Eiendommer med jordskiftesaker i KVALSUND kommune:

Gnr
Gnr 0 Bnr 0
Gnr 0
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 2
Gnr 5 Bnr 3
Gnr 5 Bnr 4
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5 Bnr 6
Gnr 5 Bnr 7
Gnr 5 Bnr 8
Gnr 5 Bnr 98
Gnr 5
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 12
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 18
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 21
Gnr 7 Bnr 22
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 25
Gnr 7 Bnr 27
Gnr 7 Bnr 28
Gnr 7 Bnr 29
Gnr 7 Bnr 30
Gnr 7 Bnr 32
Gnr 7 Bnr 33
Gnr 7 Bnr 34
Gnr 7 Bnr 36
Gnr 7 Bnr 37
Gnr 7 Bnr 38
Gnr 7 Bnr 39
Gnr 7 Bnr 40
Gnr 7 Bnr 41
Gnr 7 Bnr 42
Gnr 7 Bnr 43
Gnr 7 Bnr 44
Gnr 7 Bnr 46
Gnr 7 Bnr 47
Gnr 7 Bnr 50
Gnr 7 Bnr 51
Gnr 7 Bnr 54
Gnr 7 Bnr 55
Gnr 7 Bnr 57
Gnr 7 Bnr 58
Gnr 7 Bnr 62
Gnr 7 Bnr 63
Gnr 7 Bnr 65
Gnr 7 Bnr 66
Gnr 7 Bnr 67
Gnr 7 Bnr 68
Gnr 7 Bnr 69
Gnr 7 Bnr 70
Gnr 7 Bnr 72
Gnr 7 Bnr 74
Gnr 7 Bnr 75
Gnr 7 Bnr 85
Gnr 7 Bnr 86
Gnr 7 Bnr 88
Gnr 7 Bnr 94
Gnr 7 Bnr 95
Gnr 7 Bnr 96
Gnr 7 Bnr 97
Gnr 7 Bnr 98
Gnr 7 Bnr 124
Gnr 7 Bnr 136
Gnr 7 Bnr 138
Gnr 7
Gnr 8 Bnr 1
Gnr 8 Bnr 10
Gnr 8 Bnr 12
Gnr 8 Bnr 13
Gnr 8 Bnr 14
Gnr 8 Bnr 15
Gnr 8 Bnr 16
Gnr 8 Bnr 18
Gnr 8 Bnr 19
Gnr 8 Bnr 20
Gnr 8 Bnr 22
Gnr 8 Bnr 24
Gnr 8 Bnr 25
Gnr 8 Bnr 27
Gnr 8 Bnr 28
Gnr 8 Bnr 29
Gnr 8 Bnr 30
Gnr 8 Bnr 31
Gnr 8 Bnr 32
Gnr 8 Bnr 33
Gnr 8 Bnr 35
Gnr 8 Bnr 36
Gnr 8 Bnr 39
Gnr 8 Bnr 40
Gnr 8 Bnr 41
Gnr 8 Bnr 42
Gnr 8 Bnr 43
Gnr 8 Bnr 44
Gnr 8 Bnr 47
Gnr 8 Bnr 48
Gnr 8 Bnr 49
Gnr 8 Bnr 51
Gnr 8 Bnr 53
Gnr 8 Bnr 54
Gnr 8 Bnr 55
Gnr 8 Bnr 56
Gnr 8 Bnr 58
Gnr 8 Bnr 62
Gnr 8 Bnr 63
Gnr 8 Bnr 65
Gnr 8 Bnr 66
Gnr 8 Bnr 67
Gnr 8 Bnr 70
Gnr 8 Bnr 72
Gnr 8 Bnr 73
Gnr 8 Bnr 74
Gnr 8 Bnr 75
Gnr 8 Bnr 77
Gnr 8 Bnr 78
Gnr 8 Bnr 84
Gnr 8 Bnr 85
Gnr 8 Bnr 86
Gnr 8 Bnr 89
Gnr 8 Bnr 98
Gnr 8 Bnr 100
Gnr 8 Bnr 101
Gnr 8 Bnr 102
Gnr 8 Bnr 103
Gnr 8 Bnr 104
Gnr 8 Bnr 107
Gnr 8 Bnr 108
Gnr 8 Bnr 120
Gnr 8 Bnr 124
Gnr 8 Bnr 125
Gnr 8 Bnr 128
Gnr 8 Bnr 130
Gnr 8 Bnr 137
Gnr 8 Bnr 143
Gnr 8 Bnr 145
Gnr 8 Bnr 148
Gnr 8 Bnr 150
Gnr 8 Bnr 151
Gnr 8 Bnr 153
Gnr 8 Bnr 155
Gnr 8 Bnr 157
Gnr 8 Bnr 163
Gnr 8 Bnr 164
Gnr 8 Bnr 170
Gnr 8 Bnr 171
Gnr 8 Bnr 222
Gnr 8 Bnr 250
Gnr 8 Bnr 259
Gnr 8 Bnr 271
Gnr 8 Bnr 280
Gnr 8 Bnr 286
Gnr 8 Bnr 292
Gnr 8 Bnr 312
Gnr 8 Bnr 330
Gnr 8 Bnr 351
Gnr 8 Bnr 358
Gnr 8 Bnr 366
Gnr 8 Bnr 375
Gnr 8 Bnr 376
Gnr 8
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 5
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 7
Gnr 9 Bnr 8
Gnr 9 Bnr 9
Gnr 9 Bnr 10
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9 Bnr 12
Gnr 9 Bnr 13
Gnr 9 Bnr 14
Gnr 9 Bnr 15
Gnr 9 Bnr 17
Gnr 9 Bnr 18
Gnr 9 Bnr 19
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 2
Gnr 10 Bnr 3
Gnr 10 Bnr 4
Gnr 10 Bnr 5
Gnr 10 Bnr 6
Gnr 10 Bnr 7
Gnr 10 Bnr 11
Gnr 10 Bnr 12
Gnr 10 Bnr 13
Gnr 10 Bnr 16
Gnr 10 Bnr 17
Gnr 10 Bnr 18
Gnr 10 Bnr 19
Gnr 10 Bnr 50
Gnr 10 Bnr 52
Gnr 10 Bnr 60
Gnr 10 Bnr 66
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 2
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 4
Gnr 11 Bnr 5
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 8
Gnr 11 Bnr 9
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 13
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 20
Gnr 11 Bnr 21
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 25
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 2
Gnr 12 Bnr 3
Gnr 12 Bnr 4
Gnr 12 Bnr 5
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 7
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 9
Gnr 13 Bnr 16
Gnr 13 Bnr 17
Gnr 13 Bnr 24
Gnr 13 Bnr 25
Gnr 13 Bnr 27
Gnr 13 Bnr 28
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 4
Gnr 14 Bnr 5
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14 Bnr 8
Gnr 14 Bnr 9
Gnr 14 Bnr 10
Gnr 14 Bnr 11
Gnr 14 Bnr 14
Gnr 14 Bnr 15
Gnr 14 Bnr 16
Gnr 14 Bnr 17
Gnr 14 Bnr 18
Gnr 14 Bnr 19
Gnr 14 Bnr 20
Gnr 14 Bnr 21
Gnr 14 Bnr 22
Gnr 14 Bnr 23
Gnr 14 Bnr 31
Gnr 14 Bnr 33
Gnr 14 Bnr 34
Gnr 14 Bnr 35
Gnr 14 Bnr 39
Gnr 14 Bnr 48
Gnr 14 Bnr 49
Gnr 14 Bnr 50
Gnr 14 Bnr 51
Gnr 14 Bnr 54
Gnr 14 Bnr 55
Gnr 14 Bnr 56
Gnr 14 Bnr 58
Gnr 14 Bnr 60
Gnr 14 Bnr 61
Gnr 14 Bnr 68
Gnr 14 Bnr 70
Gnr 14 Bnr 73
Gnr 14 Bnr 77
Gnr 14 Bnr 79
Gnr 14 Bnr 80
Gnr 14 Bnr 84
Gnr 14 Bnr 89
Gnr 14 Bnr 96
Gnr 14 Bnr 112
Gnr 14 Bnr 120
Gnr 14 Bnr 140
Gnr 14 Bnr 148
Gnr 14 Bnr 149
Gnr 14 Bnr 150
Gnr 14 Bnr 160
Gnr 14 Bnr 174
Gnr 14 Bnr 177
Gnr 14 Bnr 184
Gnr 14 Bnr 187
Gnr 14 Bnr 194
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15 Bnr 3
Gnr 15 Bnr 4
Gnr 15 Bnr 5
Gnr 15 Bnr 6
Gnr 15 Bnr 8
Gnr 15 Bnr 9
Gnr 15 Bnr 10
Gnr 15 Bnr 71
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 2
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16
Gnr 17 Bnr 1
Gnr 17 Bnr 5
Gnr 17 Bnr 6
Gnr 17 Bnr 7
Gnr 17 Bnr 8
Gnr 17 Bnr 10
Gnr 17 Bnr 11
Gnr 17 Bnr 12
Gnr 17 Bnr 13
Gnr 17 Bnr 14
Gnr 17 Bnr 15
Gnr 17 Bnr 16
Gnr 17 Bnr 20
Gnr 17 Bnr 23
Gnr 17 Bnr 25
Gnr 17 Bnr 32
Gnr 17 Bnr 33
Gnr 17 Bnr 34
Gnr 17 Bnr 36
Gnr 17 Bnr 37
Gnr 17 Bnr 38
Gnr 17 Bnr 39
Gnr 17 Bnr 40
Gnr 17 Bnr 42
Gnr 17 Bnr 43
Gnr 17 Bnr 44
Gnr 17 Bnr 46
Gnr 17 Bnr 70
Gnr 17
Gnr 21 Bnr 1
Gnr 21 Bnr 2
Gnr 21 Bnr 3
Gnr 21 Bnr 4
Gnr 21 Bnr 6
Gnr 21 Bnr 8
Gnr 21 Bnr 9
Gnr 21 Bnr 12
Gnr 21 Bnr 14
Gnr 21 Bnr 15
Gnr 21 Bnr 18
Gnr 21 Bnr 19
Gnr 21 Bnr 20
Gnr 21 Bnr 21
Gnr 21 Bnr 22
Gnr 21 Bnr 23
Gnr 21 Bnr 30
Gnr 21 Bnr 38
Gnr 21 Bnr 45
Gnr 21 Bnr 48
Gnr 21 Bnr 53
Gnr 21 Bnr 129
Gnr 21
Gnr 22 Bnr 12
Gnr 22 Bnr 21
Gnr 22
Gnr 23 Bnr 0
Gnr 23 Bnr 1
Gnr 23 Bnr 8
Gnr 23 Bnr 9
Gnr 23 Bnr 10
Gnr 23 Bnr 11
Gnr 23 Bnr 12
Gnr 23 Bnr 13
Gnr 23 Bnr 14
Gnr 23 Bnr 15
Gnr 23 Bnr 16
Gnr 23 Bnr 17
Gnr 23 Bnr 18
Gnr 23 Bnr 19
Gnr 23 Bnr 20
Gnr 23 Bnr 22
Gnr 23 Bnr 23
Gnr 23 Bnr 24
Gnr 23 Bnr 25
Gnr 23 Bnr 26
Gnr 23 Bnr 27
Gnr 23 Bnr 30
Gnr 23 Bnr 31
Gnr 23 Bnr 32
Gnr 23 Bnr 33
Gnr 23 Bnr 34
Gnr 23 Bnr 35
Gnr 23 Bnr 36
Gnr 23 Bnr 38
Gnr 23 Bnr 39
Gnr 23 Bnr 42
Gnr 23 Bnr 44
Gnr 23 Bnr 45
Gnr 23 Bnr 46
Gnr 23 Bnr 48
Gnr 23 Bnr 49
Gnr 23 Bnr 51
Gnr 23 Bnr 54
Gnr 23 Bnr 55
Gnr 23 Bnr 57
Gnr 23 Bnr 58
Gnr 23 Bnr 59
Gnr 23 Bnr 61
Gnr 23 Bnr 67
Gnr 23 Bnr 68
Gnr 23 Bnr 70
Gnr 23 Bnr 71
Gnr 23 Bnr 72
Gnr 23 Bnr 73
Gnr 23 Bnr 74
Gnr 23 Bnr 75
Gnr 23 Bnr 76
Gnr 23 Bnr 81
Gnr 23 Bnr 84
Gnr 23 Bnr 85
Gnr 23 Bnr 89
Gnr 23 Bnr 90
Gnr 23 Bnr 93
Gnr 23 Bnr 100
Gnr 23 Bnr 101
Gnr 23 Bnr 102
Gnr 23 Bnr 104
Gnr 23 Bnr 130
Gnr 23 Bnr 135
Gnr 23 Bnr 139
Gnr 23 Bnr 144
Gnr 23 Bnr 146
Gnr 23 Bnr 160
Gnr 23 Bnr 177
Gnr 23 Bnr 178
Gnr 23
Gnr 23 BnrELVA
Gnr 24 Bnr 1
Gnr 24 Bnr 2
Gnr 24 Bnr 4
Gnr 24 Bnr 5
Gnr 24 Bnr 6
Gnr 24 Bnr 7
Gnr 24 Bnr 8
Gnr 24 Bnr 9
Gnr 24 Bnr ?
Gnr 24 Bnr 10
Gnr 24 Bnr 11
Gnr 24 Bnr 12
Gnr 24 Bnr 13
Gnr 24 Bnr 14
Gnr 24 Bnr 16
Gnr 24 Bnr 17
Gnr 24 Bnr 31
Gnr 24
Gnr 26 Bnr 1
Gnr 26 Bnr 2
Gnr 26 Bnr 5
Gnr 26 Bnr 10
Gnr 26