Eiendommer med jordskiftesaker i DYRØY kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 23
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 21
Gnr 8 Bnr 22
Gnr 8 Bnr 23
Gnr 8 Bnr 24
Gnr 8 Bnr 25
Gnr 8 Bnr 26
Gnr 8 Bnr 27
Gnr 8 Bnr 28
Gnr 8 Bnr 29
Gnr 8 Bnr 30
Gnr 8 Bnr 32
Gnr 8 Bnr 33
Gnr 8 Bnr 35
Gnr 8 Bnr 36
Gnr 8 Bnr 39
Gnr 8 Bnr 40
Gnr 8 Bnr 41
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 15
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9 Bnr 22
Gnr 9 Bnr 25
Gnr 9 Bnr 32
Gnr 9 Bnr 36
Gnr 9
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 33
Gnr 11 Bnr 35
Gnr 11 Bnr 36
Gnr 11 Bnr 39
Gnr 11 Bnr 40
Gnr 11 Bnr 130
Gnr 11 Bnr 143
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 18
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 27
Gnr 14 Bnr 29
Gnr 14 Bnr 33
Gnr 14 Bnr 34
Gnr 14 Bnr 45
Gnr 14 Bnr 47
Gnr 14 Bnr 49
Gnr 14 Bnr 51
Gnr 14 Bnr 57
Gnr 14
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 21
Gnr 17 Bnr 32
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18 Bnr 32
Gnr 18
Gnr 20
Gnr 21
Gnr 22
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 2
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 9
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 20
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 0
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 9
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 11
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 23
Gnr 26 Bnr 24
Gnr 26 Bnr 25
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 23
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 12
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31
Gnr 32
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 25
Gnr 35
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 9
Gnr 42 Bnr 25
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 0
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 13
Gnr 43 Bnr 26
Gnr 43 Bnr 28
Gnr 43 Bnr 29
Gnr 43 Bnr 30
Gnr 43 Bnr 32
Gnr 43
Gnr 44
Gnr 46 Bnr 11
Gnr 46 Bnr 13
Gnr 46 Bnr 28
Gnr 46 Bnr 33
Gnr 46 Bnr 34
Gnr 46 Bnr 37
Gnr 46
Gnr 48 Bnr 1
Gnr 48