Eiendommer med jordskiftesaker i HOLTÃ…LEN kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 2
Gnr 0 Bnr 3
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 14
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 17
Gnr 21 Bnr 18
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 18
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 21
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 15
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 27
Gnr 38 Bnr 33
Gnr 38 Bnr 39
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 12
Gnr 39 Bnr 15
Gnr 39 Bnr 24
Gnr 39 Bnr 25
Gnr 39 Bnr 35
Gnr 39 Bnr 36
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 22
Gnr 44 Bnr 26
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 11
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51
Gnr 52
Gnr 53
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56 Bnr 10
Gnr 56 Bnr 11
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58
Gnr 59
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61
Gnr 62
Gnr 63
Gnr 64
Gnr 65
Gnr 66
Gnr 67
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 10
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 9
Gnr 84 Bnr 11
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92 Bnr 5
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 9
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 5
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 5
Gnr 107 Bnr 7
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 7
Gnr 108 Bnr 9
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 6
Gnr 109 Bnr 8
Gnr 109 Bnr 10
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 8
Gnr 110 Bnr 12
Gnr 110 Bnr 13
Gnr 110 Bnr 14
Gnr 110 Bnr 16
Gnr 110 Bnr 18
Gnr 110 Bnr 28
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 3
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 4
Gnr 119 Bnr 5
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 5
Gnr 121 Bnr 6
Gnr 121 Bnr 7
Gnr 121 Bnr 8
Gnr 121 Bnr 9
Gnr 121 Bnr 10
Gnr 121 Bnr 12
Gnr 121 Bnr 19
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 3
Gnr 122 Bnr 4
Gnr 122 Bnr 5
Gnr 122 Bnr 6
Gnr 122 Bnr 9
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124 Bnr 6
Gnr 124 Bnr 7
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 10
Gnr 124 Bnr 11
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 4
Gnr 125 Bnr 5
Gnr 125 Bnr 7
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126 Bnr 6
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127 Bnr 5
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128 Bnr 3
Gnr 128 Bnr 4
Gnr 128 Bnr 5
Gnr 128 Bnr 6
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 4
Gnr 129 Bnr 5
Gnr 129 Bnr 6
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130 Bnr 4
Gnr 130 Bnr 5
Gnr 130 Bnr 6
Gnr 130 Bnr 8
Gnr 130 Bnr 9
Gnr 130 Bnr 10
Gnr 130 Bnr 11
Gnr 130 Bnr 12
Gnr 130 Bnr 16
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 4
Gnr 131 Bnr 5
Gnr 131 Bnr 6
Gnr 131 Bnr 7
Gnr 131 Bnr 8
Gnr 131 Bnr 9
Gnr 131 Bnr 14
Gnr 131 Bnr 15
Gnr 131 Bnr 16
Gnr 131 Bnr 17
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 2
Gnr 132 Bnr 3
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 5
Gnr 135 Bnr 6
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 6
Gnr 136 Bnr 7
Gnr 136 Bnr 8
Gnr 136 Bnr 9
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 5
Gnr 137 Bnr 6
Gnr 137 Bnr 8
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138 Bnr 3
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139 Bnr 4
Gnr 139 Bnr 5
Gnr 139 Bnr 10
Gnr 139 Bnr 13
Gnr 139 Bnr 16
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 3
Gnr 140 Bnr 5
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142 Bnr 5
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142 Bnr 7
Gnr 142 Bnr 8
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 3
Gnr 143 Bnr 5
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 3
Gnr 145 Bnr 4
Gnr 145 Bnr 5
Gnr 145 Bnr 6
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 3
Gnr 146
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150 Bnr 2
Gnr 150 Bnr 4
Gnr 150
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 3
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153 Bnr 5
Gnr 153 Bnr 8
Gnr 153 Bnr 9
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 3
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157 Bnr 3
Gnr 157 Bnr 5
Gnr 157 Bnr 6
Gnr 157 Bnr 7
Gnr 157 Bnr 8
Gnr 157 Bnr 10
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158 Bnr 2
Gnr 158 Bnr 3
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 4
Gnr 159
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162 Bnr 2
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169 Bnr 2
Gnr 169 Bnr 3
Gnr 169 Bnr 4
Gnr 169
Gnr 170 Bnr -
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 4
Gnr 170 Bnr 5
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 1
Gnr 171
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176 Bnr 2
Gnr 176 Bnr 3
Gnr 176 Bnr 4
Gnr 176 Bnr 9
Gnr 176 Bnr 15
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 2
Gnr 178 Bnr 4
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 2
Gnr 180
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184 Bnr 3
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 3
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 10
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190 Bnr 5
Gnr 190 Bnr 12
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192 Bnr 3
Gnr 192 Bnr 4
Gnr 192 Bnr 5
Gnr 192 Bnr 7
Gnr 192 Bnr 8
Gnr 192 Bnr 9
Gnr 192 Bnr 10
Gnr 192 Bnr 11
Gnr 192 Bnr 20
Gnr 192 Bnr 37
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193 Bnr 4
Gnr 193 Bnr 5
Gnr 193 Bnr 6
Gnr 193 Bnr 7
Gnr 193 Bnr 13
Gnr 193 Bnr 14
Gnr 193 Bnr 16
Gnr 193 Bnr 17
Gnr 193 Bnr 43
Gnr 193 Bnr 44
Gnr 193 Bnr 52
Gnr 193 Bnr 53
Gnr 193 Bnr 54
Gnr 193 Bnr 59
Gnr 193 Bnr 61
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194 Bnr 7
Gnr 194 Bnr 8
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 3
Gnr 195 Bnr 4
Gnr 195 Bnr 5
Gnr 195 Bnr 6
Gnr 195 Bnr 7
Gnr 195 Bnr 8
Gnr 195 Bnr 9
Gnr 195 Bnr 10
Gnr 195 Bnr 11
Gnr 195 Bnr 14
Gnr 195 Bnr 15
Gnr 195 Bnr 16
Gnr 195 Bnr 17
Gnr 195 Bnr 19
Gnr 195 Bnr 21
Gnr 195 Bnr 23
Gnr 195 Bnr 28
Gnr 195 Bnr 30
Gnr 195 Bnr 32
Gnr 195 Bnr 34
Gnr 195 Bnr 35
Gnr 195 Bnr 36
Gnr 195 Bnr 37
Gnr 195 Bnr 39
Gnr 195 Bnr 40
Gnr 195 Bnr 43
Gnr 195 Bnr 52
Gnr 195 Bnr 73
Gnr 195 Bnr 76
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196 Bnr 2
Gnr 196 Bnr 3
Gnr 196 Bnr 4
Gnr 196 Bnr 5
Gnr 196 Bnr 7
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197 Bnr 4
Gnr 197 Bnr 5
Gnr 197 Bnr 6
Gnr 197 Bnr 7
Gnr 197 Bnr 8
Gnr 197 Bnr 9
Gnr 197 Bnr 10
Gnr 197 Bnr 11
Gnr 197 Bnr 12
Gnr 197 Bnr 13
Gnr 197 Bnr 14
Gnr 197 Bnr 15
Gnr 197 Bnr 17
Gnr 197 Bnr 18
Gnr 197 Bnr 26
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 2
Gnr 198 Bnr 3
Gnr 198 Bnr 4
Gnr 198 Bnr 5
Gnr 198 Bnr 6
Gnr 198 Bnr 10
Gnr 198 Bnr 11
Gnr 198 Bnr 12
Gnr 198 Bnr 13
Gnr 198 Bnr 14
Gnr 198 Bnr 17
Gnr 198 Bnr 27
Gnr 198 Bnr 29
Gnr 198 Bnr 33
Gnr 198 Bnr 34
Gnr 198 Bnr 35
Gnr 198 Bnr 36
Gnr 198 Bnr 60
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201 Bnr 2
Gnr 201 Bnr 3
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202 Bnr 3
Gnr 202 Bnr 4
Gnr 202 Bnr 5
Gnr 202 Bnr 6
Gnr 202 Bnr 8
Gnr 202 Bnr 9
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 2
Gnr 203 Bnr 3
Gnr 203 Bnr 4
Gnr 203 Bnr 5
Gnr 203 Bnr 6
Gnr 203 Bnr 7
Gnr 203 Bnr 8
Gnr 203 Bnr 9
Gnr 203 Bnr 11
Gnr 203 Bnr 12
Gnr 203 Bnr 13
Gnr 203 Bnr 14
Gnr 203 Bnr 15
Gnr 203 Bnr 18
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204 Bnr 2
Gnr 204 Bnr 3
Gnr 204 Bnr 5
Gnr 204 Bnr 11
Gnr 204
Gnr 205 Bnr 1
Gnr 205
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208 Bnr 2
Gnr 208 Bnr 3
Gnr 208 Bnr 4
Gnr 208 Bnr 5
Gnr 208 Bnr 7
Gnr 208 Bnr 9
Gnr 208 Bnr 10
Gnr 208 Bnr 11
Gnr 208 Bnr 14
Gnr 208 Bnr 16
Gnr 208 Bnr 17
Gnr 208 Bnr 18
Gnr 208 Bnr 21
Gnr 208 Bnr 59
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 2
Gnr 209 Bnr 3
Gnr 209 Bnr 4
Gnr 209 Bnr 5
Gnr 209 Bnr 6
Gnr 209 Bnr 8
Gnr 209 Bnr 9
Gnr 209 Bnr 10
Gnr 209 Bnr 12
Gnr 209 Bnr 13
Gnr 209 Bnr 15
Gnr 209 Bnr 17
Gnr 209 Bnr 18
Gnr 209 Bnr 23
Gnr 209 Bnr 25
Gnr 209 Bnr 33
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 2
Gnr 210 Bnr 3
Gnr 210 Bnr 4
Gnr 210 Bnr 5
Gnr 210 Bnr 6
Gnr 210 Bnr 7
Gnr 210 Bnr 8
Gnr 210 Bnr 9
Gnr 210 Bnr 10
Gnr 210 Bnr 11
Gnr 210 Bnr 12
Gnr 210 Bnr 13
Gnr 210 Bnr 14
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212 Bnr 2
Gnr 212 Bnr 3
Gnr 212 Bnr 4
Gnr 212 Bnr 5
Gnr 212 Bnr 6
Gnr 212 Bnr 7
Gnr 212 Bnr 11
Gnr 212 Bnr 14
Gnr 212 Bnr 15
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 3
Gnr 213 Bnr 4
Gnr 213
Gnr 214 Bnr 1
Gnr 214 Bnr 2
Gnr 214
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215 Bnr 2
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216 Bnr 2
Gnr 216 Bnr 4
Gnr 216 Bnr 5
Gnr 216 Bnr 6
Gnr 216 Bnr 8
Gnr 216 Bnr 11
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217
Gnr 218 Bnr 1
Gnr 218 Bnr 2
Gnr 218 Bnr 3
Gnr 218
Gnr 219 Bnr 1
Gnr 219 Bnr 2
Gnr 219 Bnr 3
Gnr 219
Gnr 220 Bnr 1
Gnr 220
Gnr 221 Bnr 1
Gnr 221 Bnr 2
Gnr 221 Bnr 4
Gnr 221
Gnr 222 Bnr 1
Gnr 222 Bnr 2
Gnr 222 Bnr 3
Gnr 222 Bnr 4
Gnr 222 Bnr 5
Gnr 222
Gnr 223 Bnr 1
Gnr 223
Gnr 224 Bnr 1
Gnr 224 Bnr 4
Gnr 224
Gnr 226 Bnr 1
Gnr 226 Bnr 2
Gnr 226
Gnr 227 Bnr 1
Gnr 227 Bnr 2
Gnr 227
Gnr 228 Bnr 1
Gnr 228 Bnr 2
Gnr 228 Bnr 3
Gnr 228 Bnr 4
Gnr 228 Bnr 5
Gnr 228
Gnr 229 Bnr 1
Gnr 229 Bnr 2
Gnr 229 Bnr 3
Gnr 229
Gnr 230 Bnr 1
Gnr 230 Bnr 2
Gnr 230
Gnr 231 Bnr 1
Gnr 231 Bnr 2
Gnr 231 Bnr 3
Gnr 231 Bnr 4
Gnr 231
Gnr 232 Bnr 1
Gnr 232
Gnr 233 Bnr 1
Gnr 233 Bnr 2
Gnr 233 Bnr 8
Gnr 233 Bnr 9
Gnr 233 Bnr 10
Gnr 233 Bnr 12
Gnr 233
Gnr 234 Bnr 1
Gnr 234
Gnr 235 Bnr 1
Gnr 235
Gnr 236 Bnr 1
Gnr 236 Bnr 17
Gnr 236
Gnr 237 Bnr 1
Gnr 237 Bnr 2
Gnr 237
Gnr 238 Bnr 1
Gnr 238 Bnr 2
Gnr 238 Bnr 3
Gnr 238
Gnr 239 Bnr 1
Gnr 239 Bnr 2
Gnr 239 Bnr 4
Gnr 239
Gnr 240 Bnr 1
Gnr 240 Bnr 2
Gnr 240 Bnr 3
Gnr 240 Bnr 4
Gnr 240 Bnr 5
Gnr 240 Bnr 6
Gnr 240
Gnr 242 Bnr 1
Gnr 242
Gnr 244 Bnr 1
Gnr 244 Bnr 2
Gnr 244 Bnr 3
Gnr 244 Bnr 4
Gnr 244 Bnr 6
Gnr 244
Gnr 300 Bnr 1
Gnr 300
Gnr 301 Bnr 1
Gnr 301
Gnr 302 Bnr 1
Gnr 302
Gnr 303 Bnr 1
Gnr 303
Gnr 304 Bnr 1
Gnr 304
Gnr 305 Bnr 1
Gnr 305 Bnr 2
Gnr 305
Gnr 406 Bnr 1
Gnr 406
Gnr 500 Bnr 1
Gnr 500
Gnr 501 Bnr 1
Gnr 501
Gnr 1576 Bnr 12
Gnr 1576