr 12
Gnr 40 Bnr 13
Gnr 40 Bnr 18
Gnr 40 Bnr 29
Gnr 40 Bnr 32
Gnr 40 Bnr 37
Gnr 40 Bnr 100
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 0
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 14
Gnr 41 Bnr 29
Gnr 41 Bnr 37
Gnr 41 Bnr 39
Gnr 41 Bnr 53
Gnr 41 Bnr 54
Gnr 41 Bnr 55
Gnr 41 Bnr 59
Gnr 41 Bnr 60
Gnr 41 Bnr 79
Gnr 41 Bnr 80
Gnr 41 Bnr 156
Gnr 41 Bnr 157
Gnr 41 Bnr 172
Gnr 41 Bnr 179
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 0
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42 Bnr 9
Gnr 42 Bnr 10
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 13
Gnr 42 Bnr 14
Gnr 42 Bnr 15
Gnr 42 Bnr 18
Gnr 42 Bnr 19
Gnr 42 Bnr 26
Gnr 42 Bnr 29
Gnr 42 Bnr 32
Gnr 42 Bnr 59
Gnr 42 Bnr 100
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 0
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 10
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 19
Gnr 43 Bnr 23
Gnr 43 Bnr 24
Gnr 43 Bnr 29
Gnr 43 Bnr 30
Gnr 43 Bnr 32
Gnr 43 Bnr 86
Gnr 43 Bnr 273
Gnr 43 Bnr 280
Gnr 43 Bnr 281
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 0
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 0
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 15
Gnr 45 Bnr 16
Gnr 45 Bnr 17
Gnr 45 Bnr 21
Gnr 45 Bnr 31
Gnr 45 Bnr 32
Gnr 45 Bnr 76
Gnr 45 Bnr 77
Gnr 45 Bnr 78
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 0
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 6
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 10
Gnr 46 Bnr 11
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46 Bnr 15
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 0
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 20
Gnr 48 Bnr 22
Gnr 48 Bnr 24
Gnr 48 Bnr 44
Gnr 48 Bnr 65
Gnr 48 Bnr 67
Gnr 48
Gnr 50 Bnr 0
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 0
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51 Bnr 54
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 0
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52 Bnr 13
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52 Bnr 15
Gnr 52 Bnr 16
Gnr 52 Bnr 17
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52 Bnr 19
Gnr 52 Bnr 20
Gnr 52 Bnr 21
Gnr 52 Bnr 24
Gnr 52 Bnr 25
Gnr 52 Bnr 27
Gnr 52 Bnr 31
Gnr 52 Bnr 33
Gnr 52 Bnr 34
Gnr 52 Bnr 35
Gnr 52 Bnr 36
Gnr 52 Bnr 41
Gnr 52 Bnr 43
Gnr 52 Bnr 51
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 0
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 13
Gnr 53 Bnr 14
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 16
Gnr 53 Bnr 17
Gnr 53 Bnr 18
Gnr 53 Bnr 19
Gnr 53 Bnr 20
Gnr 53 Bnr 23
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 35
Gnr 53 Bnr 36
Gnr 53 Bnr 37
Gnr 53 Bnr 54
Gnr 53 Bnr 70
Gnr 53 Bnr 71
Gnr 53 Bnr 72
Gnr 53 Bnr 73
Gnr 53 Bnr 145
Gnr 53 Bnr 149
Gnr 53 Bnr 173
Gnr 53 Bnr 174
Gnr 53 Bnr 192
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54