Eiendommer med jordskiftesaker i HERØY kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 27
Gnr 1 Bnr 36
Gnr 1 Bnr 37
Gnr 1 Bnr 48
Gnr 1 Bnr 59
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 26
Gnr 3 Bnr 32
Gnr 3 Bnr 33
Gnr 3 Bnr 34
Gnr 3 Bnr 35
Gnr 3 Bnr 36
Gnr 3 Bnr 67
Gnr 3 Bnr 113
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 19
Gnr 4 Bnr 20
Gnr 4 Bnr 21
Gnr 4 Bnr 26
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4 Bnr 28
Gnr 4 Bnr 29
Gnr 4 Bnr 30
Gnr 4 Bnr 31
Gnr 4 Bnr 41
Gnr 4 Bnr 42
Gnr 4 Bnr 49
Gnr 4 Bnr 62
Gnr 4 Bnr 66
Gnr 4 Bnr 73
Gnr 4 Bnr 74
Gnr 4 Bnr 80
Gnr 4 Bnr 85
Gnr 4 Bnr 94
Gnr 4 Bnr 98
Gnr 4 Bnr 103
Gnr 4 Bnr 119
Gnr 4 Bnr 133
Gnr 4 Bnr 134
Gnr 4 Bnr 155
Gnr 4 Bnr 159
Gnr 4 Bnr 171
Gnr 4 Bnr 186
Gnr 4 Bnr 203
Gnr 4 Bnr 204
Gnr 4 Bnr 262
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 17
Gnr 5 Bnr 19
Gnr 5 Bnr 22
Gnr 5 Bnr 23
Gnr 5 Bnr 24
Gnr 5 Bnr 25
Gnr 5 Bnr 26
Gnr 5 Bnr 27
Gnr 5 Bnr 28
Gnr 5 Bnr 34
Gnr 5 Bnr 35
Gnr 5 Bnr 38
Gnr 5 Bnr 41
Gnr 5 Bnr 45
Gnr 5 Bnr 53
Gnr 5 Bnr 55
Gnr 5 Bnr 57
Gnr 5 Bnr 58
Gnr 5 Bnr 59
Gnr 5 Bnr 60
Gnr 5 Bnr 61
Gnr 5 Bnr 62
Gnr 5 Bnr 66
Gnr 5 Bnr 70
Gnr 5 Bnr 78
Gnr 5 Bnr 79
Gnr 5 Bnr 95
Gnr 5 Bnr 113
Gnr 5 Bnr 116
Gnr 5 Bnr 119
Gnr 5 Bnr 121
Gnr 5 Bnr 123
Gnr 5 Bnr 184
Gnr 5 Bnr 206
Gnr 5 Bnr 225
Gnr 5 Bnr 249
Gnr 5 Bnr 257
Gnr 5 Bnr 298
Gnr 5 Bnr 299
Gnr 5 Bnr 325
Gnr 5 Bnr 329
Gnr 5 Bnr 423
Gnr 5 Bnr 443
Gnr 5 Bnr 444
Gnr 5 Bnr 504
Gnr 5 Bnr 511
Gnr 5 Bnr 513
Gnr 5 Bnr 514
Gnr 5 Bnr 515
Gnr 5 Bnr 582
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 12
Gnr 6 Bnr 15
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6 Bnr 21
Gnr 6 Bnr 31
Gnr 6 Bnr 46
Gnr 6 Bnr 115
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 26
Gnr 7 Bnr 31
Gnr 7 Bnr 48
Gnr 7
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 18
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25 Bnr 20
Gnr 25 Bnr 22
Gnr 25 Bnr 23
Gnr 25 Bnr 24
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 26
Gnr 25 Bnr 27
Gnr 25 Bnr 44
Gnr 25 Bnr 47
Gnr 25 Bnr 54
Gnr 25 Bnr 94
Gnr 25 Bnr 107
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 18
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 16
Gnr 27
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 15
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 18
Gnr 54 Bnr 19
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54 Bnr 21
Gnr 54 Bnr 22
Gnr 54 Bnr 23
Gnr 54 Bnr 24
Gnr 54 Bnr 25
Gnr 54 Bnr 31
Gnr 54 Bnr 58
Gnr 54 Bnr 72
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55
Gnr FV. Bnr 161
Gnr FV.