Eiendommer med jordskiftesaker i MELDAL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 17
Gnr 19 Bnr 20
Gnr 19 Bnr 21
Gnr 19 Bnr 25
Gnr 19 Bnr 29
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 35
Gnr 27 Bnr 43
Gnr 27 Bnr 44
Gnr 27 Bnr 51
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 16
Gnr 28 Bnr 25
Gnr 28 Bnr 48
Gnr 28 Bnr 54
Gnr 28 Bnr 57
Gnr 28 Bnr 83
Gnr 28 Bnr 116
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29 Bnr 46
Gnr 29 Bnr 62
Gnr 29
Gnr 32 Bnr 19
Gnr 32 Bnr 23
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 24
Gnr 33 Bnr 25
Gnr 33 Bnr 27
Gnr 33 Bnr 29
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 11
Gnr 55 Bnr 12
Gnr 55 Bnr 14
Gnr 55 Bnr 15
Gnr 55 Bnr 17
Gnr 55 Bnr 18
Gnr 55 Bnr 20
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 18
Gnr 58 Bnr 73
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76 Bnr 15
Gnr 76 Bnr 24
Gnr 76 Bnr 29
Gnr 76 Bnr 41
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 7
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 6
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 6
Gnr 109 Bnr 9
Gnr 109 Bnr 10
Gnr 109 Bnr 11
Gnr 109 Bnr 44
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113 Bnr 6
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 4
Gnr 115 Bnr 31
Gnr 115 Bnr 32
Gnr 115 Bnr 48
Gnr 115 Bnr 49
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116 Bnr 5
Gnr 116 Bnr 7
Gnr 116 Bnr 17
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 6
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 5
Gnr 121 Bnr 6
Gnr 121 Bnr 7
Gnr 121 Bnr 43
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 3
Gnr 122 Bnr 4
Gnr 122 Bnr 5
Gnr 122 Bnr 6
Gnr 122 Bnr 7
Gnr 122 Bnr 8
Gnr 122 Bnr 9
Gnr 122 Bnr 10
Gnr 122 Bnr 16
Gnr 122 Bnr 35
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126 Bnr 4
Gnr 126 Bnr 7
Gnr 126 Bnr 8
Gnr 126 Bnr 9
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127 Bnr 6
Gnr 127 Bnr 21
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 3
Gnr 129 Bnr 4
Gnr 129 Bnr 11
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 4
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 3
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133 Bnr 3
Gnr 133 Bnr 5
Gnr 133 Bnr 58
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134 Bnr 5
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 7
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139 Bnr 4
Gnr 139 Bnr 5
Gnr 139 Bnr 6
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 3
Gnr 140 Bnr 4
Gnr 140 Bnr 5
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 3
Gnr 141 Bnr 4
Gnr 141 Bnr 5
Gnr 141 Bnr 6
Gnr 141 Bnr 8
Gnr 141 Bnr 9
Gnr 141 Bnr 42
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 5
Gnr 143 Bnr 10
Gnr 143 Bnr 11
Gnr 143 Bnr 14
Gnr 143 Bnr 46
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 4
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148 Bnr 2
Gnr 148 Bnr 5
Gnr 148 Bnr 12
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150 Bnr 2
Gnr 150 Bnr 4
Gnr 150 Bnr 5
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 3
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 5
Gnr 152 Bnr 8
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153 Bnr 2
Gnr 153 Bnr 3
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154 Bnr 3
Gnr 154 Bnr 4
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155 Bnr 2
Gnr 155 Bnr 4
Gnr 155
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 2
Gnr 159 Bnr 3
Gnr 159 Bnr 6
Gnr 159 Bnr 8
Gnr 159 Bnr 13
Gnr 159 Bnr 42
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161 Bnr 2
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162 Bnr 3
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 2
Gnr 163 Bnr 4
Gnr 163 Bnr 6
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 2
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165 Bnr 2
Gnr 165 Bnr 3
Gnr 165 Bnr 4
Gnr 165 Bnr 5
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 2
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166 Bnr 4
Gnr 166 Bnr 5
Gnr 166 Bnr 9
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168 Bnr 2
Gnr 168 Bnr 7
Gnr 168
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 24
Gnr 171
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172 Bnr 2
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173 Bnr 2
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 4
Gnr 174 Bnr 5
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175 Bnr 2
Gnr 175 Bnr 3
Gnr 175 Bnr 4
Gnr 175 Bnr 5
Gnr 175 Bnr 6
Gnr 175 Bnr 7
Gnr 175
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 5
Gnr 177 Bnr 6
Gnr 177 Bnr 9
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 2
Gnr 178 Bnr 14
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 3
Gnr 179 Bnr 4
Gnr 179 Bnr 8
Gnr 179 Bnr 11
Gnr 179 Bnr 12
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 2
Gnr 180 Bnr 3
Gnr 180 Bnr 4
Gnr 180 Bnr 5
Gnr 180 Bnr 6
Gnr 180 Bnr 7
Gnr 180 Bnr 8
Gnr 180 Bnr 14
Gnr 180 Bnr 16
Gnr 180 Bnr 18
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181 Bnr 2
Gnr 181 Bnr 3
Gnr 181 Bnr 5
Gnr 181 Bnr 6
Gnr 181 Bnr 7
Gnr 181 Bnr 8
Gnr 181 Bnr 9
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 4
Gnr 184 Bnr 5
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186 Bnr 4
Gnr 186
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196 Bnr 3
Gnr 196 Bnr 4
Gnr 196 Bnr 5
Gnr 196 Bnr 6
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 2
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201 Bnr 2
Gnr 201 Bnr 3
Gnr 201 Bnr 4
Gnr 201
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 2
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206
Gnr 1486 Bnr 5
Gnr 1486 Bnr 7
Gnr 1486 Bnr 8
Gnr 1486