Eiendommer med jordskiftesaker i HERØY kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 99
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 35
Gnr 3 Bnr 37
Gnr 3 Bnr 41
Gnr 3 Bnr 44
Gnr 3 Bnr 52
Gnr 3 Bnr 53
Gnr 3 Bnr 58
Gnr 3 Bnr 64
Gnr 3 Bnr 66
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 20
Gnr 4 Bnr 21
Gnr 4 Bnr 25
Gnr 4 Bnr 34
Gnr 4 Bnr 35
Gnr 4 Bnr 36
Gnr 4 Bnr 37
Gnr 4 Bnr 38
Gnr 4 Bnr 39
Gnr 4 Bnr 40
Gnr 4 Bnr 45
Gnr 4 Bnr 56
Gnr 4 Bnr 71
Gnr 4 Bnr 74
Gnr 4 Bnr 76
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 14
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 19
Gnr 5 Bnr 49
Gnr 5 Bnr 55
Gnr 5 Bnr 61
Gnr 5 Bnr 63
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 13
Gnr 6 Bnr 27
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 26
Gnr 7 Bnr 33
Gnr 7 Bnr 53
Gnr 7 Bnr 64
Gnr 7
Gnr 7 Bnr1000
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 21
Gnr 8 Bnr 23
Gnr 8 Bnr 26
Gnr 8 Bnr 27
Gnr 8 Bnr 28
Gnr 8 Bnr 47
Gnr 8 Bnr 49
Gnr 8 Bnr 64
Gnr 8 Bnr 70
Gnr 8
Gnr 8 Bnr1000
Gnr 8 Bnr1001
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 13
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 26
Gnr 9 Bnr 28
Gnr 9 Bnr 36
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 19
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 34
Gnr 11 Bnr 39
Gnr 11 Bnr 51
Gnr 11 Bnr 61
Gnr 11 Bnr 67
Gnr 11 Bnr 100
Gnr 11 Bnr 143
Gnr 11 Bnr 144
Gnr 11 Bnr 145
Gnr 11 Bnr 147
Gnr 11 Bnr 148
Gnr 11 Bnr 154
Gnr 11 Bnr 162
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 28
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 33
Gnr 12 Bnr 34
Gnr 12 Bnr 35
Gnr 12 Bnr 36
Gnr 12 Bnr 37
Gnr 12 Bnr 38
Gnr 12 Bnr 39
Gnr 12 Bnr 40
Gnr 12 Bnr 41
Gnr 12 Bnr 42
Gnr 12 Bnr 43
Gnr 12 Bnr 45
Gnr 12 Bnr 47
Gnr 12 Bnr 48
Gnr 12 Bnr 52
Gnr 12 Bnr 58
Gnr 12 Bnr 59
Gnr 12 Bnr 65
Gnr 12 Bnr 69
Gnr 12 Bnr 76
Gnr 12 Bnr 78
Gnr 12 Bnr 104
Gnr 12 Bnr 105
Gnr 12 Bnr 108
Gnr 12 Bnr 120
Gnr 12 Bnr 121
Gnr 12 Bnr 165
Gnr 12 Bnr 233
Gnr 12 Bnr 254
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 19
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 25
Gnr 13 Bnr 33
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16 Bnr 13
Gnr 16 Bnr 14
Gnr 16 Bnr 16
Gnr 16 Bnr 19
Gnr 16 Bnr 24
Gnr 16 Bnr 70
Gnr 16 Bnr 88
Gnr 16 Bnr 89
Gnr 16 Bnr 90
Gnr 16 Bnr 92
Gnr 16 Bnr 123
Gnr 16
Gnr 16 Bnr1000
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 19
Gnr 17 Bnr 27
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 17
Gnr 19 Bnr 18
Gnr 19 Bnr 21
Gnr 19 Bnr 23
Gnr 19 Bnr 31
Gnr 19 Bnr 32
Gnr 19 Bnr 34
Gnr 19 Bnr 36
Gnr 19 Bnr 39
Gnr 19 Bnr 48
Gnr 19 Bnr 49
Gnr 19 Bnr 52
Gnr 19 Bnr 53
Gnr 19 Bnr 56
Gnr 19 Bnr 59
Gnr 19 Bnr 60
Gnr 19 Bnr 71
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 14
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 18
Gnr 21 Bnr 43
Gnr 21 Bnr 999
Gnr 21
Gnr 21 Bnr1000
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 21
Gnr 23
Gnr 23 Bnr1000
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 23
Gnr 24 Bnr 44
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 41
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 22
Gnr 26 Bnr 23
Gnr 26 Bnr 24
Gnr 26 Bnr 34
Gnr 26 Bnr 63
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 14
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27 Bnr 21
Gnr 27 Bnr 24
Gnr 27 Bnr 25
Gnr 27 Bnr 30
Gnr 27 Bnr 42
Gnr 27 Bnr 47
Gnr 27 Bnr 56
Gnr 27 Bnr 77
Gnr 27 Bnr 91
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 19
Gnr 29 Bnr 21
Gnr 29 Bnr 22
Gnr 29 Bnr 23
Gnr 29 Bnr 24
Gnr 29 Bnr 25
Gnr 29 Bnr 30
Gnr 29 Bnr 32
Gnr 29 Bnr 55
Gnr 29 Bnr 56
Gnr 29 Bnr 57
Gnr 29 Bnr 58
Gnr 29 Bnr 61
Gnr 29 Bnr 74
Gnr 29 Bnr 75
Gnr 29 Bnr 83
Gnr 29 Bnr 84
Gnr 29 Bnr 85
Gnr 29 Bnr 86
Gnr 29 Bnr 87
Gnr 29 Bnr 88
Gnr 29 Bnr 92
Gnr 29 Bnr 121
Gnr 29 Bnr 122
Gnr 29 Bnr 128
Gnr 29 Bnr 145
Gnr 29 Bnr 155
Gnr 29 Bnr 157
Gnr 29 Bnr 158
Gnr 29 Bnr 203
Gnr 29 Bnr 211
Gnr 29 Bnr 298
Gnr 29 Bnr 299
Gnr 29 Bnr 309
Gnr 29 Bnr 336
Gnr 29 Bnr 339
Gnr 29
Gnr 29 Bnr1000
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 14
Gnr 30 Bnr 25
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 21
Gnr 31 Bnr 22
Gnr 31 Bnr 26
Gnr 31 Bnr 30
Gnr 31 Bnr 32
Gnr 31 Bnr 34
Gnr 31 Bnr 82
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 34
Gnr 33 Bnr 39
Gnr 33 Bnr 40
Gnr 33 Bnr 99
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34 Bnr 11
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34 Bnr 13
Gnr 34 Bnr 16
Gnr 34 Bnr 17
Gnr 34 Bnr 20
Gnr 34 Bnr 22
Gnr 34 Bnr 23
Gnr 34 Bnr 30
Gnr 34 Bnr 32
Gnr 34 Bnr 35
Gnr 34 Bnr 36
Gnr 34 Bnr 39
Gnr 34 Bnr 40
Gnr 34 Bnr 43
Gnr 34 Bnr 44
Gnr 34 Bnr 45
Gnr 34 Bnr 46
Gnr 34 Bnr 47
Gnr 34 Bnr 48
Gnr 34 Bnr 51
Gnr 34 Bnr 54
Gnr 34 Bnr 62
Gnr 34 Bnr 63
Gnr 34 Bnr 76
Gnr 34 Bnr 81
Gnr 34 Bnr 84
Gnr 34 Bnr 86
Gnr 34 Bnr 89
Gnr 34 Bnr 109
Gnr 34 Bnr 122
Gnr 34 Bnr 127
Gnr 34 Bnr 132
Gnr 34 Bnr 139
Gnr 34 Bnr 140
Gnr 34 Bnr 145
Gnr 34 Bnr 147
Gnr 34 Bnr 148
Gnr 34 Bnr 170
Gnr 34 Bnr 171
Gnr 34 Bnr 172
Gnr 34 Bnr 173
Gnr 34 Bnr 186
Gnr 34 Bnr 213
Gnr 34 Bnr 237
Gnr 34 Bnr 258
Gnr 34 Bnr 274
Gnr 34 Bnr 293
Gnr 34 Bnr 302
Gnr 34 Bnr 306
Gnr 34 Bnr 324
Gnr 34 Bnr 335
Gnr 34 Bnr 341
Gnr 34 Bnr 343
Gnr 34 Bnr 344
Gnr 34 Bnr 361
Gnr 34 Bnr 366
Gnr 34 Bnr 377
Gnr 34 Bnr 391
Gnr 34 Bnr 392
Gnr 34 Bnr 399
Gnr 34 Bnr 403
Gnr 34 Bnr 424
Gnr 34 Bnr 432
Gnr 34 Bnr 437
Gnr 34 Bnr 450
Gnr 34 Bnr 466
Gnr 34 Bnr 469
Gnr 34 Bnr 471
Gnr 34 Bnr 472
Gnr 34 Bnr 511
Gnr 34 Bnr 512
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 31
Gnr 35 Bnr 44
Gnr 35 Bnr 87
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36 Bnr 46
Gnr 36 Bnr 49
Gnr 36 Bnr 50
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 17
Gnr 37 Bnr 24
Gnr 37 Bnr 26
Gnr 37 Bnr 28
Gnr 37 Bnr 33
Gnr 37 Bnr 42
Gnr 37 Bnr 43
Gnr 37 Bnr 46
Gnr 37 Bnr 47
Gnr 37 Bnr 51
Gnr 37 Bnr 56
Gnr 37 Bnr 57
Gnr 37 Bnr 61
Gnr 37 Bnr 62
Gnr 37 Bnr 65
Gnr 37 Bnr 66
Gnr 37 Bnr 70
Gnr 37 Bnr 87
Gnr 37 Bnr 103
Gnr 37 Bnr 108
Gnr 37 Bnr 155
Gnr 37 Bnr 180
Gnr 37 Bnr 183
Gnr 37 Bnr 201
Gnr 37 Bnr 211
Gnr 37 Bnr 218
Gnr 37 Bnr 258
Gnr 37 Bnr 259
Gnr 37 Bnr 271
Gnr 37 Bnr 295
Gnr 37 Bnr 314
Gnr 37 Bnr 317
Gnr 37 Bnr 318
Gnr 37 Bnr 330
Gnr 37 Bnr 334
Gnr 37 Bnr 335
Gnr 37 Bnr 349
Gnr 37 Bnr 387
Gnr 37 Bnr 398
Gnr 37 Bnr 399
Gnr 37 Bnr 400
Gnr 37 Bnr 405
Gnr 37 Bnr 437
Gnr 37 Bnr 441
Gnr 37 Bnr 442
Gnr 37 Bnr 443
Gnr 37 Bnr 445
Gnr 37 Bnr 448
Gnr 37 Bnr 449
Gnr 37 Bnr 451
Gnr 37 Bnr 452
Gnr 37 Bnr 453
Gnr 37 Bnr 454
Gnr 37 Bnr 465
Gnr 37 Bnr 497
Gnr 37 Bnr 499
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 11
Gnr 38 Bnr 27
Gnr 38 Bnr 29
Gnr 38 Bnr 30
Gnr 38 Bnr 31
Gnr 38 Bnr 71
Gnr 38 Bnr 73
Gnr 38 Bnr 82
Gnr 38 Bnr 94
Gnr 38 Bnr 223
Gnr 38 Bnr 241
Gnr 38 Bnr 242
Gnr 38 Bnr 282
Gnr 38
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 7
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 10
Gnr 40 Bnr 13
Gnr 40 Bnr 15
Gnr 40 Bnr 17
Gnr 40 Bnr 32
Gnr 40 Bnr 35
Gnr 40 Bnr 55
Gnr 40
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44 Bnr 15
Gnr 44 Bnr 16
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 18
Gnr 44 Bnr 21
Gnr 44 Bnr 23
Gnr 44 Bnr 25
Gnr 44 Bnr 28
Gnr 44 Bnr 29
Gnr 44 Bnr 32
Gnr 44 Bnr 37
Gnr 44 Bnr 40
Gnr 44 Bnr 45
Gnr 44 Bnr 46
Gnr 44 Bnr 54
Gnr 44 Bnr 55
Gnr 44 Bnr 57
Gnr 44 Bnr 58
Gnr 44 Bnr 61
Gnr 44 Bnr 70
Gnr 44 Bnr 73
Gnr 44 Bnr 74
Gnr 44 Bnr 82
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 14
Gnr 45 Bnr 26
Gnr 45 Bnr 27
Gnr 45 Bnr 31
Gnr 45 Bnr 56
Gnr 45 Bnr 58
Gnr 45 Bnr 64
Gnr 45 Bnr 74
Gnr 45 Bnr 93
Gnr 45 Bnr 105
Gnr 45 Bnr 119
Gnr 45 Bnr 140
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47 Bnr 27
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 20
Gnr 48 Bnr 21
Gnr 48 Bnr 22
Gnr 48 Bnr 54
Gnr 48
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 24
Gnr 53 Bnr 25
Gnr 53 Bnr 33
Gnr 53 Bnr 36
Gnr 53 Bnr 39
Gnr 53 Bnr 54
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 50
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 14
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59 Bnr 10
Gnr 59 Bnr 11
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59 Bnr 30
Gnr 59 Bnr 34
Gnr 59 Bnr 37
Gnr 59 Bnr 38
Gnr 59 Bnr 41
Gnr 59 Bnr 55
Gnr 59 Bnr 57
Gnr 59 Bnr 58
Gnr 59 Bnr 59
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 7
Gnr 60 Bnr 8
Gnr 60 Bnr 9
Gnr 60 Bnr 10
Gnr 60 Bnr 11
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60 Bnr 13
Gnr 60 Bnr 14
Gnr 60 Bnr 15
Gnr 60 Bnr 16
Gnr 60 Bnr 17
Gnr 60 Bnr 18
Gnr 60 Bnr 19
Gnr 60 Bnr 20
Gnr 60 Bnr 22
Gnr 60 Bnr 23
Gnr 60 Bnr 24
Gnr 60 Bnr 25
Gnr 60 Bnr 26
Gnr 60 Bnr 27
Gnr 60 Bnr 28
Gnr 60 Bnr 29
Gnr 60 Bnr 30
Gnr 60 Bnr 31
Gnr 60 Bnr 32
Gnr 60 Bnr 33
Gnr 60 Bnr 34
Gnr 60 Bnr 35
Gnr 60 Bnr 36
Gnr 60 Bnr 38
Gnr 60 Bnr 39
Gnr 60 Bnr 40
Gnr 60 Bnr 41
Gnr 60 Bnr 42
Gnr 60 Bnr 46
Gnr 60 Bnr 49
Gnr 60 Bnr 50
Gnr 60 Bnr 54
Gnr 60 Bnr 57
Gnr 60 Bnr 62
Gnr 60 Bnr 63
Gnr 60 Bnr 64
Gnr 60 Bnr 66
Gnr 60 Bnr 71
Gnr 60 Bnr 72
Gnr 60 Bnr 74
Gnr 60 Bnr 87
Gnr 60 Bnr 88
Gnr 60 Bnr 90
Gnr 60 Bnr 99
Gnr 60 Bnr 105
Gnr 60 Bnr 107
Gnr 60 Bnr 134
Gnr 60 Bnr 142
Gnr 60 Bnr 154
Gnr 60 Bnr 155
Gnr 60 Bnr 156
Gnr 60 Bnr 157
Gnr 60 Bnr 205
Gnr 60 Bnr 209
Gnr 60 Bnr 230
Gnr 60 Bnr 277
Gnr 60 Bnr 365
Gnr 60 Bnr 368
Gnr 60 Bnr 409
Gnr 60 Bnr 410
Gnr 60 Bnr 411
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 9
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 12
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62 Bnr 15
Gnr 62 Bnr 19
Gnr 62 Bnr 39
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 9
Gnr 76 Bnr 13
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 8
Gnr 78 Bnr 11
Gnr 78 Bnr 15
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 9
Gnr 79 Bnr 10
Gnr 79 Bnr 11
Gnr 79 Bnr 13
Gnr 79 Bnr 14
Gnr 79 Bnr 15
Gnr 79 Bnr 18
Gnr 79 Bnr 21
Gnr 79 Bnr 22
Gnr 79 Bnr 30
Gnr 79 Bnr 31
Gnr 79 Bnr 34
Gnr 79 Bnr 35
Gnr 79 Bnr 36
Gnr 79 Bnr 38
Gnr 79 Bnr 39
Gnr 79 Bnr 40
Gnr 79 Bnr 48
Gnr 79 Bnr 52
Gnr 79 Bnr 53
Gnr 79 Bnr 54
Gnr 79 Bnr 59
Gnr 79 Bnr 60
Gnr 79 Bnr 62
Gnr 79 Bnr 63
Gnr 79 Bnr 66
Gnr 79 Bnr 81
Gnr 79 Bnr 82
Gnr 79 Bnr 83
Gnr 79 Bnr 85
Gnr 79 Bnr 86
Gnr 79 Bnr 87
Gnr 79 Bnr 89
Gnr 79 Bnr 100
Gnr 79 Bnr 110
Gnr 79 Bnr 124
Gnr 79 Bnr 129
Gnr 79 Bnr 137
Gnr 79
Gnr 79 Bnr1000
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 11
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 17
Gnr 82 Bnr 18
Gnr 82 Bnr 21
Gnr 82 Bnr 24
Gnr 82 Bnr 26
Gnr 82 Bnr 31
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83 Bnr 14
Gnr 83 Bnr 15
Gnr 83 Bnr 20
Gnr 83 Bnr 21
Gnr 83 Bnr 22
Gnr 83 Bnr 23
Gnr 83 Bnr 25
Gnr 83 Bnr 27
Gnr 83 Bnr 33
Gnr 83 Bnr 35
Gnr 83 Bnr 47
Gnr 83 Bnr 85
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 10
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 4
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 6
Gnr 85 Bnr 7
Gnr 85 Bnr 8
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85 Bnr 13
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 10
Gnr 86 Bnr 11
Gnr 86 Bnr 12
Gnr 86 Bnr 13
Gnr 86 Bnr 14
Gnr 86 Bnr 15
Gnr 86 Bnr 16
Gnr 86 Bnr 23
Gnr 86 Bnr 29
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87
Gnr RV Bnr 654
Gnr RV
Gnr 998 Bnr 998
Gnr 998
Gnr 999 Bnr 999
Gnr 999
Gnr SJØ
Gnr SJØ BnrUTL,
Gnr SJØ BnrUTL.
Gnr KOMM Bnr VEG
Gnr KOMM
Gnr RIKS Bnr VEG
Gnr RIKS
Gnr SJØ-
Gnr SJØ- BnrUTL.