Eiendommer med jordskiftesaker i NAMSSKOGAN kommune:

Gnr
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 17
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 31
Gnr 53 Bnr 64
Gnr 53 Bnr 74
Gnr 53 Bnr 89
Gnr 53 Bnr 91
Gnr 53 Bnr 97
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 124
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56
Gnr 59 Bnr 8
Gnr 59 Bnr 9
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 8
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61 Bnr 8
Gnr 61 Bnr 10
Gnr 61 Bnr 12
Gnr 61 Bnr 13
Gnr 61
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 9
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63 Bnr 12
Gnr 63 Bnr 13
Gnr 63 Bnr 18
Gnr 63 Bnr 25
Gnr 63 Bnr 62
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 27
Gnr 64 Bnr 37
Gnr 64
Gnr 67 Bnr 25
Gnr 67
Gnr 500 Bnr 1
Gnr 500