Eiendommer med jordskiftesaker i KAUTOKEINO kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 8
Gnr 3 Bnr 11
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3 Bnr 13
Gnr 3 Bnr 14
Gnr 3 Bnr 16
Gnr 3 Bnr 43
Gnr 3 Bnr 45
Gnr 3 Bnr 53
Gnr 3 Bnr 56
Gnr 3 Bnr 57
Gnr 3 Bnr 58
Gnr 3 Bnr 62
Gnr 3 Bnr 63
Gnr 3 Bnr 67
Gnr 3 Bnr 68
Gnr 3 Bnr 70
Gnr 3 Bnr 71
Gnr 3 Bnr 72
Gnr 3 Bnr 74
Gnr 3 Bnr 75
Gnr 3 Bnr 76
Gnr 3 Bnr 77
Gnr 3 Bnr 80
Gnr 3 Bnr 94
Gnr 3 Bnr 101
Gnr 3 Bnr 104
Gnr 3 Bnr 105
Gnr 3 Bnr 107
Gnr 3 Bnr 115
Gnr 3 Bnr 125
Gnr 3 Bnr 126
Gnr 3 Bnr 127
Gnr 3 Bnr 128
Gnr 3 Bnr 129
Gnr 3 Bnr 131
Gnr 3 Bnr 136
Gnr 3 Bnr 137
Gnr 3 Bnr 144
Gnr 3 Bnr 146
Gnr 3 Bnr 147
Gnr 3 Bnr 152
Gnr 3 Bnr 155
Gnr 3 Bnr 156
Gnr 3 Bnr 163
Gnr 3 Bnr 165
Gnr 3 Bnr 170
Gnr 3 Bnr 278
Gnr 3 Bnr 552
Gnr 3 Bnr 553
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 5
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 63
Gnr 4 Bnr 64
Gnr 4 Bnr 80
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 16
Gnr 5
Gnr 6 Bnr 16
Gnr 6 Bnr 17
Gnr 6 Bnr 23
Gnr 6 Bnr 27
Gnr 6 Bnr 30
Gnr 6 Bnr 33
Gnr 6 Bnr 34
Gnr 6 Bnr 43
Gnr 6 Bnr 48
Gnr 6 Bnr 49
Gnr 6 Bnr 51
Gnr 6 Bnr 53
Gnr 6 Bnr 59
Gnr 6 Bnr 66
Gnr 6 Bnr 70
Gnr 6 Bnr 77
Gnr 6 Bnr 83
Gnr 6 Bnr 101
Gnr 6 Bnr 102
Gnr 6 Bnr 113
Gnr 6 Bnr 118
Gnr 6 Bnr 119
Gnr 6 Bnr 123
Gnr 6 Bnr 125
Gnr 6 Bnr 126
Gnr 6 Bnr 128
Gnr 6 Bnr 131
Gnr 6 Bnr 138
Gnr 6 Bnr 141
Gnr 6 Bnr 147
Gnr 6 Bnr 214
Gnr 6 Bnr 251
Gnr 6
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 7
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 18
Gnr 12 Bnr 21
Gnr 12 Bnr 24
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 40
Gnr 12 Bnr 41
Gnr 12 Bnr 50
Gnr 12 Bnr 53
Gnr 12 Bnr 54
Gnr 12 Bnr 56
Gnr 12 Bnr 58
Gnr 12 Bnr 61
Gnr 12 Bnr 66
Gnr 12 Bnr 93
Gnr 12 Bnr 138
Gnr 12
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 13
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 29
Gnr 14 Bnr 30
Gnr 14 Bnr 31
Gnr 14 Bnr 33
Gnr 14 Bnr 39
Gnr 14 Bnr 40
Gnr 14
Gnr 18 Bnr 1
Gnr 18 Bnr 2
Gnr 18 Bnr 3
Gnr 18