Eiendommer med jordskiftesaker i FROSTA kommune:

Gnr
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 12
Gnr 39 Bnr 13
Gnr 39 Bnr 18
Gnr 39 Bnr 29
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 11
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 18
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51 Bnr 11
Gnr 51 Bnr 12
Gnr 51 Bnr 13
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 16
Gnr 52
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 43
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 14
Gnr 81 Bnr 16
Gnr 81 Bnr 17
Gnr 81 Bnr 21
Gnr 81 Bnr 22
Gnr 81 Bnr 27
Gnr 81
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 12
Gnr 86 Bnr 18
Gnr 86 Bnr 27
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87 Bnr 8
Gnr 87 Bnr 10
Gnr 87 Bnr 11
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89 Bnr 5
Gnr 89 Bnr 6
Gnr 89 Bnr 8
Gnr 89 Bnr 12
Gnr 89 Bnr 13
Gnr 89 Bnr 16
Gnr 89 Bnr 17
Gnr 89 Bnr 18
Gnr 89 Bnr 19
Gnr 89 Bnr 20
Gnr 89 Bnr 21
Gnr 89
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92 Bnr 11
Gnr 92 Bnr 13
Gnr 92 Bnr 15
Gnr 92 Bnr 17
Gnr 92 Bnr 19
Gnr 92 Bnr 26
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93 Bnr 11
Gnr 93 Bnr 12
Gnr 93 Bnr 13
Gnr 93 Bnr 14
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94 Bnr 8
Gnr 94 Bnr 9
Gnr 94 Bnr 16
Gnr 94 Bnr 19
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 7
Gnr 95 Bnr 11
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97 Bnr 8
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 8
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 8
Gnr 102
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104 Bnr 9
Gnr 104 Bnr 11
Gnr 104 Bnr 15
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120
Gnr 514 Bnr 2
Gnr 514