Eiendommer med jordskiftesaker i SYKKYLVEN kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 86
Gnr 1 Bnr 116
Gnr 1 Bnr 127
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 42
Gnr 3 Bnr 47
Gnr 3 Bnr 95
Gnr 3 Bnr 96
Gnr 3 Bnr 97
Gnr 3 Bnr 98
Gnr 3 Bnr 99
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 1-
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 15
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 25
Gnr 7 Bnr 26
Gnr 7 Bnr 28
Gnr 7 Bnr 29
Gnr 7 Bnr 30
Gnr 7 Bnr 31
Gnr 7 Bnr 32
Gnr 7 Bnr 35
Gnr 7 Bnr 38
Gnr 7 Bnr 39
Gnr 7 Bnr 41
Gnr 7 Bnr 44
Gnr 7 Bnr 45
Gnr 7 Bnr 47
Gnr 7 Bnr 48
Gnr 7 Bnr 69
Gnr 7 Bnr 77
Gnr 7 Bnr 90
Gnr 7 Bnr 189
Gnr 7 Bnr 214
Gnr 7 Bnr 232
Gnr 7 Bnr 233
Gnr 7 Bnr 248
Gnr 7 Bnr 254
Gnr 7 Bnr 392
Gnr 7 Bnr 393
Gnr 7 Bnr 394
Gnr 7 Bnr 395
Gnr 7 Bnr 396
Gnr 7 Bnr 397
Gnr 7 Bnr 398
Gnr 7 Bnr 399
Gnr 7 Bnr 400
Gnr 7 Bnr 401
Gnr 7 Bnr 402
Gnr 7 Bnr 403
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 19
Gnr 9 Bnr 20
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12
Gnr 12 BnrFELL
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13 Bnr 24
Gnr 13 Bnr 26
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13 Bnr 29
Gnr 13 Bnr 45
Gnr 13 Bnr 46
Gnr 13 Bnr 51
Gnr 13 Bnr 52
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 17
Gnr 14 Bnr 18
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 23
Gnr 14 Bnr 27
Gnr 14 Bnr 28
Gnr 14 Bnr 31
Gnr 14 Bnr 33
Gnr 14 Bnr 42
Gnr 14 Bnr 46
Gnr 14 Bnr 48
Gnr 14 Bnr 52
Gnr 14 Bnr 57
Gnr 14 Bnr 62
Gnr 14 Bnr 64
Gnr 14 Bnr 83
Gnr 14 Bnr 85
Gnr 14 Bnr 92
Gnr 14 Bnr 132
Gnr 14 Bnr 142
Gnr 14 Bnr 156
Gnr 14 Bnr 174
Gnr 14 Bnr 228
Gnr 14 Bnr 288
Gnr 14 Bnr 292
Gnr 14 Bnr 299
Gnr 14 Bnr 345
Gnr 14 Bnr 414
Gnr 14
Gnr 14 Bnr1000
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 22
Gnr 15 Bnr 228
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 33
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 19
Gnr 17 Bnr 35
Gnr 17 Bnr 75
Gnr 17 Bnr 385
Gnr 17 Bnr 406
Gnr 17 Bnr 456
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 16
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18 Bnr 22
Gnr 18 Bnr 23
Gnr 18 Bnr 26
Gnr 18 Bnr 28
Gnr 18 Bnr 30
Gnr 18 Bnr 37
Gnr 18 Bnr 44
Gnr 18 Bnr 51
Gnr 18 Bnr 76
Gnr 18 Bnr 88
Gnr 18 Bnr 98
Gnr 18 Bnr 102
Gnr 18 Bnr 147
Gnr 18
Gnr 18 BnrNAUS
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 40
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 28
Gnr 23 Bnr 30
Gnr 23 Bnr 44
Gnr 23 Bnr 53
Gnr 23 Bnr TIL
Gnr 23
Gnr 23 Bnr5 11
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24 Bnr 22
Gnr 24 Bnr 55
Gnr 24 Bnr 85
Gnr 24 Bnr 86
Gnr 24 Bnr 94
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr M
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 15
Gnr 26 Bnr 17
Gnr 26 Bnr 18
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 19
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29 Bnr 21
Gnr 29 Bnr 22
Gnr 29 Bnr 23
Gnr 29 Bnr 33
Gnr 29
Gnr 29 Bnr9999
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 12
Gnr 31 Bnr 14
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 13
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 17
Gnr 32 Bnr 18
Gnr 32 Bnr 19
Gnr 32 Bnr 20
Gnr 32 Bnr 21
Gnr 32 Bnr 22
Gnr 32 Bnr 23
Gnr 32 Bnr 24
Gnr 32 Bnr 25
Gnr 32 Bnr 27
Gnr 32 Bnr 29
Gnr 32 Bnr 33
Gnr 32 Bnr 58
Gnr 32 Bnr 66
Gnr 32 Bnr 80
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 16
Gnr 34
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36 Bnr 12
Gnr 36 Bnr 41
Gnr 36 Bnr 42
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 16
Gnr 39 Bnr 27
Gnr 39 Bnr 56
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 31
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42 Bnr 10
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 12
Gnr 42 Bnr 15
Gnr 42 Bnr 18
Gnr 42 Bnr 41
Gnr 42 Bnr 46
Gnr 42 Bnr 47
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 10
Gnr 43 Bnr 16
Gnr 43 Bnr 18
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46
Gnr 47
Gnr 48
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 15
Gnr 52 Bnr 16
Gnr 52 Bnr 17
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 19
Gnr 54 Bnr 23
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 15
Gnr 58 Bnr 67
Gnr 58 Bnr 69
Gnr 58 Bnr 71
Gnr 58 Bnr 82
Gnr 58 Bnr 83
Gnr 58 Bnr 84
Gnr 58 Bnr 89
Gnr 58 Bnr 112
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 18
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 15
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 33
Gnr 61 Bnr 45
Gnr 61 Bnr 46
Gnr 61 Bnr 47
Gnr 61 Bnr 48
Gnr 61 Bnr 49
Gnr 61 Bnr 50
Gnr 61 Bnr 51
Gnr 61 Bnr 52
Gnr 61 Bnr 53
Gnr 61 Bnr 54
Gnr 61 Bnr 55
Gnr 61 Bnr 56
Gnr 61 Bnr 57
Gnr 61 Bnr 58
Gnr 61 Bnr 59
Gnr 61 Bnr 60
Gnr 61
Gnr 62
Gnr 63
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 9
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65 Bnr 12
Gnr 65 Bnr 14
Gnr 65 Bnr 18
Gnr 65 Bnr 20
Gnr 65 Bnr 24
Gnr 65 Bnr 29
Gnr 65 Bnr 32
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67 Bnr 4
Gnr 67 Bnr 5
Gnr 67 Bnr 6
Gnr 67 Bnr 14
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78
Gnr FV Bnr 73
Gnr FV
Gnr RV Bnr 60
Gnr RV
Gnr 1-5
Gnr 998 Bnr 998
Gnr 998
Gnr 999 Bnr 999
Gnr 999
Gnr KOMM Bnr VEG
Gnr KOMM