Eiendommer med jordskiftesaker i HASVIK kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 2
Gnr 1 Bnr 3
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 25
Gnr 1 Bnr 26
Gnr 1 Bnr 27
Gnr 1 Bnr 28
Gnr 1 Bnr 29
Gnr 1 Bnr 30
Gnr 1 Bnr 31
Gnr 1 Bnr 32
Gnr 1 Bnr 34
Gnr 1 Bnr 35
Gnr 1 Bnr 36
Gnr 1 Bnr 37
Gnr 1 Bnr 38
Gnr 1 Bnr 123
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 2
Gnr 2 Bnr 3
Gnr 2 Bnr 21
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2 Bnr 36
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 2
Gnr 3 Bnr 3
Gnr 3 Bnr 4
Gnr 3 Bnr 6
Gnr 3 Bnr 7
Gnr 3 Bnr 15
Gnr 3 Bnr 18
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 24
Gnr 4 Bnr 26
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 6
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 2
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 4
Gnr 13 Bnr 12
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 7
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 11
Gnr 15 Bnr 27
Gnr 15 Bnr 36
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 6
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 26
Gnr 16 Bnr 65
Gnr 16 Bnr 66
Gnr 16 Bnr 85
Gnr 16 Bnr 135
Gnr 16 Bnr 162
Gnr 16 Bnr 163
Gnr 16 Bnr 164
Gnr 16