Eiendommer med jordskiftesaker i TROMSØ kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 21
Gnr 2 Bnr 22
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 17
Gnr 3 Bnr 55
Gnr 3 Bnr 84
Gnr 3 Bnr 91
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 8
Gnr 4 Bnr 9
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 52
Gnr 4 Bnr 53
Gnr 4 Bnr 57
Gnr 4 Bnr 58
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 19
Gnr 5 Bnr 22
Gnr 5 Bnr 28
Gnr 5 Bnr 35
Gnr 5 Bnr 36
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 15
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 44
Gnr 7 Bnr 48
Gnr 7 Bnr 59
Gnr 7 Bnr 63
Gnr 7 Bnr 97
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 21
Gnr 8 Bnr 29
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 25
Gnr 9 Bnr 41
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 66
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 20
Gnr 11 Bnr 21
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 33
Gnr 11 Bnr 34
Gnr 11 Bnr 38
Gnr 11 Bnr 41
Gnr 11 Bnr 42
Gnr 11 Bnr 50
Gnr 11 Bnr 53
Gnr 11 Bnr 61
Gnr 11 Bnr 63
Gnr 11 Bnr 64
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 26
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 32
Gnr 12 Bnr 35
Gnr 12 Bnr 36
Gnr 12 Bnr 37
Gnr 12 Bnr 41
Gnr 12 Bnr 42
Gnr 12 Bnr 43
Gnr 12 Bnr 47
Gnr 12 Bnr 48
Gnr 12 Bnr 49
Gnr 12 Bnr 50
Gnr 12 Bnr 51
Gnr 12 Bnr 52
Gnr 12 Bnr 53
Gnr 12 Bnr 55
Gnr 12 Bnr 57
Gnr 12 Bnr 65
Gnr 12 Bnr 67
Gnr 12 Bnr 79
Gnr 12 Bnr 103
Gnr 12 Bnr 149
Gnr 12 Bnr 163
Gnr 12 Bnr 178
Gnr 12 Bnr 259
Gnr 12 Bnr 294
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 23
Gnr 13 Bnr 29
Gnr 13 Bnr 45
Gnr 13 Bnr 68
Gnr 13 Bnr 70
Gnr 13 Bnr 79
Gnr 13 Bnr 80
Gnr 13 Bnr 103
Gnr 13 Bnr 104
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 32
Gnr 14 Bnr 39
Gnr 14 Bnr 47
Gnr 14 Bnr 142
Gnr 14 Bnr 156
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 12
Gnr 15 Bnr 13
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 19
Gnr 15 Bnr 23
Gnr 15 Bnr 65
Gnr 15 Bnr 68
Gnr 15 Bnr 78
Gnr 15 Bnr 79
Gnr 15 Bnr 118
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 14
Gnr 16 Bnr 19
Gnr 16 Bnr 21
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 18
Gnr 17 Bnr 31
Gnr 17 Bnr 36
Gnr 17 Bnr 45
Gnr 17 Bnr 46
Gnr 17 Bnr 73
Gnr 17 Bnr 83
Gnr 17 Bnr 84
Gnr 17 Bnr 95
Gnr 17 Bnr 156
Gnr 17 Bnr 184
Gnr 17 Bnr 199
Gnr 17 Bnr 259
Gnr 17 Bnr 266
Gnr 17 Bnr 289
Gnr 17 Bnr 294
Gnr 17 Bnr 316
Gnr 17 Bnr 352
Gnr 17 Bnr 373
Gnr 17 Bnr 453
Gnr 17 Bnr 454
Gnr 17 Bnr 478
Gnr 17 Bnr 489
Gnr 17 Bnr 545
Gnr 17 Bnr 549
Gnr 17 Bnr 838
Gnr 17 Bnr 919
Gnr 17 Bnr 922
Gnr 17 Bnr 993
Gnr 17
Gnr 17 Bnr1024
Gnr 17 Bnr1041
Gnr 17 Bnr1072
Gnr 17 Bnr1126
Gnr 17 Bnr1217
Gnr 17 Bnr1219
Gnr 17 Bnr1220
Gnr 17 Bnr1335
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 9
Gnr 18 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 15
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18 Bnr 20
Gnr 18 Bnr 24
Gnr 18 Bnr 32
Gnr 18 Bnr 33
Gnr 18 Bnr 41
Gnr 18 Bnr 53
Gnr 18 Bnr 65
Gnr 18 Bnr 67
Gnr 18 Bnr 71
Gnr 18 Bnr 96
Gnr 18 Bnr 198
Gnr 18 Bnr 207
Gnr 18 Bnr 209
Gnr 18 Bnr 211
Gnr 18 Bnr 221
Gnr 18 Bnr 222
Gnr 18 Bnr 224
Gnr 18 Bnr 225
Gnr 18 Bnr 244
Gnr 18 Bnr 246
Gnr 18 Bnr 295
Gnr 18 Bnr 310
Gnr 18 Bnr 311
Gnr 18 Bnr 360
Gnr 18 Bnr 433
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 13
Gnr 19 Bnr 14
Gnr 19 Bnr 19
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20 Bnr 15
Gnr 20 Bnr 19
Gnr 20 Bnr 20
Gnr 20 Bnr 33
Gnr 20 Bnr 35
Gnr 20 Bnr 54
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 13
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25
Gnr 27 Bnr 2
Gnr 27 Bnr 19
Gnr 27 Bnr 45
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 7
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28 Bnr 62
Gnr 28 Bnr 63
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 4
Gnr 30 Bnr 5
Gnr 30 Bnr 6
Gnr 30 Bnr 7
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30 Bnr 12
Gnr 30 Bnr 13
Gnr 30 Bnr 16
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30 Bnr 19
Gnr 30 Bnr 22
Gnr 30 Bnr 26
Gnr 30 Bnr 34
Gnr 30 Bnr 50
Gnr 30 Bnr 53
Gnr 30 Bnr 66
Gnr 30 Bnr 71
Gnr 30 Bnr 72
Gnr 30 Bnr 77
Gnr 30 Bnr 128
Gnr 30 Bnr 149
Gnr 30
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 3
Gnr 32 Bnr 5
Gnr 32 Bnr 6
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33 Bnr 18
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 13
Gnr 34 Bnr 36
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 11
Gnr 35 Bnr 18
Gnr 35 Bnr 26
Gnr 35 Bnr 27
Gnr 35
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 14
Gnr 39
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 32
Gnr 41 Bnr 37
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42 Bnr 11
Gnr 42 Bnr 12
Gnr 42 Bnr 13
Gnr 42 Bnr 14
Gnr 42 Bnr 16
Gnr 42 Bnr 44
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 10
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 13
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 21
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 5
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48 Bnr 2
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 5
Gnr 48 Bnr 6
Gnr 48 Bnr 7
Gnr 48 Bnr 8
Gnr 48 Bnr 11
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 22
Gnr 48 Bnr 24
Gnr 48 Bnr 27
Gnr 48 Bnr 28
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 2
Gnr 49 Bnr 3
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 9
Gnr 49 Bnr 11
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49 Bnr 22
Gnr 49 Bnr 23
Gnr 49 Bnr 25
Gnr 49 Bnr 27
Gnr 49 Bnr 28
Gnr 49 Bnr 29
Gnr 49 Bnr 30
Gnr 49 Bnr 31
Gnr 49 Bnr 32
Gnr 49 Bnr 33
Gnr 49 Bnr 34
Gnr 49 Bnr 35
Gnr 49 Bnr 36
Gnr 49 Bnr 37
Gnr 49 Bnr 38
Gnr 49 Bnr 39
Gnr 49 Bnr 40
Gnr 49 Bnr 41
Gnr 49 Bnr 42
Gnr 49 Bnr 43
Gnr 49 Bnr 44
Gnr 49 Bnr 45
Gnr 49 Bnr 46
Gnr 49 Bnr 47
Gnr 49 Bnr 48
Gnr 49 Bnr 49
Gnr 49 Bnr 50
Gnr 49 Bnr 51
Gnr 49 Bnr 52
Gnr 49 Bnr 53
Gnr 49 Bnr 54
Gnr 49 Bnr 55
Gnr 49 Bnr 56
Gnr 49 Bnr 58
Gnr 49 Bnr 59
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 8
Gnr 50 Bnr 16
Gnr 50 Bnr 37
Gnr 50 Bnr 45
Gnr 50
Gnr 51 Bnr 1
Gnr 51 Bnr 3
Gnr 51 Bnr 5
Gnr 51 Bnr 6
Gnr 51 Bnr 9
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 4
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52 Bnr 13
Gnr 52 Bnr 14
Gnr 52 Bnr 15
Gnr 52 Bnr 16
Gnr 52 Bnr 17
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52 Bnr 20
Gnr 52 Bnr 23
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 14
Gnr 55 Bnr 17
Gnr 55 Bnr 23
Gnr 55 Bnr 26
Gnr 55 Bnr 29
Gnr 55 Bnr 37
Gnr 55 Bnr 39
Gnr 55 Bnr 46
Gnr 55 Bnr 50
Gnr 55 Bnr 51
Gnr 55 Bnr 53
Gnr 55 Bnr 65
Gnr 55 Bnr 68
Gnr 55 Bnr 73
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 13
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 8
Gnr 61 Bnr 9
Gnr 61 Bnr 10
Gnr 61 Bnr 11
Gnr 61 Bnr 12
Gnr 61 Bnr 14
Gnr 61 Bnr 15
Gnr 61 Bnr 16
Gnr 61 Bnr 17
Gnr 61 Bnr 18
Gnr 61 Bnr 19
Gnr 61 Bnr 21
Gnr 61 Bnr 22
Gnr 61 Bnr 24
Gnr 61 Bnr 27
Gnr 61 Bnr 28
Gnr 61 Bnr 46
Gnr 61 Bnr 53
Gnr 61 Bnr 58
Gnr 61 Bnr 77
Gnr 61 Bnr 88
Gnr 61 Bnr 102
Gnr 61 Bnr 108
Gnr 61 Bnr 109
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 19
Gnr 62 Bnr 21
Gnr 62 Bnr 30
Gnr 62 Bnr 39
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 17
Gnr 63 Bnr 32
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 8
Gnr 64 Bnr 9
Gnr 64 Bnr 10
Gnr 64 Bnr 11
Gnr 64 Bnr 12
Gnr 64 Bnr 14
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64 Bnr 16
Gnr 64 Bnr 17
Gnr 64 Bnr 20
Gnr 64 Bnr 21
Gnr 64 Bnr 22
Gnr 64 Bnr 23
Gnr 64 Bnr 25
Gnr 64 Bnr 26
Gnr 64 Bnr 27
Gnr 64 Bnr 38
Gnr 64 Bnr 39
Gnr 64 Bnr 42
Gnr 64 Bnr 43
Gnr 64 Bnr 44
Gnr 64 Bnr 52
Gnr 64 Bnr 57
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 9
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65 Bnr 12
Gnr 65 Bnr 13
Gnr 65 Bnr 14
Gnr 65 Bnr 15
Gnr 65 Bnr 18
Gnr 65 Bnr 19
Gnr 65 Bnr 21
Gnr 65 Bnr 22
Gnr 65 Bnr 23
Gnr 65 Bnr 24
Gnr 65 Bnr 28
Gnr 65 Bnr 29
Gnr 65 Bnr 31
Gnr 65 Bnr 46
Gnr 65 Bnr 51
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 1
Gnr 66 Bnr 3
Gnr 66 Bnr 4
Gnr 66 Bnr 5
Gnr 66 Bnr 6
Gnr 66 Bnr 7
Gnr 66 Bnr 9
Gnr 66 Bnr 10
Gnr 66 Bnr 11
Gnr 66 Bnr 12
Gnr 66 Bnr 13
Gnr 66 Bnr 14
Gnr 66 Bnr 15
Gnr 66 Bnr 16
Gnr 66 Bnr 17
Gnr 66 Bnr 18
Gnr 66 Bnr 19
Gnr 66 Bnr 20
Gnr 66 Bnr 21
Gnr 66 Bnr 22
Gnr 66 Bnr 23
Gnr 66 Bnr 29
Gnr 66 Bnr 35
Gnr 66 Bnr 36
Gnr 66 Bnr 42
Gnr 66 Bnr 48
Gnr 66 Bnr 52
Gnr 66 Bnr 62
Gnr 66 Bnr 64
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67 Bnr 2
Gnr 67 Bnr 3
Gnr 67 Bnr 4
Gnr 67 Bnr 5
Gnr 67 Bnr 6
Gnr 67 Bnr 7
Gnr 67 Bnr 8
Gnr 67 Bnr 9
Gnr 67 Bnr 10
Gnr 67 Bnr 11
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68 Bnr 7
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 15
Gnr 68 Bnr 18
Gnr 68 Bnr 19
Gnr 68 Bnr 25
Gnr 68 Bnr 32
Gnr 68 Bnr 64
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 10
Gnr 69 Bnr 13
Gnr 69 Bnr 14
Gnr 69 Bnr 15
Gnr 69 Bnr 16
Gnr 69 Bnr 21
Gnr 69 Bnr 33
Gnr 69 Bnr 37
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70 Bnr 6
Gnr 70 Bnr 7
Gnr 70 Bnr 8
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 11
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72 Bnr 10
Gnr 72 Bnr 11
Gnr 72 Bnr 14
Gnr 72 Bnr 15
Gnr 72 Bnr 17
Gnr 72 Bnr 18
Gnr 72 Bnr 20
Gnr 72 Bnr 21
Gnr 72 Bnr 30
Gnr 72 Bnr 33
Gnr 72 Bnr 36
Gnr 72 Bnr 43
Gnr 72 Bnr 50
Gnr 72 Bnr 56
Gnr 72 Bnr 66
Gnr 72 Bnr 80
Gnr 72 Bnr 88
Gnr 72 Bnr 118
Gnr 72 Bnr 129
Gnr 72 Bnr 151
Gnr 72 Bnr 152
Gnr 72 Bnr 838
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 9
Gnr 73 Bnr 10
Gnr 73 Bnr 12
Gnr 73 Bnr 13
Gnr 73 Bnr 14
Gnr 73 Bnr 15
Gnr 73 Bnr 16
Gnr 73 Bnr 17
Gnr 73 Bnr 18
Gnr 73 Bnr 19
Gnr 73 Bnr 28
Gnr 73 Bnr 30
Gnr 73 Bnr 32
Gnr 73 Bnr 54
Gnr 73 Bnr 83
Gnr 73 Bnr 104
Gnr 73 Bnr 105
Gnr 73
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 10
Gnr 75 Bnr 39
Gnr 75 Bnr 49
Gnr 75 Bnr 54
Gnr 75
Gnr 77 Bnr 1
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77 Bnr 11
Gnr 77 Bnr 14
Gnr 77 Bnr 15
Gnr 77 Bnr 19
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 5
Gnr 78 Bnr 8
Gnr 78 Bnr 9
Gnr 78 Bnr 11
Gnr 78 Bnr 13
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 3
Gnr 79 Bnr 4
Gnr 79 Bnr 5
Gnr 79 Bnr 6
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 16
Gnr 79 Bnr 32
Gnr 79 Bnr 41
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80 Bnr 2
Gnr 80 Bnr 3
Gnr 80
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 5
Gnr 84 Bnr 6
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 9
Gnr 84 Bnr 11
Gnr 84 Bnr 14
Gnr 84 Bnr 16
Gnr 84 Bnr 31
Gnr 84 Bnr 35
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85 Bnr 10
Gnr 85 Bnr 15
Gnr 85 Bnr 16
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 4
Gnr 86 Bnr 5
Gnr 86 Bnr 6
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 1
Gnr 88 Bnr 5
Gnr 88 Bnr 6
Gnr 88 Bnr 9
Gnr 88 Bnr 10
Gnr 88 Bnr 11
Gnr 88 Bnr 12
Gnr 88 Bnr 13
Gnr 88 Bnr 14
Gnr 88 Bnr 17
Gnr 88 Bnr 21
Gnr 88 Bnr 23
Gnr 88 Bnr 26
Gnr 88 Bnr 28
Gnr 88 Bnr 30
Gnr 88 Bnr 32
Gnr 88 Bnr 33
Gnr 88 Bnr 35
Gnr 88 Bnr 37
Gnr 88 Bnr 42
Gnr 88 Bnr 43
Gnr 88 Bnr 44
Gnr 88 Bnr 45
Gnr 88 Bnr 49
Gnr 88 Bnr 50
Gnr 88 Bnr 56
Gnr 88 Bnr 62
Gnr 88 Bnr 64
Gnr 88 Bnr 71
Gnr 88 Bnr 72
Gnr 88 Bnr 75
Gnr 88 Bnr 77
Gnr 88 Bnr 80
Gnr 88 Bnr 83
Gnr 88 Bnr 93
Gnr 88 Bnr 100
Gnr 88 Bnr 104
Gnr 88 Bnr 105
Gnr 88 Bnr 111
Gnr 88 Bnr 112
Gnr 88 Bnr 117
Gnr 88 Bnr 124
Gnr 88 Bnr 126
Gnr 88 Bnr 128
Gnr 88 Bnr 130
Gnr 88 Bnr 136
Gnr 88 Bnr 161
Gnr 88 Bnr 164
Gnr 88 Bnr 167
Gnr 88 Bnr 186
Gnr 88 Bnr 216
Gnr 88 Bnr 357
Gnr 88 Bnr 368
Gnr 88 Bnr 442
Gnr 88 Bnr 452
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 5
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 2
Gnr 90 Bnr 3
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 5
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90 Bnr 11
Gnr 90 Bnr 12
Gnr 90 Bnr 13
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 10
Gnr 91 Bnr 17
Gnr 91 Bnr 18
Gnr 91 Bnr 19
Gnr 91 Bnr 31
Gnr 91 Bnr 32
Gnr 91 Bnr 34
Gnr 91 Bnr 36
Gnr 91 Bnr 45
Gnr 91 Bnr 75
Gnr 91
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 4
Gnr 94 Bnr 5
Gnr 94 Bnr 6
Gnr 94 Bnr 8
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96 Bnr 6
Gnr 96 Bnr 8
Gnr 96 Bnr 9
Gnr 96 Bnr 13
Gnr 96 Bnr 16
Gnr 96 Bnr 18
Gnr 96 Bnr 19
Gnr 96 Bnr 20
Gnr 96 Bnr 21
Gnr 96 Bnr 22
Gnr 96 Bnr 23
Gnr 96 Bnr 24
Gnr 96 Bnr 28
Gnr 96 Bnr 32
Gnr 96 Bnr 37
Gnr 96 Bnr 61
Gnr 96 Bnr 62
Gnr 96 Bnr 63
Gnr 96 Bnr 72
Gnr 96
Gnr 99 Bnr 99
Gnr 99 Bnr 999
Gnr 99
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 30
Gnr 101 Bnr 33
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 3
Gnr 102 Bnr 5
Gnr 102 Bnr 6
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 1
Gnr 104 Bnr 3
Gnr 104
Gnr 105 Bnr 1
Gnr 105 Bnr 2
Gnr 105 Bnr 3
Gnr 105 Bnr 4
Gnr 105 Bnr 5
Gnr 105 Bnr 6
Gnr 105 Bnr 7
Gnr 105 Bnr 9
Gnr 105 Bnr 10
Gnr 105 Bnr 12
Gnr 105 Bnr 13
Gnr 105 Bnr 14
Gnr 105 Bnr 15
Gnr 105 Bnr 16
Gnr 105 Bnr 17
Gnr 105 Bnr 18
Gnr 105 Bnr 19
Gnr 105 Bnr 20
Gnr 105 Bnr 21
Gnr 105 Bnr 22
Gnr 105 Bnr 23
Gnr 105 Bnr 24
Gnr 105 Bnr 27
Gnr 105 Bnr 29
Gnr 105 Bnr 30
Gnr 105 Bnr 32
Gnr 105 Bnr 34
Gnr 105 Bnr 35
Gnr 105 Bnr 40
Gnr 105 Bnr 41
Gnr 105 Bnr 42
Gnr 105 Bnr 43
Gnr 105 Bnr 47
Gnr 105 Bnr 48
Gnr 105 Bnr 54
Gnr 105 Bnr 55
Gnr 105 Bnr 58
Gnr 105 Bnr 59
Gnr 105 Bnr 63
Gnr 105 Bnr 64
Gnr 105 Bnr 65
Gnr 105 Bnr 69
Gnr 105 Bnr 70
Gnr 105 Bnr 71
Gnr 105 Bnr 73
Gnr 105 Bnr 75
Gnr 105 Bnr 84
Gnr 105 Bnr 86
Gnr 105 Bnr 87
Gnr 105 Bnr 104
Gnr 105 Bnr 105
Gnr 105 Bnr 106
Gnr 105 Bnr 107
Gnr 105 Bnr 108
Gnr 105 Bnr 109
Gnr 105 Bnr 110
Gnr 105 Bnr 122
Gnr 105 Bnr 134
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106
Gnr 107 Bnr 1
Gnr 107 Bnr 2
Gnr 107 Bnr 3
Gnr 107 Bnr 4
Gnr 107 Bnr 5
Gnr 107 Bnr 6
Gnr 107 Bnr 8
Gnr 107 Bnr 11
Gnr 107 Bnr 12
Gnr 107 Bnr 13
Gnr 107 Bnr 16
Gnr 107 Bnr 19
Gnr 107 Bnr 40
Gnr 107 Bnr 44
Gnr 107 Bnr 45
Gnr 107 Bnr 54
Gnr 107 Bnr 55
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 1
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 4
Gnr 108 Bnr 5
Gnr 108 Bnr 6
Gnr 108 Bnr 10
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 2
Gnr 109 Bnr 3
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 5
Gnr 109 Bnr 6
Gnr 109 Bnr 7
Gnr 109 Bnr 8
Gnr 109 Bnr 10
Gnr 109 Bnr 13
Gnr 109 Bnr 21
Gnr 109 Bnr 45
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 8
Gnr 110 Bnr 9
Gnr 110 Bnr 10
Gnr 110 Bnr 11
Gnr 110 Bnr 12
Gnr 110 Bnr 13
Gnr 110
Gnr 111 Bnr 1
Gnr 111 Bnr 2
Gnr 111 Bnr 3
Gnr 111 Bnr 4
Gnr 111 Bnr 5
Gnr 111 Bnr 6
Gnr 111 Bnr 7
Gnr 111 Bnr 8
Gnr 111 Bnr 9
Gnr 111 Bnr 10
Gnr 111 Bnr 11
Gnr 111 Bnr 12
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 7
Gnr 112 Bnr 8
Gnr 112 Bnr 9
Gnr 112 Bnr 10
Gnr 112 Bnr 12
Gnr 112 Bnr 13
Gnr 112 Bnr 14
Gnr 112 Bnr 15
Gnr 112 Bnr 17
Gnr 112 Bnr 22
Gnr 112 Bnr 31
Gnr 112
Gnr 113 Bnr 1
Gnr 113 Bnr 2
Gnr 113 Bnr 3
Gnr 113 Bnr 4
Gnr 113 Bnr 5
Gnr 113 Bnr 6
Gnr 113 Bnr 7
Gnr 113 Bnr 8
Gnr 113 Bnr 10
Gnr 113 Bnr 14
Gnr 113
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 5
Gnr 114 Bnr 6
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 8
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114 Bnr 10
Gnr 114 Bnr 11
Gnr 114 Bnr 12
Gnr 114 Bnr 13
Gnr 114 Bnr 14
Gnr 114 Bnr 15
Gnr 114 Bnr 16
Gnr 114 Bnr 17
Gnr 114 Bnr 18
Gnr 114 Bnr 19
Gnr 114 Bnr 20
Gnr 114 Bnr 21
Gnr 114 Bnr 22
Gnr 114 Bnr 23
Gnr 114 Bnr 24
Gnr 114 Bnr 25
Gnr 114 Bnr 26
Gnr 114 Bnr 27
Gnr 114 Bnr 28
Gnr 114 Bnr 29
Gnr 114 Bnr 30
Gnr 114 Bnr 31
Gnr 114 Bnr 32
Gnr 114 Bnr 42
Gnr 114
Gnr 115 Bnr 3
Gnr 115 Bnr 7
Gnr 115 Bnr 115
Gnr 115 Bnr 163
Gnr 115 Bnr 164
Gnr 115 Bnr 228
Gnr 115 Bnr 885
Gnr 115
Gnr 116 Bnr 1
Gnr 116 Bnr 3
Gnr 116 Bnr 4
Gnr 116 Bnr 5
Gnr 116
Gnr 117 Bnr 3
Gnr 117 Bnr 4
Gnr 117 Bnr 14
Gnr 117 Bnr 15
Gnr 117 Bnr 23
Gnr 117 Bnr 41
Gnr 117 Bnr 42
Gnr 117 Bnr 50
Gnr 117 Bnr 112
Gnr 117 Bnr 119
Gnr 117 Bnr 364
Gnr 117 Bnr 367
Gnr 117 Bnr 409
Gnr 117 Bnr 479
Gnr 117 Bnr 510
Gnr 117 Bnr 511
Gnr 117 Bnr 523
Gnr 117 Bnr 541
Gnr 117 Bnr 543
Gnr 117 Bnr 544
Gnr 117 Bnr 545
Gnr 117 Bnr 546
Gnr 117 Bnr 713
Gnr 117 Bnr 755
Gnr 117
Gnr 118 Bnr 33
Gnr 118 Bnr 41
Gnr 118 Bnr 62
Gnr 118 Bnr 94
Gnr 118 Bnr 95
Gnr 118 Bnr 96
Gnr 118 Bnr 160
Gnr 118 Bnr 208
Gnr 118 Bnr 230
Gnr 118 Bnr 248
Gnr 118 Bnr 277
Gnr 118 Bnr 385
Gnr 118 Bnr 403
Gnr 118 Bnr 404
Gnr 118 Bnr 405
Gnr 118 Bnr 840
Gnr 118 Bnr 940
Gnr 118 Bnr 972
Gnr 118
Gnr 118 Bnr1011
Gnr 118 Bnr1568
Gnr 119 Bnr 9
Gnr 119 Bnr 137
Gnr 119 Bnr 151
Gnr 119 Bnr 158
Gnr 119 Bnr 184
Gnr 119 Bnr 395
Gnr 119 Bnr 409
Gnr 119 Bnr 412
Gnr 119 Bnr 422
Gnr 119 Bnr 664
Gnr 119 Bnr 747
Gnr 119 Bnr 790
Gnr 119 Bnr 887
Gnr 119 Bnr 890
Gnr 119 Bnr 891
Gnr 119 Bnr 897
Gnr 119 Bnr 918
Gnr 119 Bnr 934
Gnr 119
Gnr 119 Bnr1236
Gnr 119 Bnr1601
Gnr 119 Bnr1602
Gnr 119 Bnr1705
Gnr 119 Bnr1807
Gnr 119 Bnr1834
Gnr 119 Bnr1855
Gnr 119 Bnr1982
Gnr 119 Bnr1983
Gnr 119 Bnr2063
Gnr 119 Bnr2342
Gnr 119 Bnr2343
Gnr 119 Bnr2344
Gnr 119 Bnr2636
Gnr 119 Bnr3045
Gnr 119 Bnr3370
Gnr 119 Bnr4142
Gnr 123 Bnr 1
Gnr 123 Bnr 11
Gnr 123 Bnr 16
Gnr 123 Bnr 20
Gnr 123 Bnr 24
Gnr 123 Bnr 63
Gnr 123 Bnr 78
Gnr 123 Bnr 137
Gnr 123 Bnr 139
Gnr 123 Bnr 156
Gnr 123 Bnr 157
Gnr 123 Bnr 158
Gnr 123 Bnr 159
Gnr 123 Bnr 160
Gnr 123 Bnr 161
Gnr 123 Bnr 162
Gnr 123 Bnr 163
Gnr 123 Bnr 164
Gnr 123 Bnr 170
Gnr 123
Gnr 124 Bnr 1
Gnr 124
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 2
Gnr 125 Bnr 3
Gnr 125 Bnr 20
Gnr 125 Bnr 26
Gnr 125 Bnr 27
Gnr 125 Bnr 538
Gnr 125
Gnr 126 Bnr 1
Gnr 126 Bnr 2
Gnr 126 Bnr 3
Gnr 126
Gnr 127
Gnr 128
Gnr 129 Bnr 2
Gnr 129 Bnr 3
Gnr 129 Bnr 6
Gnr 129
Gnr 130 Bnr 2
Gnr 130 Bnr 3
Gnr 130 Bnr 4
Gnr 130 Bnr 5
Gnr 130 Bnr 6
Gnr 130 Bnr 7
Gnr 130 Bnr 8
Gnr 130 Bnr 10
Gnr 130 Bnr 13
Gnr 130 Bnr 17
Gnr 130 Bnr 18
Gnr 130 Bnr 27
Gnr 130 Bnr 28
Gnr 130 Bnr 46
Gnr 130 Bnr 53
Gnr 130 Bnr 55
Gnr 130 Bnr 62
Gnr 130 Bnr 64
Gnr 130 Bnr 70
Gnr 130
Gnr 131 Bnr 3
Gnr 131 Bnr 6
Gnr 131 Bnr 9
Gnr 131
Gnr 132 Bnr 5
Gnr 132 Bnr 7
Gnr 132 Bnr 18
Gnr 132
Gnr 133 Bnr 4
Gnr 133 Bnr 5
Gnr 133 Bnr 8
Gnr 133 Bnr 36
Gnr 133 Bnr 37
Gnr 133
Gnr 134 Bnr 1
Gnr 134 Bnr 2
Gnr 134 Bnr 4
Gnr 134 Bnr 5
Gnr 134 Bnr 6
Gnr 134 Bnr 7
Gnr 134 Bnr 8
Gnr 134 Bnr 12
Gnr 134 Bnr 13
Gnr 134 Bnr 14
Gnr 134 Bnr 17
Gnr 134 Bnr 19
Gnr 134 Bnr 20
Gnr 134 Bnr 22
Gnr 134 Bnr 23
Gnr 134 Bnr 26
Gnr 134 Bnr 29
Gnr 134 Bnr 30
Gnr 134 Bnr 33
Gnr 134 Bnr 34
Gnr 134 Bnr 37
Gnr 134 Bnr 38
Gnr 134 Bnr 42
Gnr 134 Bnr 45
Gnr 134 Bnr 48
Gnr 134 Bnr 49
Gnr 134 Bnr 51
Gnr 134 Bnr 56
Gnr 134 Bnr 57
Gnr 134 Bnr 58
Gnr 134 Bnr 59
Gnr 134 Bnr 60
Gnr 134 Bnr 61
Gnr 134
Gnr 135 Bnr 1
Gnr 135 Bnr 2
Gnr 135 Bnr 3
Gnr 135 Bnr 4
Gnr 135 Bnr 5
Gnr 135 Bnr 11
Gnr 135 Bnr 12
Gnr 135 Bnr 13
Gnr 135 Bnr 14
Gnr 135 Bnr 15
Gnr 135 Bnr 16
Gnr 135 Bnr 28
Gnr 135 Bnr 29
Gnr 135 Bnr 30
Gnr 135 Bnr 31
Gnr 135
Gnr 136 Bnr 2
Gnr 136 Bnr 3
Gnr 136 Bnr 4
Gnr 136 Bnr 8
Gnr 136 Bnr 9
Gnr 136 Bnr 10
Gnr 136 Bnr 13
Gnr 136 Bnr 38
Gnr 136
Gnr 137 Bnr 1
Gnr 137 Bnr 2
Gnr 137 Bnr 3
Gnr 137 Bnr 4
Gnr 137 Bnr 6
Gnr 137 Bnr 8
Gnr 137 Bnr 9
Gnr 137 Bnr 10
Gnr 137 Bnr 11
Gnr 137 Bnr 13
Gnr 137 Bnr 16
Gnr 137 Bnr 17
Gnr 137 Bnr 20
Gnr 137 Bnr 21
Gnr 137 Bnr 22
Gnr 137 Bnr 23
Gnr 137 Bnr 32
Gnr 137 Bnr 33
Gnr 137 Bnr 49
Gnr 137
Gnr 138 Bnr 2
Gnr 138 Bnr 3
Gnr 138
Gnr 139
Gnr 141 Bnr 1
Gnr 141 Bnr 4
Gnr 141 Bnr 6
Gnr 141
Gnr 142 Bnr 1
Gnr 142 Bnr 2
Gnr 142 Bnr 4
Gnr 142 Bnr 5
Gnr 142 Bnr 8
Gnr 142 Bnr 11
Gnr 142 Bnr 12
Gnr 142 Bnr 14
Gnr 142 Bnr 16
Gnr 142 Bnr 18
Gnr 142 Bnr 21
Gnr 142 Bnr 22
Gnr 142 Bnr 24
Gnr 142 Bnr 25
Gnr 142
Gnr 144 Bnr 2
Gnr 144
Gnr 145 Bnr 1
Gnr 145 Bnr 2
Gnr 145 Bnr 3
Gnr 145 Bnr 4
Gnr 145 Bnr 5
Gnr 145 Bnr 6
Gnr 145 Bnr 7
Gnr 145 Bnr 13
Gnr 145
Gnr 146 Bnr 1
Gnr 146 Bnr 2
Gnr 146 Bnr 4
Gnr 146 Bnr 5
Gnr 146 Bnr 6
Gnr 146 Bnr 9
Gnr 146 Bnr 11
Gnr 146 Bnr 15
Gnr 146 Bnr 16
Gnr 146 Bnr 21
Gnr 146 Bnr 22
Gnr 146 Bnr 23
Gnr 146 Bnr 24
Gnr 146 Bnr 25
Gnr 146 Bnr 26
Gnr 146 Bnr 27
Gnr 146 Bnr 35
Gnr 146 Bnr 37
Gnr 146 Bnr 39
Gnr 146 Bnr 41
Gnr 146 Bnr 58
Gnr 146
Gnr 147 Bnr 1
Gnr 147
Gnr 151 Bnr 1
Gnr 151 Bnr 5
Gnr 151 Bnr 7
Gnr 151 Bnr 11
Gnr 151
Gnr 152 Bnr 1
Gnr 152 Bnr 2
Gnr 152 Bnr 3
Gnr 152 Bnr 4
Gnr 152 Bnr 5
Gnr 152 Bnr 6
Gnr 152 Bnr 7
Gnr 152 Bnr 8
Gnr 152 Bnr 9
Gnr 152 Bnr 10
Gnr 152 Bnr 11
Gnr 152 Bnr 12
Gnr 152 Bnr 13
Gnr 152 Bnr 14
Gnr 152 Bnr 15
Gnr 152 Bnr 16
Gnr 152 Bnr 17
Gnr 152 Bnr 18
Gnr 152 Bnr 19
Gnr 152 Bnr 20
Gnr 152 Bnr 21
Gnr 152 Bnr 22
Gnr 152 Bnr 23
Gnr 152 Bnr 24
Gnr 152 Bnr 25
Gnr 152 Bnr 26
Gnr 152 Bnr 27
Gnr 152 Bnr 28
Gnr 152 Bnr 29
Gnr 152 Bnr 30
Gnr 152 Bnr 31
Gnr 152 Bnr 32
Gnr 152 Bnr 35
Gnr 152 Bnr 37
Gnr 152 Bnr 38
Gnr 152 Bnr 39
Gnr 152 Bnr 40
Gnr 152 Bnr 41
Gnr 152 Bnr 48
Gnr 152 Bnr 56
Gnr 152 Bnr 57
Gnr 152 Bnr 58
Gnr 152
Gnr 153 Bnr 1
Gnr 153 Bnr 2
Gnr 153 Bnr 3
Gnr 153 Bnr 4
Gnr 153 Bnr 6
Gnr 153 Bnr 7
Gnr 153 Bnr 8
Gnr 153 Bnr 9
Gnr 153 Bnr 10
Gnr 153 Bnr 11
Gnr 153 Bnr 12
Gnr 153 Bnr 13
Gnr 153 Bnr 14
Gnr 153
Gnr 154 Bnr 1
Gnr 154 Bnr 2
Gnr 154 Bnr 3
Gnr 154 Bnr 4
Gnr 154 Bnr 5
Gnr 154 Bnr 6
Gnr 154 Bnr 7
Gnr 154 Bnr 8
Gnr 154 Bnr 9
Gnr 154 Bnr 10
Gnr 154 Bnr 11
Gnr 154 Bnr 13
Gnr 154 Bnr 15
Gnr 154 Bnr 18
Gnr 154 Bnr 19
Gnr 154 Bnr 22
Gnr 154 Bnr 23
Gnr 154 Bnr 24
Gnr 154 Bnr 26
Gnr 154 Bnr 28
Gnr 154 Bnr 29
Gnr 154 Bnr 30
Gnr 154 Bnr 32
Gnr 154 Bnr 33
Gnr 154 Bnr 34
Gnr 154 Bnr 39
Gnr 154 Bnr 43
Gnr 154 Bnr 52
Gnr 154
Gnr 155 Bnr 1
Gnr 155 Bnr 2
Gnr 155 Bnr 3
Gnr 155 Bnr 5
Gnr 155 Bnr 6
Gnr 155 Bnr 7
Gnr 155 Bnr 9
Gnr 155 Bnr 11
Gnr 155 Bnr 12
Gnr 155 Bnr 13
Gnr 155 Bnr 16
Gnr 155 Bnr 32
Gnr 155
Gnr 156 Bnr 1
Gnr 156 Bnr 2
Gnr 156 Bnr 3
Gnr 156 Bnr 6
Gnr 156 Bnr 10
Gnr 156 Bnr 11
Gnr 156 Bnr 12
Gnr 156 Bnr 13
Gnr 156 Bnr 14
Gnr 156 Bnr 15
Gnr 156 Bnr 21
Gnr 156
Gnr 157 Bnr 1
Gnr 157 Bnr 2
Gnr 157 Bnr 3
Gnr 157 Bnr 4
Gnr 157 Bnr 5
Gnr 157 Bnr 6
Gnr 157 Bnr 8
Gnr 157 Bnr 9
Gnr 157 Bnr 10
Gnr 157 Bnr 12
Gnr 157 Bnr 13
Gnr 157 Bnr 14
Gnr 157 Bnr 15
Gnr 157 Bnr 16
Gnr 157 Bnr 17
Gnr 157 Bnr 18
Gnr 157 Bnr 20
Gnr 157 Bnr 21
Gnr 157 Bnr 23
Gnr 157 Bnr 24
Gnr 157 Bnr 26
Gnr 157 Bnr 27
Gnr 157 Bnr 29
Gnr 157 Bnr 31
Gnr 157 Bnr 33
Gnr 157 Bnr 34
Gnr 157 Bnr 35
Gnr 157 Bnr 36
Gnr 157 Bnr 37
Gnr 157 Bnr 38
Gnr 157 Bnr 39
Gnr 157 Bnr 40
Gnr 157 Bnr 41
Gnr 157 Bnr 42
Gnr 157 Bnr 43
Gnr 157 Bnr 44
Gnr 157 Bnr 45
Gnr 157 Bnr 65
Gnr 157 Bnr 71
Gnr 157
Gnr 158 Bnr 1
Gnr 158 Bnr 2
Gnr 158 Bnr 3
Gnr 158 Bnr 4
Gnr 158 Bnr 6
Gnr 158 Bnr 7
Gnr 158 Bnr 8
Gnr 158 Bnr 12
Gnr 158
Gnr 159 Bnr 1
Gnr 159 Bnr 6
Gnr 159
Gnr 160 Bnr 1
Gnr 160
Gnr 161 Bnr 1
Gnr 161 Bnr 2
Gnr 161 Bnr 4
Gnr 161 Bnr 5
Gnr 161 Bnr 7
Gnr 161 Bnr 8
Gnr 161 Bnr 9
Gnr 161 Bnr 13
Gnr 161 Bnr 14
Gnr 161 Bnr 15
Gnr 161 Bnr 16
Gnr 161 Bnr 17
Gnr 161 Bnr 19
Gnr 161 Bnr 20
Gnr 161 Bnr 21
Gnr 161 Bnr 24
Gnr 161 Bnr 25
Gnr 161 Bnr 26
Gnr 161 Bnr 27
Gnr 161 Bnr 28
Gnr 161 Bnr 30
Gnr 161 Bnr 32
Gnr 161 Bnr 33
Gnr 161 Bnr 34
Gnr 161 Bnr 37
Gnr 161 Bnr 38
Gnr 161
Gnr 162 Bnr 1
Gnr 162 Bnr 2
Gnr 162 Bnr 3
Gnr 162 Bnr 4
Gnr 162 Bnr 5
Gnr 162 Bnr 6
Gnr 162
Gnr 163 Bnr 1
Gnr 163 Bnr 2
Gnr 163 Bnr 3
Gnr 163 Bnr 4
Gnr 163 Bnr 5
Gnr 163 Bnr 6
Gnr 163
Gnr 164 Bnr 1
Gnr 164 Bnr 2
Gnr 164 Bnr 3
Gnr 164 Bnr 4
Gnr 164 Bnr 5
Gnr 164 Bnr 6
Gnr 164 Bnr 9
Gnr 164
Gnr 165 Bnr 1
Gnr 165 Bnr 2
Gnr 165 Bnr 3
Gnr 165 Bnr 4
Gnr 165 Bnr 5
Gnr 165 Bnr 6
Gnr 165 Bnr 7
Gnr 165 Bnr 8
Gnr 165 Bnr 9
Gnr 165 Bnr 10
Gnr 165 Bnr 11
Gnr 165 Bnr 12
Gnr 165 Bnr 13
Gnr 165 Bnr 14
Gnr 165 Bnr 15
Gnr 165
Gnr 166 Bnr 1
Gnr 166 Bnr 2
Gnr 166 Bnr 3
Gnr 166 Bnr 4
Gnr 166 Bnr 5
Gnr 166
Gnr 168 Bnr 1
Gnr 168 Bnr 6
Gnr 168 Bnr 7
Gnr 168
Gnr 169 Bnr 1
Gnr 169 Bnr 2
Gnr 169 Bnr 3
Gnr 169 Bnr 4
Gnr 169 Bnr 6
Gnr 169 Bnr 8
Gnr 169 Bnr 12
Gnr 169 Bnr 13
Gnr 169 Bnr 15
Gnr 169 Bnr 16
Gnr 169 Bnr 22
Gnr 169
Gnr 170 Bnr 1
Gnr 170 Bnr 2
Gnr 170 Bnr 3
Gnr 170 Bnr 4
Gnr 170 Bnr 5
Gnr 170 Bnr 6
Gnr 170 Bnr 7
Gnr 170 Bnr 10
Gnr 170 Bnr 11
Gnr 170 Bnr 13
Gnr 170
Gnr 171 Bnr 1
Gnr 171 Bnr 4
Gnr 171 Bnr 5
Gnr 171 Bnr 11
Gnr 171 Bnr 13
Gnr 171 Bnr 16
Gnr 171
Gnr 172 Bnr 1
Gnr 172 Bnr 4
Gnr 172 Bnr 5
Gnr 172 Bnr 6
Gnr 172 Bnr 9
Gnr 172 Bnr 24
Gnr 172 Bnr 35
Gnr 172
Gnr 173 Bnr 1
Gnr 173 Bnr 2
Gnr 173 Bnr 3
Gnr 173 Bnr 4
Gnr 173 Bnr 5
Gnr 173 Bnr 7
Gnr 173 Bnr 9
Gnr 173 Bnr 10
Gnr 173 Bnr 15
Gnr 173 Bnr 16
Gnr 173 Bnr 17
Gnr 173 Bnr 22
Gnr 173 Bnr 41
Gnr 173
Gnr 174 Bnr 1
Gnr 174 Bnr 2
Gnr 174 Bnr 4
Gnr 174 Bnr 5
Gnr 174 Bnr 6
Gnr 174 Bnr 7
Gnr 174 Bnr 8
Gnr 174 Bnr 10
Gnr 174 Bnr 11
Gnr 174 Bnr 12
Gnr 174 Bnr 16
Gnr 174 Bnr 17
Gnr 174 Bnr 19
Gnr 174 Bnr 20
Gnr 174 Bnr 21
Gnr 174 Bnr 27
Gnr 174 Bnr 29
Gnr 174 Bnr 32
Gnr 174 Bnr 33
Gnr 174 Bnr 34
Gnr 174 Bnr 39
Gnr 174 Bnr 40
Gnr 174 Bnr 41
Gnr 174 Bnr 46
Gnr 174 Bnr 50
Gnr 174 Bnr 51
Gnr 174
Gnr 174 Bnr9999
Gnr 175 Bnr 1
Gnr 175 Bnr 3
Gnr 175 Bnr 4
Gnr 175 Bnr 5
Gnr 175 Bnr 6
Gnr 175 Bnr 7
Gnr 175 Bnr 8
Gnr 175 Bnr 9
Gnr 175 Bnr 10
Gnr 175 Bnr 12
Gnr 175 Bnr 14
Gnr 175 Bnr 16
Gnr 175 Bnr 17
Gnr 175 Bnr 18
Gnr 175 Bnr 20
Gnr 175 Bnr 21
Gnr 175 Bnr 54
Gnr 175
Gnr 177 Bnr 5
Gnr 177 Bnr 6
Gnr 177 Bnr 8
Gnr 177
Gnr 179 Bnr 1
Gnr 179 Bnr 2
Gnr 179 Bnr 3
Gnr 179 Bnr 4
Gnr 179 Bnr 5
Gnr 179 Bnr 6
Gnr 179 Bnr 10
Gnr 179 Bnr 11
Gnr 179 Bnr 14
Gnr 179 Bnr 15
Gnr 179 Bnr 16
Gnr 179 Bnr 17
Gnr 179 Bnr 18
Gnr 179 Bnr 21
Gnr 179 Bnr 22
Gnr 179 Bnr 23
Gnr 179 Bnr 24
Gnr 179 Bnr 25
Gnr 179 Bnr 27
Gnr 179 Bnr 28
Gnr 179 Bnr 36
Gnr 179 Bnr 37
Gnr 179 Bnr 52
Gnr 179 Bnr 53
Gnr 179 Bnr 78
Gnr 179 Bnr 80
Gnr 179 Bnr 88
Gnr 179 Bnr 91
Gnr 179 Bnr 97
Gnr 179 Bnr 106
Gnr 179 Bnr 121
Gnr 179 Bnr 165
Gnr 179 Bnr 191
Gnr 179 Bnr 218
Gnr 179 Bnr 223
Gnr 179
Gnr 181 Bnr 2
Gnr 181 Bnr 3
Gnr 181 Bnr 7
Gnr 181 Bnr 9
Gnr 181 Bnr 15
Gnr 181 Bnr 20
Gnr 181
Gnr 182 Bnr 1
Gnr 182 Bnr 2
Gnr 182 Bnr 3
Gnr 182 Bnr 4
Gnr 182
Gnr 183 Bnr 1
Gnr 183 Bnr 2
Gnr 183 Bnr 3
Gnr 183 Bnr 4
Gnr 183
Gnr 184 Bnr 1
Gnr 184 Bnr 2
Gnr 184
Gnr 185 Bnr 1
Gnr 185
Gnr 186 Bnr 1
Gnr 186 Bnr 2
Gnr 186
Gnr 187 Bnr 1
Gnr 187 Bnr 2
Gnr 187
Gnr 188 Bnr 1
Gnr 188 Bnr 2
Gnr 188 Bnr 3
Gnr 188 Bnr 4
Gnr 188 Bnr 5
Gnr 188 Bnr 8
Gnr 188 Bnr 13
Gnr 188
Gnr 189 Bnr 1
Gnr 189 Bnr 2
Gnr 189 Bnr 3
Gnr 189 Bnr 4
Gnr 189 Bnr 6
Gnr 189 Bnr 9
Gnr 189 Bnr 10
Gnr 189 Bnr 11
Gnr 189 Bnr 12
Gnr 189 Bnr 14
Gnr 189 Bnr 22
Gnr 189 Bnr 26
Gnr 189 Bnr 27
Gnr 189 Bnr 31
Gnr 189 Bnr 32
Gnr 189 Bnr 63
Gnr 189 Bnr 64
Gnr 189 Bnr 92
Gnr 189 Bnr 96
Gnr 189 Bnr 99
Gnr 189
Gnr 191 Bnr 1
Gnr 191 Bnr 2
Gnr 191 Bnr 3
Gnr 191
Gnr 200 Bnr 18
Gnr 200 Bnr 247
Gnr 200 Bnr 772
Gnr 200 Bnr 790
Gnr 200 Bnr 844
Gnr 200 Bnr 988
Gnr 200 Bnr 989
Gnr 200
Gnr 200 Bnr1151
Gnr 200 Bnr1154
Gnr 200 Bnr1401
Gnr 200 Bnr1433
Gnr 200 Bnr1434
Gnr 200 Bnr2201
Gnr 200 Bnr2401