Eiendommer med jordskiftesaker i EVENES kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1 Bnr 20
Gnr 1 Bnr 22
Gnr 1 Bnr 23
Gnr 1 Bnr 24
Gnr 1 Bnr 27
Gnr 1 Bnr 28
Gnr 1 Bnr 30
Gnr 1 Bnr 31
Gnr 1 Bnr 39
Gnr 1 Bnr 46
Gnr 1 Bnr 50
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 19
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3 Bnr 19
Gnr 3 Bnr 20
Gnr 3 Bnr 21
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3 Bnr 24
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 26
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3 Bnr 29
Gnr 3 Bnr 31
Gnr 3 Bnr 32
Gnr 3 Bnr 35
Gnr 3 Bnr 36
Gnr 3 Bnr 37
Gnr 3 Bnr 38
Gnr 3 Bnr 41
Gnr 3 Bnr 42
Gnr 3 Bnr 43
Gnr 3 Bnr 44
Gnr 3 Bnr 46
Gnr 3 Bnr 47
Gnr 3 Bnr 55
Gnr 3 Bnr 63
Gnr 3 Bnr 65
Gnr 3 Bnr 72
Gnr 3 Bnr 76
Gnr 3 Bnr 110
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 16
Gnr 4 Bnr 17
Gnr 4 Bnr 19
Gnr 4 Bnr 22
Gnr 4 Bnr 25
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4 Bnr 31
Gnr 4 Bnr 35
Gnr 4 Bnr 37
Gnr 4 Bnr 40
Gnr 4 Bnr 44
Gnr 4 Bnr 45
Gnr 4 Bnr 50
Gnr 4 Bnr 60
Gnr 4 Bnr 79
Gnr 4 Bnr 80
Gnr 4 Bnr 90
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 15
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 17
Gnr 5 Bnr 18
Gnr 5 Bnr 19
Gnr 5 Bnr 20
Gnr 5 Bnr 23
Gnr 5 Bnr 24
Gnr 5 Bnr 25
Gnr 5 Bnr 27
Gnr 5 Bnr 31
Gnr 5 Bnr 32
Gnr 5 Bnr 34
Gnr 5 Bnr 37
Gnr 5 Bnr 38
Gnr 5 Bnr 41
Gnr 5 Bnr 48
Gnr 5 Bnr 49
Gnr 5 Bnr 50
Gnr 5 Bnr 52
Gnr 5 Bnr 54
Gnr 5 Bnr 55
Gnr 5 Bnr 74
Gnr 5 Bnr 79
Gnr 5 Bnr 110
Gnr 5 Bnr 146
Gnr 5 Bnr 149
Gnr 5 Bnr 151
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15 Bnr 18
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 15
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17 Bnr 17
Gnr 17 Bnr 18
Gnr 17 Bnr 19
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17 Bnr 22
Gnr 17 Bnr 26
Gnr 17 Bnr 31
Gnr 17 Bnr 37
Gnr 17 Bnr 38
Gnr 17 Bnr 41
Gnr 17 Bnr 44
Gnr 17 Bnr 46
Gnr 17 Bnr 53
Gnr 17 Bnr 54
Gnr 17 Bnr 56
Gnr 17 Bnr 66
Gnr 17
Gnr 19 Bnr 0
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 7
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 15
Gnr 19 Bnr 20
Gnr 19 Bnr 26
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 9
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20 Bnr 14
Gnr 20 Bnr 16
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 10
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21 Bnr 14
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 16
Gnr 21 Bnr 17
Gnr 21 Bnr 18
Gnr 21 Bnr 19
Gnr 21 Bnr 22
Gnr 21 Bnr 23
Gnr 21 Bnr 25
Gnr 21 Bnr 26
Gnr 21 Bnr 28
Gnr 21 Bnr 29
Gnr 21 Bnr 30
Gnr 21 Bnr 31
Gnr 21 Bnr 34
Gnr 21 Bnr 39
Gnr 21 Bnr 44
Gnr 21 Bnr 45
Gnr 21 Bnr 63
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 5
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 13
Gnr 22 Bnr 14
Gnr 22 Bnr 15
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22 Bnr 18
Gnr 22 Bnr 20
Gnr 22 Bnr 25
Gnr 22 Bnr 30
Gnr 22 Bnr 31
Gnr 22 Bnr 38
Gnr 22 Bnr 39
Gnr 22 Bnr 40
Gnr 22 Bnr 41
Gnr 22 Bnr 52
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 2
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 20
Gnr 23 Bnr 25
Gnr 23 Bnr 26
Gnr 23 Bnr 30
Gnr 23 Bnr 33
Gnr 23 Bnr 34
Gnr 23 Bnr 36
Gnr 23 Bnr 37
Gnr 23 Bnr 38
Gnr 23 Bnr 40
Gnr 23 Bnr 42
Gnr 23 Bnr 43
Gnr 23 Bnr 47
Gnr 23 Bnr 48
Gnr 23 Bnr 49
Gnr 23 Bnr 52
Gnr 23 Bnr 53
Gnr 23 Bnr 57
Gnr 23 Bnr 58
Gnr 23 Bnr 60
Gnr 23 Bnr 61
Gnr 23 Bnr 70
Gnr 23 Bnr 71
Gnr 23 Bnr 72
Gnr 23 Bnr 73
Gnr 23 Bnr 75
Gnr 23 Bnr 77
Gnr 23 Bnr 78
Gnr 23 Bnr 80
Gnr 23 Bnr 81
Gnr 23 Bnr 82
Gnr 23 Bnr 84
Gnr 23 Bnr 85
Gnr 23 Bnr 86
Gnr 23 Bnr 87
Gnr 23 Bnr 90
Gnr 23 Bnr 91
Gnr 23 Bnr 96
Gnr 23 Bnr 100
Gnr 23 Bnr 103
Gnr 23 Bnr 104
Gnr 23 Bnr 105
Gnr 23 Bnr 106
Gnr 23 Bnr 107
Gnr 23 Bnr 111
Gnr 23 Bnr 112
Gnr 23 Bnr 114
Gnr 23 Bnr 117
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 17
Gnr 24 Bnr 18
Gnr 24 Bnr 19
Gnr 24 Bnr 20
Gnr 24 Bnr 21
Gnr 24 Bnr 23
Gnr 24 Bnr 24
Gnr 24 Bnr 30
Gnr 24 Bnr 37
Gnr 24 Bnr 40
Gnr 24 Bnr 42
Gnr 24 Bnr 53
Gnr 24 Bnr 57
Gnr 24 Bnr 58
Gnr 24 Bnr 60
Gnr 24 Bnr 62
Gnr 24 Bnr 67
Gnr 24 Bnr 68
Gnr 24 Bnr 70
Gnr 24 Bnr 72
Gnr 24 Bnr 75
Gnr 24 Bnr 78
Gnr 24 Bnr 80
Gnr 24 Bnr 84
Gnr 24 Bnr 195
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 12
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 15
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 17
Gnr 26 Bnr 18
Gnr 26 Bnr 21
Gnr 26 Bnr 22
Gnr 26 Bnr 23
Gnr 26 Bnr 24
Gnr 26 Bnr 25
Gnr 26 Bnr 26
Gnr 26 Bnr 27
Gnr 26 Bnr 28
Gnr 26 Bnr 29
Gnr 26 Bnr 30
Gnr 26 Bnr 31
Gnr 26 Bnr 32
Gnr 26 Bnr 33
Gnr 26 Bnr 34
Gnr 26 Bnr 35
Gnr 26 Bnr 39
Gnr 26 Bnr 43
Gnr 26 Bnr 46
Gnr 26 Bnr 47
Gnr 26 Bnr 48
Gnr 26 Bnr 56
Gnr 26 Bnr 68
Gnr 26 Bnr 69
Gnr 26 Bnr 74
Gnr 26 Bnr 85
Gnr 26 Bnr 86
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27 Bnr 12
Gnr 27 Bnr 13
Gnr 27 Bnr 14
Gnr 27 Bnr 15
Gnr 27 Bnr 16
Gnr 27 Bnr 17
Gnr 27 Bnr 18
Gnr 27 Bnr 19
Gnr 27 Bnr 20
Gnr 27 Bnr 21
Gnr 27 Bnr 22
Gnr 27 Bnr 23
Gnr 27 Bnr 24
Gnr 27 Bnr 25
Gnr 27 Bnr 27
Gnr 27 Bnr 28
Gnr 27 Bnr 30
Gnr 27 Bnr 32
Gnr 27 Bnr 33
Gnr 27 Bnr 35
Gnr 27 Bnr 36
Gnr 27 Bnr 37
Gnr 27 Bnr 38
Gnr 27 Bnr 41
Gnr 27 Bnr 52
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 8
Gnr 28 Bnr 9
Gnr 28 Bnr 10
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28 Bnr 13
Gnr 28 Bnr 14
Gnr 28 Bnr 15
Gnr 28 Bnr 16
Gnr 28 Bnr 17
Gnr 28 Bnr 18
Gnr 28 Bnr 19
Gnr 28 Bnr 20
Gnr 28 Bnr 21
Gnr 28 Bnr 22
Gnr 28 Bnr 23
Gnr 28 Bnr 24
Gnr 28 Bnr 25
Gnr 28 Bnr 26
Gnr 28 Bnr 27
Gnr 28 Bnr 28
Gnr 28 Bnr 29
Gnr 28 Bnr 30
Gnr 28 Bnr 32
Gnr 28 Bnr 33
Gnr 28 Bnr 35
Gnr 28 Bnr 38
Gnr 28 Bnr 39
Gnr 28 Bnr 40
Gnr 28 Bnr 41
Gnr 28 Bnr 42
Gnr 28 Bnr 44
Gnr 28 Bnr 45
Gnr 28 Bnr 46
Gnr 28 Bnr 47
Gnr 28 Bnr 48
Gnr 28 Bnr 49
Gnr 28 Bnr 55
Gnr 28 Bnr 56
Gnr 28 Bnr 58
Gnr 28 Bnr 60
Gnr 28 Bnr 61
Gnr 28 Bnr 64
Gnr 28 Bnr 73
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 13
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29 Bnr 15
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 18
Gnr 29 Bnr 19
Gnr 29 Bnr 20
Gnr 29 Bnr 21
Gnr 29 Bnr 29
Gnr 29 Bnr 30
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 7
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 9
Gnr 31 Bnr 10
Gnr 31 Bnr 11
Gnr 31 Bnr 12
Gnr 31 Bnr 13
Gnr 31 Bnr 14
Gnr 31 Bnr 15
Gnr 31 Bnr 16
Gnr 31 Bnr 17
Gnr 31 Bnr 18
Gnr 31 Bnr 19
Gnr 31 Bnr 20
Gnr 31 Bnr 21
Gnr 31 Bnr 22
Gnr 31 Bnr 23
Gnr 31 Bnr 24
Gnr 31 Bnr 25
Gnr 31 Bnr 26
Gnr 31 Bnr 27
Gnr 31 Bnr 28
Gnr 31 Bnr 29
Gnr 31 Bnr 30
Gnr 31 Bnr 31
Gnr 31 Bnr 32
Gnr 31 Bnr 33
Gnr 31
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93
Gnr 5-27