Eiendommer med jordskiftesaker i GISKE kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1 Bnr 19
Gnr 1 Bnr 20
Gnr 1 Bnr 21
Gnr 1 Bnr 22
Gnr 1 Bnr 23
Gnr 1 Bnr 25
Gnr 1 Bnr 27
Gnr 1 Bnr 28
Gnr 1 Bnr 29
Gnr 1 Bnr 42
Gnr 1 Bnr 43
Gnr 1 Bnr 44
Gnr 1 Bnr 46
Gnr 1 Bnr 54
Gnr 1 Bnr 55
Gnr 1 Bnr 61
Gnr 1 Bnr 65
Gnr 1 Bnr 69
Gnr 1 Bnr 70
Gnr 1 Bnr 71
Gnr 1 Bnr 75
Gnr 1 Bnr 80
Gnr 1 Bnr 84
Gnr 1 Bnr 85
Gnr 1 Bnr 88
Gnr 1 Bnr 101
Gnr 1 Bnr 109
Gnr 1 Bnr 132
Gnr 1 Bnr 137
Gnr 1 Bnr 140
Gnr 1 Bnr 141
Gnr 1 Bnr 142
Gnr 1 Bnr 152
Gnr 1 Bnr 189
Gnr 1 Bnr 202
Gnr 1 Bnr 204
Gnr 1 Bnr 208
Gnr 1 Bnr 238
Gnr 1 Bnr 239
Gnr 1 Bnr 241
Gnr 1 Bnr 253
Gnr 1 Bnr 254
Gnr 1 Bnr 295
Gnr 1 Bnr 301
Gnr 1 Bnr 495
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 52
Gnr 2 Bnr 58
Gnr 2 Bnr 59
Gnr 2 Bnr 60
Gnr 2 Bnr 61
Gnr 2 Bnr 65
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3 Bnr 24
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 26
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 30
Gnr 3 Bnr 31
Gnr 3 Bnr 32
Gnr 3 Bnr 34
Gnr 3 Bnr 35
Gnr 3 Bnr 36
Gnr 3 Bnr 38
Gnr 3 Bnr 41
Gnr 3 Bnr 43
Gnr 3 Bnr 44
Gnr 3 Bnr 45
Gnr 3 Bnr 46
Gnr 3 Bnr 47
Gnr 3 Bnr 48
Gnr 3 Bnr 49
Gnr 3 Bnr 51
Gnr 3 Bnr 52
Gnr 3 Bnr 54
Gnr 3 Bnr 55
Gnr 3 Bnr 56
Gnr 3 Bnr 57
Gnr 3 Bnr 59
Gnr 3 Bnr 60
Gnr 3 Bnr 61
Gnr 3 Bnr 66
Gnr 3 Bnr 67
Gnr 3 Bnr 74
Gnr 3 Bnr 106
Gnr 3 Bnr 110
Gnr 3 Bnr 125
Gnr 3 Bnr 133
Gnr 3 Bnr 134
Gnr 3 Bnr 135
Gnr 3 Bnr 139
Gnr 3 Bnr 140
Gnr 3 Bnr 142
Gnr 3 Bnr 143
Gnr 3 Bnr 144
Gnr 3 Bnr 157
Gnr 3 Bnr 167
Gnr 3 Bnr 180
Gnr 3 Bnr 183
Gnr 3 Bnr 184
Gnr 3 Bnr 190
Gnr 3 Bnr 284
Gnr 3 Bnr 289
Gnr 3 Bnr 295
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4 Bnr 19
Gnr 4 Bnr 20
Gnr 4 Bnr 21
Gnr 4 Bnr 22
Gnr 4 Bnr 25
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4 Bnr 28
Gnr 4 Bnr 29
Gnr 4 Bnr 30
Gnr 4 Bnr 31
Gnr 4 Bnr 35
Gnr 4 Bnr 40
Gnr 4 Bnr 44
Gnr 4 Bnr 45
Gnr 4 Bnr 46
Gnr 4 Bnr 48
Gnr 4 Bnr 56
Gnr 4 Bnr 66
Gnr 4 Bnr 94
Gnr 4 Bnr 96
Gnr 4 Bnr 99
Gnr 4 Bnr 100
Gnr 4 Bnr 103
Gnr 4 Bnr 106
Gnr 4 Bnr 111
Gnr 4 Bnr 113
Gnr 4 Bnr 114
Gnr 4 Bnr 115
Gnr 4 Bnr 116
Gnr 4 Bnr 123
Gnr 4 Bnr 124
Gnr 4 Bnr 126
Gnr 4 Bnr 127
Gnr 4 Bnr 132
Gnr 4 Bnr 133
Gnr 4 Bnr 142
Gnr 4 Bnr 143
Gnr 4 Bnr 145
Gnr 4 Bnr 146
Gnr 4 Bnr 16-
Gnr 4 Bnr 161
Gnr 4 Bnr 168
Gnr 4 Bnr 170
Gnr 4 Bnr 171
Gnr 4 Bnr 176
Gnr 4 Bnr 185
Gnr 4 Bnr 186
Gnr 4 Bnr 187
Gnr 4 Bnr 188
Gnr 4 Bnr 2-3
Gnr 4 Bnr 217
Gnr 4 Bnr 245
Gnr 4 Bnr 280
Gnr 4 Bnr 295
Gnr 4 Bnr 327
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 24
Gnr 5 Bnr 30
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6 Bnr 20
Gnr 6 Bnr 21
Gnr 6 Bnr 22
Gnr 6 Bnr 24
Gnr 6 Bnr 26
Gnr 6 Bnr 27
Gnr 6 Bnr 28
Gnr 6 Bnr 29
Gnr 6 Bnr 30
Gnr 6 Bnr 31
Gnr 6 Bnr 32
Gnr 6 Bnr 33
Gnr 6 Bnr 34
Gnr 6 Bnr 35
Gnr 6 Bnr 36
Gnr 6 Bnr 38
Gnr 6 Bnr 39
Gnr 6 Bnr 40
Gnr 6 Bnr 41
Gnr 6 Bnr 46
Gnr 6 Bnr 47
Gnr 6 Bnr 51
Gnr 6 Bnr 57
Gnr 6 Bnr 70
Gnr 6 Bnr 71
Gnr 6 Bnr 72
Gnr 6 Bnr 77
Gnr 6 Bnr 90
Gnr 6 Bnr 91
Gnr 6 Bnr 98
Gnr 6 Bnr 119
Gnr 6 Bnr 160
Gnr 6 Bnr 58-
Gnr 6 Bnr NY-
Gnr 6 Bnr NY1
Gnr 6 Bnr NY2
Gnr 6
Gnr 6 Bnr1-12
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 25
Gnr 7 Bnr 26
Gnr 7 Bnr 27
Gnr 7 Bnr 28
Gnr 7 Bnr 29
Gnr 7 Bnr 30
Gnr 7 Bnr 32
Gnr 7 Bnr 34
Gnr 7 Bnr 35
Gnr 7 Bnr 36
Gnr 7 Bnr 37
Gnr 7 Bnr 38
Gnr 7 Bnr 39
Gnr 7 Bnr 40
Gnr 7 Bnr 44
Gnr 7 Bnr 45
Gnr 7 Bnr 56
Gnr 7 Bnr 59
Gnr 7 Bnr 60
Gnr 7 Bnr 61
Gnr 7 Bnr 64
Gnr 7 Bnr 65
Gnr 7 Bnr 66
Gnr 7 Bnr 67
Gnr 7 Bnr 68
Gnr 7 Bnr 70
Gnr 7 Bnr 71
Gnr 7 Bnr 72
Gnr 7 Bnr 73
Gnr 7 Bnr 74
Gnr 7 Bnr 84
Gnr 7 Bnr 107
Gnr 7 Bnr 144
Gnr 7 Bnr 145
Gnr 7 Bnr 147
Gnr 7 Bnr 148
Gnr 7 Bnr 149
Gnr 7 Bnr 174
Gnr 7 Bnr 177
Gnr 7
Gnr F. Bnr VEG
Gnr F.
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 7
Gnr 124 Bnr 9
Gnr 124 Bnr 10
Gnr 124 Bnr 11
Gnr 124 Bnr 17
Gnr 124 Bnr 35
Gnr 124 Bnr 38
Gnr 124 Bnr 46
Gnr 124 Bnr 47
Gnr 124 Bnr 79
Gnr 124 Bnr 93
Gnr 124 Bnr 94
Gnr 124 Bnr NY
Gnr 124 Bnr 100
Gnr 124 Bnr 110
Gnr 124 Bnr 111
Gnr 124 Bnr 113
Gnr 124 Bnr 127
Gnr 124 Bnr 129
Gnr 124 Bnr 130
Gnr 124 Bnr 131
Gnr 124 Bnr 159
Gnr 124 Bnr 202
Gnr 124
Gnr 124 Bnr4-13
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125 Bnr 5
Gnr 125 Bnr 6
Gnr 125 Bnr 11
Gnr 125 Bnr 12
Gnr 125 Bnr 13
Gnr 125 Bnr 14
Gnr 125 Bnr 15
Gnr 125 Bnr 16
Gnr 125 Bnr 17
Gnr 125 Bnr 18
Gnr 125 Bnr 19
Gnr 125 Bnr 20
Gnr 125 Bnr 21
Gnr 125 Bnr 22
Gnr 125 Bnr 23
Gnr 125 Bnr 24
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126 Bnr 4
Gnr 126 Bnr 5
Gnr 126 Bnr 6
Gnr 126 Bnr 7
Gnr 126 Bnr 8
Gnr 126 Bnr 9
Gnr 126 Bnr 10
Gnr 126 Bnr 11
Gnr 126 Bnr 12
Gnr 126 Bnr 15
Gnr 126 Bnr 19
Gnr 126 Bnr 35
Gnr 126 Bnr 85
Gnr 126 Bnr 96
Gnr 126 Bnr 140
Gnr 126 Bnr 998
Gnr 126 Bnr 999
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127 Bnr 6
Gnr 127 Bnr 8
Gnr 127 Bnr 9
Gnr 127 Bnr 10
Gnr 127 Bnr 13
Gnr 127 Bnr 14
Gnr 127 Bnr 15
Gnr 127 Bnr 16
Gnr 127 Bnr 18
Gnr 127 Bnr 19
Gnr 127 Bnr 20
Gnr 127 Bnr 21
Gnr 127 Bnr 22
Gnr 127 Bnr 23
Gnr 127 Bnr 24
Gnr 127 Bnr 25
Gnr 127 Bnr 31
Gnr 127 Bnr 34
Gnr 127 Bnr 37
Gnr 127 Bnr 40
Gnr 127 Bnr 41
Gnr 127 Bnr 47
Gnr 127 Bnr 49
Gnr 127 Bnr 54
Gnr 127 Bnr 63
Gnr 127 Bnr 67
Gnr 127 Bnr 71
Gnr 127 Bnr 74
Gnr 127 Bnr 80
Gnr 127 Bnr 81
Gnr 127 Bnr 144
Gnr 127 Bnr 159
Gnr 127 Bnr 162
Gnr 127 Bnr 165
Gnr 127 Bnr 183
Gnr 127 Bnr 185
Gnr 127 Bnr 186
Gnr 127 Bnr 187
Gnr 127 Bnr 188
Gnr 127 Bnr 249
Gnr 127 Bnr 257
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 4
Gnr 129 Bnr 5
Gnr 129 Bnr 6
Gnr 129 Bnr 8
Gnr 129 Bnr 9
Gnr 129 Bnr 10
Gnr 129 Bnr 11
Gnr 129 Bnr 12
Gnr 129 Bnr 16
Gnr 129 Bnr 38
Gnr 129 Bnr 41
Gnr 129 Bnr 44
Gnr 129 Bnr 48
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130 Bnr 4
Gnr 130 Bnr 5
Gnr 130 Bnr 6
Gnr 130 Bnr 7
Gnr 130 Bnr 8
Gnr 130 Bnr 9
Gnr 130 Bnr 11
Gnr 130 Bnr 14
Gnr 130 Bnr 16
Gnr 130 Bnr 45
Gnr 130 Bnr 47
Gnr 130
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 3
Gnr 183 Bnr 5
Gnr 183 Bnr 8
Gnr 183 Bnr 10
Gnr 183 Bnr 11
Gnr 183 Bnr 12
Gnr 183 Bnr 13
Gnr 183 Bnr 18
Gnr 183 Bnr 21
Gnr 183 Bnr 22
Gnr 183 Bnr 23
Gnr 183 Bnr 24
Gnr 183 Bnr 26
Gnr 183 Bnr 29
Gnr 183 Bnr 32
Gnr 183 Bnr 33
Gnr 183 Bnr 36
Gnr 183 Bnr 57
Gnr 183 Bnr 58
Gnr 183 Bnr 64
Gnr 183 Bnr 81
Gnr 183 Bnr 93
Gnr 183 Bnr 107
Gnr 183 Bnr 110
Gnr 183 Bnr 114
Gnr 183 Bnr 115
Gnr 183 Bnr 120
Gnr 183 Bnr 121
Gnr 183 Bnr 166
Gnr 183 Bnr 175
Gnr 183 Bnr 201
Gnr 183 Bnr 202
Gnr 183 Bnr 208
Gnr 183 Bnr 209
Gnr 183 Bnr 211
Gnr 183 Bnr 237
Gnr 183 Bnr 266
Gnr 183 Bnr 290
Gnr 183 Bnr 327
Gnr 183 Bnr 877
Gnr 183 Bnr 924
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 6
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 8
Gnr 185 Bnr 13
Gnr 185 Bnr 22
Gnr 185 Bnr 31
Gnr 185 Bnr 32
Gnr 185 Bnr 50
Gnr 185 Bnr 60
Gnr 185 Bnr 74
Gnr 185 Bnr 109
Gnr 185 Bnr 120
Gnr 185 Bnr 121
Gnr 185 Bnr 133
Gnr 185 Bnr 144
Gnr 185 Bnr 145
Gnr 185 Bnr 341
Gnr 185 Bnr 342
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186 Bnr 3
Gnr 186 Bnr 4
Gnr 186 Bnr 5
Gnr 186 Bnr 6
Gnr 186 Bnr 7
Gnr 186 Bnr 8
Gnr 186 Bnr 9
Gnr 186 Bnr 10
Gnr 186 Bnr 11
Gnr 186 Bnr 15
Gnr 186 Bnr 21
Gnr 186 Bnr 23
Gnr 186 Bnr 24
Gnr 186 Bnr 27
Gnr 186 Bnr 28
Gnr 186 Bnr 29
Gnr 186 Bnr 30
Gnr 186 Bnr 32
Gnr 186 Bnr 35
Gnr 186 Bnr 36
Gnr 186 Bnr 40
Gnr 186 Bnr 41
Gnr 186 Bnr 54
Gnr 186 Bnr 59
Gnr 186 Bnr 64
Gnr 186 Bnr 71
Gnr 186 Bnr 72
Gnr 186 Bnr 79
Gnr 186 Bnr 86
Gnr 186 Bnr 88
Gnr 186 Bnr 90
Gnr 186 Bnr NY
Gnr 186 Bnr 102
Gnr 186 Bnr 109
Gnr 186 Bnr 112
Gnr 186 Bnr 196
Gnr 186 Bnr 197
Gnr 186 Bnr 257
Gnr 186 Bnr 298
Gnr 186 Bnr 299
Gnr 186 Bnr 346
Gnr 186 Bnr 408
Gnr 186 Bnr 409
Gnr 186 Bnr 410
Gnr 186 Bnr 509
Gnr 186 Bnr 560
Gnr 186 Bnr 563
Gnr 186 Bnr 609
Gnr 186 Bnr 622
Gnr 186 Bnr 627
Gnr 186 Bnr 628
Gnr 186
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 5
Gnr 188 Bnr 6
Gnr 188 Bnr 7
Gnr 188 Bnr 8
Gnr 188 Bnr 9
Gnr 188 Bnr 10
Gnr 188 Bnr 11
Gnr 188 Bnr 23
Gnr 188 Bnr 25
Gnr 188 Bnr 26
Gnr 188 Bnr 32
Gnr 188 Bnr 33
Gnr 188 Bnr 57
Gnr 188 Bnr 63
Gnr 188 Bnr 107
Gnr 188 Bnr 127
Gnr 188 Bnr 129
Gnr 188 Bnr 139
Gnr 188 Bnr 627
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189 Bnr 2
Gnr 189 Bnr 3
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189 Bnr 5
Gnr 189 Bnr 8
Gnr 189 Bnr 9
Gnr 189 Bnr 10
Gnr 189 Bnr 11
Gnr 189 Bnr 12
Gnr 189 Bnr 14
Gnr 189 Bnr 22
Gnr 189 Bnr 25
Gnr 189 Bnr 26
Gnr 189 Bnr 27
Gnr 189 Bnr 28
Gnr 189 Bnr 31
Gnr 189 Bnr 33
Gnr 189 Bnr 34
Gnr 189 Bnr 35
Gnr 189 Bnr 36
Gnr 189 Bnr 37
Gnr 189 Bnr 38
Gnr 189 Bnr 39
Gnr 189 Bnr 40
Gnr 189 Bnr 41
Gnr 189 Bnr 53
Gnr 189 Bnr 61
Gnr 189 Bnr 198
Gnr 189 Bnr 715
Gnr 189
Gnr 999 Bnr 999
Gnr 999