Eiendommer med jordskiftesaker i MÅSØY kommune:

Gnr
Gnr 1 Bnr 1
Gnr 1 Bnr 6
Gnr 1 Bnr 7
Gnr 1 Bnr 8
Gnr 1 Bnr 9
Gnr 1 Bnr 10
Gnr 1 Bnr 11
Gnr 1 Bnr 12
Gnr 1 Bnr 13
Gnr 1 Bnr 14
Gnr 1 Bnr 15
Gnr 1 Bnr 18
Gnr 1 Bnr 19
Gnr 1 Bnr 20
Gnr 1 Bnr 23
Gnr 1 Bnr 28
Gnr 1 Bnr 29
Gnr 1 Bnr 31
Gnr 1 Bnr 32
Gnr 1 Bnr 33
Gnr 1 Bnr 52
Gnr 1 Bnr 55
Gnr 1 Bnr 71
Gnr 1 Bnr 74
Gnr 1 Bnr 81
Gnr 1 Bnr 83
Gnr 1 Bnr 84
Gnr 1 Bnr 85
Gnr 1 Bnr 88
Gnr 1 Bnr 92
Gnr 1 Bnr 94
Gnr 1 Bnr 98
Gnr 1 Bnr 99
Gnr 1 Bnr 100
Gnr 1 Bnr 101
Gnr 1 Bnr 102
Gnr 1 Bnr 103
Gnr 1 Bnr 108
Gnr 1 Bnr 113
Gnr 1 Bnr 116
Gnr 1 Bnr 117
Gnr 1 Bnr 118
Gnr 1 Bnr 121
Gnr 1 Bnr 123
Gnr 1 Bnr 124
Gnr 1 Bnr 125
Gnr 1 Bnr 130
Gnr 1 Bnr 131
Gnr 1 Bnr 134
Gnr 1 Bnr 136
Gnr 1 Bnr 137
Gnr 1 Bnr 150
Gnr 1 Bnr 151
Gnr 1 Bnr 152
Gnr 1 Bnr 161
Gnr 1 Bnr 162
Gnr 1 Bnr 163
Gnr 1
Gnr 2 Bnr 1
Gnr 2 Bnr 5
Gnr 2 Bnr 6
Gnr 2 Bnr 7
Gnr 2 Bnr 8
Gnr 2 Bnr 9
Gnr 2 Bnr 11
Gnr 2 Bnr 12
Gnr 2 Bnr 13
Gnr 2 Bnr 14
Gnr 2 Bnr 15
Gnr 2 Bnr 16
Gnr 2 Bnr 17
Gnr 2 Bnr 18
Gnr 2 Bnr 19
Gnr 2 Bnr 20
Gnr 2 Bnr 27
Gnr 2 Bnr 28
Gnr 2 Bnr 29
Gnr 2 Bnr 30
Gnr 2 Bnr 36
Gnr 2 Bnr 37
Gnr 2 Bnr 38
Gnr 2 Bnr 39
Gnr 2 Bnr 41
Gnr 2 Bnr 42
Gnr 2 Bnr 44
Gnr 2 Bnr 46
Gnr 2 Bnr 47
Gnr 2 Bnr 48
Gnr 2 Bnr 52
Gnr 2 Bnr 53
Gnr 2 Bnr 54
Gnr 2 Bnr 55
Gnr 2 Bnr 59
Gnr 2 Bnr 60
Gnr 2 Bnr 66
Gnr 2 Bnr 67
Gnr 2 Bnr 68
Gnr 2 Bnr 69
Gnr 2 Bnr 75
Gnr 2 Bnr 76
Gnr 2 Bnr 79
Gnr 2 Bnr 97
Gnr 2 Bnr 98
Gnr 2 Bnr 101
Gnr 2 Bnr 115
Gnr 2 Bnr 120
Gnr 2 Bnr 142
Gnr 2 Bnr 143
Gnr 2 Bnr 149
Gnr 2 Bnr 156
Gnr 2 Bnr 163
Gnr 2 Bnr 164
Gnr 2 Bnr 177
Gnr 2 Bnr 198
Gnr 2
Gnr 3 Bnr 1
Gnr 3 Bnr 12
Gnr 3
Gnr 4 Bnr 1
Gnr 4 Bnr 2
Gnr 4 Bnr 3
Gnr 4 Bnr 4
Gnr 4 Bnr 6
Gnr 4 Bnr 7
Gnr 4 Bnr 11
Gnr 4 Bnr 24
Gnr 4 Bnr 27
Gnr 4 Bnr 33
Gnr 4 Bnr 35
Gnr 4 Bnr 36
Gnr 4 Bnr 48
Gnr 4 Bnr 51
Gnr 4 Bnr 92
Gnr 4 Bnr 108
Gnr 4
Gnr 5 Bnr 1
Gnr 5 Bnr 5
Gnr 5
Gnr 7 Bnr 1
Gnr 7 Bnr 2
Gnr 7 Bnr 3
Gnr 7 Bnr 4
Gnr 7 Bnr 5
Gnr 7 Bnr 6
Gnr 7 Bnr 7
Gnr 7 Bnr 8
Gnr 7 Bnr 9
Gnr 7 Bnr 10
Gnr 7 Bnr 11
Gnr 7 Bnr 13
Gnr 7 Bnr 15
Gnr 7 Bnr 17
Gnr 7 Bnr 19
Gnr 7 Bnr 23
Gnr 7 Bnr 24
Gnr 7 Bnr 29
Gnr 7 Bnr 30
Gnr 7 Bnr 33
Gnr 7
Gnr 9 Bnr 1
Gnr 9 Bnr 2
Gnr 9 Bnr 4
Gnr 9 Bnr 6
Gnr 9 Bnr 11
Gnr 9
Gnr 10 Bnr 1
Gnr 10 Bnr 10
Gnr 10 Bnr 23
Gnr 10 Bnr 31
Gnr 10 Bnr 106
Gnr 10 Bnr 127
Gnr 10 Bnr 168
Gnr 10
Gnr 11 Bnr 1
Gnr 11 Bnr 3
Gnr 11 Bnr 6
Gnr 11 Bnr 7
Gnr 11 Bnr 11
Gnr 11 Bnr 12
Gnr 11 Bnr 15
Gnr 11 Bnr 16
Gnr 11 Bnr 17
Gnr 11 Bnr 18
Gnr 11 Bnr 19
Gnr 11 Bnr 23
Gnr 11 Bnr 24
Gnr 11 Bnr 26
Gnr 11 Bnr 27
Gnr 11 Bnr 28
Gnr 11 Bnr 29
Gnr 11 Bnr 30
Gnr 11 Bnr 31
Gnr 11 Bnr 33
Gnr 11 Bnr 35
Gnr 11 Bnr 37
Gnr 11 Bnr 40
Gnr 11 Bnr 42
Gnr 11 Bnr 46
Gnr 11 Bnr 49
Gnr 11 Bnr 52
Gnr 11 Bnr 65
Gnr 11 Bnr 66
Gnr 11 Bnr 67
Gnr 11 Bnr 69
Gnr 11 Bnr 71
Gnr 11 Bnr 85
Gnr 11 Bnr 87
Gnr 11 Bnr 88
Gnr 11
Gnr 12 Bnr 1
Gnr 12 Bnr 9
Gnr 12 Bnr 10
Gnr 12 Bnr 11
Gnr 12 Bnr 12
Gnr 12 Bnr 13
Gnr 12 Bnr 14
Gnr 12 Bnr 15
Gnr 12 Bnr 17
Gnr 12 Bnr 29
Gnr 12 Bnr 53
Gnr 12 Bnr 58
Gnr 12 Bnr 59
Gnr 12 Bnr 60
Gnr 12
Gnr 13 Bnr 1
Gnr 13 Bnr 3
Gnr 13 Bnr 8
Gnr 13 Bnr 10
Gnr 13
Gnr 14 Bnr 1
Gnr 14 Bnr 2
Gnr 14 Bnr 3
Gnr 14 Bnr 6
Gnr 14 Bnr 7
Gnr 14
Gnr 15 Bnr 1
Gnr 15 Bnr 2
Gnr 15
Gnr 16 Bnr 1
Gnr 16 Bnr 7
Gnr 16 Bnr 8
Gnr 16 Bnr 9
Gnr 16 Bnr 10
Gnr 16 Bnr 11
Gnr 16 Bnr 15
Gnr 16 Bnr 16
Gnr 16
Gnr 19 Bnr 8
Gnr 19
Gnr 20 Bnr 3
Gnr 20 Bnr 6
Gnr 20