Eiendommer med jordskiftesaker i VÆRØY kommune:

Gnr
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 17
Gnr 14 Bnr 18
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 22
Gnr 14 Bnr 23
Gnr 14 Bnr 24
Gnr 14 Bnr 25
Gnr 14 Bnr 26
Gnr 14 Bnr 28
Gnr 14 Bnr 29
Gnr 14 Bnr 30
Gnr 14 Bnr 31
Gnr 14 Bnr 33
Gnr 14 Bnr 34
Gnr 14 Bnr 35
Gnr 14 Bnr 36
Gnr 14 Bnr 37
Gnr 14 Bnr 39
Gnr 14 Bnr 40
Gnr 14 Bnr 41
Gnr 14 Bnr 42
Gnr 14 Bnr 43
Gnr 14 Bnr 44
Gnr 14 Bnr 45
Gnr 14 Bnr 46
Gnr 14 Bnr 47
Gnr 14 Bnr 48
Gnr 14 Bnr 50
Gnr 14 Bnr 51
Gnr 14 Bnr 52
Gnr 14 Bnr 53
Gnr 14 Bnr 55
Gnr 14 Bnr 56
Gnr 14 Bnr 57
Gnr 14 Bnr 58
Gnr 14 Bnr 61
Gnr 14 Bnr 62
Gnr 14 Bnr 64
Gnr 14 Bnr 65
Gnr 14 Bnr 67
Gnr 14 Bnr 73
Gnr 14 Bnr 75
Gnr 14 Bnr 76
Gnr 14 Bnr 77
Gnr 14 Bnr 78
Gnr 14 Bnr 79
Gnr 14 Bnr 80
Gnr 14 Bnr 81
Gnr 14 Bnr 82
Gnr 14 Bnr 88
Gnr 14 Bnr 91
Gnr 14 Bnr 92
Gnr 14 Bnr 93
Gnr 14 Bnr 95
Gnr 14 Bnr 97
Gnr 14 Bnr 98
Gnr 14 Bnr 99
Gnr 14 Bnr 100
Gnr 14 Bnr 101
Gnr 14 Bnr 102
Gnr 14 Bnr 103
Gnr 14 Bnr 104
Gnr 14 Bnr 105
Gnr 14 Bnr 106
Gnr 14 Bnr 107
Gnr 14 Bnr 108
Gnr 14 Bnr 109
Gnr 14 Bnr 110
Gnr 14 Bnr 111
Gnr 14 Bnr 112
Gnr 14 Bnr 113
Gnr 14 Bnr 114
Gnr 14 Bnr 117
Gnr 14 Bnr 118
Gnr 14 Bnr 119
Gnr 14 Bnr 120
Gnr 14 Bnr 121
Gnr 14 Bnr 123
Gnr 14 Bnr 124
Gnr 14 Bnr 125
Gnr 14 Bnr 126
Gnr 14 Bnr 127
Gnr 14 Bnr 128
Gnr 14 Bnr 129
Gnr 14 Bnr 130
Gnr 14 Bnr 131
Gnr 14 Bnr 132
Gnr 14 Bnr 133
Gnr 14 Bnr 134
Gnr 14 Bnr 135
Gnr 14 Bnr 136
Gnr 14 Bnr 137
Gnr 14 Bnr 138
Gnr 14 Bnr 139
Gnr 14 Bnr 140
Gnr 14 Bnr 141
Gnr 14 Bnr 142
Gnr 14 Bnr 143
Gnr 14 Bnr 144
Gnr 14 Bnr 145
Gnr 14 Bnr 146
Gnr 14 Bnr 147
Gnr 14 Bnr 148
Gnr 14 Bnr 149
Gnr 14 Bnr 150
Gnr 14 Bnr 151
Gnr 14 Bnr 152
Gnr 14 Bnr 153
Gnr 14 Bnr 154
Gnr 14 Bnr 155
Gnr 14 Bnr 156
Gnr 14 Bnr 157
Gnr 14 Bnr 158
Gnr 14 Bnr 159
Gnr 14 Bnr 160
Gnr 14 Bnr 161
Gnr 14 Bnr 162
Gnr 14 Bnr 163
Gnr 14 Bnr 164
Gnr 14 Bnr 165
Gnr 14 Bnr 166
Gnr 14 Bnr 167
Gnr 14 Bnr 168
Gnr 14 Bnr 169
Gnr 14 Bnr 170
Gnr 14 Bnr 171
Gnr 14 Bnr 172
Gnr 14 Bnr 173
Gnr 14 Bnr 174
Gnr 14 Bnr 175
Gnr 14 Bnr 176
Gnr 14 Bnr 177
Gnr 14 Bnr 178
Gnr 14 Bnr 184
Gnr 14 Bnr 185
Gnr 14 Bnr 199
Gnr 14 Bnr 207
Gnr 14 Bnr 221
Gnr 14 Bnr 225
Gnr 14 Bnr 227
Gnr 14 Bnr 230
Gnr 14 Bnr 233
Gnr 14 Bnr 241
Gnr 14 Bnr 242
Gnr 14 Bnr 262
Gnr 14 Bnr 263
Gnr 14 Bnr 278
Gnr 14 Bnr 285
Gnr 14 Bnr 293
Gnr 14 Bnr 294
Gnr 14 Bnr 311
Gnr 14 Bnr 331
Gnr 14 Bnr 348
Gnr 14 Bnr 385
Gnr 14 Bnr 387
Gnr 14 Bnr 399
Gnr 14 Bnr 448
Gnr 14 Bnr 460
Gnr 14 Bnr 462
Gnr 14 Bnr 465
Gnr 14 Bnr 470
Gnr 14 Bnr 503
Gnr 14 Bnr 512
Gnr 14 Bnr 518
Gnr 14 Bnr 519
Gnr 14 Bnr 528
Gnr 14 Bnr 589
Gnr 14 Bnr 630
Gnr 14 Bnr 643
Gnr 14 Bnr 649
Gnr 14 Bnr 685
Gnr 14 Bnr 697
Gnr 14 Bnr 702
Gnr 14 Bnr 764
Gnr 14 Bnr 816
Gnr 14
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 15
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17 Bnr 22
Gnr 17 Bnr 23
Gnr 17 Bnr 24
Gnr 17 Bnr 26
Gnr 17 Bnr 27
Gnr 17 Bnr 28
Gnr 17 Bnr 29
Gnr 17 Bnr 30
Gnr 17