Eiendommer med jordskiftesaker i BRØNNØY kommune:

Gnr
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 6
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74 Bnr 8
Gnr 74 Bnr 9
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74 Bnr 11
Gnr 74 Bnr 12
Gnr 74 Bnr 13
Gnr 74 Bnr 15
Gnr 74 Bnr 16
Gnr 74 Bnr 18
Gnr 74 Bnr 19
Gnr 74 Bnr 20
Gnr 74 Bnr 21
Gnr 74 Bnr 22
Gnr 74 Bnr 25
Gnr 74 Bnr 26
Gnr 74 Bnr 27
Gnr 74 Bnr 29
Gnr 74 Bnr 30
Gnr 74 Bnr 32
Gnr 74 Bnr 33
Gnr 74 Bnr 34
Gnr 74 Bnr 36
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 9
Gnr 75 Bnr 10
Gnr 75 Bnr 12
Gnr 75 Bnr 13
Gnr 75 Bnr 14
Gnr 75 Bnr 15
Gnr 75 Bnr 16
Gnr 75 Bnr 17
Gnr 75 Bnr 19
Gnr 75 Bnr 20
Gnr 75 Bnr 21
Gnr 75 Bnr 22
Gnr 75 Bnr 23
Gnr 75 Bnr 24
Gnr 75 Bnr 26
Gnr 75 Bnr 27
Gnr 75 Bnr 29
Gnr 75 Bnr 33
Gnr 75 Bnr 34
Gnr 75 Bnr 36
Gnr 75 Bnr 37
Gnr 75 Bnr 38
Gnr 75 Bnr 39
Gnr 75 Bnr 40
Gnr 75 Bnr 41
Gnr 75 Bnr 42
Gnr 75 Bnr 43
Gnr 75 Bnr 45
Gnr 75 Bnr 46
Gnr 75 Bnr 48
Gnr 75 Bnr 51
Gnr 75 Bnr 55
Gnr 75 Bnr 57
Gnr 75 Bnr 58
Gnr 75 Bnr 59
Gnr 75 Bnr 60
Gnr 75 Bnr 61
Gnr 75 Bnr 62
Gnr 75 Bnr 63
Gnr 75 Bnr 64
Gnr 75 Bnr 65
Gnr 75 Bnr 66
Gnr 75 Bnr 67
Gnr 75 Bnr 68
Gnr 75 Bnr 69
Gnr 75 Bnr 70
Gnr 75 Bnr 71
Gnr 75 Bnr 72
Gnr 75 Bnr 73
Gnr 75 Bnr 74
Gnr 75 Bnr 76
Gnr 75 Bnr 79
Gnr 75 Bnr 80
Gnr 75 Bnr 83
Gnr 75 Bnr 87
Gnr 75 Bnr 88
Gnr 75 Bnr 89
Gnr 75 Bnr 91
Gnr 75 Bnr 93
Gnr 75 Bnr 95
Gnr 75 Bnr 96
Gnr 75 Bnr 97
Gnr 75 Bnr 98
Gnr 75 Bnr 99
Gnr 75 Bnr 100
Gnr 75 Bnr 101
Gnr 75 Bnr 102
Gnr 75 Bnr 104
Gnr 75 Bnr 105
Gnr 75 Bnr 116
Gnr 75 Bnr 117
Gnr 75 Bnr 118
Gnr 75 Bnr 122
Gnr 75 Bnr 125
Gnr 75 Bnr 126
Gnr 75 Bnr 127
Gnr 75 Bnr 131
Gnr 75 Bnr 136
Gnr 75 Bnr 137
Gnr 75 Bnr 139
Gnr 75 Bnr 141
Gnr 75 Bnr 143
Gnr 75 Bnr 146
Gnr 75 Bnr 151
Gnr 75 Bnr 157
Gnr 75 Bnr 158
Gnr 75 Bnr 159
Gnr 75 Bnr 160
Gnr 75 Bnr 161
Gnr 75 Bnr 162
Gnr 75 Bnr 163
Gnr 75 Bnr 164
Gnr 75 Bnr 165
Gnr 75 Bnr 166
Gnr 75 Bnr 167
Gnr 75 Bnr 168
Gnr 75 Bnr 187
Gnr 75 Bnr 188
Gnr 75 Bnr 189
Gnr 75
Gnr 75 Bnr1-62
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76 Bnr 9
Gnr 76 Bnr 10
Gnr 76 Bnr 11
Gnr 76 Bnr 13
Gnr 76 Bnr 14
Gnr 76 Bnr 16
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 7
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77 Bnr 9
Gnr 77 Bnr 10
Gnr 77 Bnr 11
Gnr 77 Bnr 12
Gnr 77 Bnr 13
Gnr 77 Bnr 14
Gnr 77 Bnr 15
Gnr 77 Bnr 17
Gnr 77 Bnr 18
Gnr 77 Bnr 19
Gnr 77 Bnr 20
Gnr 77 Bnr 21
Gnr 77 Bnr 24
Gnr 77 Bnr 25
Gnr 77 Bnr 33
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 3
Gnr 78 Bnr 4
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78 Bnr 7
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78 Bnr 10
Gnr 78 Bnr 11
Gnr 78 Bnr 12
Gnr 78 Bnr 13
Gnr 78 Bnr 14
Gnr 78 Bnr 15
Gnr 78 Bnr 16
Gnr 78 Bnr 17
Gnr 78 Bnr 22
Gnr 78 Bnr 23
Gnr 78 Bnr 24
Gnr 78 Bnr 25
Gnr 78 Bnr 26
Gnr 78 Bnr 27
Gnr 78 Bnr 34
Gnr 78 Bnr 38
Gnr 78 Bnr 39
Gnr 78 Bnr MFL
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 9
Gnr 79 Bnr 10
Gnr 79 Bnr 11
Gnr 79 Bnr 12
Gnr 79 Bnr 13
Gnr 79 Bnr 14
Gnr 79 Bnr 15
Gnr 79 Bnr 16
Gnr 79 Bnr 17
Gnr 79 Bnr 18
Gnr 79 Bnr 19
Gnr 79 Bnr 20
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 6
Gnr 80 Bnr 11
Gnr 80 Bnr 13
Gnr 80 Bnr 18
Gnr 80 Bnr 33
Gnr 80 Bnr 38
Gnr 80 Bnr 61
Gnr 80 Bnr 73
Gnr 80 Bnr 74
Gnr 80
Gnr 80 Bnr1-53
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 10
Gnr 82 Bnr 11
Gnr 82 Bnr 12
Gnr 82 Bnr 13
Gnr 82 Bnr 14
Gnr 82 Bnr 16
Gnr 82 Bnr 20
Gnr 82 Bnr 27
Gnr 82 Bnr 30
Gnr 82 Bnr 35
Gnr 82 Bnr 36
Gnr 82 Bnr 41
Gnr 82 Bnr 44
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 11
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 20
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 9
Gnr 84 Bnr 10
Gnr 84 Bnr 11
Gnr 84 Bnr 12
Gnr 84 Bnr 13
Gnr 84 Bnr 14
Gnr 84 Bnr 15
Gnr 84 Bnr 16
Gnr 84 Bnr 17
Gnr 84 Bnr 18
Gnr 84 Bnr 19
Gnr 84 Bnr 20
Gnr 84 Bnr 39
Gnr 84 Bnr 40
Gnr 84 Bnr 50
Gnr 84 Bnr 51
Gnr 84 Bnr 52
Gnr 84 Bnr 53
Gnr 84 Bnr 54
Gnr 84 Bnr 55
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 4
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 6
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85 Bnr 10
Gnr 85 Bnr 11
Gnr 85 Bnr 20
Gnr 85 Bnr 21
Gnr 85 Bnr 22
Gnr 85 Bnr 23
Gnr 85 Bnr 24
Gnr 85 Bnr 25
Gnr 85 Bnr 26
Gnr 85 Bnr 27
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 1
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86 Bnr 7
Gnr 86 Bnr 10
Gnr 86 Bnr 12
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 6
Gnr 87 Bnr 10
Gnr 87 Bnr 14
Gnr 87 Bnr 15
Gnr 87 Bnr 16
Gnr 87 Bnr 17
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr X
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 5
Gnr 89 Bnr 21
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 11
Gnr 90 Bnr 12
Gnr 90 Bnr 13
Gnr 90 Bnr 14
Gnr 90 Bnr 15
Gnr 90 Bnr 17
Gnr 90 Bnr 18
Gnr 90 Bnr 19
Gnr 90 Bnr 20
Gnr 90 Bnr 21
Gnr 90 Bnr 22
Gnr 90 Bnr 23
Gnr 90 Bnr 24
Gnr 90 Bnr 25
Gnr 90 Bnr 26
Gnr 90 Bnr 27
Gnr 90 Bnr 29
Gnr 90 Bnr 34
Gnr 90 Bnr 35
Gnr 90 Bnr 39
Gnr 90 Bnr 41
Gnr 90 Bnr 49
Gnr 90 Bnr 57
Gnr 90 Bnr 72
Gnr 90 Bnr 87
Gnr 90 Bnr 89
Gnr 90 Bnr 90
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 8
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 13
Gnr 91 Bnr 15
Gnr 91 Bnr 18
Gnr 91 Bnr 19
Gnr 91 Bnr 24
Gnr 91 Bnr 25
Gnr 91 Bnr 26
Gnr 91 Bnr 28
Gnr 91 Bnr 29
Gnr 91 Bnr 30
Gnr 91 Bnr 37
Gnr 91 Bnr 39
Gnr 91 Bnr 50
Gnr 91 Bnr 52
Gnr 91 Bnr 61
Gnr 91 Bnr 75
Gnr 91 Bnr 79
Gnr 91 Bnr 90
Gnr 91 Bnr 91
Gnr 91 Bnr 114
Gnr 91
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 7
Gnr 93 Bnr 9
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93 Bnr 11
Gnr 93 Bnr 12
Gnr 93 Bnr 13
Gnr 93 Bnr 15
Gnr 93 Bnr 16
Gnr 93 Bnr 17
Gnr 93 Bnr 20
Gnr 93 Bnr 23
Gnr 93 Bnr 24
Gnr 93 Bnr 27
Gnr 93 Bnr 39
Gnr 93 Bnr 41
Gnr 93 Bnr 42
Gnr 93 Bnr 43
Gnr 93 Bnr 61
Gnr 93 Bnr 104
Gnr 93 Bnr 108
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94 Bnr 5
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94 Bnr 8
Gnr 94 Bnr 9
Gnr 94 Bnr 10
Gnr 94 Bnr 11
Gnr 94 Bnr 12
Gnr 94 Bnr 13
Gnr 94 Bnr 14
Gnr 94 Bnr 17
Gnr 94 Bnr 19
Gnr 94 Bnr 21
Gnr 94 Bnr 22
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 5
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 5
Gnr 96 Bnr 7
Gnr 96 Bnr 8
Gnr 96 Bnr 17
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97 Bnr 7
Gnr 97 Bnr 11
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98 Bnr 5
Gnr 98 Bnr 6
Gnr 98 Bnr 12
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 5
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 9
Gnr 99 Bnr 16
Gnr 99 Bnr 17
Gnr 99 Bnr 21
Gnr 99 Bnr 22
Gnr 99 Bnr 23
Gnr 99 Bnr 24
Gnr 99 Bnr 27
Gnr 99 Bnr 28
Gnr 99 Bnr 29
Gnr 99 Bnr 30
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 7
Gnr 101 Bnr 11
Gnr 101 Bnr 12
Gnr 101 Bnr 15
Gnr 101 Bnr 16
Gnr 101 Bnr 18
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 16
Gnr 102 Bnr 21
Gnr 102 Bnr 27
Gnr 102 Bnr 29
Gnr 102 Bnr 31
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 47
Gnr 104 Bnr 52
Gnr 104 Bnr 94
Gnr 104 Bnr 155
Gnr 104 Bnr 255
Gnr 104 Bnr 319
Gnr 104 Bnr 556
Gnr 104 Bnr 562
Gnr 104 Bnr 645
Gnr 104 Bnr 913
Gnr 104 Bnr 914
Gnr 104 Bnr 946
Gnr 104 Bnr 947
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 10
Gnr 105 Bnr 11
Gnr 105 Bnr 14
Gnr 105 Bnr 15
Gnr 105 Bnr 16
Gnr 105 Bnr 17
Gnr 105 Bnr 18
Gnr 105 Bnr 21
Gnr 105 Bnr 22
Gnr 105 Bnr 23
Gnr 105 Bnr 25
Gnr 105 Bnr 26
Gnr 105 Bnr 27
Gnr 105 Bnr 37
Gnr 105 Bnr 38
Gnr 105 Bnr 39
Gnr 105 Bnr 41
Gnr 105 Bnr 73
Gnr 105 Bnr 84
Gnr 105 Bnr 95
Gnr 105 Bnr 171
Gnr 105 Bnr 176
Gnr 105 Bnr 184
Gnr 105 Bnr 185
Gnr 105 Bnr 188
Gnr 105 Bnr 231
Gnr 105 Bnr 232
Gnr 105 Bnr 347
Gnr 105 Bnr 430
Gnr 105 Bnr 449
Gnr 105 Bnr 496
Gnr 105 Bnr 682
Gnr 105 Bnr 729
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 4
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106 Bnr 7
Gnr 106 Bnr 8
Gnr 106 Bnr 9
Gnr 106 Bnr 10
Gnr 106 Bnr 11
Gnr 106 Bnr 12
Gnr 106 Bnr 15
Gnr 106 Bnr 16
Gnr 106 Bnr 19
Gnr 106 Bnr 21
Gnr 106 Bnr 25
Gnr 106 Bnr 26
Gnr 106 Bnr 38
Gnr 106 Bnr 40
Gnr 106 Bnr 43
Gnr 106 Bnr 44
Gnr 106 Bnr 46
Gnr 106 Bnr 47
Gnr 106 Bnr 49
Gnr 106 Bnr 53
Gnr 106 Bnr 56
Gnr 106 Bnr 167
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 5
Gnr 107 Bnr 6
Gnr 107 Bnr 7
Gnr 107 Bnr 8
Gnr 107 Bnr 9
Gnr 107 Bnr 10
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108 Bnr 5
Gnr 108 Bnr 6
Gnr 108 Bnr 7
Gnr 108 Bnr 8
Gnr 108 Bnr 9
Gnr 108 Bnr 10
Gnr 108 Bnr 11
Gnr 108 Bnr 12
Gnr 108 Bnr 13
Gnr 108 Bnr 14
Gnr 108 Bnr 15
Gnr 108 Bnr 16
Gnr 108 Bnr 17
Gnr 108 Bnr 18
Gnr 108 Bnr 19
Gnr 108 Bnr 21
Gnr 108 Bnr 23
Gnr 108 Bnr 26
Gnr 108 Bnr 27
Gnr 108 Bnr 28
Gnr 108 Bnr 31
Gnr 108 Bnr 32
Gnr 108 Bnr 34
Gnr 108 Bnr 39
Gnr 108 Bnr 41
Gnr 108 Bnr 42
Gnr 108 Bnr 46
Gnr 108 Bnr 47
Gnr 108 Bnr 52
Gnr 108 Bnr 54
Gnr 108 Bnr 55
Gnr 108 Bnr 56
Gnr 108 Bnr 57
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 6
Gnr 109 Bnr 7
Gnr 109 Bnr 8
Gnr 109 Bnr 9
Gnr 109 Bnr 10
Gnr 109 Bnr 11
Gnr 109 Bnr 12
Gnr 109 Bnr 13
Gnr 109 Bnr 14
Gnr 109 Bnr 15
Gnr 109 Bnr 16
Gnr 109 Bnr 17
Gnr 109 Bnr 18
Gnr 109 Bnr 19
Gnr 109 Bnr 20
Gnr 109 Bnr 21
Gnr 109 Bnr 22
Gnr 109 Bnr 23
Gnr 109 Bnr 25
Gnr 109 Bnr 28
Gnr 109 Bnr 29
Gnr 109 Bnr 30
Gnr 109 Bnr 31
Gnr 109 Bnr 32
Gnr 109 Bnr 33
Gnr 109 Bnr 34
Gnr 109 Bnr 35
Gnr 109 Bnr 38
Gnr 109 Bnr 40
Gnr 109 Bnr 41
Gnr 109 Bnr 42
Gnr 109 Bnr 43
Gnr 109 Bnr 44
Gnr 109 Bnr 45
Gnr 109 Bnr 46
Gnr 109 Bnr 51
Gnr 109 Bnr 56
Gnr 109 Bnr 62
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 9
Gnr 110 Bnr 10
Gnr 110 Bnr 16
Gnr 110 Bnr 17
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 5
Gnr 111 Bnr 8
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112 Bnr 7
Gnr 112 Bnr 8
Gnr 112 Bnr 9
Gnr 112 Bnr 10
Gnr 112 Bnr 11
Gnr 112 Bnr 27
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 4
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113 Bnr 6
Gnr 113 Bnr 7
Gnr 113 Bnr 9
Gnr 113 Bnr 10
Gnr 113 Bnr 11
Gnr 113 Bnr 12
Gnr 113 Bnr 13
Gnr 113 Bnr 14
Gnr 113 Bnr 15
Gnr 113 Bnr 16
Gnr 113 Bnr 17
Gnr 113
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 5
Gnr 115 Bnr 10
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 1
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 2
Gnr 118 Bnr 3
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118 Bnr 5
Gnr 118 Bnr 8
Gnr 118 Bnr 10
Gnr 118 Bnr 21
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 3
Gnr 119 Bnr 4
Gnr 119 Bnr 5
Gnr 119 Bnr 16
Gnr 119 Bnr 19
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 3
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 5
Gnr 120 Bnr 7
Gnr 120 Bnr 9
Gnr 120 Bnr 16
Gnr 120 Bnr 25
Gnr 120 Bnr 30
Gnr 120 Bnr 31
Gnr 120 Bnr 32
Gnr 120 Bnr 3,5
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 10
Gnr 121
Gnr 122 Bnr 1
Gnr 122 Bnr 2
Gnr 122 Bnr 4
Gnr 122 Bnr 5
Gnr 122
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 2
Gnr 123 Bnr 3
Gnr 123 Bnr 4
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 5
Gnr 124 Bnr 8
Gnr 124 Bnr 25
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 5
Gnr 125
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 4
Gnr 127 Bnr 5
Gnr 127 Bnr 6
Gnr 127 Bnr 7
Gnr 127 Bnr 11
Gnr 127 Bnr 14
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 1
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128 Bnr 4
Gnr 128 Bnr 7
Gnr 128 Bnr 8
Gnr 128 Bnr 9
Gnr 128 Bnr 10
Gnr 128 Bnr 11
Gnr 128 Bnr 12
Gnr 128 Bnr 13
Gnr 128 Bnr 14
Gnr 128 Bnr 15
Gnr 128 Bnr 16
Gnr 128 Bnr 17
Gnr 128 Bnr 18
Gnr 128 Bnr 19
Gnr 128 Bnr 20
Gnr 128 Bnr 21
Gnr 128 Bnr 22
Gnr 128 Bnr 23
Gnr 128 Bnr 24
Gnr 128 Bnr 25
Gnr 128 Bnr 26
Gnr 128 Bnr 27
Gnr 128 Bnr 28
Gnr 128 Bnr 30
Gnr 128 Bnr 33
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 4
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132
Gnr 133
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 3
Gnr 141 Bnr 4
Gnr 141 Bnr 6
Gnr 141 Bnr 7
Gnr 141 Bnr 10
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 3
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142 Bnr 5
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142 Bnr 7
Gnr 142 Bnr 8
Gnr 142 Bnr 9
Gnr 142 Bnr 10
Gnr 142 Bnr 11
Gnr 142 Bnr 12
Gnr 142 Bnr 13
Gnr 142 Bnr 14
Gnr 142 Bnr 19
Gnr 142 Bnr 20
Gnr 142 Bnr 21
Gnr 142 Bnr 23
Gnr 142 Bnr 24
Gnr 142 Bnr 25
Gnr 142 Bnr 26
Gnr 142 Bnr 31
Gnr 142 Bnr 32
Gnr 142 Bnr 35
Gnr 142 Bnr 36
Gnr 142 Bnr 37
Gnr 142 Bnr 39
Gnr 142 Bnr 41
Gnr 142 Bnr 44
Gnr 142 Bnr 47
Gnr 142 Bnr 51
Gnr 142 Bnr 52
Gnr 142 Bnr 53
Gnr 142 Bnr 54
Gnr 142 Bnr 59
Gnr 142 Bnr 60
Gnr 142 Bnr 61
Gnr 142 Bnr 63
Gnr 142 Bnr 66
Gnr 142 Bnr 67
Gnr 142 Bnr 71
Gnr 142 Bnr 75
Gnr 142 Bnr 76
Gnr 142 Bnr 77
Gnr 142 Bnr 84
Gnr 142 Bnr 96
Gnr 142 Bnr 98
Gnr 142 Bnr 101
Gnr 142 Bnr 104
Gnr 142 Bnr 106
Gnr 142 Bnr 108
Gnr 142 Bnr 117
Gnr 142 Bnr 119
Gnr 142 Bnr 132
Gnr 142 Bnr 136
Gnr 142 Bnr 144
Gnr 142 Bnr 147
Gnr 142 Bnr 150
Gnr 142 Bnr 152
Gnr 142 Bnr 153
Gnr 142 Bnr 157
Gnr 142 Bnr 159
Gnr 142 Bnr 160
Gnr 142 Bnr 166
Gnr 142 Bnr 169
Gnr 142 Bnr 170
Gnr 142 Bnr 173
Gnr 142 Bnr 175
Gnr 142 Bnr 182
Gnr 142 Bnr 187
Gnr 142 Bnr 189
Gnr 142 Bnr 190
Gnr 142 Bnr 191
Gnr 142 Bnr 193
Gnr 142 Bnr 194
Gnr 142 Bnr 198
Gnr 142 Bnr 203
Gnr 142 Bnr 204
Gnr 142 Bnr 205
Gnr 142 Bnr 206
Gnr 142 Bnr 207
Gnr 142 Bnr 209
Gnr 142 Bnr 214
Gnr 142 Bnr 219
Gnr 142 Bnr 226
Gnr 142 Bnr 230
Gnr 142 Bnr 240
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 4
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 4
Gnr 144 Bnr 5
Gnr 144 Bnr 6
Gnr 144 Bnr 7
Gnr 144 Bnr 8
Gnr 144 Bnr 9
Gnr 144 Bnr 12
Gnr 144 Bnr 14
Gnr 144 Bnr 15
Gnr 144 Bnr 17
Gnr 144 Bnr 18
Gnr 144 Bnr 22
Gnr 144 Bnr 25
Gnr 144 Bnr 27
Gnr 144 Bnr 28
Gnr 144 Bnr 29
Gnr 144 Bnr 31
Gnr 144 Bnr 32
Gnr 144 Bnr 34
Gnr 144 Bnr 35
Gnr 144 Bnr 36
Gnr 144 Bnr 39
Gnr 144 Bnr 42
Gnr 144 Bnr 43
Gnr 144 Bnr 47
Gnr 144 Bnr 49
Gnr 144 Bnr 50
Gnr 144 Bnr 52
Gnr 144 Bnr 54
Gnr 144 Bnr 57
Gnr 144 Bnr 58
Gnr 144 Bnr 90
Gnr 144 Bnr 105
Gnr 144 Bnr 110
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 9
Gnr 145 Bnr 10
Gnr 145 Bnr 14
Gnr 145 Bnr 16
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 3
Gnr 146 Bnr 5
Gnr 146 Bnr 14
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148
Gnr 149 Bnr 1
Gnr 149 Bnr 2
Gnr 149
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 4
Gnr 152 Bnr 11
Gnr 152 Bnr 22
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153 Bnr 3
Gnr 153 Bnr 5
Gnr 153 Bnr 10
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154 Bnr 2
Gnr 154 Bnr 4
Gnr 154 Bnr 9
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155 Bnr 2
Gnr 155 Bnr 3
Gnr 155 Bnr 5
Gnr 155 Bnr 7
Gnr 155 Bnr 14
Gnr 155 Bnr 18
Gnr 155 Bnr 19
Gnr 155 Bnr 22
Gnr 155 Bnr 25
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 1
Gnr 156 Bnr 2
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157 Bnr 3
Gnr 157 Bnr 4
Gnr 157 Bnr 5
Gnr 157 Bnr 6
Gnr 157 Bnr 7
Gnr 157 Bnr 8
Gnr 157 Bnr 9
Gnr 157 Bnr 10
Gnr 157 Bnr 11
Gnr 157 Bnr 13
Gnr 157 Bnr 14
Gnr 157 Bnr 15
Gnr 157 Bnr 16
Gnr 157 Bnr 17
Gnr 157 Bnr 18
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158 Bnr 2
Gnr 158 Bnr 5
Gnr 158 Bnr 8
Gnr 158 Bnr 10
Gnr 158 Bnr 14
Gnr 158 Bnr 26
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 2
Gnr 159 Bnr 5
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161 Bnr 2
Gnr 161 Bnr 3
Gnr 161 Bnr 4
Gnr 161 Bnr 5
Gnr 161 Bnr 6
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 2
Gnr 163 Bnr 3
Gnr 163 Bnr 4
Gnr 163 Bnr 5
Gnr 163 Bnr 6
Gnr 163 Bnr 7
Gnr 163 Bnr 8
Gnr 163 Bnr 9
Gnr 163 Bnr 10
Gnr 163 Bnr 11
Gnr 163 Bnr 12
Gnr 163 Bnr 13
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164 Bnr 4
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165 Bnr 2
Gnr 165 Bnr 3
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 7
Gnr 166 Bnr 8
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169 Bnr 2
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 3
Gnr 170 Bnr 4
Gnr 170 Bnr 5
Gnr 170 Bnr 6
Gnr 170 Bnr 7
Gnr 170 Bnr 8
Gnr 170
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172 Bnr 2
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173 Bnr 2
Gnr 173 Bnr 3
Gnr 173 Bnr 4
Gnr 173 Bnr 5
Gnr 173 Bnr 6
Gnr 173 Bnr 7
Gnr 173 Bnr 8
Gnr 173 Bnr 9
Gnr 173 Bnr 10
Gnr 173 Bnr 12
Gnr 173 Bnr 13
Gnr 173 Bnr 15
Gnr 173 Bnr 16
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 2
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 2
Gnr 177 Bnr 3
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 2
Gnr 178 Bnr 3
Gnr 178 Bnr 4
Gnr 178 Bnr 5
Gnr 178 Bnr 6
Gnr 178
Gnr 181
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 2
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 4
Gnr 188 Bnr 5
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 3
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192 Bnr 2
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193 Bnr 4
Gnr 193 Bnr 5
Gnr 193 Bnr 6
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 3
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 1
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 2
Gnr 198 Bnr 5
Gnr 198 Bnr 6
Gnr 198
Gnr 199 Bnr 1
Gnr 199 Bnr 2
Gnr 199 Bnr 3
Gnr 199 Bnr 4
Gnr 199 Bnr 5
Gnr 199 Bnr 6
Gnr 199 Bnr 7
Gnr 199
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 2
Gnr 200
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201
Gnr 202 Bnr 1
Gnr 202 Bnr 2
Gnr 202 Bnr 3
Gnr 202 Bnr 4
Gnr 202 Bnr 5
Gnr 202 Bnr 6
Gnr 202 Bnr 7
Gnr 202 Bnr 8
Gnr 202 Bnr 9
Gnr 202 Bnr 10
Gnr 202 Bnr 12
Gnr 202 Bnr 13
Gnr 202 Bnr 14
Gnr 202 Bnr 15
Gnr 202 Bnr 16
Gnr 202 Bnr 18
Gnr 202 Bnr 19
Gnr 202 Bnr 23
Gnr 202 Bnr 24
Gnr 202 Bnr 26
Gnr 202 Bnr 28
Gnr 202 Bnr 42
Gnr 202 Bnr 62
Gnr 202 Bnr 63
Gnr 202 Bnr 66
Gnr 202 Bnr 67
Gnr 202 Bnr 68
Gnr 202 Bnr 69
Gnr 202 Bnr 70
Gnr 202 Bnr 71
Gnr 202 Bnr 72
Gnr 202 Bnr 999
Gnr 202
Gnr 203 Bnr 1
Gnr 203 Bnr 2
Gnr 203 Bnr 3
Gnr 203
Gnr 204 Bnr 1
Gnr 204
Gnr 206 Bnr 1
Gnr 206 Bnr 3
Gnr 206
Gnr 207 Bnr 1
Gnr 207 Bnr 2
Gnr 207
Gnr 208 Bnr 1
Gnr 208 Bnr 2
Gnr 208 Bnr 3
Gnr 208 Bnr 4
Gnr 208 Bnr 5
Gnr 208 Bnr 6
Gnr 208 Bnr 7
Gnr 208 Bnr 8
Gnr 208 Bnr 9
Gnr 208 Bnr 13
Gnr 208 Bnr 14
Gnr 208
Gnr 209 Bnr 1
Gnr 209 Bnr 2
Gnr 209 Bnr 3
Gnr 209 Bnr 4
Gnr 209 Bnr 5
Gnr 209 Bnr 6
Gnr 209 Bnr 7
Gnr 209 Bnr 8
Gnr 209 Bnr 9
Gnr 209 Bnr 11
Gnr 209 Bnr 18
Gnr 209
Gnr 210 Bnr 1
Gnr 210 Bnr 2
Gnr 210 Bnr 3
Gnr 210 Bnr 4
Gnr 210 Bnr 5
Gnr 210 Bnr 6
Gnr 210 Bnr 11
Gnr 210
Gnr 211 Bnr 1
Gnr 211 Bnr 2
Gnr 211
Gnr 212 Bnr 1
Gnr 212
Gnr 213 Bnr 1
Gnr 213 Bnr 2
Gnr 213 Bnr 3
Gnr 213 Bnr 4
Gnr 213
Gnr 217 Bnr 1
Gnr 217
Gnr 402