Eiendommer med jordskiftesaker i RANA kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 13
Gnr 6 Bnr 30
Gnr 6 Bnr 35
Gnr 6 Bnr 36
Gnr 6 Bnr 37
Gnr 6 Bnr 38
Gnr 6 Bnr 39
Gnr 6 Bnr 41
Gnr 6 Bnr 50
Gnr 6 Bnr 57
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 22
Gnr 15
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 17
Gnr 17 Bnr 19
Gnr 17 Bnr 22
Gnr 17 Bnr 28
Gnr 17 Bnr 32
Gnr 17 Bnr 36
Gnr 17 Bnr 45
Gnr 17 Bnr 46
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19 Bnr 17
Gnr 19 Bnr 18
Gnr 19 Bnr 19
Gnr 19 Bnr 20
Gnr 19 Bnr 22
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 65
Gnr 20 Bnr 301
Gnr 20 Bnr 685
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 26
Gnr 21 Bnr 27
Gnr 21 Bnr 29
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 31
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 24
Gnr 23 Bnr 56
Gnr 23 Bnr 70
Gnr 23 Bnr 89
Gnr 23 Bnr 92
Gnr 23 Bnr 113
Gnr 23 Bnr 114
Gnr 23 Bnr 158
Gnr 23 Bnr 160
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 17
Gnr 24 Bnr 19
Gnr 24 Bnr 20
Gnr 24 Bnr 50
Gnr 24 Bnr 60
Gnr 24 Bnr 66
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 65
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 29
Gnr 27 Bnr 33
Gnr 27 Bnr 39
Gnr 27
Gnr 27 Bnr1000
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 11
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 13
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 23
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 8
Gnr 35 Bnr 9
Gnr 35 Bnr 10
Gnr 35 Bnr 12
Gnr 35 Bnr 13
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 17
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 14
Gnr 49 Bnr 16
Gnr 49 Bnr 24
Gnr 49 Bnr 25
Gnr 49 Bnr 27
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50 Bnr 10
Gnr 50 Bnr 11
Gnr 50 Bnr 12
Gnr 50 Bnr 13
Gnr 50 Bnr 14
Gnr 50 Bnr 31
Gnr 50 Bnr 32
Gnr 50 Bnr 34
Gnr 50 Bnr 35
Gnr 50 Bnr 41
Gnr 50 Bnr 42
Gnr 50 Bnr 44
Gnr 50 Bnr 45
Gnr 50 Bnr 49
Gnr 50 Bnr 72
Gnr 50 Bnr 78
Gnr 50 Bnr 188
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 7
Gnr 58 Bnr 9
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 11
Gnr 58 Bnr 12
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61
Gnr 62
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 7
Gnr 68 Bnr 19
Gnr 68
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 2
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 7
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 5
Gnr 87
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 2
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94 Bnr 5
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94 Bnr 7
Gnr 94 Bnr 8
Gnr 94 Bnr 11
Gnr 94 Bnr 12
Gnr 94 Bnr 15
Gnr 94 Bnr 18
Gnr 94 Bnr 19
Gnr 94 Bnr 20
Gnr 94 Bnr 21
Gnr 94 Bnr 24
Gnr 94 Bnr 25
Gnr 94 Bnr 30
Gnr 94 Bnr 40
Gnr 94 Bnr 41
Gnr 94 Bnr 42
Gnr 94 Bnr 48
Gnr 94 Bnr 52
Gnr 94 Bnr 53
Gnr 94 Bnr 54
Gnr 94 Bnr 57
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 4
Gnr 95 Bnr 5
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 3
Gnr 96 Bnr 5
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96 Bnr 7
Gnr 96 Bnr 8
Gnr 96 Bnr 9
Gnr 96 Bnr 10
Gnr 96 Bnr 11
Gnr 96 Bnr 14
Gnr 96 Bnr 15
Gnr 96 Bnr 16
Gnr 96 Bnr 17
Gnr 96 Bnr 18
Gnr 96 Bnr 19
Gnr 96 Bnr 21
Gnr 96 Bnr 25
Gnr 96 Bnr 26
Gnr 96 Bnr 31
Gnr 96 Bnr 32
Gnr 96 Bnr 51
Gnr 96 Bnr 52
Gnr 96 Bnr VEG
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97 Bnr 6
Gnr 97 Bnr 7
Gnr 97 Bnr 8
Gnr 97 Bnr 9
Gnr 97 Bnr 10
Gnr 97 Bnr 11
Gnr 97 Bnr 14
Gnr 97 Bnr 16
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 4
Gnr 99 Bnr 5
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 7
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 9
Gnr 99 Bnr 10
Gnr 99 Bnr 11
Gnr 99 Bnr 12
Gnr 99 Bnr 13
Gnr 99 Bnr 14
Gnr 99 Bnr 15
Gnr 99 Bnr 17
Gnr 99 Bnr 18
Gnr 99 Bnr 19
Gnr 99 Bnr 20
Gnr 99 Bnr 21
Gnr 99 Bnr 22
Gnr 99 Bnr 23
Gnr 99 Bnr 24
Gnr 99 Bnr 25
Gnr 99 Bnr 26
Gnr 99 Bnr 28
Gnr 99 Bnr 29
Gnr 99 Bnr 41
Gnr 99 Bnr 72
Gnr 99 Bnr 89
Gnr 99 Bnr 142
Gnr 99 Bnr 148
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100 Bnr 8
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 2
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105
Gnr 106
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108 Bnr 5
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 10
Gnr 110 Bnr 11
Gnr 110 Bnr 12
Gnr 110 Bnr 16
Gnr 110 Bnr 17
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112 Bnr 7
Gnr 112 Bnr 9
Gnr 112 Bnr 10
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 4
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 5
Gnr 114 Bnr 6
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 8
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114 Bnr 10
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 1
Gnr 115 Bnr 2
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 2
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 2
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 1
Gnr 118 Bnr 4
Gnr 118
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119
Gnr 120 Bnr 1
Gnr 120 Bnr 2
Gnr 120 Bnr 4
Gnr 120 Bnr 9
Gnr 120 Bnr 14
Gnr 120
Gnr 121 Bnr 1
Gnr 121 Bnr 2
Gnr 121 Bnr 3
Gnr 121 Bnr 4
Gnr 121 Bnr 5
Gnr 121 Bnr 6
Gnr 121 Bnr 7
Gnr 121 Bnr 8
Gnr 121 Bnr 9
Gnr 121 Bnr 10
Gnr 121 Bnr 11
Gnr 121 Bnr 13
Gnr 121 Bnr 14
Gnr 121
Gnr 124 Bnr 2
Gnr 124 Bnr 3
Gnr 124
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126
Gnr 127 Bnr 1
Gnr 127 Bnr 2
Gnr 127 Bnr 3
Gnr 127
Gnr 128 Bnr 2
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 1
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 3
Gnr 129 Bnr 4
Gnr 129 Bnr 5
Gnr 129 Bnr 6
Gnr 129 Bnr 9
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 1
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 1
Gnr 131 Bnr 2
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 4
Gnr 131 Bnr 5
Gnr 131 Bnr 6
Gnr 131 Bnr 7
Gnr 131 Bnr 8
Gnr 131 Bnr 9
Gnr 131 Bnr 10
Gnr 131 Bnr 11
Gnr 131 Bnr 12
Gnr 131 Bnr 13
Gnr 131 Bnr 14
Gnr 131 Bnr 15
Gnr 131 Bnr 16
Gnr 131 Bnr 17
Gnr 131 Bnr 18
Gnr 131 Bnr 19
Gnr 131 Bnr 20
Gnr 131 Bnr 21
Gnr 131 Bnr 22
Gnr 131 Bnr 23
Gnr 131 Bnr 26
Gnr 131 Bnr 27
Gnr 131 Bnr 30
Gnr 131 Bnr 31
Gnr 131 Bnr 33
Gnr 131 Bnr 56
Gnr 131 Bnr 112
Gnr 131 Bnr 120
Gnr 131 Bnr 248
Gnr 131 Bnr 249
Gnr 131 Bnr 250
Gnr 131 Bnr 434
Gnr 131 Bnr 662
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 1
Gnr 132 Bnr 2
Gnr 132 Bnr 3
Gnr 132 Bnr 4
Gnr 132 Bnr 5
Gnr 132 Bnr 6
Gnr 132 Bnr 7
Gnr 132 Bnr 8
Gnr 132 Bnr 9
Gnr 132 Bnr 10
Gnr 132 Bnr 11
Gnr 132 Bnr 12
Gnr 132 Bnr 13
Gnr 132 Bnr 14
Gnr 132 Bnr 16
Gnr 132 Bnr 18
Gnr 132 Bnr 19
Gnr 132 Bnr 21
Gnr 132 Bnr 49
Gnr 132 Bnr 467
Gnr 132 Bnr 478
Gnr 132 Bnr 479
Gnr 132 Bnr 481
Gnr 132 Bnr 549
Gnr 132 Bnr 551
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 1
Gnr 133 Bnr 2
Gnr 133 Bnr 3
Gnr 133 Bnr 4
Gnr 133 Bnr 6
Gnr 133 Bnr 11
Gnr 133 Bnr 20
Gnr 133 Bnr 21
Gnr 133 Bnr 27
Gnr 133 Bnr 45
Gnr 133 Bnr 49
Gnr 133 Bnr 61
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 5
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 1
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 14
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 15
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 1
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138 Bnr 3
Gnr 138 Bnr 4
Gnr 138 Bnr 5
Gnr 138 Bnr 6
Gnr 138 Bnr 8
Gnr 138
Gnr 139 Bnr 1
Gnr 139 Bnr 2
Gnr 139 Bnr 3
Gnr 139 Bnr 4
Gnr 139 Bnr 5
Gnr 139 Bnr 6
Gnr 139 Bnr 7
Gnr 139 Bnr 8
Gnr 139 Bnr 9
Gnr 139 Bnr 10
Gnr 139 Bnr 11
Gnr 139 Bnr 12
Gnr 139 Bnr 13
Gnr 139 Bnr 14
Gnr 139 Bnr 15
Gnr 139 Bnr 16
Gnr 139 Bnr 17
Gnr 139 Bnr 18
Gnr 139 Bnr 20
Gnr 139 Bnr 21
Gnr 139 Bnr 22
Gnr 139 Bnr 24
Gnr 139 Bnr 25
Gnr 139 Bnr 26
Gnr 139 Bnr 27
Gnr 139
Gnr 140 Bnr 1
Gnr 140 Bnr 2
Gnr 140 Bnr 3
Gnr 140 Bnr 4
Gnr 140 Bnr 5
Gnr 140 Bnr 6
Gnr 140 Bnr 7
Gnr 140 Bnr 8
Gnr 140 Bnr 9
Gnr 140 Bnr 10
Gnr 140 Bnr 13
Gnr 140 Bnr 14
Gnr 140 Bnr 16
Gnr 140 Bnr 21
Gnr 140
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 2
Gnr 141 Bnr 3
Gnr 141 Bnr 7
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142 Bnr 6
Gnr 142
Gnr 143 Bnr 1
Gnr 143 Bnr 2
Gnr 143 Bnr 3
Gnr 143
Gnr 144 Bnr 1
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144 Bnr 3
Gnr 144 Bnr 4
Gnr 144 Bnr 5
Gnr 144 Bnr 6
Gnr 144 Bnr 7
Gnr 144 Bnr 8
Gnr 144 Bnr 9
Gnr 144 Bnr 11
Gnr 144 Bnr 12
Gnr 144 Bnr 14
Gnr 144 Bnr 15
Gnr 144 Bnr 16
Gnr 144 Bnr 18
Gnr 144 Bnr 19
Gnr 144 Bnr 21
Gnr 144 Bnr 23
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 3
Gnr 146 Bnr 4
Gnr 146 Bnr 5
Gnr 146 Bnr 6
Gnr 146 Bnr 7
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147 Bnr 3
Gnr 147 Bnr 15
Gnr 147 Bnr 17
Gnr 147 Bnr 19
Gnr 147 Bnr 27
Gnr 147 Bnr 28
Gnr 147 Bnr 31
Gnr 147 Bnr 37
Gnr 147 Bnr 39
Gnr 147 Bnr 53
Gnr 147
Gnr 148 Bnr 1
Gnr 148 Bnr 2
Gnr 148 Bnr 4
Gnr 148 Bnr 5
Gnr 148 Bnr 6
Gnr 148 Bnr 7
Gnr 148
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 2
Gnr 151 Bnr 3
Gnr 151 Bnr 4
Gnr 151 Bnr 5
Gnr 151 Bnr 6
Gnr 151 Bnr 10
Gnr 151 Bnr 11
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154 Bnr 2
Gnr 154 Bnr 3
Gnr 154 Bnr 4
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 1
Gnr 156 Bnr 2
Gnr 156 Bnr 5
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157 Bnr 5
Gnr 157 Bnr 7
Gnr 157
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 2
Gnr 159 Bnr 3
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160 Bnr 2
Gnr 160 Bnr 3
Gnr 160 Bnr 4
Gnr 160 Bnr 5
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162 Bnr 2
Gnr 162 Bnr 3
Gnr 162 Bnr 4
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 2
Gnr 166
Gnr 167 Bnr 1
Gnr 167
Gnr 168 Bnr 0
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168 Bnr 2
Gnr 168 Bnr 3
Gnr 168 Bnr 5
Gnr 168 Bnr 6
Gnr 168 Bnr 7
Gnr 168 Bnr 9
Gnr 168 Bnr 10
Gnr 168 Bnr 11
Gnr 168 Bnr 16
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169 Bnr 2
Gnr 169 Bnr 3
Gnr 169 Bnr 5
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 1
Gnr 171 Bnr 3
Gnr 171 Bnr 6
Gnr 171
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172 Bnr 2
Gnr 172 Bnr 3
Gnr 172 Bnr 5
Gnr 172 Bnr 6
Gnr 172 Bnr 7
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 7
Gnr 173 Bnr 8
Gnr 173 Bnr 35
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 2
Gnr 174 Bnr 3
Gnr 174 Bnr 18
Gnr 174
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175 Bnr 2
Gnr 175 Bnr 3
Gnr 175 Bnr 4
Gnr 175 Bnr 5
Gnr 175 Bnr 6
Gnr 175 Bnr 7
Gnr 175 Bnr 8
Gnr 175 Bnr 9
Gnr 175
Gnr 176 Bnr 1
Gnr 176 Bnr 2
Gnr 176 Bnr 3
Gnr 176 Bnr 4
Gnr 176 Bnr 5
Gnr 176 Bnr 6
Gnr 176 Bnr 7
Gnr 176 Bnr 8
Gnr 176 Bnr 9
Gnr 176 Bnr 10
Gnr 176 Bnr 11
Gnr 176 Bnr 12
Gnr 176 Bnr 13
Gnr 176 Bnr 19
Gnr 176 Bnr 21
Gnr 176 Bnr 24
Gnr 176 Bnr 26
Gnr 176 Bnr 27
Gnr 176 Bnr 28
Gnr 176 Bnr 29
Gnr 176 Bnr 30
Gnr 176 Bnr 31
Gnr 176 Bnr 33
Gnr 176 Bnr 35
Gnr 176 Bnr 36
Gnr 176 Bnr 41
Gnr 176 Bnr 42
Gnr 176 Bnr 43
Gnr 176 Bnr 45
Gnr 176 Bnr 99
Gnr 176 Bnr 100
Gnr 176 Bnr 101
Gnr 176
Gnr 177 Bnr 1
Gnr 177 Bnr 2
Gnr 177 Bnr 3
Gnr 177 Bnr 4
Gnr 177 Bnr 5
Gnr 177 Bnr 6
Gnr 177 Bnr 8
Gnr 177
Gnr 178 Bnr 1
Gnr 178 Bnr 2
Gnr 178 Bnr 3
Gnr 178 Bnr 4
Gnr 178 Bnr 5
Gnr 178 Bnr 6
Gnr 178 Bnr 7
Gnr 178 Bnr 9
Gnr 178 Bnr 10
Gnr 178 Bnr 11
Gnr 178 Bnr 16
Gnr 178 Bnr 248
Gnr 178 Bnr 249
Gnr 178
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179 Bnr 3
Gnr 179
Gnr 180 Bnr 1
Gnr 180
Gnr 181 Bnr 1
Gnr 181 Bnr 2
Gnr 181 Bnr 4
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 2
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 3
Gnr 183 Bnr 4
Gnr 183 Bnr 5
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184 Bnr 3
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185 Bnr 2
Gnr 185 Bnr 3
Gnr 185 Bnr 4
Gnr 185 Bnr 5
Gnr 185 Bnr 6
Gnr 185 Bnr 7
Gnr 185 Bnr 8
Gnr 185 Bnr 9
Gnr 185 Bnr 10
Gnr 185 Bnr 11
Gnr 185 Bnr 12
Gnr 185 Bnr 13
Gnr 185 Bnr 14
Gnr 185 Bnr 15
Gnr 185 Bnr 16
Gnr 185 Bnr 17
Gnr 185 Bnr 18
Gnr 185 Bnr 20
Gnr 185 Bnr 21
Gnr 185 Bnr 22
Gnr 185 Bnr 23
Gnr 185 Bnr 24
Gnr 185 Bnr 25
Gnr 185 Bnr 26
Gnr 185 Bnr 27
Gnr 185 Bnr 28
Gnr 185 Bnr 30
Gnr 185 Bnr 31
Gnr 185 Bnr 34
Gnr 185 Bnr 35
Gnr 185 Bnr 36
Gnr 185 Bnr 38
Gnr 185 Bnr 40
Gnr 185 Bnr 41
Gnr 185 Bnr 42
Gnr 185 Bnr 44
Gnr 185 Bnr 45
Gnr 185 Bnr 46
Gnr 185 Bnr 47
Gnr 185 Bnr 48
Gnr 185 Bnr 49
Gnr 185 Bnr 50
Gnr 185 Bnr 51
Gnr 185 Bnr 52
Gnr 185 Bnr 53
Gnr 185 Bnr 56
Gnr 185 Bnr 71
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186 Bnr 3
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187 Bnr 3
Gnr 187 Bnr 4
Gnr 187 Bnr 5
Gnr 187 Bnr 6
Gnr 187 Bnr 8
Gnr 187 Bnr 10
Gnr 187 Bnr 11
Gnr 187 Bnr 12
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 4
Gnr 188 Bnr 9
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189
Gnr 190 Bnr 1
Gnr 190 Bnr 2
Gnr 190 Bnr 3
Gnr 190 Bnr 4
Gnr 190 Bnr 5
Gnr 190 Bnr 6
Gnr 190 Bnr 7
Gnr 190 Bnr 8
Gnr 190 Bnr 9
Gnr 190 Bnr 10
Gnr 190 Bnr 11
Gnr 190 Bnr 12
Gnr 190 Bnr 13
Gnr 190 Bnr 14
Gnr 190 Bnr 16
Gnr 190
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191 Bnr 4
Gnr 191 Bnr 5
Gnr 191 Bnr 6
Gnr 191
Gnr 192 Bnr 1
Gnr 192 Bnr 2
Gnr 192 Bnr 3
Gnr 192 Bnr 4
Gnr 192 Bnr 5
Gnr 192 Bnr 6
Gnr 192 Bnr 7
Gnr 192 Bnr 8
Gnr 192 Bnr 9
Gnr 192 Bnr 10
Gnr 192 Bnr 11
Gnr 192 Bnr 12
Gnr 192
Gnr 193 Bnr 1
Gnr 193 Bnr 2
Gnr 193 Bnr 3
Gnr 193 Bnr 4
Gnr 193 Bnr 5
Gnr 193 Bnr 10
Gnr 193 Bnr 14
Gnr 193 Bnr 16
Gnr 193 Bnr 17
Gnr 193 Bnr 23
Gnr 193
Gnr 194 Bnr 1
Gnr 194 Bnr 2
Gnr 194 Bnr 3
Gnr 194 Bnr 4
Gnr 194 Bnr 9
Gnr 194 Bnr 10
Gnr 194
Gnr 195 Bnr 1
Gnr 195 Bnr 2
Gnr 195 Bnr 4
Gnr 195
Gnr 196 Bnr 1
Gnr 196
Gnr 197 Bnr 3
Gnr 197
Gnr 198 Bnr 1
Gnr 198 Bnr 4
Gnr 198 Bnr 6
Gnr 198 Bnr 7
Gnr 198 Bnr 8
Gnr 198 Bnr 9
Gnr 198 Bnr 10
Gnr 198 Bnr 11
Gnr 198 Bnr 12
Gnr 198 Bnr 13
Gnr 198 Bnr 14
Gnr 198 Bnr 17
Gnr 198 Bnr 18
Gnr 198
Gnr 200 Bnr 1
Gnr 200 Bnr 2
Gnr 200
Gnr 300 Bnr 1
Gnr 300
Gnr 405 Bnr 38
Gnr 405 Bnr 41
Gnr 405 Bnr 42
Gnr 405 Bnr 44
Gnr 405 Bnr 47
Gnr 405 Bnr 48
Gnr 405 Bnr 49
Gnr 405 Bnr 50
Gnr 405 Bnr 57
Gnr 405 Bnr 67
Gnr 405