Eiendommer med jordskiftesaker i KRISTIANSUND kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 134
Gnr 2 Bnr 135
Gnr 2 Bnr 490
Gnr 2
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 46
Gnr 31 Bnr 47
Gnr 31 Bnr 58
Gnr 31 Bnr 175
Gnr 31
Gnr 31 Bnr1162
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 12
Gnr 108
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113 Bnr 155
Gnr 113 Bnr 167
Gnr 113
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 8
Gnr 118 Bnr 14
Gnr 118 Bnr 20
Gnr 118 Bnr 34
Gnr 118 Bnr 37
Gnr 118 Bnr 60
Gnr 118 Bnr 62
Gnr 118 Bnr 69
Gnr 118 Bnr 75
Gnr 118 Bnr 76
Gnr 118
Gnr 120 Bnr 141
Gnr 120 Bnr 453
Gnr 120
Gnr 138 Bnr 20
Gnr 138 Bnr 94
Gnr 138 Bnr 588
Gnr 138
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 3
Gnr 140 Bnr 4
Gnr 140 Bnr 8
Gnr 140
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 4
Gnr 143 Bnr 7
Gnr 143 Bnr 8
Gnr 143 Bnr 9
Gnr 143 Bnr 12
Gnr 143 Bnr 13
Gnr 143 Bnr 17
Gnr 143 Bnr 20
Gnr 143