Eiendommer med jordskiftesaker i ASKVOLL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5 Bnr 23
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 32
Gnr 12 Bnr 33
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 30
Gnr 13 Bnr 31
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 15
Gnr 22 Bnr 24
Gnr 22 Bnr 25
Gnr 22 Bnr 26
Gnr 22 Bnr 32
Gnr 22 Bnr 38
Gnr 22 Bnr 39
Gnr 22 Bnr 40
Gnr 22 Bnr 50
Gnr 22 Bnr 143
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 20
Gnr 23 Bnr 69
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 28
Gnr 24 Bnr 32
Gnr 24 Bnr 33
Gnr 24 Bnr 51
Gnr 24 Bnr 56
Gnr 24 Bnr 59
Gnr 24 Bnr 62
Gnr 24 Bnr 63
Gnr 24 Bnr 71
Gnr 24 Bnr 78
Gnr 24 Bnr 101
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 12
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 14
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27 Bnr 16
Gnr 27 Bnr 17
Gnr 27 Bnr 18
Gnr 27 Bnr 19
Gnr 27 Bnr 21
Gnr 27 Bnr 23
Gnr 27 Bnr 24
Gnr 27 Bnr 25
Gnr 27 Bnr 26
Gnr 27 Bnr 27
Gnr 27 Bnr 38
Gnr 27 Bnr 44
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29 Bnr 15
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30 Bnr 18
Gnr 30 Bnr 24
Gnr 30 Bnr 39
Gnr 30 Bnr 41
Gnr 30 Bnr 57
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42 Bnr 9
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 12
Gnr 42 Bnr 13
Gnr 42 Bnr 14
Gnr 42 Bnr 15
Gnr 42 Bnr 17
Gnr 42 Bnr 18
Gnr 42 Bnr 21
Gnr 42 Bnr 30
Gnr 42 Bnr 31
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 13
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52 Bnr 15
Gnr 52 Bnr 19
Gnr 52 Bnr 25
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 17
Gnr 54 Bnr 32
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56 Bnr 11
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 13
Gnr 56 Bnr 14
Gnr 56 Bnr 15
Gnr 56 Bnr 17
Gnr 56 Bnr 23
Gnr 56 Bnr 24
Gnr 56 Bnr 26
Gnr 56 Bnr 33
Gnr 56 Bnr 58
Gnr 56 Bnr 70
Gnr 56 Bnr 85
Gnr 56 Bnr 110
Gnr 56
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 8
Gnr 60 Bnr 13
Gnr 60 Bnr 14
Gnr 60 Bnr 16
Gnr 60 Bnr 17
Gnr 60 Bnr 18
Gnr 60 Bnr 19
Gnr 60 Bnr 20
Gnr 60 Bnr 24
Gnr 60 Bnr 26
Gnr 60 Bnr 32
Gnr 60 Bnr 33
Gnr 60 Bnr 34
Gnr 60 Bnr 35
Gnr 60 Bnr 36
Gnr 60 Bnr 37
Gnr 60 Bnr 42
Gnr 60 Bnr 52
Gnr 60 Bnr 75
Gnr 60 Bnr 76
Gnr 60 Bnr 78
Gnr 60 Bnr 104
Gnr 60 Bnr 116
Gnr 60 Bnr 131
Gnr 60 Bnr 134
Gnr 60 Bnr 135
Gnr 60 Bnr 136
Gnr 60 Bnr 141
Gnr 60 Bnr 152
Gnr 60 Bnr 155
Gnr 60 Bnr 156
Gnr 60 Bnr 171
Gnr 60 Bnr 184
Gnr 60 Bnr 185
Gnr 60 Bnr 186
Gnr 60 Bnr 203
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62
Gnr 71
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 7
Gnr 86 Bnr 9
Gnr 86 Bnr 11
Gnr 86 Bnr 45
Gnr 86 Bnr 46
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87 Bnr 7
Gnr 87 Bnr 8
Gnr 87 Bnr 9
Gnr 87 Bnr 11
Gnr 87 Bnr 14
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 6
Gnr 88 Bnr 7
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 8
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 10
Gnr 91 Bnr 11
Gnr 91 Bnr 12
Gnr 91 Bnr 13
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98 Bnr 4
Gnr 98 Bnr 5
Gnr 98 Bnr 6
Gnr 98 Bnr 7
Gnr 98 Bnr 8
Gnr 98 Bnr 9
Gnr 98 Bnr 10
Gnr 98 Bnr 11
Gnr 98 Bnr 12
Gnr 98 Bnr 15
Gnr 98
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 5
Gnr 107 Bnr 8
Gnr 107 Bnr 9
Gnr 107 Bnr 11
Gnr 107 Bnr 12
Gnr 107 Bnr 13
Gnr 107 Bnr 14
Gnr 107 Bnr 16
Gnr 107 Bnr 17
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108 Bnr 5
Gnr 108 Bnr 17
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 7
Gnr 109 Bnr 8
Gnr 109 Bnr 10
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111
Gnr 117
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201 Bnr 2
Gnr 201 Bnr 3
Gnr 201 Bnr 4
Gnr 201 Bnr 5
Gnr 201 Bnr 6
Gnr 201 Bnr 8
Gnr 201 Bnr 9
Gnr 201 Bnr 13
Gnr 201 Bnr 74
Gnr 201 Bnr 78
Gnr 201 Bnr 79
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202 Bnr 3
Gnr 202 Bnr 4
Gnr 202 Bnr 5
Gnr 202 Bnr 6
Gnr 202 Bnr 7
Gnr 202 Bnr 8
Gnr 202 Bnr 9
Gnr 202 Bnr 10
Gnr 202 Bnr 11
Gnr 202 Bnr 12
Gnr 202 Bnr 13
Gnr 202 Bnr 14
Gnr 202 Bnr 15
Gnr 202 Bnr 16
Gnr 202 Bnr 20
Gnr 202 Bnr 21
Gnr 202 Bnr 23
Gnr 202 Bnr 31
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 2
Gnr 203 Bnr 3
Gnr 203 Bnr 4
Gnr 203 Bnr 5
Gnr 203 Bnr 6
Gnr 203 Bnr 7
Gnr 203 Bnr 8
Gnr 203 Bnr 9
Gnr 203 Bnr 10
Gnr 203 Bnr 11
Gnr 203 Bnr 12
Gnr 203 Bnr 13
Gnr 203 Bnr 14
Gnr 203 Bnr 15
Gnr 203 Bnr 16
Gnr 203 Bnr 17
Gnr 203 Bnr 49
Gnr 203 Bnr 50
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 2
Gnr 204 Bnr 3
Gnr 204 Bnr 4
Gnr 204 Bnr 5
Gnr 204 Bnr 6
Gnr 204 Bnr 7
Gnr 204 Bnr 8
Gnr 204 Bnr 9
Gnr 204 Bnr 10
Gnr 204 Bnr 11
Gnr 204 Bnr 12
Gnr 204 Bnr 13
Gnr 204 Bnr 14
Gnr 204 Bnr 15
Gnr 204 Bnr 16
Gnr 204 Bnr 41
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205 Bnr 2
Gnr 205 Bnr 3
Gnr 205 Bnr 5
Gnr 205 Bnr 6
Gnr 205 Bnr 7
Gnr 205 Bnr 9
Gnr 205 Bnr 10
Gnr 205 Bnr 11
Gnr 205 Bnr 12
Gnr 205 Bnr 13
Gnr 205 Bnr 15
Gnr 205 Bnr 16
Gnr 205 Bnr 17
Gnr 205 Bnr 21
Gnr 205 Bnr 24
Gnr 205 Bnr 25
Gnr 205 Bnr 28
Gnr 205 Bnr 31
Gnr 205 Bnr 35
Gnr 205 Bnr 47
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 2
Gnr 206 Bnr 3
Gnr 206 Bnr 4
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207 Bnr 2
Gnr 207 Bnr 4
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208 Bnr 2
Gnr 208 Bnr 5
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 2
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 2
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211 Bnr 2
Gnr 211 Bnr 3
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 2
Gnr 212 Bnr 3
Gnr 212 Bnr 4
Gnr 212 Bnr 5
Gnr 212 Bnr 8
Gnr 212 Bnr 9
Gnr 212 Bnr 10
Gnr 212 Bnr 14
Gnr 212 Bnr 19
Gnr 212 Bnr 20
Gnr 212 Bnr 24
Gnr 212 Bnr 28
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 2
Gnr 213 Bnr 3
Gnr 213 Bnr 4
Gnr 213
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 2
Gnr 214 Bnr 3
Gnr 214 Bnr 4
Gnr 214 Bnr 8
Gnr 214
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215 Bnr 2
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216 Bnr 2
Gnr 216 Bnr 3
Gnr 216 Bnr 4
Gnr 216 Bnr 5
Gnr 216 Bnr 6
Gnr 216 Bnr 7
Gnr 216 Bnr 8
Gnr 216 Bnr 9
Gnr 216 Bnr 10
Gnr 216 Bnr 11
Gnr 216 Bnr 12
Gnr 216 Bnr 14
Gnr 216 Bnr 15
Gnr 216 Bnr 16
Gnr 216 Bnr 18
Gnr 216 Bnr 19
Gnr 216 Bnr 20
Gnr 216 Bnr 21
Gnr 216 Bnr 22
Gnr 216 Bnr 28
Gnr 216 Bnr 31
Gnr 216 Bnr 32
Gnr 216 Bnr 33
Gnr 216 Bnr 34
Gnr 216 Bnr 35
Gnr 216 Bnr 36
Gnr 216 Bnr 37
Gnr 216 Bnr 38
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217 Bnr 2
Gnr 217 Bnr 3
Gnr 217 Bnr 4
Gnr 217
Gnr 218 Bnr 1
Gnr 218 Bnr 2
Gnr 218 Bnr 3
Gnr 218 Bnr 4
Gnr 218
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219 Bnr 2
Gnr 219 Bnr 4
Gnr 219 Bnr 14
Gnr 219 Bnr 16
Gnr 219
Gnr 234
Gnr 235
Gnr 242 Bnr 1
Gnr 242 Bnr 2
Gnr 242 Bnr 3
Gnr 242
Gnr 244
Gnr 245 Bnr 6
Gnr 245
Gnr 246 Bnr 1
Gnr 246 Bnr 2
Gnr 246 Bnr 3
Gnr 246 Bnr 6
Gnr 246
Gnr 263 Bnr 2
Gnr 263 Bnr 4
Gnr 263 Bnr 9
Gnr 263 Bnr 11
Gnr 263 Bnr 20
Gnr 263 Bnr 55
Gnr 263 Bnr 62
Gnr 263 Bnr 198
Gnr 263
Gnr 264 Bnr 1
Gnr 264 Bnr 7
Gnr 264
Gnr 265 Bnr 2
Gnr 265 Bnr 15
Gnr 265
Gnr 277
Gnr 278