Eiendommer med jordskiftesaker i LAVANGEN kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 17
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1 Bnr 19
Gnr 1 Bnr 22
Gnr 1 Bnr 26
Gnr 1 Bnr 27
Gnr 1
Gnr 2
Gnr 6
Gnr 10
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25
Gnr 26
Gnr 42
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53 Bnr 3
Gnr 53 Bnr 4
Gnr 53 Bnr 5
Gnr 53 Bnr 6
Gnr 53 Bnr 7
Gnr 53 Bnr 8
Gnr 53 Bnr 9
Gnr 53 Bnr 10
Gnr 53 Bnr 11
Gnr 53 Bnr 12
Gnr 53 Bnr 13
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 1
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54 Bnr 3
Gnr 54 Bnr 4
Gnr 54 Bnr 5
Gnr 54 Bnr 6
Gnr 54 Bnr 7
Gnr 54 Bnr 8
Gnr 54 Bnr 10
Gnr 54 Bnr 11
Gnr 54 Bnr 12
Gnr 54 Bnr 13
Gnr 54 Bnr 14
Gnr 54 Bnr 15
Gnr 54 Bnr 16
Gnr 54 Bnr 17
Gnr 54 Bnr 18
Gnr 54 Bnr 19
Gnr 54 Bnr 20
Gnr 54 Bnr 21
Gnr 54 Bnr 22
Gnr 54 Bnr 23
Gnr 54 Bnr 24
Gnr 54 Bnr 25
Gnr 54 Bnr 26
Gnr 54 Bnr 27
Gnr 54 Bnr 28
Gnr 54 Bnr 29
Gnr 54 Bnr 30
Gnr 54 Bnr 31
Gnr 54 Bnr 32
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 1
Gnr 55 Bnr 2
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 5
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55 Bnr 8
Gnr 55 Bnr 9
Gnr 55 Bnr 10
Gnr 55 Bnr 11
Gnr 55 Bnr 12
Gnr 55 Bnr 13
Gnr 55 Bnr 14
Gnr 55 Bnr 15
Gnr 55 Bnr 16
Gnr 55 Bnr 17
Gnr 55 Bnr 18
Gnr 55 Bnr 20
Gnr 55 Bnr 22
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 1
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 7
Gnr 56 Bnr 8
Gnr 56 Bnr 9
Gnr 56 Bnr 10
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 14
Gnr 56 Bnr 15
Gnr 56 Bnr 16
Gnr 56 Bnr 18
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 2
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 7
Gnr 57 Bnr 10
Gnr 57 Bnr 11
Gnr 57 Bnr 12
Gnr 57 Bnr 13
Gnr 57 Bnr 14
Gnr 57 Bnr 15
Gnr 57 Bnr 16
Gnr 57 Bnr 17
Gnr 57 Bnr 18
Gnr 57 Bnr 25
Gnr 57 Bnr 26
Gnr 57 Bnr 27
Gnr 57 Bnr 28
Gnr 57 Bnr 29
Gnr 57 Bnr 36
Gnr 57 Bnr 37
Gnr 57 Bnr 38
Gnr 57 Bnr 53
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58 Bnr 8
Gnr 58 Bnr 9
Gnr 58 Bnr 10
Gnr 58 Bnr 11
Gnr 58 Bnr 13
Gnr 58 Bnr 15
Gnr 58 Bnr 17
Gnr 58 Bnr 20
Gnr 58 Bnr 21
Gnr 58 Bnr 22
Gnr 58 Bnr 23
Gnr 58 Bnr 24
Gnr 58 Bnr 27
Gnr 58 Bnr 28
Gnr 58 Bnr 29
Gnr 58 Bnr 30
Gnr 58 Bnr 31
Gnr 58 Bnr 36
Gnr 58 Bnr 37
Gnr 58 Bnr 41
Gnr 58 Bnr 45
Gnr 58 Bnr 46
Gnr 58 Bnr 54
Gnr 58 Bnr 57
Gnr 58 Bnr 58
Gnr 58 Bnr 62
Gnr 58 Bnr 63
Gnr 58 Bnr 65
Gnr 58 Bnr 66
Gnr 58 Bnr 67
Gnr 58 Bnr 69
Gnr 58 Bnr 70
Gnr 58 Bnr 71
Gnr 58 Bnr 73
Gnr 58 Bnr 78
Gnr 58 Bnr 81
Gnr 58 Bnr 82
Gnr 58 Bnr 88
Gnr 58 Bnr 90
Gnr 58 Bnr 93
Gnr 58 Bnr 95
Gnr 58 Bnr 98
Gnr 58 Bnr 113
Gnr 58 Bnr 116
Gnr 58 Bnr 117
Gnr 58 Bnr 127
Gnr 58 Bnr 131
Gnr 58 Bnr 132
Gnr 58 Bnr 136
Gnr 58
Gnr 59 Bnr 0
Gnr 59 Bnr 1
Gnr 59 Bnr 2
Gnr 59 Bnr 3
Gnr 59 Bnr 4
Gnr 59 Bnr 5
Gnr 59 Bnr 6
Gnr 59 Bnr 7
Gnr 59 Bnr 8
Gnr 59 Bnr 9
Gnr 59 Bnr 10
Gnr 59 Bnr 12
Gnr 59 Bnr 13
Gnr 59 Bnr 14
Gnr 59 Bnr 15
Gnr 59 Bnr 16
Gnr 59 Bnr 17
Gnr 59 Bnr 18
Gnr 59 Bnr 20
Gnr 59 Bnr 21
Gnr 59 Bnr 22
Gnr 59 Bnr 23
Gnr 59 Bnr 24
Gnr 59 Bnr 25
Gnr 59 Bnr 26
Gnr 59 Bnr 27
Gnr 59 Bnr 29
Gnr 59 Bnr 31
Gnr 59 Bnr 32
Gnr 59 Bnr 33
Gnr 59 Bnr 35
Gnr 59 Bnr 36
Gnr 59 Bnr 37
Gnr 59 Bnr 38
Gnr 59 Bnr 40
Gnr 59 Bnr 41
Gnr 59 Bnr 42
Gnr 59 Bnr 47
Gnr 59 Bnr 49
Gnr 59 Bnr 54
Gnr 59 Bnr 59
Gnr 59
Gnr 60 Bnr 1
Gnr 60 Bnr 2
Gnr 60 Bnr 3
Gnr 60 Bnr 4
Gnr 60 Bnr 5
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 7
Gnr 60 Bnr 8
Gnr 60 Bnr 9
Gnr 60 Bnr 10
Gnr 60 Bnr 12
Gnr 60 Bnr 13
Gnr 60 Bnr 14
Gnr 60 Bnr 15
Gnr 60 Bnr 16
Gnr 60 Bnr 17
Gnr 60 Bnr 18
Gnr 60 Bnr 22
Gnr 60 Bnr 23
Gnr 60 Bnr 24
Gnr 60 Bnr 25
Gnr 60 Bnr 26
Gnr 60 Bnr 27
Gnr 60 Bnr 28
Gnr 60 Bnr 29
Gnr 60 Bnr 30
Gnr 60 Bnr 31
Gnr 60 Bnr 32
Gnr 60 Bnr 33
Gnr 60 Bnr 34
Gnr 60 Bnr 35
Gnr 60 Bnr 36
Gnr 60 Bnr 38
Gnr 60 Bnr 39
Gnr 60 Bnr 40
Gnr 60 Bnr 41
Gnr 60 Bnr 42
Gnr 60 Bnr 43
Gnr 60 Bnr 44
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 1
Gnr 61 Bnr 2
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 4
Gnr 61 Bnr 5
Gnr 61 Bnr 6
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61 Bnr 8
Gnr 61 Bnr 9
Gnr 61 Bnr 10
Gnr 61 Bnr 11
Gnr 61 Bnr 12
Gnr 61 Bnr 13
Gnr 61 Bnr 14
Gnr 61 Bnr 15
Gnr 61 Bnr 16
Gnr 61 Bnr 17
Gnr 61 Bnr 18
Gnr 61 Bnr 19
Gnr 61 Bnr 20
Gnr 61 Bnr 21
Gnr 61 Bnr 22
Gnr 61 Bnr 23
Gnr 61 Bnr 24
Gnr 61 Bnr 25
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 4
Gnr 62 Bnr 5
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 7
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 9
Gnr 62 Bnr 11
Gnr 62 Bnr 13
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 4
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 7
Gnr 63 Bnr 12
Gnr 63 Bnr 15
Gnr 63 Bnr 16
Gnr 63 Bnr 18
Gnr 63 Bnr 19
Gnr 63 Bnr 20
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 3
Gnr 64 Bnr 4
Gnr 64 Bnr 5
Gnr 64 Bnr 6
Gnr 64 Bnr 7
Gnr 64 Bnr 8
Gnr 64 Bnr 9
Gnr 64 Bnr 10
Gnr 64 Bnr 11
Gnr 64 Bnr 12
Gnr 64 Bnr 13
Gnr 64 Bnr 14
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64 Bnr 16
Gnr 64 Bnr 17
Gnr 64 Bnr 18
Gnr 64 Bnr 20
Gnr 64 Bnr 23
Gnr 64 Bnr 24
Gnr 64 Bnr 26
Gnr 64 Bnr 27
Gnr 64 Bnr 28
Gnr 64 Bnr 30
Gnr 64 Bnr 31
Gnr 64 Bnr 33
Gnr 64 Bnr 37
Gnr 64 Bnr 38
Gnr 64 Bnr 39
Gnr 64 Bnr 42
Gnr 64 Bnr 43
Gnr 64 Bnr 44
Gnr 64 Bnr 46
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 12
Gnr 68 Bnr 55
Gnr 68 Bnr 94
Gnr 68 Bnr 130
Gnr 68 Bnr 174
Gnr 68 Bnr 179
Gnr 68
Gnr 69 Bnr 0
Gnr 69 Bnr 1
Gnr 69 Bnr 2
Gnr 69 Bnr 3
Gnr 69 Bnr 4
Gnr 69 Bnr 5
Gnr 69 Bnr 6
Gnr 69 Bnr 7
Gnr 69 Bnr 8
Gnr 69 Bnr 9
Gnr 69 Bnr 10
Gnr 69 Bnr 11
Gnr 69 Bnr 12
Gnr 69 Bnr 13
Gnr 69 Bnr 14
Gnr 69 Bnr 15
Gnr 69 Bnr 16
Gnr 69 Bnr 18
Gnr 69 Bnr 20
Gnr 69 Bnr 21
Gnr 69 Bnr 22
Gnr 69 Bnr 23
Gnr 69 Bnr 25
Gnr 69 Bnr 26
Gnr 69 Bnr 27
Gnr 69 Bnr 28
Gnr 69 Bnr 29
Gnr 69 Bnr 30
Gnr 69 Bnr 31
Gnr 69 Bnr 32
Gnr 69 Bnr 33
Gnr 69 Bnr 34
Gnr 69 Bnr 35
Gnr 69 Bnr 37
Gnr 69 Bnr 42
Gnr 69 Bnr 58
Gnr 69
Gnr 70 Bnr 1
Gnr 70 Bnr 2
Gnr 70 Bnr 3
Gnr 70 Bnr 4
Gnr 70 Bnr 5
Gnr 70 Bnr 6
Gnr 70 Bnr 7
Gnr 70 Bnr 8
Gnr 70 Bnr 9
Gnr 70 Bnr 10
Gnr 70 Bnr 11
Gnr 70 Bnr 12
Gnr 70 Bnr 13
Gnr 70 Bnr 14
Gnr 70 Bnr 15
Gnr 70 Bnr 16
Gnr 70 Bnr 17
Gnr 70 Bnr 18
Gnr 70 Bnr 19
Gnr 70 Bnr 21
Gnr 70 Bnr 22
Gnr 70 Bnr 23
Gnr 70 Bnr 24
Gnr 70 Bnr 25
Gnr 70 Bnr 26
Gnr 70 Bnr 27
Gnr 70 Bnr 28
Gnr 70 Bnr 29
Gnr 70 Bnr 30
Gnr 70 Bnr 31
Gnr 70 Bnr 32
Gnr 70 Bnr 33
Gnr 70 Bnr 35
Gnr 70 Bnr 36
Gnr 70 Bnr 38
Gnr 70 Bnr 39
Gnr 70 Bnr 41
Gnr 70 Bnr 43
Gnr 70 Bnr 52
Gnr 70 Bnr 53
Gnr 70 Bnr 54
Gnr 70 Bnr 58
Gnr 70 Bnr 60
Gnr 70 Bnr 62
Gnr 70 Bnr 71
Gnr 70 Bnr 74
Gnr 70 Bnr 76
Gnr 70 Bnr 81
Gnr 70 Bnr 84
Gnr 70 Bnr 85
Gnr 70 Bnr 97
Gnr 70 Bnr 98
Gnr 70 Bnr 99
Gnr 70 Bnr 104
Gnr 70 Bnr 105
Gnr 70 Bnr 108
Gnr 70
Gnr 71 Bnr 1
Gnr 71 Bnr 2
Gnr 71 Bnr 3
Gnr 71 Bnr 4
Gnr 71 Bnr 5
Gnr 71 Bnr 6
Gnr 71 Bnr 7
Gnr 71
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72 Bnr 8
Gnr 72 Bnr 9
Gnr 72 Bnr 10
Gnr 72 Bnr 11
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73 Bnr 5
Gnr 73 Bnr 6
Gnr 73 Bnr 7
Gnr 73 Bnr 8
Gnr 73 Bnr 9
Gnr 73 Bnr 10
Gnr 73 Bnr 11
Gnr 73 Bnr 12
Gnr 73 Bnr 14
Gnr 73 Bnr 15
Gnr 73 Bnr 16
Gnr 73 Bnr 18
Gnr 73 Bnr 19
Gnr 73 Bnr 20
Gnr 73 Bnr 22
Gnr 73 Bnr 25
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74 Bnr 3
Gnr 74 Bnr 4
Gnr 74 Bnr 7
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75 Bnr 5
Gnr 75 Bnr 6
Gnr 75 Bnr 7
Gnr 75 Bnr 8
Gnr 75 Bnr 9
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76 Bnr 6
Gnr 76 Bnr 7
Gnr 76 Bnr 8
Gnr 76 Bnr 9
Gnr 76 Bnr 10
Gnr 76 Bnr 12
Gnr 76 Bnr 13
Gnr 76 Bnr 15
Gnr 76 Bnr 17
Gnr 76 Bnr 18
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 4
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 8
Gnr 77 Bnr 9
Gnr 77 Bnr 10
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78
Gnr 79 Bnr 1
Gnr 79
Gnr 80 Bnr 1
Gnr 80