Eiendommer med jordskiftesaker i RØST kommune:

Gnr
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 24
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 31
Gnr 2 Bnr 32
Gnr 2 Bnr 35
Gnr 2 Bnr 36
Gnr 2 Bnr 62
Gnr 2 Bnr 69
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 25
Gnr 3 Bnr 27
Gnr 3 Bnr 33
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 21
Gnr 5 Bnr 24
Gnr 5 Bnr 26
Gnr 5 Bnr 37
Gnr 5 Bnr 38
Gnr 5 Bnr 39
Gnr 5 Bnr 51
Gnr 5 Bnr 59
Gnr 5 Bnr 61
Gnr 5 Bnr 79
Gnr 5 Bnr 100
Gnr 5 Bnr 144
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 14
Gnr 6 Bnr 20
Gnr 6 Bnr 21
Gnr 6 Bnr 22
Gnr 6 Bnr 23
Gnr 6 Bnr 24
Gnr 6 Bnr 27
Gnr 6 Bnr 37
Gnr 6 Bnr 40
Gnr 6 Bnr 42
Gnr 6 Bnr 55
Gnr 6 Bnr 56
Gnr 6 Bnr 60
Gnr 6 Bnr 69
Gnr 6 Bnr 70
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 25
Gnr 7 Bnr 26
Gnr 7 Bnr 28
Gnr 7 Bnr 49
Gnr 7 Bnr 83
Gnr 7 Bnr 90
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 21
Gnr 8 Bnr 24
Gnr 8 Bnr 29
Gnr 8 Bnr 31
Gnr 8 Bnr 52
Gnr 8 Bnr 54
Gnr 8 Bnr 56
Gnr 8 Bnr 64
Gnr 8 Bnr 66
Gnr 8 Bnr 93
Gnr 8 Bnr 94
Gnr 8 Bnr 95
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 16
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 19
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 15
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 17
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 19
Gnr 10 Bnr 20
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 40
Gnr 10 Bnr 41
Gnr 10 Bnr 52
Gnr 10 Bnr 53
Gnr 10 Bnr 54
Gnr 10 Bnr 58
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 49
Gnr 11 Bnr 50
Gnr 11 Bnr 51
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12