Eiendommer med jordskiftesaker i RØYRVIK kommune:

Gnr
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 17
Gnr 66 Bnr 18
Gnr 66 Bnr 19
Gnr 66 Bnr 21
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 1
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 4
Gnr 68 Bnr 5
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68 Bnr 7
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 13
Gnr 68 Bnr 14
Gnr 68 Bnr 15
Gnr 68 Bnr 16
Gnr 68 Bnr 20
Gnr 68 Bnr 21
Gnr 68 Bnr 23
Gnr 68 Bnr 25
Gnr 68 Bnr 47
Gnr 68 Bnr 50
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 7
Gnr 69 Bnr 8
Gnr 69 Bnr 20
Gnr 69 Bnr 26
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 18
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71 Bnr 11
Gnr 71 Bnr 14
Gnr 71 Bnr 19
Gnr 71 Bnr 21
Gnr 71 Bnr 31
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 10
Gnr 72 Bnr 18
Gnr 72 Bnr 25
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 15
Gnr 73 Bnr 23
Gnr 73 Bnr 24
Gnr 73 Bnr 26
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74 Bnr 9
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74 Bnr 11
Gnr 74 Bnr 13
Gnr 74 Bnr 14
Gnr 74 Bnr 16
Gnr 74 Bnr 20
Gnr 74 Bnr 21
Gnr 74 Bnr 22
Gnr 74 Bnr 23
Gnr 74 Bnr 50
Gnr 74 Bnr 72
Gnr 74 Bnr 77
Gnr 74 Bnr 86
Gnr 74