Eiendommer med jordskiftesaker i GILDESKÅL kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1 Bnr 21
Gnr 1 Bnr 22
Gnr 1 Bnr 23
Gnr 1 Bnr 25
Gnr 1 Bnr 27
Gnr 1 Bnr 28
Gnr 1 Bnr 29
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 19
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 21
Gnr 2 Bnr 22
Gnr 2 Bnr 23
Gnr 2 Bnr 24
Gnr 2 Bnr 25
Gnr 2 Bnr 26
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2 Bnr 31
Gnr 2 Bnr 33
Gnr 2 Bnr 34
Gnr 2 Bnr 35
Gnr 2 Bnr 41
Gnr 2 Bnr 45
Gnr 2 Bnr 46
Gnr 2 Bnr 47
Gnr 2 Bnr 63
Gnr 2 Bnr 73
Gnr 2 Bnr 75
Gnr 2 Bnr 76
Gnr 2 Bnr 77
Gnr 2 Bnr 85
Gnr 2 Bnr 86
Gnr 2 Bnr 90
Gnr 2 Bnr 93
Gnr 2 Bnr 94
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3 Bnr 24
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 26
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3 Bnr 28
Gnr 3 Bnr 29
Gnr 3 Bnr 32
Gnr 3 Bnr 34
Gnr 3 Bnr 37
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 18
Gnr 4 Bnr 19
Gnr 4
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 18
Gnr 15 Bnr 24
Gnr 15 Bnr 44
Gnr 15 Bnr 47
Gnr 15 Bnr 49
Gnr 15 Bnr 57
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 17
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18 Bnr 22
Gnr 18 Bnr 37
Gnr 18 Bnr 61
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20 Bnr 14
Gnr 20 Bnr 15
Gnr 20 Bnr 16
Gnr 20 Bnr 17
Gnr 20 Bnr 18
Gnr 20 Bnr 25
Gnr 20 Bnr 26
Gnr 20 Bnr 30
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 14
Gnr 21 Bnr 26
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24 Bnr 15
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 16
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25 Bnr 26
Gnr 25 Bnr 28
Gnr 25 Bnr 32
Gnr 25 Bnr 33
Gnr 25 Bnr 36
Gnr 25 Bnr 37
Gnr 25 Bnr 38
Gnr 25 Bnr 39
Gnr 25 Bnr 41
Gnr 25 Bnr 42
Gnr 25 Bnr 43
Gnr 25 Bnr 44
Gnr 25 Bnr 45
Gnr 25 Bnr 46
Gnr 25 Bnr 48
Gnr 25 Bnr 49
Gnr 25 Bnr 51
Gnr 25 Bnr 53
Gnr 25 Bnr 54
Gnr 25 Bnr 58
Gnr 25 Bnr 64
Gnr 25 Bnr 65
Gnr 25 Bnr 66
Gnr 25 Bnr 67
Gnr 25 Bnr 71
Gnr 25 Bnr 76
Gnr 25 Bnr 89
Gnr 25 Bnr 91
Gnr 25 Bnr 93
Gnr 25 Bnr 97
Gnr 25 Bnr 99
Gnr 25 Bnr 100
Gnr 25 Bnr 104
Gnr 25 Bnr 106
Gnr 25 Bnr 108
Gnr 25 Bnr 109
Gnr 25 Bnr 123
Gnr 25 Bnr 124
Gnr 25 Bnr 125
Gnr 25 Bnr 140
Gnr 25 Bnr 142
Gnr 25 Bnr 147
Gnr 25 Bnr 151
Gnr 25 Bnr 153
Gnr 25 Bnr 164
Gnr 25 Bnr 302
Gnr 25 Bnr 351
Gnr 25 Bnr 361
Gnr 25 Bnr 407
Gnr 25 Bnr 500
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 44
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27 Bnr 19
Gnr 27 Bnr 26
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30
Gnr 33
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 6
Gnr 40 Bnr 9
Gnr 40 Bnr 10
Gnr 40 Bnr 18
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 8
Gnr 46 Bnr 9
Gnr 46 Bnr 10
Gnr 46 Bnr 11
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46 Bnr 13
Gnr 46 Bnr 14
Gnr 46 Bnr 15
Gnr 46 Bnr 16
Gnr 46 Bnr 17
Gnr 46 Bnr 23
Gnr 46 Bnr 28
Gnr 46 Bnr 29
Gnr 46 Bnr 59
Gnr 46 Bnr 82
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47 Bnr 11
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47 Bnr 14
Gnr 47 Bnr 16
Gnr 47 Bnr 17
Gnr 47 Bnr 18
Gnr 47 Bnr 19
Gnr 47 Bnr 24
Gnr 47 Bnr 31
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 9
Gnr 48 Bnr 10
Gnr 48 Bnr 12
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 15
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 4
Gnr 50 Bnr 5
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 10
Gnr 50 Bnr 107
Gnr 50 Bnr 113
Gnr 50 Bnr 114
Gnr 50 Bnr 115
Gnr 50 Bnr 116
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 2
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 7
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52 Bnr 13
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52 Bnr 16
Gnr 52 Bnr 17
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52 Bnr 19
Gnr 52 Bnr 20
Gnr 52 Bnr 22
Gnr 52 Bnr 23
Gnr 52 Bnr 25
Gnr 52 Bnr 26
Gnr 52 Bnr 27
Gnr 52 Bnr 28
Gnr 52 Bnr 29
Gnr 52 Bnr 30
Gnr 52 Bnr 31
Gnr 52 Bnr 32
Gnr 52 Bnr 33
Gnr 52 Bnr 34
Gnr 52 Bnr 36
Gnr 52 Bnr 37
Gnr 52 Bnr 38
Gnr 52 Bnr 39
Gnr 52 Bnr 40
Gnr 52 Bnr 41
Gnr 52 Bnr 43
Gnr 52 Bnr 45
Gnr 52 Bnr 46
Gnr 52 Bnr 47
Gnr 52 Bnr 76
Gnr 52 Bnr 81
Gnr 52 Bnr 100
Gnr 52 Bnr 108
Gnr 52 Bnr 109
Gnr 52 Bnr 117
Gnr 52 Bnr 118
Gnr 52 Bnr 119
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 14
Gnr 53 Bnr 15
Gnr 53 Bnr 17
Gnr 53 Bnr 21
Gnr 53 Bnr 22
Gnr 53 Bnr 25
Gnr 53 Bnr 27
Gnr 53 Bnr 34
Gnr 53 Bnr 46
Gnr 53 Bnr 48
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 9
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 15
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 17
Gnr 54 Bnr 18
Gnr 54 Bnr 19
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54 Bnr 21
Gnr 54 Bnr 22
Gnr 54 Bnr 23
Gnr 54 Bnr 24
Gnr 54 Bnr 25
Gnr 54 Bnr 26
Gnr 54 Bnr 27
Gnr 54 Bnr 28
Gnr 54 Bnr 35
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 11
Gnr 57
Gnr 58
Gnr 59
Gnr 60
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 12
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 8
Gnr 63 Bnr 16
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 22
Gnr 64 Bnr 24
Gnr 64
Gnr 65
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 2
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70 Bnr 6
Gnr 70 Bnr 7
Gnr 70 Bnr 8
Gnr 70 Bnr 9
Gnr 70 Bnr 11
Gnr 70 Bnr 13
Gnr 70 Bnr 15
Gnr 70 Bnr 16
Gnr 70 Bnr 17
Gnr 70 Bnr 19
Gnr 70 Bnr 20
Gnr 70 Bnr 21
Gnr 70 Bnr 24
Gnr 70 Bnr 28
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71 Bnr 8
Gnr 71 Bnr 9
Gnr 71 Bnr 10
Gnr 71 Bnr 11
Gnr 71 Bnr 12
Gnr 71 Bnr 13
Gnr 71 Bnr 14
Gnr 71 Bnr 15
Gnr 71 Bnr 16
Gnr 71 Bnr 17
Gnr 71 Bnr 19
Gnr 71 Bnr 20
Gnr 71 Bnr 22
Gnr 71 Bnr 23
Gnr 71 Bnr 24
Gnr 71 Bnr 25
Gnr 71 Bnr 26
Gnr 71 Bnr 27
Gnr 71 Bnr 28
Gnr 71 Bnr 29
Gnr 71 Bnr 30
Gnr 71 Bnr 32
Gnr 71 Bnr 33
Gnr 71 Bnr 38
Gnr 71 Bnr 40
Gnr 71 Bnr 41
Gnr 71 Bnr 42
Gnr 71 Bnr 43
Gnr 71 Bnr 44
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72 Bnr 10
Gnr 72 Bnr 11
Gnr 72 Bnr 12
Gnr 72 Bnr 13
Gnr 72 Bnr 14
Gnr 72 Bnr 15
Gnr 72 Bnr 16
Gnr 72 Bnr 17
Gnr 72 Bnr 18
Gnr 72 Bnr 19
Gnr 72 Bnr 20
Gnr 72 Bnr 21
Gnr 72 Bnr 22
Gnr 72 Bnr 23
Gnr 72 Bnr 24
Gnr 72 Bnr 25
Gnr 72 Bnr 26
Gnr 72 Bnr 27
Gnr 72 Bnr 28
Gnr 72 Bnr 29
Gnr 72 Bnr 30
Gnr 72 Bnr 31
Gnr 72 Bnr 32
Gnr 72 Bnr 33
Gnr 72 Bnr 34
Gnr 72 Bnr 35
Gnr 72 Bnr 36
Gnr 72 Bnr 37
Gnr 72 Bnr 38
Gnr 72 Bnr 39
Gnr 72 Bnr 40
Gnr 72 Bnr 41
Gnr 72 Bnr 42
Gnr 72 Bnr 43
Gnr 72 Bnr 44
Gnr 72 Bnr 45
Gnr 72 Bnr 46
Gnr 72 Bnr 47
Gnr 72 Bnr 48
Gnr 72 Bnr 49
Gnr 72 Bnr 50
Gnr 72 Bnr 51
Gnr 72 Bnr 52
Gnr 72 Bnr 53
Gnr 72 Bnr 54
Gnr 72 Bnr 55
Gnr 72 Bnr 56
Gnr 72 Bnr 57
Gnr 72 Bnr 58
Gnr 72 Bnr 59
Gnr 72 Bnr 60
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 9
Gnr 73 Bnr 10
Gnr 73 Bnr 11
Gnr 73 Bnr 12
Gnr 73 Bnr 13
Gnr 73 Bnr 14
Gnr 73 Bnr 15
Gnr 73 Bnr 16
Gnr 73 Bnr 17
Gnr 73 Bnr 18
Gnr 73 Bnr 19
Gnr 73 Bnr 20
Gnr 73 Bnr 21
Gnr 73 Bnr 22
Gnr 73 Bnr 23
Gnr 73 Bnr 24
Gnr 73 Bnr 25
Gnr 73 Bnr 26
Gnr 73 Bnr 27
Gnr 73 Bnr 28
Gnr 73 Bnr 29
Gnr 73 Bnr 30
Gnr 73 Bnr 31
Gnr 73 Bnr 32
Gnr 73 Bnr 33
Gnr 73 Bnr 34
Gnr 73 Bnr 35
Gnr 73 Bnr 36
Gnr 73 Bnr 37
Gnr 73 Bnr 38
Gnr 73 Bnr 39
Gnr 73 Bnr 40
Gnr 73 Bnr 41
Gnr 73 Bnr 42
Gnr 73 Bnr 43
Gnr 73 Bnr 44
Gnr 73 Bnr 45
Gnr 73 Bnr 46
Gnr 73 Bnr 47
Gnr 73 Bnr 48
Gnr 73 Bnr 49
Gnr 73 Bnr 50
Gnr 73 Bnr 51
Gnr 73 Bnr 52
Gnr 73 Bnr 53
Gnr 73 Bnr 54
Gnr 73 Bnr 55
Gnr 73 Bnr 56
Gnr 73 Bnr 57
Gnr 73 Bnr 58
Gnr 73 Bnr 59
Gnr 73 Bnr 60
Gnr 73 Bnr 61
Gnr 73 Bnr 62
Gnr 73 Bnr 63
Gnr 73 Bnr 64
Gnr 73 Bnr 65
Gnr 73 Bnr 66
Gnr 73 Bnr 67
Gnr 73 Bnr 68
Gnr 73 Bnr 69
Gnr 73 Bnr 70
Gnr 73 Bnr 71
Gnr 73 Bnr 72
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 5
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74 Bnr 10
Gnr 74 Bnr 12
Gnr 74 Bnr 14
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 7
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 9
Gnr 79 Bnr 10
Gnr 79 Bnr 11
Gnr 79 Bnr 12
Gnr 79 Bnr 13
Gnr 79 Bnr 14
Gnr 79 Bnr 15
Gnr 79 Bnr 16
Gnr 79 Bnr 17
Gnr 79 Bnr 19
Gnr 79 Bnr 20
Gnr 79 Bnr 21
Gnr 79 Bnr 22
Gnr 79 Bnr 23
Gnr 79 Bnr 24
Gnr 79 Bnr 25
Gnr 79 Bnr 27
Gnr 79 Bnr 29
Gnr 79 Bnr 41
Gnr 79 Bnr 43
Gnr 79 Bnr 44
Gnr 79 Bnr 45
Gnr 79 Bnr 47
Gnr 79 Bnr 48
Gnr 79 Bnr 49
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 4
Gnr 80 Bnr 5
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 9
Gnr 81 Bnr 13
Gnr 81 Bnr 16
Gnr 81 Bnr 18
Gnr 81 Bnr 20
Gnr 81 Bnr 21
Gnr 81 Bnr 25
Gnr 81 Bnr 30
Gnr 81 Bnr 36
Gnr 81 Bnr 37
Gnr 81 Bnr 38
Gnr 81 Bnr 43
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 10
Gnr 82 Bnr 11
Gnr 82 Bnr 12
Gnr 82 Bnr 13
Gnr 82 Bnr 14
Gnr 82 Bnr 15
Gnr 82 Bnr 16
Gnr 82 Bnr 17
Gnr 82 Bnr 18
Gnr 82 Bnr 19
Gnr 82 Bnr 20
Gnr 82 Bnr 21
Gnr 82 Bnr 22
Gnr 82 Bnr 23
Gnr 82 Bnr 24
Gnr 82 Bnr 25
Gnr 82 Bnr 26
Gnr 82 Bnr 27
Gnr 82 Bnr 28
Gnr 82 Bnr 30
Gnr 82 Bnr 31
Gnr 82 Bnr 32
Gnr 82 Bnr 34
Gnr 82 Bnr 35
Gnr 82 Bnr 36
Gnr 82 Bnr 37
Gnr 82 Bnr 38
Gnr 82 Bnr 39
Gnr 82 Bnr 40
Gnr 82 Bnr 41
Gnr 82 Bnr 51
Gnr 82 Bnr 52
Gnr 82 Bnr 53
Gnr 82 Bnr 54
Gnr 82 Bnr 55
Gnr 82 Bnr 56
Gnr 82 Bnr 64
Gnr 82 Bnr 65
Gnr 82 Bnr 68
Gnr 82 Bnr 75
Gnr 82 Bnr 79
Gnr 82 Bnr 83
Gnr 82 Bnr 84
Gnr 82 Bnr 89
Gnr 82 Bnr 97
Gnr 82 Bnr 126
Gnr 82 Bnr 158
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 2
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 6
Gnr 88 Bnr 7
Gnr 88 Bnr 8
Gnr 88 Bnr 9
Gnr 88 Bnr 10
Gnr 88 Bnr 11
Gnr 88 Bnr 12
Gnr 88 Bnr 15
Gnr 88 Bnr 16
Gnr 88 Bnr 17
Gnr 88 Bnr 18
Gnr 88 Bnr 19
Gnr 88 Bnr 20
Gnr 88 Bnr 21
Gnr 88 Bnr 22
Gnr 88 Bnr 23
Gnr 88 Bnr 38
Gnr 88 Bnr 43
Gnr 88 Bnr 45
Gnr 88 Bnr 46
Gnr 88 Bnr 47
Gnr 88 Bnr 48
Gnr 88 Bnr 49
Gnr 88 Bnr 50
Gnr 88 Bnr 51
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 1
Gnr 89 Bnr 3
Gnr 89 Bnr 4
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90 Bnr 6
Gnr 90 Bnr 7
Gnr 90 Bnr 8
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90 Bnr 10
Gnr 90 Bnr 11
Gnr 90 Bnr 12
Gnr 90 Bnr 13
Gnr 90 Bnr 14
Gnr 90 Bnr 15
Gnr 90 Bnr 16
Gnr 90 Bnr 17
Gnr 90 Bnr 18
Gnr 90 Bnr 19
Gnr 90 Bnr 20
Gnr 90 Bnr 21
Gnr 90 Bnr 22
Gnr 90 Bnr 35
Gnr 90 Bnr 36
Gnr 90 Bnr 37
Gnr 90
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 4
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93
Gnr 201 Bnr 1
Gnr 201