Eiendommer med jordskiftesaker i HORNINDAL kommune:

Gnr
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 14
Gnr 47 Bnr 20
Gnr 47 Bnr 21
Gnr 47
Gnr 60 Bnr 11
Gnr 60
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 2
Gnr 177 Bnr 3
Gnr 177 Bnr 4
Gnr 177 Bnr 5
Gnr 177 Bnr 6
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 2
Gnr 178 Bnr 3
Gnr 178 Bnr 4
Gnr 178 Bnr 5
Gnr 178 Bnr 6
Gnr 178 Bnr 7
Gnr 178 Bnr 8
Gnr 178 Bnr 9
Gnr 178 Bnr 10
Gnr 178 Bnr 11
Gnr 178 Bnr 12
Gnr 178 Bnr 13
Gnr 178 Bnr 14
Gnr 178 Bnr 15
Gnr 178 Bnr 16
Gnr 178 Bnr 17
Gnr 178 Bnr 18
Gnr 178 Bnr 19
Gnr 178 Bnr 20
Gnr 178 Bnr 21
Gnr 178 Bnr 22
Gnr 178 Bnr 23
Gnr 178 Bnr 24
Gnr 178 Bnr 26
Gnr 178 Bnr 30
Gnr 178 Bnr 38
Gnr 178 Bnr 72
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179 Bnr 3
Gnr 179 Bnr 4
Gnr 179 Bnr 5
Gnr 179 Bnr 6
Gnr 179 Bnr 7
Gnr 179 Bnr 8
Gnr 179 Bnr 9
Gnr 179 Bnr 10
Gnr 179 Bnr 11
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 2
Gnr 180 Bnr 3
Gnr 180 Bnr 4
Gnr 180 Bnr 5
Gnr 180 Bnr 6
Gnr 180 Bnr 7
Gnr 180 Bnr 8
Gnr 180 Bnr 9
Gnr 180 Bnr 10
Gnr 180 Bnr 12
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181 Bnr 2
Gnr 181 Bnr 3
Gnr 181 Bnr 4
Gnr 181 Bnr 5
Gnr 181 Bnr 6
Gnr 181 Bnr 7
Gnr 181 Bnr 8
Gnr 181 Bnr 9
Gnr 181 Bnr 10
Gnr 181 Bnr 11
Gnr 181 Bnr 13
Gnr 181 Bnr 14
Gnr 181 Bnr 15
Gnr 181 Bnr 16
Gnr 181 Bnr 17
Gnr 181 Bnr 21
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 2
Gnr 182 Bnr 3
Gnr 182 Bnr 4
Gnr 182 Bnr 5
Gnr 182 Bnr 6
Gnr 182 Bnr 7
Gnr 182 Bnr 8
Gnr 182 Bnr 9
Gnr 182 Bnr 10
Gnr 182 Bnr 12
Gnr 182 Bnr 13
Gnr 182 Bnr 14
Gnr 182 Bnr 19
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 3
Gnr 183 Bnr 4
Gnr 183 Bnr 5
Gnr 183 Bnr 6
Gnr 183 Bnr 7
Gnr 183 Bnr 10
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184 Bnr 3
Gnr 184 Bnr 4
Gnr 184 Bnr 5
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 2
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185 Bnr 5
Gnr 185 Bnr 14
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186 Bnr 5
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 3
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 4
Gnr 188 Bnr 5
Gnr 188 Bnr 6
Gnr 188 Bnr 7
Gnr 188 Bnr 8
Gnr 188 Bnr 9
Gnr 188 Bnr 10
Gnr 188 Bnr 11
Gnr 188 Bnr 16
Gnr 188 Bnr 17
Gnr 188 Bnr 18
Gnr 188 Bnr 19
Gnr 188 Bnr 20
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189 Bnr 2
Gnr 189 Bnr 3
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 3
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 4
Gnr 191 Bnr 5
Gnr 191 Bnr 6
Gnr 191 Bnr 7
Gnr 191 Bnr 8
Gnr 191 Bnr 9
Gnr 191 Bnr 13
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192 Bnr 2
Gnr 192 Bnr 3
Gnr 192 Bnr 4
Gnr 192 Bnr 5
Gnr 192 Bnr 6
Gnr 192 Bnr 7
Gnr 192 Bnr 8
Gnr 192 Bnr 9
Gnr 192 Bnr 10
Gnr 192 Bnr 11
Gnr 192 Bnr 12
Gnr 192 Bnr 13
Gnr 192 Bnr 14
Gnr 192 Bnr 15
Gnr 192 Bnr 16
Gnr 192 Bnr 17
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193 Bnr 4
Gnr 193 Bnr 5
Gnr 193 Bnr 6
Gnr 193 Bnr 7
Gnr 193 Bnr 8
Gnr 193 Bnr 9
Gnr 193 Bnr 10
Gnr 193 Bnr 11
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194 Bnr 3
Gnr 194 Bnr 4
Gnr 194 Bnr 5
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 3
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196 Bnr 3
Gnr 196 Bnr 4
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 2
Gnr 198 Bnr 3
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 3
Gnr 199 Bnr 5
Gnr 199 Bnr 6
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 2
Gnr 200 Bnr 3
Gnr 200 Bnr 4
Gnr 200 Bnr 5
Gnr 200 Bnr 6
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201 Bnr 2
Gnr 201 Bnr 3
Gnr 201 Bnr 4
Gnr 201 Bnr 5
Gnr 201 Bnr 6
Gnr 201 Bnr 7
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 2
Gnr 203 Bnr 3
Gnr 203 Bnr 4
Gnr 203 Bnr 5
Gnr 203 Bnr 7
Gnr 203 Bnr 8
Gnr 203 Bnr 9
Gnr 203 Bnr 10
Gnr 203 Bnr 11
Gnr 203 Bnr 13
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 2
Gnr 204 Bnr 3
Gnr 204 Bnr 4
Gnr 204 Bnr 6
Gnr 204 Bnr 7
Gnr 204 Bnr 8
Gnr 204 Bnr 10
Gnr 204 Bnr 11
Gnr 204 Bnr 12
Gnr 204 Bnr 14
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205 Bnr 3
Gnr 205 Bnr 4
Gnr 205 Bnr 5
Gnr 205 Bnr 6
Gnr 205 Bnr 7
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 2
Gnr 206 Bnr 3
Gnr 206 Bnr 4
Gnr 206 Bnr 5
Gnr 206 Bnr 6
Gnr 206 Bnr 7
Gnr 206 Bnr 8
Gnr 206 Bnr 9
Gnr 206 Bnr 10
Gnr 206 Bnr 11
Gnr 206 Bnr 12
Gnr 206 Bnr 13
Gnr 206 Bnr 14
Gnr 206 Bnr 15
Gnr 206 Bnr 50
Gnr 206 Bnr 74
Gnr 206
Gnr 206 Bnr5,12
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207 Bnr 2
Gnr 207 Bnr 3
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 3
Gnr 209 Bnr 4
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 2
Gnr 210 Bnr 3
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 3
Gnr 211 Bnr 4
Gnr 211 Bnr 9
Gnr 211 Bnr 10
Gnr 211 Bnr 13
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 2
Gnr 212 Bnr 3
Gnr 212 Bnr 4
Gnr 212 Bnr 5
Gnr 212 Bnr 8
Gnr 212 Bnr 14
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 2
Gnr 213
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214
Gnr 215 Bnr 2
Gnr 215 Bnr 8
Gnr 215