Eiendommer med jordskiftesaker i TRANØY kommune:

Gnr
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 21
Gnr 8 Bnr 23
Gnr 8 Bnr 24
Gnr 8 Bnr 25
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 13
Gnr 9 Bnr 16
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 19
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 33
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 16
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 20
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 30
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 33
Gnr 12 Bnr 35
Gnr 12 Bnr 36
Gnr 12 Bnr 37
Gnr 12 Bnr 38
Gnr 12 Bnr 39
Gnr 12 Bnr 41
Gnr 12 Bnr 42
Gnr 12 Bnr 43
Gnr 12 Bnr 45
Gnr 12 Bnr 49
Gnr 12 Bnr 50
Gnr 12 Bnr 52
Gnr 12 Bnr 53
Gnr 12 Bnr 55
Gnr 12 Bnr 60
Gnr 12 Bnr 71
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 21
Gnr 13 Bnr 22
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 25
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 12
Gnr 16 Bnr 14
Gnr 16 Bnr 15
Gnr 16 Bnr 19
Gnr 16 Bnr 24
Gnr 16 Bnr 28
Gnr 16 Bnr 46
Gnr 16 Bnr 49
Gnr 16 Bnr 56
Gnr 16 Bnr 99
Gnr 16 Bnr 110
Gnr 16 Bnr 111
Gnr 16 Bnr 116
Gnr 16 Bnr 117
Gnr 16 Bnr 138
Gnr 16 Bnr 146
Gnr 16 Bnr 147
Gnr 16 Bnr 148
Gnr 16 Bnr 163
Gnr 16 Bnr 169
Gnr 16 Bnr 172
Gnr 16 Bnr 179
Gnr 16 Bnr 187
Gnr 16 Bnr 188
Gnr 16 Bnr 189
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17 Bnr 3
Gnr 17 Bnr 4
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 9
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 15
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17 Bnr 17
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17 Bnr 33
Gnr 17 Bnr 59
Gnr 17 Bnr 63
Gnr 17 Bnr 86
Gnr 17 Bnr 87
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 16
Gnr 18 Bnr 21
Gnr 18 Bnr 22
Gnr 18 Bnr 23
Gnr 18 Bnr 24
Gnr 18 Bnr 47
Gnr 18 Bnr 48
Gnr 18 Bnr 49
Gnr 18 Bnr 159
Gnr 18 Bnr 160
Gnr 18 Bnr 181
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 12
Gnr 19 Bnr 19
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 8
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20 Bnr 14
Gnr 20 Bnr 15
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 11
Gnr 21 Bnr 16
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21 Bnr 36
Gnr 21 Bnr 37
Gnr 21 Bnr 52
Gnr 21 Bnr 53
Gnr 21 Bnr 60
Gnr 21 Bnr 61
Gnr 21 Bnr 81
Gnr 21 Bnr 82
Gnr 21 Bnr 83
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 8
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 5
Gnr 23 Bnr 6
Gnr 23 Bnr 7
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 30
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 15
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 7
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 11
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 1
Gnr 28 Bnr 2
Gnr 28 Bnr 3
Gnr 28 Bnr 4
Gnr 28 Bnr 5
Gnr 28 Bnr 6
Gnr 28 Bnr 11
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 6
Gnr 29 Bnr 7
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 9
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 11
Gnr 29 Bnr 12
Gnr 29 Bnr 13
Gnr 29 Bnr 16
Gnr 29 Bnr 17
Gnr 29 Bnr 18
Gnr 29 Bnr 20
Gnr 29 Bnr 21
Gnr 29 Bnr 25
Gnr 29 Bnr 26
Gnr 29 Bnr 27
Gnr 29 Bnr 28
Gnr 29
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34 Bnr 11
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34 Bnr 15
Gnr 34 Bnr 17
Gnr 34 Bnr 18
Gnr 34 Bnr 19
Gnr 34 Bnr 20
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 2
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37 Bnr 17
Gnr 37 Bnr 18
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 10
Gnr 38 Bnr 11
Gnr 38 Bnr 13
Gnr 38 Bnr 89
Gnr 38
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40 Bnr 3
Gnr 40 Bnr 4
Gnr 40 Bnr 5
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 2
Gnr 41 Bnr 3
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 12
Gnr 41 Bnr 13
Gnr 41 Bnr 14
Gnr 41 Bnr 26
Gnr 41 Bnr 35
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 8
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 10
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 13
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 16
Gnr 43 Bnr 17
Gnr 43 Bnr 19
Gnr 43 Bnr 20
Gnr 43 Bnr 22
Gnr 43 Bnr 23
Gnr 43 Bnr 25
Gnr 43 Bnr 27
Gnr 43 Bnr 33
Gnr 43 Bnr 35
Gnr 43 Bnr 36
Gnr 43 Bnr 37
Gnr 43 Bnr 44
Gnr 43 Bnr 47
Gnr 43 Bnr 58
Gnr 43 Bnr 103
Gnr 43 Bnr 134
Gnr 43 Bnr 143
Gnr 43 Bnr 153
Gnr 43 Bnr 165
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 6
Gnr 44 Bnr 7
Gnr 44 Bnr 8
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 10
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 12
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 16
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 19
Gnr 44 Bnr 20
Gnr 44 Bnr 21
Gnr 44 Bnr 22
Gnr 44 Bnr 23
Gnr 44 Bnr 26
Gnr 44 Bnr 27
Gnr 44 Bnr 33
Gnr 44 Bnr 34
Gnr 44 Bnr 35
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 5
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 10
Gnr 45 Bnr 11
Gnr 45