Eiendommer med jordskiftesaker i HAMMERFEST kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 4
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 32
Gnr 1 Bnr 36
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 32
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 10
Gnr 4 Bnr 21
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5 Bnr 24
Gnr 5 Bnr 27
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 1
Gnr 6 Bnr 2
Gnr 6 Bnr 3
Gnr 6 Bnr 4
Gnr 6 Bnr 5
Gnr 6 Bnr 6
Gnr 6 Bnr 18
Gnr 6 Bnr 19
Gnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 20
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 36
Gnr 7 Bnr 47
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 2
Gnr 8 Bnr 3
Gnr 8 Bnr 4
Gnr 8 Bnr 5
Gnr 8 Bnr 6
Gnr 8 Bnr 7
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 3
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 30
Gnr 9 Bnr 74
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 14
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12 Bnr 8
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 19
Gnr 12 Bnr 22
Gnr 12 Bnr 23
Gnr 12 Bnr 25
Gnr 12 Bnr 27
Gnr 12 Bnr 28
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 31
Gnr 12 Bnr 39
Gnr 12 Bnr 65
Gnr 12 Bnr 66
Gnr 12 Bnr 336
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 5
Gnr 13 Bnr 6
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13 Bnr 11
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13 Bnr 13
Gnr 13 Bnr 14
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 20
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 12
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 23
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 14
Gnr 15 Bnr 15
Gnr 15 Bnr 16
Gnr 15 Bnr 17
Gnr 15 Bnr 18
Gnr 15 Bnr 19
Gnr 15 Bnr 24
Gnr 15 Bnr 27
Gnr 15 Bnr 28
Gnr 15 Bnr 31
Gnr 15 Bnr 32
Gnr 15 Bnr 33
Gnr 15 Bnr 34
Gnr 15 Bnr 37
Gnr 15 Bnr 39
Gnr 15 Bnr 42
Gnr 15 Bnr 43
Gnr 15 Bnr 60
Gnr 15 Bnr 63
Gnr 15 Bnr 65
Gnr 15 Bnr 66
Gnr 15 Bnr 72
Gnr 15 Bnr 86
Gnr 15 Bnr 104
Gnr 15 Bnr 106
Gnr 15 Bnr 107
Gnr 15 Bnr 109
Gnr 15 Bnr 113
Gnr 15 Bnr 119
Gnr 15 Bnr 127
Gnr 15 Bnr 145
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 4
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 21
Gnr 16 Bnr 22
Gnr 16 Bnr 33
Gnr 16 Bnr 61
Gnr 16 Bnr 90
Gnr 16 Bnr 100
Gnr 16 Bnr 105
Gnr 16 Bnr 141
Gnr 16 Bnr 169
Gnr 16 Bnr 171
Gnr 16 Bnr 197
Gnr 16 Bnr 228
Gnr 16 Bnr 379
Gnr 16 Bnr 404
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 2
Gnr 17
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 8
Gnr 18
Gnr 19 Bnr 1
Gnr 19 Bnr 2
Gnr 19 Bnr 3
Gnr 19 Bnr 4
Gnr 19 Bnr 5
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19 Bnr 9
Gnr 19 Bnr 10
Gnr 19 Bnr 33
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 1
Gnr 20 Bnr 2
Gnr 20
Gnr 21 Bnr 58
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 9
Gnr 22 Bnr 71
Gnr 22 Bnr 72
Gnr 22 Bnr 111
Gnr 22
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 3
Gnr 24 Bnr 43
Gnr 24 Bnr 339
Gnr 24 Bnr 530
Gnr 24