Eiendommer med jordskiftesaker i VERDAL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 26
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 35
Gnr 2 Bnr 48
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 60
Gnr 6 Bnr 85
Gnr 6 Bnr 87
Gnr 6 Bnr 97
Gnr 6 Bnr 276
Gnr 6 Bnr 277
Gnr 6 Bnr 371
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 30
Gnr 16 Bnr 31
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 19
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 4
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 14
Gnr 32 Bnr 26
Gnr 32 Bnr 36
Gnr 32 Bnr 37
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 8
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 29
Gnr 36 Bnr 59
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 13
Gnr 38
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 11
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 8
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 8
Gnr 66 Bnr 9
Gnr 66 Bnr 14
Gnr 66 Bnr 15
Gnr 66
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72 Bnr 14
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 9
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74 Bnr 9
Gnr 74 Bnr 11
Gnr 74 Bnr 12
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78 Bnr 11
Gnr 78
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80 Bnr 5
Gnr 80
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 9
Gnr 92
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 4
Gnr 95 Bnr 5
Gnr 95 Bnr 6
Gnr 95 Bnr 10
Gnr 95 Bnr 11
Gnr 95 Bnr 14
Gnr 95 Bnr 30
Gnr 95 Bnr 31
Gnr 95 Bnr 32
Gnr 95
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104 Bnr 4
Gnr 104 Bnr 5
Gnr 104
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 9
Gnr 106 Bnr 10
Gnr 106 Bnr 11
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 14
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 9
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 10
Gnr 110 Bnr 12
Gnr 110 Bnr 13
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118 Bnr 9
Gnr 118 Bnr 24
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119 Bnr 5
Gnr 119 Bnr 6
Gnr 119 Bnr 7
Gnr 119 Bnr 10
Gnr 119 Bnr 11
Gnr 119 Bnr 12
Gnr 119 Bnr 13
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 5
Gnr 120 Bnr 12
Gnr 120
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 4
Gnr 124
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 19
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 8
Gnr 129 Bnr 11
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 4
Gnr 130 Bnr 16
Gnr 130
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 4
Gnr 132 Bnr 5
Gnr 132 Bnr 6
Gnr 132 Bnr 7
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 3
Gnr 133 Bnr 5
Gnr 133 Bnr 7
Gnr 133 Bnr 9
Gnr 133 Bnr 10
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134 Bnr 3
Gnr 134 Bnr 5
Gnr 134 Bnr 6
Gnr 134 Bnr 9
Gnr 134 Bnr 11
Gnr 134 Bnr 12
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 5
Gnr 135 Bnr 7
Gnr 135 Bnr 8
Gnr 135 Bnr 9
Gnr 135 Bnr 10
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 5
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139 Bnr 10
Gnr 139 Bnr 12
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 3
Gnr 141 Bnr 5
Gnr 141 Bnr 11
Gnr 141 Bnr 14
Gnr 141 Bnr 15
Gnr 141 Bnr 16
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 5
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 4
Gnr 143 Bnr 5
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 3
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 6
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147 Bnr 3
Gnr 147 Bnr 4
Gnr 147 Bnr 5
Gnr 147 Bnr 6
Gnr 147 Bnr 7
Gnr 147 Bnr 8
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149 Bnr 2
Gnr 149
Gnr 150 Bnr 1
Gnr 150
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 2
Gnr 162 Bnr 3
Gnr 162 Bnr 13
Gnr 162 Bnr 30
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 5
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 4
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166 Bnr 6
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167 Bnr 2
Gnr 167 Bnr 3
Gnr 167 Bnr 4
Gnr 167 Bnr 10
Gnr 167 Bnr 17
Gnr 167
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 4
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180 Bnr 4
Gnr 180
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 2
Gnr 182 Bnr 4
Gnr 182 Bnr 5
Gnr 182 Bnr 6
Gnr 182 Bnr 8
Gnr 182 Bnr 9
Gnr 182 Bnr 10
Gnr 182 Bnr 11
Gnr 182 Bnr 13
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 5
Gnr 183 Bnr 6
Gnr 183 Bnr 12
Gnr 183 Bnr 14
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184
Gnr 200
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 4
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 2
Gnr 210 Bnr 3
Gnr 210 Bnr 4
Gnr 210 Bnr 6
Gnr 210 Bnr 10
Gnr 210 Bnr 11
Gnr 210 Bnr 12
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 4
Gnr 211 Bnr 5
Gnr 211 Bnr 7
Gnr 211 Bnr 8
Gnr 211 Bnr 9
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 2
Gnr 213
Gnr 215 Bnr 1
Gnr 215
Gnr 216 Bnr 1
Gnr 216 Bnr 2
Gnr 216
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217 Bnr 3
Gnr 217 Bnr 4
Gnr 217 Bnr 5
Gnr 217 Bnr 6
Gnr 217 Bnr 7
Gnr 217 Bnr 8
Gnr 217
Gnr 218 Bnr 2
Gnr 218 Bnr 5
Gnr 218
Gnr 222 Bnr 2
Gnr 222
Gnr 233 Bnr 3
Gnr 233 Bnr 6
Gnr 233 Bnr 12
Gnr 233 Bnr 16
Gnr 233 Bnr 22
Gnr 233 Bnr 26
Gnr 233
Gnr 236 Bnr 1
Gnr 236
Gnr 237 Bnr 1
Gnr 237 Bnr 2
Gnr 237
Gnr 238 Bnr 1
Gnr 238 Bnr 2
Gnr 238
Gnr 240 Bnr 10
Gnr 240
Gnr 242 Bnr 1
Gnr 242 Bnr 2
Gnr 242 Bnr 8
Gnr 242
Gnr 243 Bnr 1
Gnr 243 Bnr 4
Gnr 243 Bnr 5
Gnr 243 Bnr 6
Gnr 243 Bnr 8
Gnr 243 Bnr 10
Gnr 243 Bnr 110
Gnr 243
Gnr 244 Bnr 1
Gnr 244
Gnr 248 Bnr 1
Gnr 248
Gnr 249 Bnr 1
Gnr 249 Bnr 2
Gnr 249
Gnr 250 Bnr 1
Gnr 250 Bnr 5
Gnr 250 Bnr 7
Gnr 250 Bnr 8
Gnr 250 Bnr 9
Gnr 250 Bnr 10
Gnr 250
Gnr 251 Bnr 1
Gnr 251 Bnr 2
Gnr 251 Bnr 8
Gnr 251
Gnr 252 Bnr 1
Gnr 252 Bnr 3
Gnr 252
Gnr 254 Bnr 3
Gnr 254
Gnr 255 Bnr 2
Gnr 255 Bnr 3
Gnr 255
Gnr 258 Bnr 1
Gnr 258
Gnr 259 Bnr 1
Gnr 259 Bnr 2
Gnr 259 Bnr 3
Gnr 259
Gnr 261 Bnr 2
Gnr 261
Gnr 262 Bnr 1
Gnr 262
Gnr 263 Bnr 1
Gnr 263 Bnr 2
Gnr 263 Bnr 3
Gnr 263 Bnr 5
Gnr 263 Bnr 7
Gnr 263
Gnr 264 Bnr 1
Gnr 264 Bnr 2
Gnr 264
Gnr 265 Bnr 1
Gnr 265 Bnr 3
Gnr 265 Bnr 7
Gnr 265
Gnr 266 Bnr 1
Gnr 266
Gnr 267 Bnr 1
Gnr 267 Bnr 4
Gnr 267
Gnr 268 Bnr 2
Gnr 268
Gnr 269 Bnr 2
Gnr 269 Bnr 3
Gnr 269 Bnr 5
Gnr 269 Bnr 9
Gnr 269
Gnr 271 Bnr 1
Gnr 271 Bnr 2
Gnr 271
Gnr 272 Bnr 1
Gnr 272 Bnr 2
Gnr 272 Bnr 4
Gnr 272 Bnr 5
Gnr 272 Bnr 6
Gnr 272 Bnr 12
Gnr 272 Bnr 13
Gnr 272 Bnr 17
Gnr 272
Gnr 273 Bnr 1
Gnr 273 Bnr 2
Gnr 273 Bnr 3
Gnr 273 Bnr 5
Gnr 273
Gnr 274 Bnr 1
Gnr 274
Gnr 275 Bnr 1
Gnr 275 Bnr 3
Gnr 275 Bnr 4
Gnr 275 Bnr 14
Gnr 275 Bnr 17
Gnr 275
Gnr 276 Bnr 1
Gnr 276 Bnr 6
Gnr 276 Bnr 9
Gnr 276 Bnr 11
Gnr 276 Bnr 41
Gnr 276
Gnr 277 Bnr 1
Gnr 277 Bnr 3
Gnr 277 Bnr 13
Gnr 277 Bnr 16
Gnr 277 Bnr 72
Gnr 277
Gnr 280 Bnr 1
Gnr 280
Gnr 281 Bnr 1
Gnr 281
Gnr 282 Bnr 1
Gnr 282 Bnr 2
Gnr 282 Bnr 5
Gnr 282 Bnr 95
Gnr 282 Bnr 149
Gnr 282
Gnr 284 Bnr 1
Gnr 284
Gnr 286 Bnr 1
Gnr 286
Gnr 287 Bnr 1
Gnr 287
Gnr 289 Bnr 1
Gnr 289
Gnr 294 Bnr 1
Gnr 294