Eiendommer med jordskiftesaker i KÅFJORD kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 19
Gnr 1 Bnr 21
Gnr 1 Bnr 25
Gnr 1 Bnr 26
Gnr 1 Bnr 30
Gnr 1 Bnr 52
Gnr 1 Bnr 61
Gnr 1 Bnr 81
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 4
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 10
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 7
Gnr 6 Bnr 8
Gnr 6 Bnr 22
Gnr 6 Bnr 28
Gnr 6 Bnr 29
Gnr 6 Bnr 51
Gnr 6 Bnr 72
Gnr 6 Bnr 73
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 14
Gnr 7 Bnr 16
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 30
Gnr 7 Bnr 34
Gnr 7 Bnr 43
Gnr 7 Bnr 52
Gnr 7 Bnr 61
Gnr 7 Bnr 66
Gnr 7 Bnr 68
Gnr 7 Bnr 101
Gnr 7 Bnr 138
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8 Bnr 8
Gnr 8 Bnr 9
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 11
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 17
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 29
Gnr 9 Bnr 32
Gnr 9 Bnr 48
Gnr 9 Bnr 53
Gnr 9
Gnr 10
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 6
Gnr 18 Bnr 10
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 6
Gnr 19 Bnr 11
Gnr 19 Bnr 18
Gnr 19 Bnr 23
Gnr 19 Bnr 26
Gnr 19 Bnr 28
Gnr 19 Bnr 29
Gnr 19 Bnr 30
Gnr 19 Bnr 33
Gnr 19 Bnr 41
Gnr 19 Bnr 44
Gnr 19 Bnr 47
Gnr 19 Bnr 67
Gnr 19 Bnr 80
Gnr 19 Bnr 99
Gnr 19 Bnr 109
Gnr 19 Bnr 121
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 4
Gnr 20 Bnr 7
Gnr 20 Bnr 10
Gnr 20 Bnr 11
Gnr 20 Bnr 12
Gnr 20 Bnr 13
Gnr 20 Bnr 16
Gnr 20 Bnr 17
Gnr 20 Bnr 18
Gnr 20 Bnr 19
Gnr 20 Bnr 20
Gnr 20 Bnr 21
Gnr 20 Bnr 31
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 1
Gnr 22 Bnr 6
Gnr 22 Bnr 10
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 16
Gnr 22 Bnr 17
Gnr 22 Bnr 18
Gnr 22 Bnr 21
Gnr 22 Bnr 22
Gnr 22 Bnr 25
Gnr 22 Bnr 26
Gnr 22 Bnr 27
Gnr 22
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 15
Gnr 24 Bnr 21
Gnr 24 Bnr 23
Gnr 24 Bnr 35
Gnr 24 Bnr 36
Gnr 24 Bnr 37
Gnr 24 Bnr 38
Gnr 24 Bnr 40
Gnr 24
Gnr 25 Bnr 1
Gnr 25 Bnr 3
Gnr 25 Bnr 4
Gnr 25 Bnr 5
Gnr 25 Bnr 6
Gnr 25 Bnr 8
Gnr 25 Bnr 10
Gnr 25 Bnr 11
Gnr 25 Bnr 12
Gnr 25 Bnr 13
Gnr 25 Bnr 14
Gnr 25 Bnr 15
Gnr 25 Bnr 17
Gnr 25 Bnr 18
Gnr 25 Bnr 19
Gnr 25 Bnr 21
Gnr 25 Bnr 23
Gnr 25 Bnr 25
Gnr 25 Bnr 26
Gnr 25 Bnr 27
Gnr 25 Bnr 29
Gnr 25 Bnr 30
Gnr 25 Bnr 36
Gnr 25 Bnr 37
Gnr 25 Bnr 40
Gnr 25 Bnr 41
Gnr 25 Bnr 43
Gnr 25 Bnr 45
Gnr 25 Bnr 47
Gnr 25 Bnr 48
Gnr 25 Bnr 52
Gnr 25 Bnr 53
Gnr 25 Bnr 57
Gnr 25 Bnr 59
Gnr 25 Bnr 60
Gnr 25 Bnr 65
Gnr 25 Bnr 73
Gnr 25 Bnr 108
Gnr 25 Bnr 134
Gnr 25
Gnr 29 Bnr 1
Gnr 29 Bnr 2
Gnr 29 Bnr 3
Gnr 29 Bnr 4
Gnr 29 Bnr 5
Gnr 29 Bnr 8
Gnr 29 Bnr 14
Gnr 29 Bnr 19
Gnr 29
Gnr 30 Bnr 1
Gnr 30 Bnr 2
Gnr 30 Bnr 3
Gnr 30 Bnr 8
Gnr 30 Bnr 9
Gnr 30 Bnr 10
Gnr 30 Bnr 13
Gnr 30 Bnr 15
Gnr 30 Bnr 16
Gnr 30 Bnr 17
Gnr 30 Bnr 23
Gnr 30 Bnr 25
Gnr 30 Bnr 33
Gnr 30 Bnr 42
Gnr 30 Bnr 46
Gnr 30 Bnr 56
Gnr 30 Bnr 62
Gnr 30 Bnr 69
Gnr 30
Gnr 31 Bnr 1
Gnr 31 Bnr 2
Gnr 31 Bnr 3
Gnr 31 Bnr 4
Gnr 31 Bnr 5
Gnr 31 Bnr 6
Gnr 31 Bnr 8
Gnr 31 Bnr 16
Gnr 31 Bnr 22
Gnr 31 Bnr 23
Gnr 31 Bnr 24
Gnr 31 Bnr 27
Gnr 31 Bnr 31
Gnr 31 Bnr 35
Gnr 31 Bnr 37
Gnr 31 Bnr 40
Gnr 31 Bnr 43
Gnr 31 Bnr 45
Gnr 31 Bnr 48
Gnr 31 Bnr 58
Gnr 31 Bnr 59
Gnr 31
Gnr 32 Bnr 1
Gnr 32 Bnr 2
Gnr 32 Bnr 7
Gnr 32 Bnr 8
Gnr 32 Bnr 9
Gnr 32 Bnr 10
Gnr 32 Bnr 11
Gnr 32 Bnr 12
Gnr 32 Bnr 16
Gnr 32
Gnr 33 Bnr 1
Gnr 33 Bnr 2
Gnr 33 Bnr 3
Gnr 33 Bnr 4
Gnr 33 Bnr 5
Gnr 33 Bnr 6
Gnr 33 Bnr 7
Gnr 33 Bnr 9
Gnr 33 Bnr 10
Gnr 33 Bnr 11
Gnr 33 Bnr 12
Gnr 33 Bnr 13
Gnr 33 Bnr 14
Gnr 33 Bnr 15
Gnr 33 Bnr 16
Gnr 33 Bnr 17
Gnr 33
Gnr 34 Bnr 1
Gnr 34 Bnr 2
Gnr 34 Bnr 3
Gnr 34 Bnr 4
Gnr 34 Bnr 5
Gnr 34 Bnr 6
Gnr 34 Bnr 7
Gnr 34 Bnr 10
Gnr 34 Bnr 12
Gnr 34 Bnr 13
Gnr 34 Bnr 15
Gnr 34 Bnr 16
Gnr 34 Bnr 17
Gnr 34 Bnr 18
Gnr 34 Bnr 21
Gnr 34 Bnr 24
Gnr 34 Bnr 25
Gnr 34 Bnr 27
Gnr 34 Bnr 33
Gnr 34 Bnr 36
Gnr 34 Bnr 37
Gnr 34 Bnr 38
Gnr 34 Bnr 40
Gnr 34 Bnr 44
Gnr 34 Bnr 46
Gnr 34 Bnr 47
Gnr 34 Bnr 49
Gnr 34 Bnr 51
Gnr 34 Bnr 58
Gnr 34 Bnr 64
Gnr 34 Bnr 72
Gnr 34 Bnr 89
Gnr 34
Gnr 35 Bnr 1
Gnr 35 Bnr 4
Gnr 35 Bnr 5
Gnr 35 Bnr 6
Gnr 35 Bnr 7
Gnr 35 Bnr 12
Gnr 35 Bnr 16
Gnr 35 Bnr 17
Gnr 35 Bnr 20
Gnr 35 Bnr 25
Gnr 35 Bnr 30
Gnr 35 Bnr 31
Gnr 35 Bnr 38
Gnr 35 Bnr 48
Gnr 35 Bnr 50
Gnr 35 Bnr 51
Gnr 35 Bnr 121
Gnr 35 Bnr 122
Gnr 35
Gnr 36 Bnr 1
Gnr 36 Bnr 3
Gnr 36 Bnr 4
Gnr 36 Bnr 5
Gnr 36 Bnr 15
Gnr 36 Bnr 16
Gnr 36 Bnr 19
Gnr 36 Bnr 30
Gnr 36 Bnr 31
Gnr 36 Bnr 41
Gnr 36 Bnr 48
Gnr 36 Bnr 56
Gnr 36
Gnr 38 Bnr 1
Gnr 38 Bnr 4
Gnr 38
Gnr 39 Bnr 5
Gnr 39