Eiendommer med jordskiftesaker i IBESTAD kommune:

Gnr
Gnr 1
Gnr 27
Gnr 81 Bnr 1
Gnr 81 Bnr 2
Gnr 81 Bnr 3
Gnr 81 Bnr 4
Gnr 81 Bnr 5
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81 Bnr 9
Gnr 81 Bnr 10
Gnr 81 Bnr 11
Gnr 81 Bnr 12
Gnr 81 Bnr 13
Gnr 81 Bnr 29
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 6
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82 Bnr 9
Gnr 82 Bnr 10
Gnr 82 Bnr 11
Gnr 82 Bnr 12
Gnr 82 Bnr 13
Gnr 82 Bnr 14
Gnr 82 Bnr 15
Gnr 82 Bnr 16
Gnr 82 Bnr 17
Gnr 82 Bnr 19
Gnr 82 Bnr 20
Gnr 82 Bnr 27
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 6
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 8
Gnr 83 Bnr 9
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 11
Gnr 83 Bnr 12
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83 Bnr 14
Gnr 83 Bnr 15
Gnr 83 Bnr 16
Gnr 83 Bnr 17
Gnr 83 Bnr 18
Gnr 83 Bnr 20
Gnr 83 Bnr 21
Gnr 83 Bnr 22
Gnr 83 Bnr 24
Gnr 83 Bnr 25
Gnr 83 Bnr 26
Gnr 83 Bnr 27
Gnr 83 Bnr 28
Gnr 83 Bnr 30
Gnr 83 Bnr 31
Gnr 83 Bnr 37
Gnr 83 Bnr 40
Gnr 83 Bnr 41
Gnr 83 Bnr 43
Gnr 83 Bnr 44
Gnr 83
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 20
Gnr 85 Bnr 22
Gnr 85 Bnr 28
Gnr 85 Bnr 36
Gnr 85 Bnr 71
Gnr 85
Gnr 87 Bnr 11
Gnr 87 Bnr 12
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 8
Gnr 88
Gnr 89
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 4
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 8
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 10
Gnr 91 Bnr 11
Gnr 91 Bnr 12
Gnr 91 Bnr 13
Gnr 91 Bnr 14
Gnr 91 Bnr 15
Gnr 91 Bnr 16
Gnr 91 Bnr 17
Gnr 91 Bnr 18
Gnr 91 Bnr 19
Gnr 91 Bnr 20
Gnr 91 Bnr 21
Gnr 91 Bnr 22
Gnr 91 Bnr 23
Gnr 91 Bnr 24
Gnr 91 Bnr 25
Gnr 91 Bnr 26
Gnr 91 Bnr 27
Gnr 91 Bnr 28
Gnr 91 Bnr 29
Gnr 91 Bnr 31
Gnr 91 Bnr 32
Gnr 91 Bnr 33
Gnr 91 Bnr 34
Gnr 91 Bnr 35
Gnr 91 Bnr 36
Gnr 91 Bnr 37
Gnr 91 Bnr 42
Gnr 91 Bnr 45
Gnr 91 Bnr 46
Gnr 91 Bnr 47
Gnr 91 Bnr 48
Gnr 91 Bnr 50
Gnr 91 Bnr 51
Gnr 91 Bnr 55
Gnr 91 Bnr 57
Gnr 91 Bnr 59
Gnr 91 Bnr 60
Gnr 91 Bnr 61
Gnr 91 Bnr 74
Gnr 91
Gnr 92 Bnr 1
Gnr 92 Bnr 2
Gnr 92 Bnr 3
Gnr 92 Bnr 6
Gnr 92 Bnr 7
Gnr 92 Bnr 8
Gnr 92
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 8
Gnr 93 Bnr 11
Gnr 93 Bnr 13
Gnr 93 Bnr 20
Gnr 93
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 4
Gnr 95 Bnr 5
Gnr 95 Bnr 6
Gnr 95 Bnr 7
Gnr 95 Bnr 8
Gnr 95 Bnr 9
Gnr 95 Bnr 11
Gnr 95 Bnr 12
Gnr 95 Bnr 15
Gnr 95 Bnr 22
Gnr 95 Bnr 34
Gnr 95 Bnr 35
Gnr 95 Bnr 38
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 1
Gnr 96 Bnr 2
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 1
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 3
Gnr 97 Bnr 4
Gnr 97 Bnr 5
Gnr 97 Bnr 6
Gnr 97 Bnr 7
Gnr 97 Bnr 8
Gnr 97 Bnr 10
Gnr 97 Bnr 11
Gnr 97 Bnr 12
Gnr 97 Bnr 14
Gnr 97 Bnr 15
Gnr 97 Bnr 16
Gnr 97 Bnr 17
Gnr 97 Bnr 18
Gnr 97 Bnr 19
Gnr 97 Bnr 20
Gnr 97 Bnr 21
Gnr 97 Bnr 22
Gnr 97 Bnr 23
Gnr 97 Bnr 24
Gnr 97 Bnr 25
Gnr 97 Bnr 26
Gnr 97 Bnr 27
Gnr 97 Bnr 29
Gnr 97 Bnr 33
Gnr 97 Bnr 36
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 2
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 4
Gnr 99 Bnr 5
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 7
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 9
Gnr 99 Bnr 10
Gnr 99 Bnr 11
Gnr 99 Bnr 12
Gnr 99 Bnr 13
Gnr 99 Bnr 14
Gnr 99 Bnr 15
Gnr 99 Bnr 16
Gnr 99 Bnr 17
Gnr 99 Bnr 18
Gnr 99 Bnr 19
Gnr 99 Bnr 20
Gnr 99 Bnr 21
Gnr 99 Bnr 22
Gnr 99 Bnr 23
Gnr 99 Bnr 24
Gnr 99 Bnr 25
Gnr 99 Bnr 26
Gnr 99 Bnr 27
Gnr 99 Bnr 28
Gnr 99 Bnr 29
Gnr 99 Bnr 31
Gnr 99 Bnr 32
Gnr 99 Bnr 34
Gnr 99 Bnr 36
Gnr 99 Bnr 38
Gnr 99 Bnr 40
Gnr 99 Bnr 41
Gnr 99 Bnr 43
Gnr 99 Bnr 44
Gnr 99 Bnr 45
Gnr 99 Bnr 49
Gnr 99 Bnr 51
Gnr 99 Bnr 54
Gnr 99 Bnr 55
Gnr 99 Bnr 57
Gnr 99 Bnr 58
Gnr 99 Bnr 59
Gnr 99 Bnr 60
Gnr 99 Bnr 63
Gnr 99 Bnr 64
Gnr 99 Bnr 65
Gnr 99 Bnr 67
Gnr 99 Bnr 68
Gnr 99 Bnr 69
Gnr 99 Bnr 72
Gnr 99 Bnr 77
Gnr 99 Bnr 78
Gnr 99 Bnr 85
Gnr 99 Bnr 86
Gnr 99 Bnr 87
Gnr 99 Bnr 94
Gnr 99 Bnr 108
Gnr 99 Bnr 110
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100 Bnr 12
Gnr 100 Bnr 13
Gnr 100 Bnr 15
Gnr 100 Bnr 18
Gnr 100 Bnr 19
Gnr 100 Bnr 28
Gnr 100 Bnr 29
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101 Bnr 6
Gnr 101 Bnr 7
Gnr 101 Bnr 8
Gnr 101 Bnr 9
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 11
Gnr 101 Bnr 12
Gnr 101 Bnr 13
Gnr 101 Bnr 14
Gnr 101 Bnr 15
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 5
Gnr 102 Bnr 9
Gnr 102 Bnr 12
Gnr 102 Bnr 20
Gnr 102 Bnr 21
Gnr 102 Bnr 42
Gnr 102 Bnr 47
Gnr 102 Bnr 48
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103 Bnr 7
Gnr 103 Bnr 8
Gnr 103 Bnr 10
Gnr 103 Bnr 12
Gnr 103 Bnr 15
Gnr 103 Bnr 19
Gnr 103 Bnr 20
Gnr 103 Bnr 23
Gnr 103 Bnr 24
Gnr 103 Bnr 27
Gnr 103 Bnr 30
Gnr 103 Bnr 34
Gnr 103 Bnr 35
Gnr 103 Bnr 36
Gnr 103 Bnr 38
Gnr 103 Bnr 42
Gnr 103 Bnr 43
Gnr 103 Bnr 44
Gnr 103 Bnr 46
Gnr 103 Bnr 47
Gnr 103 Bnr 58
Gnr 103 Bnr 67
Gnr 103 Bnr 70
Gnr 103 Bnr 75
Gnr 103 Bnr 81
Gnr 103 Bnr 90
Gnr 103 Bnr 121
Gnr 103
Gnr 104 Bnr 6
Gnr 104
Gnr 105
Gnr 106 Bnr 1
Gnr 106 Bnr 2
Gnr 106 Bnr 3
Gnr 106 Bnr 5
Gnr 106 Bnr 6
Gnr 106 Bnr 7
Gnr 106 Bnr 8
Gnr 106 Bnr 9
Gnr 106 Bnr 10
Gnr 106 Bnr 11
Gnr 106 Bnr 12
Gnr 106 Bnr 13
Gnr 106 Bnr 14
Gnr 106 Bnr 15
Gnr 106 Bnr 16
Gnr 106 Bnr 17
Gnr 106 Bnr 18
Gnr 106 Bnr 20
Gnr 106 Bnr 21
Gnr 106 Bnr 22
Gnr 106 Bnr 23
Gnr 106 Bnr 24
Gnr 106 Bnr 25
Gnr 106 Bnr 27
Gnr 106 Bnr 28
Gnr 106 Bnr 29
Gnr 106 Bnr 30
Gnr 106 Bnr 32
Gnr 106 Bnr 33
Gnr 106 Bnr 34
Gnr 106 Bnr 35
Gnr 106 Bnr 36
Gnr 106 Bnr 37
Gnr 106 Bnr 38
Gnr 106 Bnr 39
Gnr 106 Bnr 40
Gnr 106 Bnr 41
Gnr 106 Bnr 42
Gnr 106 Bnr 43
Gnr 106 Bnr 44
Gnr 106 Bnr 45
Gnr 106 Bnr 46
Gnr 106 Bnr 47
Gnr 106
Gnr 107
Gnr 108 Bnr 2
Gnr 108 Bnr 3
Gnr 108 Bnr 16
Gnr 108 Bnr 19
Gnr 108
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109 Bnr 10
Gnr 109 Bnr 15
Gnr 109 Bnr 18
Gnr 109 Bnr 22
Gnr 109 Bnr 27
Gnr 109 Bnr 30
Gnr 109 Bnr 38
Gnr 109 Bnr 40
Gnr 109 Bnr 41
Gnr 109 Bnr 42
Gnr 109 Bnr 49
Gnr 109 Bnr 50
Gnr 109 Bnr 51
Gnr 109 Bnr 57
Gnr 109 Bnr 66
Gnr 109 Bnr 72
Gnr 109 Bnr 73
Gnr 109 Bnr 78
Gnr 109 Bnr 103
Gnr 109 Bnr 106
Gnr 109
Gnr 110 Bnr 1
Gnr 110 Bnr 2
Gnr 110 Bnr 3
Gnr 110 Bnr 4
Gnr 110 Bnr 5
Gnr 110 Bnr 6
Gnr 110 Bnr 7
Gnr 110 Bnr 8
Gnr 110 Bnr 9
Gnr 110 Bnr 10
Gnr 110 Bnr 11
Gnr 110 Bnr 12
Gnr 110 Bnr 13
Gnr 110 Bnr 14
Gnr 110 Bnr 15
Gnr 110 Bnr 16
Gnr 110 Bnr 17
Gnr 110 Bnr 18
Gnr 110 Bnr 19
Gnr 110 Bnr 20
Gnr 110 Bnr 22
Gnr 110 Bnr 23
Gnr 110 Bnr 24
Gnr 110 Bnr 25
Gnr 110 Bnr 26
Gnr 110 Bnr 27
Gnr 110 Bnr 28
Gnr 110 Bnr 29
Gnr 110 Bnr 30
Gnr 110 Bnr 32
Gnr 110 Bnr 34
Gnr 110 Bnr 35
Gnr 110 Bnr 38
Gnr 110 Bnr 39
Gnr 110
Gnr 111
Gnr 112 Bnr 1
Gnr 112 Bnr 2
Gnr 112 Bnr 3
Gnr 112 Bnr 4
Gnr 112 Bnr 5
Gnr 112 Bnr 6
Gnr 112 Bnr 7
Gnr 112 Bnr 8
Gnr 112 Bnr 9
Gnr 112 Bnr 10
Gnr 112 Bnr 11
Gnr 112 Bnr 12
Gnr 112 Bnr 13
Gnr 112 Bnr 15
Gnr 112 Bnr 16
Gnr 112 Bnr 19
Gnr 112
Gnr 114 Bnr 1
Gnr 114 Bnr 2
Gnr 114 Bnr 3
Gnr 114 Bnr 4
Gnr 114 Bnr 5
Gnr 114 Bnr 6
Gnr 114 Bnr 7
Gnr 114 Bnr 8
Gnr 114 Bnr 9
Gnr 114 Bnr 10
Gnr 114 Bnr 11
Gnr 114 Bnr 12
Gnr 114 Bnr 13
Gnr 114 Bnr 14
Gnr 114 Bnr 15
Gnr 114 Bnr 16
Gnr 114 Bnr 17
Gnr 114 Bnr 18
Gnr 114 Bnr 19
Gnr 114 Bnr 22
Gnr 114 Bnr 23
Gnr 114 Bnr 24
Gnr 114 Bnr 29
Gnr 114 Bnr 34
Gnr 114 Bnr 39
Gnr 114 Bnr 40
Gnr 114 Bnr 41
Gnr 114 Bnr 42
Gnr 114 Bnr 43
Gnr 114 Bnr 44
Gnr 114 Bnr 45
Gnr 114
Gnr 116