Eiendommer med jordskiftesaker i HALSA kommune:

Gnr
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 20
Gnr 11 Bnr 21
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 32
Gnr 11 Bnr 34
Gnr 11 Bnr 36
Gnr 11 Bnr 46
Gnr 11 Bnr 48
Gnr 11 Bnr 49
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 47
Gnr 12 Bnr 54
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22 Bnr 27
Gnr 22 Bnr 29
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 16
Gnr 23 Bnr 18
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 17
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 13
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 12
Gnr 31 Bnr 13
Gnr 31 Bnr 16
Gnr 31 Bnr 17
Gnr 31 Bnr 18
Gnr 31 Bnr 19
Gnr 31 Bnr 21
Gnr 31 Bnr 24
Gnr 31 Bnr 26
Gnr 31 Bnr 30
Gnr 31 Bnr 34
Gnr 31 Bnr 37
Gnr 31 Bnr 38
Gnr 31 Bnr 40
Gnr 31 Bnr 41
Gnr 31 Bnr 49
Gnr 31 Bnr 52
Gnr 31 Bnr 53
Gnr 31 Bnr 54
Gnr 31 Bnr 65
Gnr 31 Bnr 86
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 11
Gnr 35 Bnr 12
Gnr 35 Bnr 13
Gnr 35 Bnr 14
Gnr 35 Bnr 15
Gnr 35 Bnr 18
Gnr 35 Bnr 20
Gnr 35 Bnr 23
Gnr 35 Bnr 26
Gnr 35 Bnr 31
Gnr 35 Bnr 33
Gnr 35 Bnr 34
Gnr 35 Bnr 67
Gnr 35 Bnr 68
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 14
Gnr 36 Bnr 17
Gnr 36 Bnr 19
Gnr 36 Bnr 23
Gnr 36 Bnr 29
Gnr 36 Bnr 39
Gnr 36 Bnr 42
Gnr 36 Bnr 43
Gnr 36 Bnr 58
Gnr 36 Bnr 70
Gnr 36 Bnr 72
Gnr 36 Bnr 73
Gnr 36 Bnr 74
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100 Bnr 7
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100 Bnr 9
Gnr 100 Bnr 10
Gnr 100 Bnr 11
Gnr 100 Bnr 12
Gnr 100 Bnr 13
Gnr 100 Bnr 14
Gnr 100 Bnr 15
Gnr 100 Bnr 16
Gnr 100 Bnr 17
Gnr 100 Bnr 18
Gnr 100 Bnr 20
Gnr 100 Bnr 21
Gnr 100 Bnr 23
Gnr 100 Bnr 28
Gnr 100 Bnr 29
Gnr 100 Bnr 30
Gnr 100 Bnr 31
Gnr 100 Bnr 32
Gnr 100 Bnr 34
Gnr 100 Bnr 38
Gnr 100 Bnr 57
Gnr 100 Bnr 61
Gnr 100 Bnr 62
Gnr 100 Bnr 63
Gnr 100 Bnr 64
Gnr 100
Gnr 101
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 13
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 6
Gnr 104 Bnr 10
Gnr 104 Bnr 19
Gnr 104 Bnr 20
Gnr 104 Bnr 21
Gnr 104 Bnr 23
Gnr 104 Bnr 25
Gnr 104 Bnr 28
Gnr 104 Bnr 31
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 8
Gnr 105 Bnr 9
Gnr 105 Bnr 10
Gnr 105 Bnr 11
Gnr 105 Bnr 12
Gnr 105 Bnr 13
Gnr 105 Bnr 17
Gnr 105 Bnr 18
Gnr 105 Bnr 19
Gnr 105 Bnr 20
Gnr 105 Bnr 21
Gnr 105 Bnr 22
Gnr 105 Bnr 23
Gnr 105 Bnr 25
Gnr 105 Bnr 26
Gnr 105 Bnr 27
Gnr 105 Bnr 34
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 5
Gnr 107 Bnr 6
Gnr 107 Bnr 7
Gnr 107 Bnr 9
Gnr 107 Bnr 12
Gnr 107 Bnr 13
Gnr 107 Bnr 19
Gnr 107 Bnr 20
Gnr 107 Bnr 21
Gnr 107 Bnr 36
Gnr 107 Bnr 37
Gnr 107 Bnr 46
Gnr 107 Bnr 50
Gnr 107 Bnr 53
Gnr 107 Bnr 74
Gnr 107 Bnr 76
Gnr 107
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 6
Gnr 109 Bnr 11
Gnr 109 Bnr 14
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 8
Gnr 110 Bnr 9
Gnr 110 Bnr 12
Gnr 110 Bnr 13
Gnr 110 Bnr 14
Gnr 110 Bnr 16
Gnr 110 Bnr 18
Gnr 110 Bnr 21
Gnr 110 Bnr 23
Gnr 110 Bnr 25
Gnr 110 Bnr 28
Gnr 110 Bnr 29
Gnr 110 Bnr 30
Gnr 110 Bnr 31
Gnr 110 Bnr 32
Gnr 110 Bnr 34
Gnr 110 Bnr 37
Gnr 110 Bnr 41
Gnr 110 Bnr 42
Gnr 110 Bnr 44
Gnr 110 Bnr 46
Gnr 110 Bnr 47
Gnr 110 Bnr 49
Gnr 110 Bnr 50
Gnr 110 Bnr 51
Gnr 110 Bnr 52
Gnr 110 Bnr 53
Gnr 110 Bnr 54
Gnr 110 Bnr 55
Gnr 110 Bnr 56
Gnr 110 Bnr 58
Gnr 110 Bnr 61
Gnr 110 Bnr 62
Gnr 110 Bnr 65
Gnr 110 Bnr 66
Gnr 110 Bnr 72
Gnr 110 Bnr 78
Gnr 110 Bnr 79
Gnr 110 Bnr 80
Gnr 110 Bnr 85
Gnr 110 Bnr 96
Gnr 110 Bnr 110
Gnr 110 Bnr 111
Gnr 110 Bnr 112
Gnr 110 Bnr 113
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 5
Gnr 111 Bnr 6
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 4
Gnr 113 Bnr 6
Gnr 113 Bnr 7
Gnr 113 Bnr 8
Gnr 113 Bnr 9
Gnr 113 Bnr 10
Gnr 113 Bnr 11
Gnr 113 Bnr 12
Gnr 113 Bnr 13
Gnr 113 Bnr 14
Gnr 113 Bnr 15
Gnr 113 Bnr 16
Gnr 113 Bnr 17
Gnr 113 Bnr 18
Gnr 113 Bnr 19
Gnr 113 Bnr 20
Gnr 113 Bnr 21
Gnr 113 Bnr 22
Gnr 113 Bnr 23
Gnr 113 Bnr 24
Gnr 113 Bnr 25
Gnr 113 Bnr 26
Gnr 113 Bnr 30
Gnr 113 Bnr 31
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 5
Gnr 114 Bnr 6
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 8
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114 Bnr 10
Gnr 114 Bnr 11
Gnr 114 Bnr 12
Gnr 114 Bnr 13
Gnr 114 Bnr 14
Gnr 114 Bnr 16
Gnr 114 Bnr 19
Gnr 114 Bnr 20
Gnr 114 Bnr 21
Gnr 114 Bnr 22
Gnr 114 Bnr 24
Gnr 114 Bnr 26
Gnr 114 Bnr 27
Gnr 114 Bnr 28
Gnr 114 Bnr 30
Gnr 114 Bnr 35
Gnr 114 Bnr 36
Gnr 114 Bnr 37
Gnr 114 Bnr 44
Gnr 114 Bnr 45
Gnr 114 Bnr 47
Gnr 114 Bnr 52
Gnr 114 Bnr 53
Gnr 114 Bnr 59
Gnr 114 Bnr 60
Gnr 114 Bnr 61
Gnr 114 Bnr 67
Gnr 114 Bnr 75
Gnr 114 Bnr 76
Gnr 114 Bnr 77
Gnr 114 Bnr 80
Gnr 114 Bnr 81
Gnr 114 Bnr 84
Gnr 114 Bnr 88
Gnr 114 Bnr 89
Gnr 114 Bnr 90
Gnr 114 Bnr 91
Gnr 114 Bnr 92
Gnr 114 Bnr 95
Gnr 114 Bnr 105
Gnr 114 Bnr 108
Gnr 114 Bnr 110
Gnr 114 Bnr 129
Gnr 114 Bnr 131
Gnr 114 Bnr 132
Gnr 114 Bnr 133
Gnr 114 Bnr 134
Gnr 114 Bnr 135
Gnr 114 Bnr 136
Gnr 114 Bnr 137
Gnr 114 Bnr 138
Gnr 114 Bnr 139
Gnr 114 Bnr 140
Gnr 114 Bnr 141
Gnr 114 Bnr 142
Gnr 114 Bnr 143
Gnr 114 Bnr 144
Gnr 114 Bnr 156
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116 Bnr 5
Gnr 116 Bnr 6
Gnr 116 Bnr 7
Gnr 116 Bnr 8
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117 Bnr 3
Gnr 117 Bnr 5
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117 Bnr 7
Gnr 117 Bnr 8
Gnr 117 Bnr 9
Gnr 117 Bnr 10
Gnr 117 Bnr 11
Gnr 117 Bnr 12
Gnr 117 Bnr 13
Gnr 117 Bnr 16
Gnr 117 Bnr 17
Gnr 117 Bnr 24
Gnr 117 Bnr 25
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119 Bnr 4
Gnr 119 Bnr 6
Gnr 119 Bnr 7
Gnr 119 Bnr 8
Gnr 119 Bnr 9
Gnr 119 Bnr 10
Gnr 119 Bnr 11
Gnr 119 Bnr 12
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 5
Gnr 120 Bnr 6
Gnr 120 Bnr 7
Gnr 120 Bnr 8
Gnr 120 Bnr 9
Gnr 120 Bnr 10
Gnr 120 Bnr 11
Gnr 120 Bnr 12
Gnr 120 Bnr 14
Gnr 120 Bnr 15
Gnr 120 Bnr 16
Gnr 120 Bnr 17
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 22
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 3
Gnr 122 Bnr 4
Gnr 122 Bnr 5
Gnr 122 Bnr 6
Gnr 122 Bnr 7
Gnr 122 Bnr 8
Gnr 122 Bnr 9
Gnr 122 Bnr 10
Gnr 122 Bnr 11
Gnr 122 Bnr 12
Gnr 122 Bnr 13
Gnr 122 Bnr 14
Gnr 122 Bnr 15
Gnr 122 Bnr 16
Gnr 122 Bnr 17
Gnr 122 Bnr 19
Gnr 122 Bnr 20
Gnr 122 Bnr 22
Gnr 122 Bnr 23
Gnr 122 Bnr 24
Gnr 122 Bnr 25
Gnr 122 Bnr 26
Gnr 122 Bnr 31
Gnr 122 Bnr 45
Gnr 122 Bnr 46
Gnr 122 Bnr 47
Gnr 122
Gnr 123
Gnr 124
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126 Bnr 5
Gnr 126 Bnr 7
Gnr 126 Bnr 8
Gnr 126 Bnr 9
Gnr 126 Bnr 11
Gnr 126 Bnr 13
Gnr 126 Bnr 24
Gnr 126 Bnr 33
Gnr 126 Bnr 34
Gnr 126 Bnr 40
Gnr 126 Bnr 41
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127 Bnr 5
Gnr 127 Bnr 6
Gnr 127