Eiendommer med jordskiftesaker i LÆRDAL kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2
Gnr 3
Gnr 4
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 30
Gnr 8 Bnr 31
Gnr 8 Bnr 45
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9
Gnr ?
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 17
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 11
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16 Bnr 13
Gnr 16 Bnr 14
Gnr 16 Bnr 15
Gnr 16 Bnr 17
Gnr 16 Bnr 18
Gnr 16 Bnr 19
Gnr 16 Bnr 20
Gnr 16 Bnr 21
Gnr 16 Bnr 22
Gnr 16 Bnr 24
Gnr 16 Bnr 25
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 16
Gnr 18 Bnr 22
Gnr 18 Bnr 24
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 16
Gnr 19 Bnr 23
Gnr 19 Bnr 26
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 17
Gnr 23
Gnr 24
Gnr 25
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 38
Gnr 31 Bnr 80
Gnr 31 Bnr 86
Gnr 31 Bnr 88
Gnr 31 Bnr 90
Gnr 31 Bnr 104
Gnr 31 Bnr 106
Gnr 31 Bnr 126
Gnr 31 Bnr 165
Gnr 31 Bnr 566
Gnr 31 Bnr 672
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 8
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 9
Gnr 39
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49
Gnr 50
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56
Gnr 57
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59
Gnr 60
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 10
Gnr 65 Bnr 14
Gnr 65 Bnr 18
Gnr 65 Bnr 19
Gnr 65 Bnr 20
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72 Bnr 12
Gnr 72 Bnr 15
Gnr 72 Bnr 19
Gnr 72 Bnr 24
Gnr 72 Bnr 26
Gnr 72 Bnr 30
Gnr 72 Bnr 31
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125
Gnr 126
Gnr 19?
Gnr 20?