Eiendommer med jordskiftesaker i AUKRA kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1 Bnr 25
Gnr 1 Bnr 26
Gnr 1 Bnr 63
Gnr 1 Bnr 66
Gnr 1 Bnr 67
Gnr 1 Bnr 90
Gnr 1 Bnr 108
Gnr 1 Bnr 150
Gnr 1 Bnr 152
Gnr 1 Bnr 160
Gnr 1 Bnr 193
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 19
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 21
Gnr 2 Bnr 22
Gnr 2 Bnr 23
Gnr 2 Bnr 25
Gnr 2 Bnr 26
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2 Bnr 31
Gnr 2 Bnr 36
Gnr 2 Bnr 44
Gnr 2 Bnr 57
Gnr 2 Bnr 65
Gnr 2 Bnr 66
Gnr 2 Bnr 67
Gnr 2 Bnr 68
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 22
Gnr 3 Bnr 30
Gnr 3 Bnr 31
Gnr 3 Bnr 36
Gnr 3 Bnr 39
Gnr 3 Bnr 41
Gnr 3 Bnr 44
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 19
Gnr 5 Bnr 20
Gnr 5 Bnr 27
Gnr 5 Bnr 41
Gnr 5 Bnr 43
Gnr 5 Bnr 44
Gnr 5 Bnr 47
Gnr 5 Bnr 108
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6 Bnr 10
Gnr 6 Bnr 11
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 16
Gnr 6 Bnr 17
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6 Bnr 25
Gnr 6 Bnr 28
Gnr 6 Bnr 31
Gnr 6 Bnr 32
Gnr 6 Bnr 36
Gnr 6 Bnr 45
Gnr 6 Bnr 46
Gnr 6 Bnr 47
Gnr 6 Bnr 48
Gnr 6 Bnr 49
Gnr 6 Bnr 53
Gnr 6 Bnr 55
Gnr 6 Bnr 61
Gnr 6 Bnr 63
Gnr 6 Bnr 67
Gnr 6 Bnr 71
Gnr 6 Bnr 76
Gnr 6 Bnr 83
Gnr 6 Bnr 84
Gnr 6 Bnr 96
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 31
Gnr 7 Bnr 32
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 23
Gnr 8 Bnr 27
Gnr 8 Bnr 29
Gnr 8 Bnr 30
Gnr 8 Bnr 33
Gnr 8 Bnr 35
Gnr 8 Bnr 37
Gnr 8 Bnr 40
Gnr 8 Bnr 43
Gnr 8 Bnr 44
Gnr 8 Bnr 48
Gnr 8 Bnr 58
Gnr 8 Bnr 59
Gnr 8 Bnr 61
Gnr 8
Gnr 8 Bnr0000
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 22
Gnr 9 Bnr 24
Gnr 9 Bnr 25
Gnr 9 Bnr 26
Gnr 9 Bnr 27
Gnr 9 Bnr 29
Gnr 9 Bnr 30
Gnr 9 Bnr 31
Gnr 9 Bnr 33
Gnr 9 Bnr 34
Gnr 9 Bnr 35
Gnr 9 Bnr 37
Gnr 9 Bnr 39
Gnr 9 Bnr 40
Gnr 9 Bnr 41
Gnr 9 Bnr 42
Gnr 9 Bnr 43
Gnr 9 Bnr 47
Gnr 9 Bnr 103
Gnr 9 Bnr 110
Gnr 9 Bnr 126
Gnr 9 Bnr 127
Gnr 9 Bnr 128
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 26
Gnr 10 Bnr 35
Gnr 10 Bnr 56
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 34
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 15
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 19
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13 Bnr 35
Gnr 13 Bnr 36
Gnr 13 Bnr 38
Gnr 13 Bnr 39
Gnr 13 Bnr 41
Gnr 13 Bnr 48
Gnr 13 Bnr 51
Gnr 13 Bnr 52
Gnr 13 Bnr 53
Gnr 13 Bnr 57
Gnr 13 Bnr 64
Gnr 13 Bnr 65
Gnr 13 Bnr 66
Gnr 13 Bnr 74
Gnr 13 Bnr 100
Gnr 13 Bnr 120
Gnr 13 Bnr 147
Gnr 13 Bnr 157
Gnr 13 Bnr 181
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 62
Gnr 21 Bnr 66
Gnr 21
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131
Gnr KOMM Bnr VEG
Gnr KOMM