Eiendommer med jordskiftesaker i MOSKENES kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5
Gnr 6
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 13
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 8
Gnr 10 Bnr 21
Gnr 10 Bnr 22
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 24
Gnr 10 Bnr 25
Gnr 10 Bnr 29
Gnr 10 Bnr 30
Gnr 10 Bnr 31
Gnr 10 Bnr 50
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 49
Gnr 11 Bnr 64
Gnr 11 Bnr 65
Gnr 11 Bnr 68
Gnr 11 Bnr 78
Gnr 11 Bnr 94
Gnr 11 Bnr 120
Gnr 11 Bnr 125
Gnr 11 Bnr 131
Gnr 11 Bnr 170
Gnr 11 Bnr 176
Gnr 11 Bnr 184
Gnr 11 Bnr 190
Gnr 11 Bnr 211
Gnr 11 Bnr 213
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 64
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 19
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13 Bnr 29
Gnr 13 Bnr 33
Gnr 13 Bnr 34
Gnr 13 Bnr 49
Gnr 13 Bnr 58
Gnr 13 Bnr 89
Gnr 13 Bnr 98
Gnr 13 Bnr 124
Gnr 13 Bnr 195
Gnr 13 Bnr 222
Gnr 13 Bnr 238
Gnr 13 Bnr 264
Gnr 13 Bnr 274
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15