Eiendommer med jordskiftesaker i LOPPA kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 5
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 21
Gnr 1 Bnr 37
Gnr 1 Bnr 42
Gnr 1 Bnr 45
Gnr 1 Bnr 53
Gnr 1 Bnr 58
Gnr 1 Bnr 63
Gnr 1 Bnr 64
Gnr 1 Bnr 67
Gnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 12
Gnr 4 Bnr 13
Gnr 4 Bnr 14
Gnr 4 Bnr 15
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 9
Gnr 5 Bnr 10
Gnr 5 Bnr 11
Gnr 5 Bnr 12
Gnr 5 Bnr 13
Gnr 5 Bnr 39
Gnr 5 Bnr 40
Gnr 5 Bnr 41
Gnr 5 Bnr 42
Gnr 5 Bnr 43
Gnr 5 Bnr 44
Gnr 5 Bnr 45
Gnr 5 Bnr 46
Gnr 5 Bnr 51
Gnr 5 Bnr 54
Gnr 5 Bnr 56
Gnr 5 Bnr 57
Gnr 5 Bnr 60
Gnr 5 Bnr 62
Gnr 5 Bnr 64
Gnr 5 Bnr 67
Gnr 5 Bnr 68
Gnr 5 Bnr 69
Gnr 5 Bnr 71
Gnr 5 Bnr 78
Gnr 5 Bnr 79
Gnr 5 Bnr 93
Gnr 5
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 25
Gnr 8 Bnr 29
Gnr 8 Bnr 35
Gnr 8
Gnr 18 Bnr 63
Gnr 18 Bnr 78
Gnr 18 Bnr 93
Gnr 18 Bnr 134
Gnr 18
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 23
Gnr 23 Bnr 25
Gnr 23 Bnr 28
Gnr 23 Bnr 33
Gnr 23 Bnr 38
Gnr 23 Bnr 41
Gnr 23 Bnr 44
Gnr 23 Bnr 45
Gnr 23 Bnr 55
Gnr 23 Bnr 59
Gnr 23 Bnr 73
Gnr 23
Gnr 26 Bnr 3
Gnr 26 Bnr 73
Gnr 26 Bnr 162
Gnr 26 Bnr 166
Gnr 26 Bnr 252
Gnr 26