Eiendommer med jordskiftesaker i RINDAL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 46
Gnr 2 Bnr 47
Gnr 2 Bnr 48
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4 Bnr 20
Gnr 4 Bnr 25
Gnr 4 Bnr 30
Gnr 4 Bnr 71
Gnr 4 Bnr 72
Gnr 4 Bnr 82
Gnr 4 Bnr 90
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 36
Gnr 5 Bnr 37
Gnr 5 Bnr 38
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 26
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 13
Gnr 9 Bnr 15
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 20
Gnr 9 Bnr 30
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 9
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 21
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 33
Gnr 11 Bnr 34
Gnr 11 Bnr 48
Gnr 11 Bnr 51
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 16
Gnr 16 Bnr 19
Gnr 16 Bnr 20
Gnr 16 Bnr 22
Gnr 16 Bnr 25
Gnr 16 Bnr 27
Gnr 16 Bnr 28
Gnr 16 Bnr 33
Gnr 16 Bnr 35
Gnr 16 Bnr 39
Gnr 16 Bnr 44
Gnr 16 Bnr 45
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 17
Gnr 18 Bnr 18
Gnr 18 Bnr 20
Gnr 18 Bnr 23
Gnr 18 Bnr 25
Gnr 18 Bnr 26
Gnr 18 Bnr 28
Gnr 18 Bnr 42
Gnr 18 Bnr 47
Gnr 18 Bnr 50
Gnr 18 Bnr 61
Gnr 18 Bnr 64
Gnr 18 Bnr 67
Gnr 18 Bnr 71
Gnr 18 Bnr 73
Gnr 18 Bnr 80
Gnr 18 Bnr 91
Gnr 18 Bnr 95
Gnr 18 Bnr 98
Gnr 18 Bnr 107
Gnr 18 Bnr 117
Gnr 18 Bnr 119
Gnr 18 Bnr 121
Gnr 18 Bnr 131
Gnr 18 Bnr 132
Gnr 18 Bnr 145
Gnr 18 Bnr 166
Gnr 18 Bnr 182
Gnr 18 Bnr 193
Gnr 18 Bnr 194
Gnr 18 Bnr 202
Gnr 18 Bnr 208
Gnr 18 Bnr 259
Gnr 18 Bnr 266
Gnr 18 Bnr 345
Gnr 18 Bnr 346
Gnr 18 Bnr 354
Gnr 18 Bnr 365
Gnr 18 Bnr 366
Gnr 18 Bnr 367
Gnr 18 Bnr 368
Gnr 18 Bnr 369
Gnr 18 Bnr 370
Gnr 18 Bnr 371
Gnr 18 Bnr 385
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 23
Gnr 21 Bnr 25
Gnr 21 Bnr 28
Gnr 21 Bnr 33
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22 Bnr 18
Gnr 22 Bnr 19
Gnr 22 Bnr 20
Gnr 22 Bnr 21
Gnr 22 Bnr 22
Gnr 22 Bnr 39
Gnr 22 Bnr 56
Gnr 22 Bnr 60
Gnr 22 Bnr 78
Gnr 22 Bnr 81
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 22
Gnr 26 Bnr 23
Gnr 26 Bnr 26
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 12
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 14
Gnr 27 Bnr 16
Gnr 27 Bnr 18
Gnr 27 Bnr 20
Gnr 27 Bnr 23
Gnr 27 Bnr 24
Gnr 27 Bnr 25
Gnr 27 Bnr 26
Gnr 27 Bnr 35
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 13
Gnr 28 Bnr 17
Gnr 28 Bnr 24
Gnr 28 Bnr 26
Gnr 28 Bnr 29
Gnr 28 Bnr 79
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 14
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 13
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32 Bnr 15
Gnr 32 Bnr 16
Gnr 32 Bnr 17
Gnr 32 Bnr 18
Gnr 32 Bnr 19
Gnr 32 Bnr 20
Gnr 32 Bnr 21
Gnr 32 Bnr 22
Gnr 32 Bnr 23
Gnr 32 Bnr 24
Gnr 32 Bnr 25
Gnr 32 Bnr 26
Gnr 32 Bnr 27
Gnr 32 Bnr 35
Gnr 32 Bnr 44
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33 Bnr 15
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 18
Gnr 33 Bnr 19
Gnr 33 Bnr 20
Gnr 33 Bnr 21
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34 Bnr 15
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 13
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40 Bnr 8
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 15
Gnr 49 Bnr 23
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 8
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51 Bnr 10
Gnr 51 Bnr 11
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51 Bnr 14
Gnr 51 Bnr 15
Gnr 51 Bnr 18
Gnr 51 Bnr 19
Gnr 51 Bnr 20
Gnr 51 Bnr 22
Gnr 51 Bnr 28
Gnr 51 Bnr 38
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 13
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52 Bnr 15
Gnr 52 Bnr 16
Gnr 52 Bnr 17
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52 Bnr 24
Gnr 52 Bnr 25
Gnr 52 Bnr 44
Gnr 52 Bnr 45
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 14
Gnr 58 Bnr 17
Gnr 58 Bnr 18
Gnr 58 Bnr 20
Gnr 58 Bnr 25
Gnr 58 Bnr 27
Gnr 58 Bnr 42
Gnr 58 Bnr 44
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59 Bnr 8
Gnr 59 Bnr 10
Gnr 59 Bnr 11
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59 Bnr 13
Gnr 59 Bnr 14
Gnr 59 Bnr 15
Gnr 59 Bnr 16
Gnr 59 Bnr 18
Gnr 59 Bnr 22
Gnr 59 Bnr 24
Gnr 59 Bnr 25
Gnr 59 Bnr 26
Gnr 59 Bnr 27
Gnr 59 Bnr 28
Gnr 59 Bnr 29
Gnr 59 Bnr 30
Gnr 59 Bnr 31
Gnr 59 Bnr 32
Gnr 59 Bnr 33
Gnr 59 Bnr 34
Gnr 59 Bnr 35
Gnr 59 Bnr 41
Gnr 59 Bnr 44
Gnr 59 Bnr 45
Gnr 59 Bnr 46
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 61
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 12
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62 Bnr 14
Gnr 62 Bnr 15
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 17
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 9
Gnr 64 Bnr 11
Gnr 64 Bnr 13
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64 Bnr 16
Gnr 64 Bnr 61
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65 Bnr 13
Gnr 65 Bnr 14
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66 Bnr 6
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66 Bnr 8
Gnr 66 Bnr 9
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67 Bnr 4
Gnr 67 Bnr 5
Gnr 67 Bnr 6
Gnr 67 Bnr 7
Gnr 67 Bnr 8
Gnr 67 Bnr 9
Gnr 67 Bnr 10
Gnr 67 Bnr 11
Gnr 67 Bnr 12
Gnr 67 Bnr 13
Gnr 67 Bnr 14
Gnr 67 Bnr 15
Gnr 67 Bnr 16
Gnr 67 Bnr 17
Gnr 67 Bnr 18
Gnr 67 Bnr 19
Gnr 67 Bnr 20
Gnr 67 Bnr 21
Gnr 67 Bnr 22
Gnr 67 Bnr 24
Gnr 67 Bnr 25
Gnr 67 Bnr 26
Gnr 67 Bnr 27
Gnr 67 Bnr 28
Gnr 67 Bnr 29
Gnr 67 Bnr 30
Gnr 67 Bnr 32
Gnr 67 Bnr 33
Gnr 67 Bnr 35
Gnr 67 Bnr 36
Gnr 67 Bnr 49
Gnr 67 Bnr 50
Gnr 67 Bnr 55
Gnr 67 Bnr 56
Gnr 67 Bnr 64
Gnr 67 Bnr 67
Gnr 67 Bnr 78
Gnr 67 Bnr 118
Gnr 67 Bnr 119
Gnr 67 Bnr 123
Gnr 67 Bnr 136
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68 Bnr 7
Gnr 68 Bnr 8
Gnr 68 Bnr 9
Gnr 68 Bnr 10
Gnr 68 Bnr 11
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 13
Gnr 68 Bnr 14
Gnr 68 Bnr 15
Gnr 68 Bnr 16
Gnr 68 Bnr 17
Gnr 68 Bnr 18
Gnr 68 Bnr 19
Gnr 68 Bnr 20
Gnr 68 Bnr 21
Gnr 68 Bnr 22
Gnr 68 Bnr 23
Gnr 68 Bnr 24
Gnr 68 Bnr 25
Gnr 68 Bnr 30
Gnr 68 Bnr 34
Gnr 68 Bnr 38
Gnr 68 Bnr 42
Gnr 68 Bnr 47
Gnr 68 Bnr 48
Gnr 68 Bnr 49
Gnr 68 Bnr 53
Gnr 68 Bnr 60
Gnr 68 Bnr 76
Gnr 68 Bnr 97
Gnr 68 Bnr 99
Gnr 68 Bnr 103
Gnr 68 Bnr 108
Gnr 68 Bnr 125
Gnr 68 Bnr 128
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 5
Gnr 69 Bnr 6
Gnr 69 Bnr 33
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70 Bnr 6
Gnr 70 Bnr 7
Gnr 70 Bnr 9
Gnr 70 Bnr 10
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71 Bnr 9
Gnr 71 Bnr 19
Gnr 71 Bnr 20
Gnr 71 Bnr 21
Gnr 71 Bnr 23
Gnr 71 Bnr 24
Gnr 71 Bnr 29
Gnr 71 Bnr 43
Gnr 71 Bnr 45
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85
Gnr 129 Bnr 16
Gnr 129
Gnr 171 Bnr 2
Gnr 171