Eiendommer med jordskiftesaker i HARSTAD kommune:

Gnr
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 12
Gnr 39 Bnr 15
Gnr 39 Bnr 23
Gnr 39 Bnr 27
Gnr 39 Bnr 28
Gnr 39 Bnr 35
Gnr 39 Bnr 38
Gnr 39 Bnr 41
Gnr 39 Bnr 44
Gnr 39 Bnr 45
Gnr 39 Bnr 46
Gnr 39 Bnr 48
Gnr 39 Bnr 63
Gnr 39 Bnr 66
Gnr 39 Bnr 71
Gnr 39 Bnr 77
Gnr 39 Bnr 78
Gnr 39 Bnr 88
Gnr 39
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 20
Gnr 42 Bnr 57
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 16
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 28
Gnr 44
Gnr 47 Bnr 8
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 11
Gnr 47 Bnr 12
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47 Bnr 16
Gnr 47 Bnr 24
Gnr 47 Bnr 26
Gnr 47 Bnr 33
Gnr 47 Bnr 34
Gnr 47 Bnr 37
Gnr 47 Bnr 38
Gnr 47 Bnr 39
Gnr 47 Bnr 40
Gnr 47 Bnr 53
Gnr 47 Bnr 57
Gnr 47 Bnr 64
Gnr 47 Bnr 116
Gnr 47 Bnr 143
Gnr 47 Bnr 196
Gnr 47 Bnr 377
Gnr 47
Gnr 51 Bnr 4
Gnr 51 Bnr 28
Gnr 51 Bnr 155
Gnr 51
Gnr 52 Bnr 5
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 24
Gnr 52 Bnr 54
Gnr 52
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79 Bnr 2
Gnr 79 Bnr 8
Gnr 79 Bnr 30
Gnr 79 Bnr 35
Gnr 79
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 2
Gnr 85 Bnr 5
Gnr 85 Bnr 6
Gnr 85 Bnr 11
Gnr 85
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 24
Gnr 101
Gnr 119 Bnr 1
Gnr 119 Bnr 2
Gnr 119 Bnr 5
Gnr 119 Bnr 9
Gnr 119 Bnr 16
Gnr 119
Gnr 125 Bnr 1
Gnr 125 Bnr 7
Gnr 125 Bnr 16
Gnr 125 Bnr 17
Gnr 125 Bnr 65
Gnr 125 Bnr 231
Gnr 125 Bnr 247
Gnr 125 Bnr 263
Gnr 125
Gnr 127 Bnr 12
Gnr 127 Bnr 18
Gnr 127