Eiendommer med jordskiftesaker i BALSFJORD kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 16
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 5
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 9
Gnr 3 Bnr 10
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 9
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 35
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 15
Gnr 9 Bnr 16
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 19
Gnr 9 Bnr 20
Gnr 9 Bnr 21
Gnr 9 Bnr 23
Gnr 9 Bnr 24
Gnr 9 Bnr 27
Gnr 9 Bnr 28
Gnr 9 Bnr 29
Gnr 9 Bnr 30
Gnr 9 Bnr 31
Gnr 9 Bnr 32
Gnr 9 Bnr 36
Gnr 9 Bnr 37
Gnr 9 Bnr 38
Gnr 9 Bnr 40
Gnr 9 Bnr 41
Gnr 9 Bnr 42
Gnr 9 Bnr 47
Gnr 9 Bnr 54
Gnr 9 Bnr 76
Gnr 9 Bnr 112
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 14
Gnr 10 Bnr 15
Gnr 10 Bnr 17
Gnr 10 Bnr 19
Gnr 10 Bnr 21
Gnr 10 Bnr 26
Gnr 10 Bnr 27
Gnr 10 Bnr 28
Gnr 10 Bnr 31
Gnr 10 Bnr 39
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 10
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 22
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 35
Gnr 11 Bnr 63
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 26
Gnr 13 Bnr 33
Gnr 13 Bnr 35
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 3
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 5
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18 Bnr 4
Gnr 18 Bnr 5
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 7
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18 Bnr 11
Gnr 18 Bnr 12
Gnr 18 Bnr 13
Gnr 18 Bnr 14
Gnr 18 Bnr 15
Gnr 18 Bnr 16
Gnr 18 Bnr 19
Gnr 18 Bnr 20
Gnr 18 Bnr 22
Gnr 18 Bnr 26
Gnr 18 Bnr 37
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 5
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 5
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 7
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 19
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 2
Gnr 22 Bnr 3
Gnr 22 Bnr 4
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 7
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 11
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 3
Gnr 23 Bnr 4
Gnr 23
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr 25
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 7
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 4
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 6
Gnr 26 Bnr 7
Gnr 26 Bnr 8
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26 Bnr 13
Gnr 26 Bnr 14
Gnr 26 Bnr 16
Gnr 26 Bnr 17
Gnr 26 Bnr 19
Gnr 26 Bnr 20
Gnr 26 Bnr 21
Gnr 26 Bnr 22
Gnr 26 Bnr 23
Gnr 26 Bnr 24
Gnr 26 Bnr 25
Gnr 26 Bnr 27
Gnr 26 Bnr 29
Gnr 26 Bnr 30
Gnr 26 Bnr 31
Gnr 26 Bnr 32
Gnr 26 Bnr 35
Gnr 26 Bnr 36
Gnr 26 Bnr 38
Gnr 26 Bnr 40
Gnr 26 Bnr 43
Gnr 26 Bnr 45
Gnr 26 Bnr 46
Gnr 26 Bnr 47
Gnr 26 Bnr 48
Gnr 26 Bnr 54
Gnr 26 Bnr 57
Gnr 26 Bnr 63
Gnr 26 Bnr 65
Gnr 26 Bnr 66
Gnr 26
Gnr 27 Bnr 1
Gnr 27 Bnr 3
Gnr 27 Bnr 4
Gnr 27 Bnr 5
Gnr 27 Bnr 6
Gnr 27 Bnr 8
Gnr 27 Bnr 9
Gnr 27 Bnr 10
Gnr 27 Bnr 16
Gnr 27 Bnr 17
Gnr 27 Bnr 18
Gnr 27 Bnr 21
Gnr 27 Bnr 24
Gnr 27
Gnr 28 Bnr 16
Gnr 28
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 10
Gnr 29 Bnr 28
Gnr 29 Bnr 37
Gnr 29 Bnr 44
Gnr 29 Bnr 50
Gnr 29 Bnr 53
Gnr 29 Bnr 56
Gnr 29 Bnr 101
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 39
Gnr 33 Bnr 50
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 8
Gnr 34 Bnr 9
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34 Bnr 13
Gnr 34 Bnr 16
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 3
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 2
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 6
Gnr 36 Bnr 7
Gnr 36 Bnr 8
Gnr 36 Bnr 9
Gnr 36 Bnr 10
Gnr 36 Bnr 11
Gnr 36 Bnr 12
Gnr 36 Bnr 14
Gnr 36 Bnr 15
Gnr 36 Bnr 16
Gnr 36 Bnr 17
Gnr 36 Bnr 18
Gnr 36 Bnr 19
Gnr 36 Bnr 20
Gnr 36 Bnr 22
Gnr 36 Bnr 23
Gnr 36 Bnr 26
Gnr 36 Bnr 27
Gnr 36 Bnr 28
Gnr 36 Bnr 29
Gnr 36 Bnr 30
Gnr 36 Bnr 31
Gnr 36 Bnr 32
Gnr 36 Bnr 34
Gnr 36 Bnr 35
Gnr 36 Bnr 36
Gnr 36 Bnr 37
Gnr 36 Bnr 38
Gnr 36 Bnr 39
Gnr 36 Bnr 40
Gnr 36 Bnr 42
Gnr 36
Gnr 37 Bnr 1
Gnr 37 Bnr 2
Gnr 37 Bnr 3
Gnr 37 Bnr 4
Gnr 37 Bnr 5
Gnr 37 Bnr 6
Gnr 37 Bnr 7
Gnr 37 Bnr 8
Gnr 37 Bnr 9
Gnr 37 Bnr 10
Gnr 37 Bnr 11
Gnr 37 Bnr 12
Gnr 37 Bnr 13
Gnr 37 Bnr 14
Gnr 37 Bnr 15
Gnr 37 Bnr 16
Gnr 37 Bnr 20
Gnr 37
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 2
Gnr 38 Bnr 3
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38 Bnr 5
Gnr 38 Bnr 6
Gnr 38 Bnr 7
Gnr 38 Bnr 8
Gnr 38 Bnr 9
Gnr 38 Bnr 10
Gnr 38 Bnr 11
Gnr 38 Bnr 12
Gnr 38 Bnr 13
Gnr 38 Bnr 14
Gnr 38 Bnr 15
Gnr 38 Bnr 16
Gnr 38 Bnr 17
Gnr 38 Bnr 30
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 1
Gnr 39 Bnr 2
Gnr 39 Bnr 3
Gnr 39 Bnr 4
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39 Bnr 6
Gnr 39 Bnr 7
Gnr 39 Bnr 8
Gnr 39 Bnr 11
Gnr 39 Bnr 12
Gnr 39 Bnr 13
Gnr 39 Bnr 19
Gnr 39 Bnr 21
Gnr 39 Bnr 22
Gnr 39 Bnr 23
Gnr 39 Bnr 24
Gnr 39 Bnr 26
Gnr 39 Bnr 27
Gnr 39 Bnr 28
Gnr 39 Bnr 29
Gnr 39 Bnr 30
Gnr 39 Bnr 32
Gnr 39 Bnr 35
Gnr 39 Bnr 36
Gnr 39 Bnr 37
Gnr 39 Bnr 40
Gnr 39 Bnr 41
Gnr 39 Bnr 42
Gnr 39 Bnr 43
Gnr 39 Bnr 46
Gnr 39 Bnr 49
Gnr 39 Bnr 51
Gnr 39 Bnr 55
Gnr 39 Bnr 61
Gnr 39 Bnr 65
Gnr 39 Bnr 66
Gnr 39 Bnr 68
Gnr 39 Bnr 69
Gnr 39 Bnr 71
Gnr 39 Bnr 72
Gnr 39 Bnr 79
Gnr 39 Bnr 84
Gnr 39 Bnr 88
Gnr 39 Bnr 91
Gnr 39 Bnr 101
Gnr 39
Gnr 40 Bnr 1
Gnr 40 Bnr 2
Gnr 40
Gnr 41 Bnr 1
Gnr 41 Bnr 4
Gnr 41 Bnr 5
Gnr 41 Bnr 6
Gnr 41 Bnr 7
Gnr 41 Bnr 8
Gnr 41 Bnr 9
Gnr 41 Bnr 10
Gnr 41 Bnr 11
Gnr 41 Bnr 12
Gnr 41 Bnr 13
Gnr 41 Bnr 15
Gnr 41 Bnr 17
Gnr 41 Bnr 18
Gnr 41 Bnr 19
Gnr 41 Bnr 20
Gnr 41
Gnr 42 Bnr 1
Gnr 42 Bnr 2
Gnr 42 Bnr 3
Gnr 42 Bnr 4
Gnr 42 Bnr 5
Gnr 42 Bnr 6
Gnr 42 Bnr 7
Gnr 42 Bnr 8
Gnr 42 Bnr 9
Gnr 42 Bnr 13
Gnr 42
Gnr 43 Bnr 1
Gnr 43 Bnr 2
Gnr 43 Bnr 3
Gnr 43 Bnr 4
Gnr 43 Bnr 5
Gnr 43 Bnr 6
Gnr 43 Bnr 7
Gnr 43 Bnr 9
Gnr 43 Bnr 10
Gnr 43 Bnr 11
Gnr 43 Bnr 12
Gnr 43 Bnr 13
Gnr 43 Bnr 14
Gnr 43 Bnr 15
Gnr 43 Bnr 17
Gnr 43 Bnr 19
Gnr 43 Bnr 20
Gnr 43 Bnr 21
Gnr 43 Bnr 22
Gnr 43 Bnr 23
Gnr 43 Bnr 24
Gnr 43 Bnr 26
Gnr 43 Bnr 27
Gnr 43 Bnr 28
Gnr 43 Bnr 29
Gnr 43 Bnr 35
Gnr 43 Bnr 36
Gnr 43 Bnr 37
Gnr 43 Bnr 38
Gnr 43 Bnr 39
Gnr 43 Bnr 40
Gnr 43 Bnr 43
Gnr 43 Bnr 44
Gnr 43 Bnr 46
Gnr 43 Bnr 47
Gnr 43 Bnr 48
Gnr 43 Bnr 49
Gnr 43 Bnr 50
Gnr 43 Bnr 51
Gnr 43 Bnr 52
Gnr 43 Bnr 54
Gnr 43 Bnr 58
Gnr 43 Bnr 62
Gnr 43 Bnr 63
Gnr 43 Bnr 65
Gnr 43 Bnr 66
Gnr 43 Bnr 68
Gnr 43 Bnr 69
Gnr 43 Bnr 72
Gnr 43 Bnr 73
Gnr 43 Bnr 75
Gnr 43 Bnr 83
Gnr 43 Bnr 86
Gnr 43 Bnr 87
Gnr 43 Bnr 88
Gnr 43 Bnr 89
Gnr 43 Bnr 90
Gnr 43 Bnr 92
Gnr 43 Bnr 93
Gnr 43 Bnr 95
Gnr 43 Bnr 96
Gnr 43 Bnr 97
Gnr 43 Bnr 98
Gnr 43 Bnr 102
Gnr 43 Bnr 105
Gnr 43 Bnr 106
Gnr 43 Bnr 110
Gnr 43 Bnr 111
Gnr 43 Bnr 112
Gnr 43 Bnr 120
Gnr 43 Bnr 123
Gnr 43 Bnr 124
Gnr 43 Bnr 125
Gnr 43 Bnr 126
Gnr 43 Bnr 129
Gnr 43 Bnr 130
Gnr 43 Bnr 135
Gnr 43 Bnr 137
Gnr 43 Bnr 142
Gnr 43 Bnr 144
Gnr 43 Bnr 159
Gnr 43 Bnr 160
Gnr 43 Bnr 162
Gnr 43 Bnr 165
Gnr 43 Bnr 168
Gnr 43 Bnr 169
Gnr 43 Bnr 170
Gnr 43 Bnr 171
Gnr 43 Bnr 173
Gnr 43 Bnr 185
Gnr 43 Bnr 186
Gnr 43 Bnr 188
Gnr 43 Bnr 190
Gnr 43 Bnr 196
Gnr 43 Bnr 198
Gnr 43 Bnr 200
Gnr 43 Bnr 201
Gnr 43 Bnr 204
Gnr 43 Bnr 212
Gnr 43 Bnr 213
Gnr 43 Bnr 216
Gnr 43 Bnr 219
Gnr 43 Bnr 237
Gnr 43 Bnr 247
Gnr 43 Bnr 249
Gnr 43 Bnr 260
Gnr 43 Bnr 264
Gnr 43 Bnr 268
Gnr 43 Bnr 285
Gnr 43 Bnr 306
Gnr 43 Bnr 357
Gnr 43 Bnr 374
Gnr 43 Bnr 376
Gnr 43 Bnr 421
Gnr 43 Bnr 460
Gnr 43 Bnr 469
Gnr 43 Bnr 491
Gnr 43
Gnr 44 Bnr 1
Gnr 44 Bnr 2
Gnr 44 Bnr 3
Gnr 44 Bnr 4
Gnr 44 Bnr 5
Gnr 44 Bnr 9
Gnr 44 Bnr 11
Gnr 44 Bnr 13
Gnr 44 Bnr 14
Gnr 44 Bnr 15
Gnr 44 Bnr 16
Gnr 44 Bnr 17
Gnr 44 Bnr 18
Gnr 44 Bnr 20
Gnr 44 Bnr 22
Gnr 44 Bnr 23
Gnr 44 Bnr 28
Gnr 44 Bnr 32
Gnr 44
Gnr 45 Bnr 1
Gnr 45 Bnr 2
Gnr 45 Bnr 3
Gnr 45 Bnr 4
Gnr 45 Bnr 6
Gnr 45 Bnr 7
Gnr 45 Bnr 8
Gnr 45 Bnr 9
Gnr 45 Bnr 10
Gnr 45 Bnr 11
Gnr 45 Bnr 13
Gnr 45 Bnr 14
Gnr 45 Bnr 17
Gnr 45 Bnr 19
Gnr 45 Bnr 20
Gnr 45 Bnr 23
Gnr 45 Bnr 24
Gnr 45 Bnr 33
Gnr 45 Bnr 37
Gnr 45 Bnr 40
Gnr 45 Bnr 41
Gnr 45
Gnr 46 Bnr 1
Gnr 46 Bnr 2
Gnr 46 Bnr 3
Gnr 46 Bnr 4
Gnr 46 Bnr 7
Gnr 46 Bnr 12
Gnr 46 Bnr 13
Gnr 46 Bnr 25
Gnr 46 Bnr 28
Gnr 46 Bnr 32
Gnr 46 Bnr 39
Gnr 46 Bnr 40
Gnr 46 Bnr 41
Gnr 46 Bnr 52
Gnr 46 Bnr 54
Gnr 46 Bnr 65
Gnr 46 Bnr 66
Gnr 46 Bnr 67
Gnr 46 Bnr 78
Gnr 46 Bnr 79
Gnr 46 Bnr 84
Gnr 46
Gnr 47 Bnr 1
Gnr 47 Bnr 2
Gnr 47 Bnr 3
Gnr 47 Bnr 4
Gnr 47 Bnr 5
Gnr 47 Bnr 6
Gnr 47 Bnr 7
Gnr 47 Bnr 9
Gnr 47 Bnr 10
Gnr 47 Bnr 13
Gnr 47 Bnr 14
Gnr 47 Bnr 15
Gnr 47 Bnr 16
Gnr 47 Bnr 18
Gnr 47 Bnr 19
Gnr 47 Bnr 20
Gnr 47 Bnr 22
Gnr 47 Bnr 25
Gnr 47 Bnr 28
Gnr 47 Bnr 31
Gnr 47 Bnr 33
Gnr 47 Bnr 34
Gnr 47 Bnr 41
Gnr 47 Bnr 44
Gnr 47 Bnr 47
Gnr 47 Bnr 51
Gnr 47 Bnr 53
Gnr 47 Bnr 54
Gnr 47 Bnr 58
Gnr 47 Bnr 61
Gnr 47 Bnr 64
Gnr 47 Bnr 70
Gnr 47 Bnr 75
Gnr 47 Bnr 85
Gnr 47 Bnr 101
Gnr 47 Bnr 105
Gnr 47 Bnr 109
Gnr 47 Bnr 127
Gnr 47 Bnr 134
Gnr 47 Bnr 152
Gnr 47 Bnr 153
Gnr 47 Bnr 157
Gnr 47 Bnr 167
Gnr 47 Bnr 211
Gnr 47 Bnr 212
Gnr 47 Bnr 213
Gnr 47 Bnr 248
Gnr 47 Bnr 292
Gnr 47 Bnr 368
Gnr 47 Bnr 375
Gnr 47 Bnr 376
Gnr 47 Bnr 385
Gnr 47 Bnr 410
Gnr 47 Bnr 432
Gnr 47 Bnr 434
Gnr 47
Gnr 48 Bnr 3
Gnr 48 Bnr 4
Gnr 48 Bnr 13
Gnr 48 Bnr 14
Gnr 48 Bnr 20
Gnr 48 Bnr 36
Gnr 48 Bnr 57
Gnr 48 Bnr 58
Gnr 48 Bnr 61
Gnr 48 Bnr 80
Gnr 48 Bnr 82
Gnr 48 Bnr 85
Gnr 48 Bnr 86
Gnr 48 Bnr 95
Gnr 48
Gnr 49 Bnr 1
Gnr 49 Bnr 4
Gnr 49 Bnr 5
Gnr 49 Bnr 6
Gnr 49 Bnr 7
Gnr 49 Bnr 8
Gnr 49 Bnr 9
Gnr 49 Bnr 10
Gnr 49 Bnr 11
Gnr 49 Bnr 12
Gnr 49 Bnr 13
Gnr 49 Bnr 16
Gnr 49 Bnr 20
Gnr 49
Gnr 50 Bnr 1
Gnr 50 Bnr 2
Gnr 50 Bnr 3
Gnr 50 Bnr 6
Gnr 50 Bnr 7
Gnr 50 Bnr 9
Gnr 50 Bnr 10
Gnr 50 Bnr 12
Gnr 50 Bnr 34
Gnr 50
Gnr 52 Bnr 1
Gnr 52 Bnr 2
Gnr 52 Bnr 3
Gnr 52 Bnr 6
Gnr 52 Bnr 7
Gnr 52 Bnr 8
Gnr 52 Bnr 9
Gnr 52 Bnr 10
Gnr 52 Bnr 11
Gnr 52 Bnr 12
Gnr 52 Bnr 18
Gnr 52
Gnr 53 Bnr 1
Gnr 53 Bnr 2
Gnr 53
Gnr 54 Bnr 2
Gnr 54
Gnr 55 Bnr 3
Gnr 55 Bnr 4
Gnr 55 Bnr 6
Gnr 55 Bnr 7
Gnr 55
Gnr 56 Bnr 2
Gnr 56 Bnr 3
Gnr 56 Bnr 4
Gnr 56 Bnr 5
Gnr 56 Bnr 12
Gnr 56 Bnr 16
Gnr 56
Gnr 57 Bnr 1
Gnr 57 Bnr 3
Gnr 57 Bnr 4
Gnr 57 Bnr 5
Gnr 57 Bnr 6
Gnr 57 Bnr 9
Gnr 57 Bnr 13
Gnr 57
Gnr 58 Bnr 1
Gnr 58 Bnr 2
Gnr 58 Bnr 3
Gnr 58 Bnr 4
Gnr 58 Bnr 5
Gnr 58 Bnr 6
Gnr 58
Gnr 60 Bnr 6
Gnr 60 Bnr 17
Gnr 60
Gnr 61 Bnr 3
Gnr 61 Bnr 7
Gnr 61 Bnr 11
Gnr 61 Bnr 14
Gnr 61
Gnr 62 Bnr 1
Gnr 62 Bnr 2
Gnr 62 Bnr 3
Gnr 62 Bnr 6
Gnr 62 Bnr 8
Gnr 62 Bnr 16
Gnr 62
Gnr 63 Bnr 1
Gnr 63 Bnr 2
Gnr 63 Bnr 3
Gnr 63 Bnr 5
Gnr 63 Bnr 6
Gnr 63 Bnr 10
Gnr 63
Gnr 64 Bnr 1
Gnr 64 Bnr 2
Gnr 64 Bnr 11
Gnr 64 Bnr 13
Gnr 64 Bnr 14
Gnr 64 Bnr 15
Gnr 64 Bnr 18
Gnr 64
Gnr 65 Bnr 1
Gnr 65 Bnr 2
Gnr 65 Bnr 3
Gnr 65 Bnr 4
Gnr 65 Bnr 5
Gnr 65 Bnr 6
Gnr 65 Bnr 7
Gnr 65 Bnr 8
Gnr 65 Bnr 9
Gnr 65 Bnr 10
Gnr 65 Bnr 11
Gnr 65 Bnr 15
Gnr 65 Bnr 19
Gnr 65 Bnr 22
Gnr 65 Bnr 26
Gnr 65 Bnr 27
Gnr 65 Bnr 28
Gnr 65 Bnr 32
Gnr 65 Bnr 35
Gnr 65 Bnr 36
Gnr 65 Bnr 38
Gnr 65 Bnr 46
Gnr 65 Bnr 61
Gnr 65
Gnr 66 Bnr 2
Gnr 66
Gnr 67 Bnr 1
Gnr 67
Gnr 68 Bnr 3
Gnr 68 Bnr 6
Gnr 68
Gnr 72 Bnr 1
Gnr 72 Bnr 2
Gnr 72 Bnr 3
Gnr 72 Bnr 4
Gnr 72 Bnr 5
Gnr 72 Bnr 6
Gnr 72 Bnr 7
Gnr 72
Gnr 73 Bnr 1
Gnr 73 Bnr 2
Gnr 73 Bnr 3
Gnr 73 Bnr 4
Gnr 73
Gnr 74 Bnr 1
Gnr 74 Bnr 2
Gnr 74
Gnr 75 Bnr 1
Gnr 75 Bnr 2
Gnr 75 Bnr 3
Gnr 75 Bnr 4
Gnr 75
Gnr 76 Bnr 1
Gnr 76 Bnr 2
Gnr 76 Bnr 3
Gnr 76 Bnr 4
Gnr 76 Bnr 5
Gnr 76
Gnr 77 Bnr 3
Gnr 77 Bnr 5
Gnr 77 Bnr 6
Gnr 77 Bnr 10
Gnr 77
Gnr 78 Bnr 1
Gnr 78 Bnr 2
Gnr 78 Bnr 6
Gnr 78
Gnr 81 Bnr 6
Gnr 81 Bnr 7
Gnr 81 Bnr 8
Gnr 81 Bnr 9
Gnr 81 Bnr 15
Gnr 81 Bnr 20
Gnr 81
Gnr 82 Bnr 1
Gnr 82 Bnr 2
Gnr 82 Bnr 3
Gnr 82 Bnr 4
Gnr 82 Bnr 5
Gnr 82 Bnr 7
Gnr 82 Bnr 8
Gnr 82 Bnr 14
Gnr 82
Gnr 83 Bnr 1
Gnr 83 Bnr 2
Gnr 83 Bnr 3
Gnr 83 Bnr 4
Gnr 83 Bnr 5
Gnr 83 Bnr 7
Gnr 83 Bnr 10
Gnr 83 Bnr 13
Gnr 83 Bnr 14
Gnr 83 Bnr 15
Gnr 83 Bnr 16
Gnr 83 Bnr 17
Gnr 83 Bnr 18
Gnr 83 Bnr 19
Gnr 83 Bnr 21
Gnr 83 Bnr 23
Gnr 83 Bnr 27
Gnr 83 Bnr 28
Gnr 83 Bnr 29
Gnr 83 Bnr 30
Gnr 83 Bnr 32
Gnr 83 Bnr 36
Gnr 83 Bnr 37
Gnr 83 Bnr 53
Gnr 83 Bnr 65
Gnr 83 Bnr 76
Gnr 83 Bnr 77
Gnr 83 Bnr 78
Gnr 83 Bnr 79
Gnr 83 Bnr 80
Gnr 83
Gnr 84 Bnr 1
Gnr 84 Bnr 2
Gnr 84 Bnr 3
Gnr 84 Bnr 4
Gnr 84 Bnr 7
Gnr 84 Bnr 8
Gnr 84 Bnr 12
Gnr 84 Bnr 15
Gnr 84 Bnr 20
Gnr 84 Bnr 34
Gnr 84 Bnr 36
Gnr 84 Bnr 46
Gnr 84 Bnr 96
Gnr 84
Gnr 85 Bnr 1
Gnr 85 Bnr 3
Gnr 85 Bnr 7
Gnr 85 Bnr 8
Gnr 85 Bnr 9
Gnr 85 Bnr 10
Gnr 85 Bnr 11
Gnr 85 Bnr 15
Gnr 85
Gnr 86 Bnr 2
Gnr 86 Bnr 3
Gnr 86 Bnr 8
Gnr 86 Bnr 10
Gnr 86 Bnr 26
Gnr 86
Gnr 87 Bnr 1
Gnr 87 Bnr 2
Gnr 87 Bnr 3
Gnr 87 Bnr 4
Gnr 87 Bnr 9
Gnr 87 Bnr 11
Gnr 87 Bnr 21
Gnr 87
Gnr 88 Bnr 3
Gnr 88 Bnr 4
Gnr 88 Bnr 8
Gnr 88
Gnr 89 Bnr 9
Gnr 89 Bnr 10
Gnr 89 Bnr 12
Gnr 89 Bnr 15
Gnr 89 Bnr 16
Gnr 89 Bnr 17
Gnr 89 Bnr 18
Gnr 89 Bnr 20
Gnr 89 Bnr 22
Gnr 89 Bnr 25
Gnr 89 Bnr 28
Gnr 89 Bnr 34
Gnr 89 Bnr 38
Gnr 89 Bnr 46
Gnr 89 Bnr 48
Gnr 89 Bnr 51
Gnr 89 Bnr 53
Gnr 89 Bnr 60
Gnr 89 Bnr 61
Gnr 89 Bnr 63
Gnr 89 Bnr 120
Gnr 89 Bnr 130
Gnr 89
Gnr 90 Bnr 1
Gnr 90 Bnr 4
Gnr 90 Bnr 6
Gnr 90 Bnr 7
Gnr 90 Bnr 8
Gnr 90 Bnr 9
Gnr 90 Bnr 10
Gnr 90 Bnr 11
Gnr 90 Bnr 14
Gnr 90 Bnr 15
Gnr 90 Bnr 17
Gnr 90 Bnr 18
Gnr 90 Bnr 20
Gnr 90 Bnr 21
Gnr 90 Bnr 38
Gnr 90 Bnr 60
Gnr 90 Bnr 61
Gnr 90 Bnr 62
Gnr 90 Bnr 65
Gnr 90 Bnr 71
Gnr 90 Bnr 72
Gnr 90 Bnr 81
Gnr 90 Bnr 82
Gnr 90 Bnr 83
Gnr 90 Bnr 87
Gnr 90 Bnr 91
Gnr 90
Gnr 91 Bnr 1
Gnr 91 Bnr 2
Gnr 91 Bnr 3
Gnr 91 Bnr 5
Gnr 91 Bnr 6
Gnr 91 Bnr 7
Gnr 91 Bnr 9
Gnr 91 Bnr 16
Gnr 91
Gnr 93 Bnr 1
Gnr 93 Bnr 2
Gnr 93 Bnr 3
Gnr 93 Bnr 4
Gnr 93 Bnr 5
Gnr 93 Bnr 6
Gnr 93 Bnr 8
Gnr 93 Bnr 9
Gnr 93 Bnr 10
Gnr 93 Bnr 14
Gnr 93 Bnr 15
Gnr 93 Bnr 16
Gnr 93 Bnr 18
Gnr 93
Gnr 94 Bnr 1
Gnr 94 Bnr 2
Gnr 94 Bnr 3
Gnr 94
Gnr 95 Bnr 1
Gnr 95 Bnr 2
Gnr 95 Bnr 3
Gnr 95 Bnr 7
Gnr 95 Bnr 10
Gnr 95 Bnr 14
Gnr 95 Bnr 15
Gnr 95 Bnr 20
Gnr 95 Bnr 24
Gnr 95 Bnr 31
Gnr 95 Bnr 38
Gnr 95 Bnr 39
Gnr 95 Bnr 41
Gnr 95 Bnr 53
Gnr 95 Bnr 54
Gnr 95 Bnr 58
Gnr 95 Bnr 60
Gnr 95
Gnr 96 Bnr 4
Gnr 96 Bnr 8
Gnr 96 Bnr 9
Gnr 96 Bnr 11
Gnr 96 Bnr 12
Gnr 96 Bnr 13
Gnr 96 Bnr 16
Gnr 96 Bnr 17
Gnr 96 Bnr 25
Gnr 96 Bnr 50
Gnr 96 Bnr 61
Gnr 96
Gnr 97 Bnr 2
Gnr 97 Bnr 7
Gnr 97 Bnr 8
Gnr 97 Bnr 9
Gnr 97 Bnr 14
Gnr 97
Gnr 98 Bnr 1
Gnr 98 Bnr 3
Gnr 98
Gnr 99 Bnr 1
Gnr 99 Bnr 2
Gnr 99 Bnr 3
Gnr 99 Bnr 4
Gnr 99 Bnr 5
Gnr 99 Bnr 6
Gnr 99 Bnr 7
Gnr 99 Bnr 8
Gnr 99 Bnr 9
Gnr 99 Bnr 10
Gnr 99 Bnr 12
Gnr 99
Gnr 100 Bnr 1
Gnr 100 Bnr 2
Gnr 100 Bnr 3
Gnr 100 Bnr 4
Gnr 100 Bnr 5
Gnr 100 Bnr 6
Gnr 100
Gnr 101 Bnr 1
Gnr 101 Bnr 2
Gnr 101 Bnr 3
Gnr 101 Bnr 4
Gnr 101 Bnr 5
Gnr 101 Bnr 8
Gnr 101 Bnr 10
Gnr 101 Bnr 11
Gnr 101 Bnr 13
Gnr 101 Bnr 14
Gnr 101 Bnr 20
Gnr 101
Gnr 102 Bnr 1
Gnr 102 Bnr 2
Gnr 102 Bnr 4
Gnr 102 Bnr 5
Gnr 102 Bnr 7
Gnr 102 Bnr 11
Gnr 102 Bnr 13
Gnr 102 Bnr 25
Gnr 102
Gnr 103 Bnr 1
Gnr 103 Bnr 2
Gnr 103 Bnr 3
Gnr 103 Bnr 4
Gnr 103 Bnr 5
Gnr 103 Bnr 6
Gnr 103 Bnr 7
Gnr 103 Bnr 8
Gnr 103 Bnr 9
Gnr 103 Bnr 10
Gnr 103 Bnr 11
Gnr 103 Bnr 13
Gnr 103 Bnr 14
Gnr 103 Bnr 15
Gnr 103 Bnr 16
Gnr 103 Bnr 17
Gnr 103 Bnr 19
Gnr 103 Bnr 20
Gnr 103 Bnr 21
Gnr 103 Bnr 22
Gnr 103 Bnr 24
Gnr 103 Bnr 25
Gnr 103 Bnr 27
Gnr 103 Bnr 28
Gnr 103 Bnr 29
Gnr 103 Bnr 30
Gnr 103 Bnr 31
Gnr 103 Bnr 32
Gnr 103 Bnr 33
Gnr 103 Bnr 34
Gnr 103 Bnr 38
Gnr 103 Bnr 39
Gnr 103 Bnr 41
Gnr 103 Bnr 43
Gnr 103 Bnr 44
Gnr 103 Bnr 45
Gnr 103 Bnr 47
Gnr 103 Bnr 48
Gnr 103 Bnr 49
Gnr 103 Bnr 51
Gnr 103 Bnr 52
Gnr 103 Bnr 58
Gnr 103 Bnr 73
Gnr 103 Bnr 78
Gnr 103 Bnr 79
Gnr 103 Bnr 80
Gnr 103 Bnr 85
Gnr 103 Bnr 97
Gnr 103 Bnr 105
Gnr 103
Gnr 109 Bnr 1
Gnr 109 Bnr 4
Gnr 109