Eiendommer med jordskiftesaker i ÅRDAL kommune:

Gnr
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 8
Gnr ?
Gnr 10
Gnr 11
Gnr 12
Gnr 13
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 196
Gnr 27 Bnr 197
Gnr 27 Bnr 205
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30 Bnr 14
Gnr 30 Bnr 26
Gnr 30 Bnr 28
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 36
Gnr 64
Gnr 65
Gnr 68
Gnr 69
Gnr 77
Gnr 82