Eiendommer med jordskiftesaker i NAMSOS kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 31
Gnr 3 Bnr 32
Gnr 3 Bnr 33
Gnr 3 Bnr 34
Gnr 3 Bnr 35
Gnr 3 Bnr 36
Gnr 3 Bnr 37
Gnr 3 Bnr 38
Gnr 3 Bnr 39
Gnr 3 Bnr 40
Gnr 3 Bnr 46
Gnr 3 Bnr 48
Gnr 3 Bnr 49
Gnr 3 Bnr 50
Gnr 3 Bnr 51
Gnr 3 Bnr 53
Gnr 3 Bnr 57
Gnr 3 Bnr 122
Gnr 3 Bnr 131
Gnr 3 Bnr 136
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 48
Gnr 14 Bnr 272
Gnr 14 Bnr 273
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17 Bnr 56
Gnr 17 Bnr 58
Gnr 17 Bnr 76
Gnr 17 Bnr 77
Gnr 17 Bnr 105
Gnr 17 Bnr 129
Gnr 17 Bnr 131
Gnr 17 Bnr 133
Gnr 17 Bnr 145
Gnr 17 Bnr 150
Gnr 17 Bnr 166
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18 Bnr 21
Gnr 18 Bnr 26
Gnr 18 Bnr 35
Gnr 18 Bnr 44
Gnr 18 Bnr 52
Gnr 18 Bnr 200
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 14
Gnr 20 Bnr 16
Gnr 20 Bnr 17
Gnr 20 Bnr 22
Gnr 20 Bnr 23
Gnr 20 Bnr 28
Gnr 20 Bnr 34
Gnr 20 Bnr 35
Gnr 20 Bnr 36
Gnr 20 Bnr 61
Gnr 20 Bnr 81
Gnr 20 Bnr 111
Gnr 20 Bnr 128
Gnr 20 Bnr 153
Gnr 20 Bnr 248
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 16
Gnr 21 Bnr 17
Gnr 21 Bnr 18
Gnr 21 Bnr 19
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21 Bnr 21
Gnr 21 Bnr 23
Gnr 21 Bnr 29
Gnr 21 Bnr 31
Gnr 21 Bnr 39
Gnr 21 Bnr 50
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 22
Gnr 23 Bnr 28
Gnr 23 Bnr 31
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 23
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 16
Gnr 32 Bnr 19
Gnr 32 Bnr 24
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 13
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 14
Gnr 34 Bnr 31
Gnr 34 Bnr 39
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 13
Gnr 35 Bnr 14
Gnr 35 Bnr 15
Gnr 35 Bnr 16
Gnr 35 Bnr 17
Gnr 35 Bnr 19
Gnr 35 Bnr 25
Gnr 35 Bnr 27
Gnr 35 Bnr 39
Gnr 35 Bnr 50
Gnr 35 Bnr 53
Gnr 35 Bnr 59
Gnr 35
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr Ù1
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 10
Gnr 39 Bnr 11
Gnr 39 Bnr 15
Gnr 39 Bnr 19
Gnr 39 Bnr 20
Gnr 39 Bnr 21
Gnr 39
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 16
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 18
Gnr 44 Bnr 19
Gnr 44 Bnr 21
Gnr 44 Bnr 22
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 9
Gnr 49 Bnr 10
Gnr 49 Bnr 11
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 50
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 8
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 17
Gnr 53 Bnr 19
Gnr 53 Bnr 20
Gnr 53 Bnr 27
Gnr 53 Bnr 36
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 6
Gnr 56 Bnr 22
Gnr 56 Bnr 26
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 8
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 15
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 10
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63 Bnr 13
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67